Vytvorenie organizačnej schémy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete znázorniť funkčné vzťahy vo svojej spoločnosti alebo organizácii, môžete vytvoriť grafický prvok SmartArt, ktorý používa rozloženie organizačnej schémy, ako napríklad rozloženie Organizačná schéma, alebo môžete na vytvorenie organizačnej schémy použiť program Visio od spoločnosti Microsoft. Ak máte Visio, môžete si prečítať viac o tom, kedy je Visio najlepším nástrojom na vytvorenie organizačnej schémy. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie organizačnej schémy vo Visiu.

Prehľad tvorby organizačnej schémy

Pomocou grafických prvkov SmartArt môžete v programe Excel, Outlook, PowerPoint alebo Word vytvoriť organizačnú schému zobrazujúcu funkčné vzťahy v organizácii, napríklad vedúcich oddelení a podriadených pracovníkov.

Príklad organizačnej schémy SmartArt

Ak neviete pracovať s grafickými prvkami SmartArt, odporúčame vám prečítať si pred vytvorením organizačnej schémy nasledujúce články:

Vytvorenie organizačnej schémy

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Tlačidlo Grafické prvky SmartArt na karte Vložiť
  Príklad skupiny Ilustrácie na karte Vložiť v PowerPointe 2016

 2. V galérii Výber grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Hierarchia, vyberte rozloženie organizačnej schémy (napríklad Organizačná schéma) a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Grafické prvky SmartArt s vybratou položkou Hierarchia

 3. Ak chcete zadať text, použite jednu z nasledujúcich možností:

  • Kliknite na pole v grafickom prvku SmartArt a zadajte text.

   Zadávanie textu do poľa v grafickom prvku SmartArt

   Poznámka: Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite túto možnosť až po tom, keď pridáte všetky požadované textové polia.

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a zadajte svoj text.

   Zadávanie textu na table Text
  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom svoj text prilepte.

   Poznámky: 

   • Ak sa tabla Text nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok na okraji grafického prvku SmartArt.

   • Ovládací prvok tably Text

Čo by ste ešte chceli urobiť?

Dôležité: Táto funkcia nie je k dispozícii v Outlooku ani v Office 2007.

 1. V dokumente, prezentácii alebo tabuľkovom hárku kliknite na karte Vložiť v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Tlačidlo Grafické prvky SmartArt na karte Vložiť
  Príklad skupiny Ilustrácie na karte Vložiť v PowerPointe 2016

 2. V galérii Výber grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Hierarchia a potom na položku Organizačná schéma s obrázkami alebo Hierarchia s kruhovými obrázkami. Potom kliknite na tlačidlo OK.

  Výber organizačnej schémy s obrázkami

 3. Ak chcete pridať obrázok, v poli, do ktorého chcete pridať obrázok, kliknite na ikonu obrázka, vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje obrázok, ktorý chcete použiť, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na položku Vložiť.

 4. Ak chcete zadať text, postupujte podľa pokynov v kroku 3 v téme Vytvorenie organizačnej schémy.

Pridanie poľa

 1. Kliknite na existujúce pole, ktoré je umiestnené najbližšie k miestu, kam chcete pridať nové pole.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na šípku vedľa položky Pridať tvar a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Tlačidlo Pridať tvar v nástrojoch pre grafické prvky SmartArt

  Poznámka: Ak sa časť Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, vyberte grafický prvok SmartArt. Je možné, že budete potrebné dvakrát kliknúť na grafický prvok SmartArt, tým ho vybrať a otvoriť kartu Návrh.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať za ním, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať pred ním, kliknite na položku Pridať tvar pred.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré sa bude nachádzať o jednu úroveň vyššie ako vybraté pole, kliknite na položku Pridať tvar nad.

   Nové pole zaujme miesto vybratého poľa a vybraté pole, ako aj všetky polia priamo pod ním, sa presunú o úroveň nižšie.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré sa bude nachádzať o jednu úroveň nižšie ako vybraté pole, kliknite na položku Pridať tvar pod.

  • Ak chcete pridať pole asistenta, kliknite na položku Pridať asistenta.

   Pole asistenta sa v grafickom prvku SmartArt pridá nad ostatné polia na rovnakej úrovni, ale na table Text sa zobrazuje za ostatnými poľami na rovnakej úrovni.

   Položka Pridať asistenta je dostupná iba pre rozloženia organizačnej schémy. Nie je k dispozícii pre hierarchické rozloženia, ako napríklad rozloženie Hierarchia.

Odstránenie poľa

Ak chcete odstrániť pole, kliknite na ohraničenie poľa, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Poznámky: 

 • Keď potrebujete pridať pole do obrázku vzťahu, skúste experimentovať s pridávaním tvaru pred alebo za vybratý tvar a získať tak požadované umiestnenie pre nový tvar.

