Vytvorenie organizačnej schémy vo Visiu

Vytvorenie organizačnej schémy vo Visiu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Organizačná schéma (organizačnú schému) je diagram hierarchiu, ktorá sa používa na zobrazenie vzťahov medzi zamestnancami, funkciami a skupinami.

Organizačné schémy v rozsahu od jednoduchých diagramov, ako v nasledujúcom príklade na veľké a zložité diagramy, ktoré sú založené na informáciách z externého zdroja údajov. Základné informácie, ako napríklad názov a názov alebo Podrobnosti, ako napríklad oddelenie a náklady centra môžete zobraziť tvarov v organizačnej schéme. Obrázky môžete pridať aj do tvarov organizačnej schémy.

Organizačná schéma

Vytvorenie jednoduchej organizačnej schémy

Ak chcete vytvoriť malé organizačnú schému s predvolené polia s informáciami, postupujte nasledovne:

 1. Na karte súbor ukážte na položku nový, kliknite na položku Organizačná schéma, vyberte Metrických alebo Amerických jednotkách jednotky a potom kliknite na položku vytvoriť.

 2. Keď sa zobrazí dialógové okno Organizačná schéma Wizard, ak chcete vytvoriť iba jednoduchý organizačnú schému sami s predvolené polia s informáciami, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

 3. Možnosti na karte Organizačnú schému Zobraziť rôznych typov tvary, ktoré môžete použiť pre členov vašej organizácie, na základe ich pozície.

  Poznámka: Informácie o tom, ako pridať ďalšie údaje do tvarov nájdete v téme Pridať údaje s tvarmi.

 4. Automaticky pripojiť tvary, presuňte podriadené tvary do nadriadených tvarov podľa hierarchie vašej organizácie alebo môžete vybrať manuálne pripojenie pomocou konektora tvarov. Zadajte názov a názov každého tvaru a ak chcete pridávať obrázok členov.

 5. Môžete usporiadať rozloženie organizačnej schémy, medzery medzi tvarmi, výška a šírka tvarov, pomocou rôznych príkazy a možnosti na karte Organizačnej schémy.

Automatické vytvorenie organizačnej schémy z novej tabuľky údajov

Ak chcete zmeniť alebo pridať ďalšie informácie a potom predvolené polia s informáciami a ešte nemáte údaje v inom programe súboru môžete použiť pri tomto postupe.

 1. Na karte súbor ukážte na položku nový, kliknite na položku Organizačná schéma, vyberte Metrických alebo Amerických jednotkách jednotky a potom kliknite na položku vytvoriť.

 2. Na prvej strane Organizačná schéma Wizard, vyberte položku informácie, aby sa zadáva pomocou Sprievodcu a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 3. Vyberte Excel alebo oddelené text, zadajte názov nového súboru a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť Excel, hárka programu Microsoft Office Excel otvorí vzorový text. Ak vyberiete možnosť oddelené text, otvorí sa stránka Microsoft Notepad s vzorový text.

 4. Keď sa otvorí Poznámkový blok alebo Excel, ako príklad aký druh informácií použitý vzorový text tak, aby zahŕňalo a zadajte informácie o nad tým, čo je k dispozícii.

  Dôležité: Neodstraňujte meno a Priamy nadriadený stĺpce, ale môžete zmeniť, odstrániť alebo pridať ďalšie stĺpce môžete potrebovať napríklad na organizačnú schému.

 5. Ukončite Excel alebo Poznámkový blok súboru po pridaní informácií a potom kliknite na tlačidlo ďalej pokračujte.

 6. Zahrnúť obrázky na organizačnú schému, vyberte neobsahujú obrázky v mojom Organizačná schéma, v opačnom prípade vyberte Nájdite priečinok, ktorý obsahuje obrázky vašej organizácie. Postupujte podľa pokynov na tejto stránke a potom kliknite na tlačidlo ďalej pokračujte.

 7. Na poslednej stránke sprievodcu, môžete určiť koľko vašej organizácie, ak chcete zobraziť na každej strane. Môžete vybrať chcem určiť, koľko moja organizácia, ak chcete zobraziť na každej strane, alebo môžete počkať na každú stranu automaticky zadefinovať tak, že vyberiete chcem sprievodcu automaticky zlom organizačnú schému stranách sprievodcu.

 8. Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie a synchronizácia zamestnanca tvar celej stránky, vyberte požadované možnosti zamestnanca tvar hypertextového prepojenia medzi stránkami a synchronizovať zamestnanca tvar celej stránky.

