Vytvorenie oznámení v prípade zmeny súboru alebo priečnika v SharePointe

Vytvorenie oznámení v prípade zmeny súboru alebo priečnika v SharePointe

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete byť informovaní, keď sa dokumenty alebo položky programu SharePoint na vašej lokalite zmenia, môžete vytvoriť upozornenia. Upozornenia sa môžu odoslať tímu e-mailom alebo v textovej správe (SMS) v závislosti od toho, ako váš správca nastavil server. Ak je vaša lokalita súčasťou predplatného služieb Office 365, upozornenia sa zapnú pri prvom vytvorení lokality. Ak je vaša lokalita súčasťou lokálneho nasadenia programu SharePoint, vaša organizácia spravuje upozornenia a e-maily sama.

Správca servera musí nakonfigurovať odchádzajúce e-maily v centrálnej správe programu SharePoint ešte predtým než budete môcť prijímať upozornenia vo forme e-mailových správ. Podobne musí na prijímanie upozornení vo forme textových správ správca servera najskôr zapnúť nastavenie služby SMS/MMS v centrálnej správe.

Ďalším spôsobom prijímania oznámení je použitie informačných kanálov RSS. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie upozornenia alebo prihlásenie na odber informačného kanála RSS.

Aktualizované 20. decembra 2016 vďaka pripomienkam zákazníkov.

Upozornenie môžete nastaviť pre zoznam, knižnicu, priečinok, súbor alebo položku zoznamu. Upozornenie sa dá nastaviť napríklad pre jeden konkrétny priečinok v knižnici. Keď sa vykonajú zmeny vo zvyšnej časti knižnice, upozornenie sa neodošle.

Upozornenia na zmeny v službe SharePoint Online

Upozornenie môžete dostať vždy, keď sa zmení súbor, prepojenie alebo priečinok v knižnici dokumentov služby SharePoint Online. V závislosti od položky (súbor, priečinok, prepojenie) sa môžu počas nastavovania upozornenia zobraziť rôzne možnosti.

 1. Otvorte knižnicu dokumentov, prejdite kurzorom na súbor, prepojenie alebo priečinok, pri ktorých chcete dostať upozornenie, a kliknite na znak začiarknutia.

  Zvýraznený dokument s kurzorom nad začiarkavacím políčkom
 2. Kliknite na tri bodky (...) napravo od názvu položky a potom kliknite na položku Upozorniť.

  Ponuka s tromi bodkami so zvýraznenou položkou Upozorniť
 3. V dialógovom okne Upozorniť ma pri zmene položiek vyberte a zmeňte požadované možnosti. Informácie o nastaveniach a popisy nájdete nižšie v časti Možnosti upozornení.

 4. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Upozornenia na všetky zmeny v knižnici dokumentov v službe SharePoint Online

Upozornenie môžete dostať vždy, keď sa zmení ktorýkoľvek súbor, prepojenie alebo priečinok. V závislosti od položky (súbor, priečinok, prepojenie) existuje niekoľko rozličných možností upozornení.

 1. Otvorte knižnicu dokumentov služby SharePoint Online a skontrolujte, či nie sú vybraté položky.

 2. V hornej časti stránky kliknite na páse s nástrojmi na tri bodky (...) a potom kliknite na položku Upozorniť.

  Ponuka s tromi bodkami so zvýraznenou položkou Upozorniť (pre celú knižnicu)
 3. V dialógovom okne Upozorniť ma pri zmene položiek zmeňte alebo vyplňte požadované možnosti. Informácie o nastaveniach a popisy nájdete nižšie v časti Možnosti upozornení.

 4. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Zrušenie upozornení v službe SharePoint Online

 1. Ak chcete zobraziť upozornenia zo stránky na lokalite, kliknite na tri bodky (…) v hornom riadku a potom na položku Spravovať moje upozornenia.

  Zvýraznené tlačidlo Spravovať upozornenia v SharePointe Online

  Poznámka:  V knižnici dokumentov alebo zozname kliknite na položku Knižnica alebo Zoznam (namiesto položky Stránka) a vyhľadajte tak tlačidlo Upozorniť. V špecializovaných zoznamoch, ako je napríklad zoznam úloh či zoznam kalendára, sa presné názvy kariet líšia. V zozname kalendára možno napríklad tlačidlo Upozorniť nájsť na kartách Udalosti a Kalendár.