 • Pridanie tvaru z tably Text:

  1. Na úrovni tvaru umiestnite kurzor na koniec textu, kam chcete pridať nový tvar.

  2. Stlačte kláves ENTER a potom zadajte text, ktorý chcete umiestniť do nového tvaru.

  3. Ak chcete pridať pole asistenta, vyberte pole asistenta na textovej table a stlačte kláves ENTER.

 • Aj keď v rozloženiach organizačnej schémy, napríklad v rozložení Organizačná schéma, nie je možné automaticky spojiť dve polia na najvyššej úrovni čiarou, tento vzhľad môžete imitovať pridaním poľa na najvyššiu úroveň v grafickom prvku SmartArt a nakreslením čiary spájajúcej uvedené polia. (Na karte Vložiť vyberte v skupine Ilustrácie položku Tvary, vyberte čiaru a nakreslite ju medzi dva poľami.) Ďalšie informácie o kreslení čiar nájdete v téme Kreslenie a odstránenie čiary alebo spojnice.

 • Ak chcete premiestniť pole, kliknite na požadované pole a presuňte ho myšou na nové miesto. Ak chcete posúvať pole vo veľmi malých prírastkoch, podržte stlačený kláves CTRL počas stláčania klávesov so šípkami na klávesnici.

Ak chcete zobraziť vzťah medzi dvomi poľami pomocou bodkovanej čiary, zmeňte štýl čiary medzi dvomi poľami.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, v ktorom chcete zmeniť čiaru.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na čiaru a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

 3. Kliknite na položku Čiara alebo Štýl čiary a potom v časti Typ čiarkovania kliknite na požadovaný typ.

Rozloženie opakovanej zarážky ovplyvňuje rozloženie všetkých polí pod zvoleným poľom. Hoci na vytvorenie organizačnej schémy môžete použiť aj iné hierarchické rozloženia, rozloženia opakovanej zarážky sú k dispozícii iba v rozloženiach organizačnej schémy.

 1. Kliknite na pole v organizačnej schéme, pre ktoré chcete použiť rozloženie opakovanej zarážky.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na položku Rozloženie a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Možnosť Rozloženie v nástrojoch pre grafické prvky SmartArt

  Poznámka: Ak sa časť Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, vyberte grafický prvok SmartArt. Je možné, že budete potrebné dvakrát kliknúť na grafický prvok SmartArt, tým ho vybrať a otvoriť kartu Návrh.

  • Ak chcete zarovnať na stred všetky polia pod vybratým poľom, kliknite na položku Štandardné.

   Organizačná schéma so štandardným rozložením

  • Ak chcete zarovnať na stred vybraté pole nachádzajúce sa nad ostatnými poľami a usporiadať polia pod ním vodorovne s dvoma poľami v každom riadku, kliknite na položku Obidve.

   Organizačná schéma s rozložením Na obidvoch stranách

  • Ak chcete umiestniť vybraté pole napravo od polí pod ním a polia pod ním zvislo zarovnať doľava, kliknite na položku Na ľavej strane .

   Organizačná schéma s rozložením Na ľavej strane

  • Ak chcete umiestniť vybraté pole naľavo od polí pod ním a polia pod ním zvislo zarovnať doprava, kliknite na položku Na pravej strane .

   Organizačná schéma s rozložením Na pravej strane

Pre polia v grafickom prvku SmartArt je možné použiť farebné kombinácie, ktoré sú odvodené z farby motívu.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, v ktorom chcete zmeniť farbu.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Tlačidlo Zmeniť farby na karte Návrh v nástrojoch pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 3. Kliknite na požadovanú farebnú kombináciu.

Tip: Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako sa farby prejavia na grafickom prvku SmartArt.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ohraničenie poľa a v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. V časti Výplň kliknite na položku Výplň plnou farbou.

 3. Kliknite na tlačidlo Farba a potom kliknite na požadovanú farbu.

 4. Ak chcete určiť mieru priehľadnosti farby pozadia, posuňte jazdec Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti je možné meniť od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré je možné použiť pre polia v grafických prvkoch SmartArt a vytvoriť tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorého štýl grafického prvku SmartArt chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

Tip: Ak sa chcete dostať k ďalším možnostiam efektov, ako je tieň, žiara či odraz, prejdite do časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt, na karte Formát kliknite v časti Štýly tvarov na položku Efekty tvaru a potom vyberte požadovaný efekt.

Pozrite tiež

Vytvorenie organizačnej schémy (video)

Animácia grafy a grafické prvky SmartArt (video)

Zobrazenie alebo skrytie informácií v organizačnej schéme s Visio

Zmeniť štýl a hrúbku čiar spájajúcich tvary grafické prvky SmartArt

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×