Vytvorenie organizačnej schémy s obrázkami

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou organizačnej schémy môžete jednoducho a prehľadne zobraziť funkčné vzťahy. Pridanie obrázka pomôže ľuďom spojiť si tvár s menom. Rozloženia obrázkov grafických prvkov SmartArt (typ Hierarchia) môžete použiť ako rýchlu skratku na vytvorenie organizačnej schémy.

Organizačná schéma s obrázkami

Poznámka : Všetky rozloženia sú k dispozícii v Microsoft Outlook 2013. Ak je vzhľad, ktorý chcete použiť, a nie je k dispozícii v Outlook vytvorenie organizačnej schémy v Excel, PowerPoint alebo Word a potom ho skopírujte do Outlook.

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Grafické prvky SmartArt.

  Grafické prvky SmartArt v skupine Ilustrácie na karte Vložiť
  Časť karty Vložiť v PowerPointe

 V galérii Výber grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Hierarchia, vyberte rozloženie, ktoré v názve obsahuje organizačnú schému, napríklad Organizačná schéma s obrázkami, a kliknite na tlačidlo OK.

Organizačná schéma s obrázkami
Organizačná schéma s obrázkami

Tip : V rozloženiach obsahujúcich v názve pojem „Organizačná schéma“ je k dispozícii tvar asistenta, ktorý sa zobrazuje mimo iných polí patriacich rovnakému správcovi, ako aj rozličné spôsoby zavesenia polí.

 1. Ak chcete do poľa pridať obrázok, kliknite na ikonu obrázka Ikona zástupného symbolu obrázka. , vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť, a kliknite na položku Vložiť.

 2. Názvy zadáte takto:

  • V poli kliknite na položku [Text] a napíšte svoj text.

   Organizačná schéma ako obrázok SmartArt so zvýrazneným poľom na organizačnej schéme, aby ste vedeli, kde môžete zadať text

   Tip : Najlepšie výsledky dosiahnete, ak to urobíte po pridaní všetkých požadovaných polí.

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a zadajte svoj text.

  • Skopírujte text z iného programu, na table Text kliknite na položku [Text] a text prilepte.

   Textovej tably s [Text] a ovládacieho prvku textu na table zvýraznená

   Poznámka : Ak sa tabla Text nezobrazuje, zobrazíte ju kliknutím na šípku (zobrazenú vyššie).

Pridanie alebo odstránenie polí v organizačnej schéme

Pri príchode alebo odchode ľudí v rámci organizácie môžete pridať alebo odstrániť príslušné polia.

Pridanie poľa

 1. Kliknite na pole, ktoré je najbližšie k miestu, kam chcete pridať nové pole.

 2. Na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt kliknite na šípku vedľa položky Pridať tvar a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Pridanie tvarov možnosti na karte návrh nástroja grafické prvky SmartArt

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať za ním, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať pred ním, kliknite na položku Pridať tvar pred.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré sa bude nachádzať o jednu úroveň vyššie ako vybraté pole, kliknite na položku Pridať tvar nad.

   Poznámka : Nové pole zaujme miesto vybratého poľa a vybraté pole, ako aj všetky polia priamo pod ním, sa presunú o úroveň nižšie.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré sa bude nachádzať o jednu úroveň nižšie ako vybraté pole, kliknite na položku Pridať tvar pod.

  • Ak chcete pridať pole asistenta, kliknite na položku Pridať asistenta.

   Poznámka : Pole asistenta sa v grafickom prvku SmartArt pridá nad ostatné polia na rovnakej úrovni, ale na table Text sa zobrazuje za ostatnými poľami na rovnakej úrovni.

   Tip : Aj keď v rozloženiach organizačnej schémy, napríklad v rozložení Organizačná schéma, nie je možné automaticky spojiť dve polia na najvyššej úrovni čiarou, tento vzhľad môžete imitovať pridaním poľa na najvyššiu úroveň v grafickom prvku SmartArt a nakreslením čiary spájajúcej uvedené polia. (Na karte Vložiť kliknite na položku Tvary, vyberte čiaru a nakreslite ju medzi dva poľami.)

Odstránenie poľa

Ak chcete odstrániť pole, kliknite na orámovanie poľa, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves Delete.

Zmena rozloženia organizačnej schémy

Ak ste vybrali rozloženie s pojmom „Organizačná schéma“ v názve, môžete zmeniť spôsob usporiadania polí. Toto rozloženie opakovanej zarážky ovplyvňuje rozloženie všetkých polí pod zvoleným poľom.

 1. Kliknite na pole v organizačnej schéme, v ktorom chcete použiť rozloženie opakovanej zarážky.

 2. Na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt kliknite na položku Rozloženie a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Možnosti rozloženia v organizačnej schéme s grafickými prvkami SmartArt

  • Ak chcete zarovnať na stred všetky polia pod vybratým poľom, kliknite na položku Štandardné.

   Organizačná schéma so štandardným rozložením

  • Ak chcete vybraté pole zarovnať na stred a usporiadať polia pod ním vodorovne s dvoma poľami v každom riadku, kliknite na položku Obidve.

   Organizačná schéma s rozložením Na obidvoch stranách

  • Ak chcete umiestniť vybraté pole napravo od polí pod ním a polia pod ním zvislo zarovnať doľava, kliknite na položku Na ľavej strane .

   Organizačná schéma s rozložením Na ľavej strane

  • Ak chcete umiestniť vybraté pole naľavo od polí pod ním a polia pod ním zvislo zarovnať doprava, kliknite na položku Na pravej strane .

   Organizačná schéma s rozložením Na pravej strane

   Poznámky : 

   • Ak chcete presunúť pole, kliknite naň, a keď sa zobrazí štvorsmerná šípka, presuňte ho myšou na nové miesto. Ak chcete posúvať pole vo veľmi malých prírastkoch, počas stláčania klávesov so šípkami na klávesnici podržte stlačený kláves Ctrl.

   • Ak používate Microsoft PowerPoint 2013, môžete animovať organizačnú schému a zdôrazniť každé pole, každú vetvu alebo každú hierarchickú úroveň. Pozrite si tému animovať grafický prvok SmartArt.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×