 2. Kliknite na znak začiarknutia nachádzajúci sa vedľa názvu upozornenia, ktoré chcete odstrániť.

 3. Kliknite na položku Odstrániť vybrané upozornenia a potom kliknite na položku OK.

  Správca upozornení so zvýraznenou položkou Odstrániť vybrané upozornenia
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Prehľad o aktualizáciách bez upozornení v textovej správe alebo e-mailom

Ak e-mail alebo textové správy dostávať nechcete, ale aj napriek tomu chcete mať o zmenách vykonaných v knižniciach dokumentov prehľad, pozrite si tému Aktivita súboru v knižnici dokumentov.

Nastavenie upozornení pre SharePoint 2016, 2013 alebo 2010

 1. Prejdite do knižnice alebo zoznamu programu SharePoint, pre ktorý chcete nastaviť upozornenie. Ak sa zoznam alebo knižnica zobrazuje na inej stránke, najskôr kliknite na názov zoznamu alebo knižnice. Ak chcete prejsť napríklad do knižnice Dokumenty, kliknite na kartu Dokumenty.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete nastaviť upozornenie pre celú knižnicu alebo zoznam, kliknite na kartu Knižnica alebo Zoznam, potom na tlačidlo Upozorniť a nakoniec na možnosť Nastaviť upozornenie pre túto knižnicu.

   Karta Knižnica so zvýraznenou položkou Nastaviť upozornenia pre túto knižnicu
  • Ak chcete nastaviť upozornenie pre dokument, vyberte požadovaný dokument a kliknite na kartu Súbory alebo Dokumenty, potom na položku Upozorniť a nakoniec na možnosť Nastaviť upozornenie pre tento dokument.

   Na karte Súbory so zvýraznenou položkou Nastaviť upozornenia pre tento dokument
  • Ak chcete nastaviť upozornenie pre položku zoznamu, vyberte požadovanú položku a kliknite na kartu Položky, potom na položku Upozorniť a nakoniec na možnosť Nastaviť upozornenie pre túto položku.

   SharePoint 2016 s vybratou položkou Nastaviť upozornenia pre položku
 3. Vyberte požadované možnosti pre upozornenie. Informácie o nastaveniach a popisy nájdete nižšie v časti Možnosti upozornení.

Poznámka: Presné názvy kariet a tlačidiel v krokoch 1 a 2 sa líšia, ak sa nachádzate v špecializovanej knižnici alebo zozname, ako je napríklad knižnica obrázkov, zoznam úloh alebo zoznam kalendárov. Zoznam kalendárov napríklad obsahuje karty UdalostiKalendár, na ktorých nájdete tlačidlo Upozorniť.

V závislosti od nastavenia lokality a serverov môže osoba, pre ktorú ste vytvorili upozornenie, prijať e-mailovú správu, ktorá potvrdzuje, že ste vytvorili upozornenie. E-mailová správa s upozornením môže obsahovať prepojenia na zoznam alebo knižnicu, nastavenia upozornenia, meno osoby, ktorá upozornenie vytvorila, mobilné zobrazenie a ďalšie informácie a príkazy.

Zrušenie upozornení pre SharePoint 2016, 2013 alebo 2010

 1. Prejdite do knižnice alebo zoznamu programu SharePoint, pre ktorý chcete nastaviť upozornenie. Ak sa zoznam alebo knižnica zobrazuje na inej stránke, najskôr kliknite na názov zoznamu alebo knižnice. Ak chcete prejsť napríklad do knižnice Dokumenty, kliknite na kartu Dokumenty.

 2. Kliknite na kartu Knižnica alebo Zoznam, na položku Upozorniť a potom na možnosť Spravovať moje upozornenia.

  Zvýraznené tlačidlo SharePointu 2016 Správa upozornení

  Poznámka:  V knižnici dokumentov alebo zozname kliknite na položku Knižnica alebo Zoznam (namiesto položky Stránka) a vyhľadajte tak tlačidlo Upozorniť. V špecializovaných zoznamoch, ako je napríklad zoznam úloh či zoznam kalendára, sa presné názvy kariet líšia. V zozname kalendára možno napríklad tlačidlo Upozorniť nájsť na kartách Udalosti a Kalendár.

 3. Kliknite na znak začiarknutia nachádzajúci sa vedľa názvu upozornenia, ktoré chcete odstrániť.

 4. Kliknite na položku Odstrániť vybrané upozornenia a potom kliknite na položku OK.

  Správca upozornení so zvýraznenou položkou Odstrániť vybrané upozornenia
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie upozornenia v SharePointe 2007

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete nastaviť upozornenie v zozname alebo knižnici, v ponuke Akcie Vzhľad ponuky kliknite na tlačidlo Upozorniť.

  • Ak chcete nastaviť upozornenie pre položku alebo dokument, ukážte na položku, pre ktorú chcete vytvoriť upozornenie, kliknite na zobrazenú šípku a potom na tlačidlo Upozorniť.