 9. Po vykonaní všetkých nastavení, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Poznámka: Konkrétne Pomocník je k dispozícii pre väčšiny stránok sprievodcu. Prístup k Pomocníkovi, stlačte kláves F1 alebo kliknite na tlačidlo Pomocník.

Automatické vytvorenie organizačnej schémy s použitím v existujúcom zdroji údajov

Táto metóda je najlepšie, ak informácie, ktoré sa majú zobraziť v organizačnej schéme už v dokumente napríklad hárka programu Microsoft Office Excel, adresár servera Microsoft Exchange Server, štandardom ODBC zdroja údajov alebo organizačnej Plus textový súbor.

 1. Uistite sa, že tabuľka alebo hárok obsahuje stĺpce pre meno zamestnanca, jedinečných identifikátorov a kto správy Komu.

  Poznámka: Stĺpce môžete pomenovať čo chcete. Keď máte spustenú inštaláciu Organizačná schéma Wizard, môžete určiť, ktoré stĺpce (alebo názvy polí) obsahujú názov, identifikácia a do zostavy.

  • Meno zamestnanca    Spôsob, akým sa meno zamestnanca zobrazí v tomto poli, je spôsobom, akým sa jeho meno zobrazí v tvaroch organizačnej schémy.

  • Jedinečný identifikátor    Ak každý názov nie je jedinečný, obsahovať stĺpec s jedinečný identifikátor, ako je napríklad identifikačné číslo zamestnanca, pre každého zamestnanca.

  • Priamy nadriadený pracovníka    Toto pole musí obsahovať jedinečný identifikátor každého vedúceho bez ohľadu na to, či je tento identifikátor menom alebo identifikačným číslom. V prípade zamestnanca na vrchu organizačnej schémy nechajte toto pole prázdne.

 2. Na karte súbor ukážte na položku nový, kliknite na položku Organizačná schéma, vyberte Metrických alebo Amerických jednotkách jednotky a potom kliknite na položku vytvoriť.

 3. Na prvej strane sprievodcu vyberte informácie, ktoré už sú uložené v súbore alebo databáze a potom kliknite na tlačidlo ďalej pokračujte.

 4. Vyberte typ súboru, kde sa ukladajú informácie o organizácii v kliknutím na položku Prehľadávať a potom vyhľadajte umiestnenie súboru. Vyberte jazyk, ktorý chcete použiť na Sprievodcu grafom a potom kliknite na tlačidlo ďalej pokračujte.

 5. Na ďalšej stránke sprievodcu vyberte stĺpec (polia) v súbore s údajmi, ktoré obsahujú informácie, ktoré určujú vašej organizácie, napríklad meno, na zostavy a meno. Kliknite na tlačidlo ďalej pokračujte.

 6. Na ďalšej stránke sprievodcu, môžete definovať, aké konkrétnych polí, ktoré sa majú zobrazovať pomocou tlačidiel Pridať a odstrániť a poradie zobrazenia polia pomocou tlačidiel nahor a nadol. Kliknite na tlačidlo ďalej pokračujte.

 7. Na ďalšej stránke sprievodcu môžete vybrať polia zo súboru s údajmi, ktorý chcete pridať do tvarov organizačnej schémy ako údajové polia tvarov. Kliknite na tlačidlo ďalej pokračujte.

 8. Zahrnúť obrázky na organizačnú schému, vyberte neobsahujú obrázky v mojom Organizačná schéma, v opačnom prípade vyberte Nájdite priečinok, ktorý obsahuje obrázky vašej organizácie. Postupujte podľa pokynov na tejto stránke a potom kliknite na tlačidlo ďalej pokračujte.

 9. Na poslednej stránke sprievodcu, môžete určiť koľko vašej organizácie, ak chcete zobraziť na každej strane. Môžete vybrať chcem určiť, koľko moja organizácia, ak chcete zobraziť na každej strane, alebo môžete počkať na každú stranu automaticky zadefinovať tak, že vyberiete chcem sprievodcu automaticky zlom organizačnú schému stranách sprievodcu.

 10. Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie a synchronizácia zamestnanca tvar celej stránky, vyberte požadované možnosti zamestnanca tvar hypertextového prepojenia medzi stránkami a synchronizovať zamestnanca tvar celej stránky.

 11. Po vykonaní všetkých nastavení, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Poznámka: Konkrétne Pomocník je k dispozícii pre väčšiny stránok sprievodcu. Prístup k Pomocníkovi, stlačte kláves F1 alebo kliknite na tlačidlo Pomocník.

Zobrazenie tímov pomocou tímového rámca alebo bodkovaných čiar

Po vytvorení organizačnej schémy, môžete zmeniť usporiadanie informácií tak, aby zodpovedali virtuálny tím vzťahy. Posun súvisiacich tvarov vedľa seba, a potom pridať spojnice bodkovanej čiary, ak chcete zobraziť vedľajšiu funkčné štruktúry alebo zvýraznite virtuálny tím pomocou Tímového rámca tvaru. Bodkovanej čiary zostavy sa správa ako bežné spojnice. Rámec tímu je v podstate upravené obdĺžnikový tvar, ktoré môžete použiť na vizuálne zoskupenie a názvov tímov.

Organizačná schéma s tímovým rámcom a vzťahom vyjadreným pomocou prerušovanej čiary

Aktualizácia vytvorených organizačných schém

Zmení štruktúra organizácie, musíte manuálne aktualizujte organizačnú schému alebo vytvoriť nový graf. Ak môžete vytvoriť nový graf, žiadne prispôsobenia vykonané starších grafu sú súčasťou nový graf. Ak fotografie alebo motívy boli pridané do tvarov, musí byť pridá znova aby grafy vyzerajú podobne.

Ak tvary sú prepojené s údajmi, údaje sa aktualizujú zvyčajne pri spustení Obnoviť údaje, ale len v rámci existujúcich tvarov. Obnovenie údajov nie Pridanie alebo odstránenie tvarov.

Vytvorenie jednoduchej organizačnej schémy

Táto metóda je najvhodnejší pre vytváranie malých organizačnú schému s predvolené polia s informáciami. Predvolené polia sú:

 • Department (Oddelenie)

 • Telefón

 • Meno

 • Funkcia

 • E-mail

 • Na karte súbor ukážte na položku nový, ukážte na Business a potom kliknite na položku Organizačná schéma.

 • Zo vzorkovnice Tvary organizačnej schémy v okne tvary, presuňte tvar najvyššej úrovne pre vašu organizáciu, ako je napríklad výkonný, na stránke.

 • Požadovaný tvar, zadajte názov a názov tvaru. Mať napríklad výkonný s názvom Tosh Meston, ktorý má názov predseda.

  Poznámka: Informácie o tom, ako pridať ďalšie údaje do tvarov nájdete v téme Pridať údaje s tvarmi.

 • Zo vzorkovnice Tvary organizačnej schémy v okne tvary, presuňte tvar prvej podriadenej osobe na nadradený tvar. To automaticky spája dve v hierarchii.

  Tip: Vytvárať prepojenia, musíte pustite podriadených tvaru na centrum nadradený tvar.

 • Organizačnú schému dokončíte tak, že budete pridávať podriadené tvary do nadriadených tvarov a zadáte typ a názov každého tvaru.

Automatické vytvorenie organizačnej schémy z novej tabuľky údajov

Táto metóda je najlepšie, ak predvolené polia informácie nehodia, čo je potrebné a ešte nemáte údaje v inom programe.

 1. Na karte súbor ukážte na položku nový, ukážte na Business a potom kliknite na položku Organizačná schéma Wizard.

 2. Na prvej stránke sprievodcu vyberte možnosť Informácie, ktoré zadávam pomocou sprievodcu a potom kliknite na položku Ďalej.

 3. Vyberte Excel alebo oddelené text, zadajte názov nového súboru a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť Excel, hárka programu Microsoft Office Excel otvorí vzorový text. Ak vyberiete možnosť oddelené text, otvorí sa stránka Microsoft Notepad s vzorový text.

 4. Keď sa otvorí Poznámkový blok alebo Excel, ako príklad aký druh informácií použitý vzorový text tak, aby zahŕňalo a zadajte informácie o nad tým, čo je k dispozícii.

  Dôležité: Musíte mať názov a zostavy na stĺpce, ale môžete zmeniť, odstrániť alebo pridať ďalšie stĺpce.

 5. Ukončite Excel alebo Poznámkový blok a dokončite sprievodcu.

  Poznámka: Konkrétne Pomocník je k dispozícii pre väčšiny stránok sprievodcu. Prístup k Pomocníkovi, stlačte kláves F1 alebo kliknite na tlačidlo Pomocník.

Automatické vytvorenie organizačnej schémy s použitím v existujúcom zdroji údajov

Táto metóda je najlepšie, ak informácie, ktoré sa majú zobraziť v organizačnej schéme je už v dokumente, ako je napríklad hárok programu Microsoft Office Excel alebo adresár servera Microsoft Exchange Server.