   Rozbaľovací zoznam v SharePointe 2007 so zvýraznenou položkou Upozorniť ma

   V niektorých zobrazeniach, ako je napríklad zobrazenie položiek v kalendári, možno budete musieť kliknúť na položku a potom na tlačidlo Upozorniť.

 3. Na stránke Nové upozornenie vyberte požadované možnosti pre upozornenie. Informácie o nastaveniach a popisy nájdete nižšie v časti Možnosti upozornení.

  Stránka SharePointu 2007 s možnosťami upozornení
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

V závislosti od nastavenia lokality a serverov môže osoba, pre ktorú ste vytvorili upozornenie, prijať e-mailovú správu, ktorá potvrdzuje, že ste vytvorili upozornenie. E-mailová správa s upozornením môže obsahovať prepojenia na zoznam alebo knižnicu, nastavenia upozornenia, meno osoby, ktorá upozornenie vytvorila, mobilné zobrazenie a ďalšie informácie a príkazy.

Na začiatok stránky

Zrušenie upozornení v programe SharePoint 2007

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. V ponuke Akcie Vzhľad ponuky kliknite na tlačidlo Upozorniť.

 3. Na stránke Nové upozornenie kliknite na možnosť Zobraziť existujúce upozornenia na tejto lokalite.

  Stránka SharePointu 2007 s možnosťami upozornení
 4. Kliknite na znak začiarknutia nachádzajúci sa vedľa názvu upozornenia, ktoré chcete odstrániť.

 5. Kliknite na položku Odstrániť vybrané upozornenia a potom kliknite na položku OK.

  Správca upozornení so zvýraznenou položkou Odstrániť vybrané upozornenia
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Možností upozornení

V dialógovom okne Upozorniť ma pri zmene položiek sú k dispozícii tieto nastavenia upozornení pre súbor, prepojenie (ak sa podporuje) alebo priečinok.

Poznámka: Niektoré nastavenia nemusia byť k dispozícii pre všetky typy upozornení alebo verzie programu SharePoint.

 • Názov upozornenia    Toto je predmet e-mailu alebo textovej správy. Nájdete tu vopred vyplnený názov knižnice dokumentov a názov položky, ale môžete ich zmeniť.

 • Príjemcovia upozornení    Toto je meno používateľa alebo e-mailová adresa, kde sa upozornenie odošle. Ak chcete zadať viacerých príjemcov, adresy oddeľte bodkočiarkami.

 • Spôsob doručenia    Vyberte e-mailu alebo textovej správy upozornení. SMS správy, pridať telefónne číslo a začiarknite políčko, ak chcete adresu URL položky na odoslanie. Ak chcete SMS, a to je neaktívna, obráťte sa na svojho správcu SharePoint alebo ho odd.

 • Zmeniť typ    Vybrať dostávať upozornenia pre všetky zmeny, keď sa pridajú nové položky alebo existujúce položky zmenený alebo odstránený. Ak sa položka odstráni zo zobrazenia sa neodosielajú žiadne upozornenia.

 • Zmeny, na ktoré sa majú odosielať upozornenia    Pomocou tejto možnosti si môžete vybrať typy zmien, pre ktoré chcete dostávať upozornenia. Môžete si vybrať situáciu, keď niekto zmení akýkoľvek súbor, prepojenie alebo priečinok alebo keď niekto zmení súbor, prepojenie alebo priečinok, ktorý ste vytvorili alebo naposledy upravovali.

 • Frekvencia odosielania upozornení    Táto možnosť určuje frekvenciu prijímania upozornení. Oznámenia môžete dostať okamžite po vykonaní zmeny alebo v dennom alebo týždennom súhrne. V denných súhrnoch môžete nastaviť čas odoslania. V týždenných súhrnoch môžete nastaviť deň a čas odoslania. Predvolene je nastavené okamžité upozornenie, ale ak je vaša lokalita aktívna, prípadne nepotrebujete byť informovaní okamžite, môžete si vybrať denné alebo týždenné súhrny.

Zoznam nastavení možností upozornenia

Konfigurácia e-mailu alebo služieb SMS

Informácie o konfigurácii odchádzajúcich e-mailov alebo služieb SMS nájdete v téme Konfigurácia odchádzajúcich e-mailov pre SharePoint alebo Konfigurácia mobilných kont v SharePointe.

Odošlite nám komentár

Bol tento článok užitočný? Ak áno, môžete nám o tom dať vedieť na konci tejto stránky. Ak nebol užitočný, dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Zahrňte verziu aplikácie SharePoint, operačného systému a prehliadača.Na základe vašich pripomienok skontrolujeme skutočnosti, pridáme informácie a aktualizujeme tento článok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×