 1. Uistite sa, že tabuľka alebo hárok obsahuje stĺpce pre meno zamestnanca, jedinečných identifikátorov a kto správy Komu.

  Poznámka: Stĺpce môžete pomenovať čo chcete. Keď máte spustenú inštaláciu Organizačná schéma Wizard, môžete určiť, ktoré stĺpce (alebo názvy polí) obsahujú názov, identifikácia a do zostavy.

  • Meno zamestnanca    Spôsob, akým sa meno zamestnanca zobrazí v tomto poli, je spôsobom, akým sa jeho meno zobrazí v tvaroch organizačnej schémy.

  • Jedinečný identifikátor    Ak každý názov nie je jedinečný, obsahovať stĺpec s jedinečný identifikátor, ako je napríklad identifikačné číslo zamestnanca, pre každého zamestnanca.

  • Priamy nadriadený pracovníka    Toto pole musí obsahovať jedinečný identifikátor každého vedúceho bez ohľadu na to, či je tento identifikátor menom alebo identifikačným číslom. V prípade zamestnanca na vrchu organizačnej schémy nechajte toto pole prázdne.

 2. Na karte súbor ukážte na položku nový, ukážte na Business a potom kliknite na položku Organizačná schéma Wizard.

 3. Na prvej strane sprievodcu vyberte informácie, ktoré už sú uložené v súbore alebo databáze.

 4. Kliknite na tlačidlo ďalej a postupujte podľa zostávajúcich krokov v sprievodcovi.

  Poznámka: Konkrétne Pomocník je k dispozícii pre väčšiny stránok sprievodcu. Prístup k Pomocníkovi, stlačte kláves F1 alebo kliknite na tlačidlo Pomocník.

Zobrazenie tímov pomocou tímového rámca alebo bodkovaných čiar

Po vytvorení organizačnej schémy, môžete zmeniť usporiadanie informácií tak, aby zodpovedali virtuálny tím vzťahy. Posun súvisiacich tvarov vedľa seba, a potom pridať spojnice bodkovanej čiary, ak chcete zobraziť vedľajšiu funkčné štruktúry alebo zvýraznite virtuálny tím pomocou Tímového rámca tvaru. Bodkovanej čiary zostavy sa správa ako bežné spojnice. Rámec tímu je v podstate upravené obdĺžnikový tvar, ktoré môžete použiť na vizuálne zoskupenie a názvov tímov.

Organizačná schéma s tímovým rámcom a vzťahom vyjadreným pomocou prerušovanej čiary

Aktualizácia vytvorených organizačných schém

Zmení štruktúra organizácie, musíte manuálne aktualizujte organizačnú schému alebo vytvoriť nový graf. Ak môžete vytvoriť nový graf, žiadne prispôsobenia vykonané starších grafu sú súčasťou nový graf. Ak fotografie alebo motívy boli pridané do tvarov, musí byť pridá znova aby grafy vyzerajú podobne.

Ak tvary sú prepojené s údajmi, údaje sa aktualizujú zvyčajne pri spustení Obnoviť údaje, ale len v rámci existujúcich tvarov. Obnovenie údajov nie Pridanie alebo odstránenie tvarov.

Vytvorenie jednoduchej organizačnej schémy

Táto metóda je najvhodnejší pre vytváranie malých organizačnú schému s predvolené polia s informáciami. Predvolené polia sú:

 • Department (Oddelenie)

 • Telefón

 • Meno

 • Funkcia

 • E-mail

 • V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na Business a potom kliknite na položku Organizačná schéma.

 • Zo vzorkovnice Tvary organizačnej schémy v okne tvary, presuňte tvar najvyššej úrovne pre vašu organizáciu, ako je napríklad výkonný, na stránke.

 • Požadovaný tvar, zadajte názov a názov tvaru. Mať napríklad výkonný s názvom Tosh Meston, ktorý má názov predseda.

 • Zo vzorkovnice Tvary organizačnej schémy v okne tvary, presuňte tvar prvej podriadenej osobe na nadradený tvar. To automaticky spája dve v hierarchii.

  Tip: Vytvárať prepojenia, musíte pustite podriadených tvaru na centrum nadradený tvar.

 • Organizačnú schému dokončíte tak, že budete pridávať podriadené tvary do nadriadených tvarov a zadáte typ a názov každého tvaru.

Automatické vytvorenie organizačnej schémy z novej tabuľky údajov

Táto metóda je najlepšie, ak predvolené polia informácie nehodia, čo je potrebné a ešte nemáte údaje v inom programe.

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na Business a potom kliknite na položku Organizačná schéma Wizard.

 2. Na prvej stránke sprievodcu vyberte možnosť Informácie, ktoré zadávam pomocou sprievodcu a potom kliknite na položku Ďalej.

 3. Vyberte Excel alebo oddelené text, zadajte názov nového súboru a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť Excel, hárka programu Microsoft Office Excel otvorí vzorový text. Ak vyberiete možnosť oddelené text, otvorí sa stránka Microsoft Notepad s vzorový text.

 4. Keď sa otvorí Poznámkový blok alebo Excel, ako príklad aký druh informácií použitý vzorový text tak, aby zahŕňalo a zadajte informácie o nad tým, čo je k dispozícii.

  Dôležité: Musíte mať názov a zostavy na stĺpce, ale môžete zmeniť, odstrániť alebo pridať ďalšie stĺpce.

 5. Ukončite Excel alebo Poznámkový blok a dokončite sprievodcu.

  Poznámka: Konkrétne Pomocník je k dispozícii pre väčšiny stránok sprievodcu. Prístup k Pomocníkovi, stlačte kláves F1 alebo kliknite na tlačidlo Pomocník.

Automatické vytvorenie organizačnej schémy s použitím v existujúcom zdroji údajov

Táto metóda je najlepšie, ak informácie, ktoré sa majú zobraziť v organizačnej schéme je už v dokumente, ako je napríklad hárok programu Microsoft Office Excel alebo adresár servera Microsoft Exchange Server.

 1. Uistite sa, že tabuľka alebo hárok obsahuje stĺpce pre meno zamestnanca, jedinečných identifikátorov a kto správy Komu.

  Poznámka: Stĺpce môžete pomenovať čo chcete. Keď máte spustenú inštaláciu Organizačná schéma Wizard, môžete určiť, ktoré stĺpce (alebo názvy polí) obsahujú názov, identifikácia a do zostavy.

  • Meno zamestnanca    Spôsob, akým sa meno zamestnanca zobrazí v tomto poli, je spôsobom, akým sa jeho meno zobrazí v tvaroch organizačnej schémy.

  • Jedinečný identifikátor    Ak každý názov nie je jedinečný, obsahovať stĺpec s jedinečný identifikátor, ako je napríklad identifikačné číslo zamestnanca, pre každého zamestnanca.

  • Priamy nadriadený pracovníka    Toto pole musí obsahovať jedinečný identifikátor každého vedúceho bez ohľadu na to, či je tento identifikátor menom alebo identifikačným číslom. V prípade zamestnanca na vrchu organizačnej schémy nechajte toto pole prázdne.

 2. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na Business a potom kliknite na položku Organizačná schéma Wizard.

 3. Na prvej strane sprievodcu vyberte informácie, ktoré už sú uložené v súbore alebo databáze.

 4. Kliknite na tlačidlo ďalej a postupujte podľa zostávajúcich krokov v sprievodcovi.

  Poznámka: Konkrétne Pomocník je k dispozícii pre väčšiny stránok sprievodcu. Prístup k Pomocníkovi, stlačte kláves F1 alebo kliknite na tlačidlo Pomocník.

Na začiatok stránky

Zobrazenie tímov pomocou tímového rámca alebo bodkovaných čiar

Po vytvorení organizačnej schémy, môžete zmeniť usporiadanie informácií tak, aby zodpovedali virtuálny tím vzťahy. Posun súvisiacich tvarov vedľa seba, a potom pridať spojnice bodkovanej čiary, ak chcete zobraziť vedľajšiu funkčné štruktúry alebo zvýraznite virtuálny tím pomocou Tímového rámca tvaru. Bodkovanej čiary zostavy sa správa ako bežné spojnice. Rámec tímu je v podstate upravené obdĺžnikový tvar, ktoré môžete použiť na vizuálne zoskupenie a názvov tímov.

Organizačná schéma s tímovým rámcom a vzťahom vyjadreným pomocou prerušovanej čiary

Aktualizácia vytvorených organizačných schém

Zmení štruktúra organizácie, musíte manuálne aktualizujte organizačnú schému alebo vytvoriť nový graf. Ak môžete vytvoriť nový graf, žiadne prispôsobenia vykonané starších grafu sú súčasťou nový graf. Ak fotografie alebo motívy boli pridané do tvarov, musí byť pridá znova aby grafy vyzerajú podobne.

Ak tvary sú prepojené s údajmi, údaje sa aktualizujú zvyčajne pri spustení Obnoviť údaje, ale len v rámci existujúcich tvarov. Obnovenie údajov nie Pridanie alebo odstránenie tvarov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×