Vytvorenie odkazu na rovnaký rozsah buniek vo viacerých hárkoch

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Odkaz na jednu bunku alebo rozsah na viacerých hárkoch sa nazýva 3-D odkaz. 3-D odkaz je užitočný a pohodlný spôsob, ako referenčné niekoľkých hárkov, ktoré majú rovnaký vzor a obsahovať rovnaký typ údajov, napríklad keď zlučujete rozpočtové údaje z rozličných oddelení vo vašej organizácii.

Priestorový odkaz môžete použiť na spočítanie rozpočtového návrhu medzi troma oddeleniami – Obchodným, Oddelením ľudských zdrojov a Marketingovým, každé na inom hárku, použitím nasledovných priestorových odkazov:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Môžete dokonca pridať ďalší hárok a potom ho premiestnite do rozsahu, na ktoré odkazuje vzorec. Napríklad, ak chcete pridať odkaz na bunku B3 v pracovnom hárku zariadení, presuňte pracovný hárok zariadení medzi hárkami predaja a HR tak, že presuniete kartu, ako je to znázornené na obrázku:

Vloženie ďalšieho hárka do zlúčenia

Keďže vzorec obsahuje 3-D odkaz na rozsah názvov hárkov, Obchod: Marketing ! B3, všetky hárky rozsahu sa do nového výpočtu.

Príklady uvedené nižšie vysvetľuje, čo sa stane, keď vložiť, kopírovať, odstrániť alebo presunúť hárky, ktoré sú súčasťou 3-D odkaz. Každá z týchto príkladov pomocou vzorca = SUM (Hárok2: Hárok6! Rozsahu a2: A5) pridať buniek A2 až A5 v hárkoch 2 až 6:

 • Vloženie alebo skopírovanie.    Ak vložíte alebo skopírujete hárkov medzi hárkami 2 a 6 (v tomto príklade krajné), program Excel obsahuje všetky hodnoty v bunkách A2 až A5 v jednotlivých hárkoch vo výpočtoch.

 • Odstránenie    Ak odstránite hárky medzi hárkami 2 a 6, program Excel odstráni z výpočtu príslušné hodnoty.

 • Premiestnenie    Ak hárky nachádzajú medzi hárkami 2 a 6, premiestnite mimo daného rozsahu hárkov, program Excel odstráni z výpočtu príslušné hodnoty.

 • Presunutie koncového bodu    Ak hárok 2 alebo 6 premiestnite na iné miesto v tom istom zošite, program Excel upraví výpočet tak, aby zahŕňalo nových hárkov medzi nimi, pokiaľ sa obrátiť poradie koncové body v zošite. Ak sa obrátiť koncové body, 3-D odkaz zmení hárok koncového bodu. Napríklad máte odkaz na Hárok2 a Hárok6. Ak presuniete Hárok2 tak, aby sa po 6 v zošite, vzorec sa upraví tak, aby smerovali na Hárok3: Hárok6. Ak presuniete 6 pred Hárok2, vzorec sa upraví tak, aby smerovali na Hárok2: Hárok5.

 • Odstránenie koncového bodu    Ak odstránite hárky 2 a 6, program Excel odstráni z výpočtu hodnoty daného hárka.

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Kliknite na bunku, v ktorom sa zadávajú funkciu.

 2. Typ znamienka rovnosti (=), za ktorou nasleduje názov funkcie (pozri tabuľku nižšie), a potom ľavú zátvorku.

 3. Kliknite na uško prvého hárka, na ktorý chcete odkazovať.

 4. Podržte stlačený kláves Shift a potom kliknite na uško posledného hárka, ktorý chcete odkazovať.

 5. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, na ktoré chcete odkazovať.

 6. Dokončite vzorec a potom stlačte kláves Enter.

V priestorovom odkaze môžete použiť nasledujúce funkcie:

Funkcia

Popis

Funkcia AVERAGE

Vypočíta priemer (aritmetický priemer) čísel.

Funkcia AVERAGEA

Vypočíta priemer (aritmetický priemer) čísel vrátane textu a logických hodnôt.

Funkcia COUNT

Spočíta bunky obsahujúce čísla.

Funkcia COUNTA

Spočíta bunky, ktoré nie sú prázdne.

Funkcia HARMEAN

Vráti harmonický priemer množiny kladných číselných údajov: prevrátená hodnota aritmetického priemeru prevrátených hodnôt.

Funkcia KURT

Vráti špicatosť množiny údajov.

Funkcia LARGE

Vráti k-tu najvyššiu hodnotu zo zadanej množiny hodnôt, napríklad piate najväčšie číslo.

Funkcia MAX

Nájde najväčšiu hodnotu v množine hodnôt.

Funkcia MAXA

Nájde najväčšiu hodnotu v množine hodnôt, vrátane textu a logických hodnôt.

Funkcia MEDIAN

Vráti medián – hodnotu v strede množiny daných čísel.

Funkcia MIN

Nájde najmenšiu hodnotu v množine hodnôt.

Funkcia MINA

Nájde najmenšiu hodnotu v množine hodnôt, vrátane textu a logických hodnôt.

PERCENTILE (funkcia)

Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu, kde k je z intervalu 0..1 (pre kompatibilitu so staršími verziami programu Excel).

Funkcia PERCENTILE.EXC

Vráti k-ty percentil v rozsahu hodnôt, kde k je z otvoreného intervalu 0..1.

Funkcia PERCENTILE.INC

Vráti k-ty percentil v rozsahu hodnôt, kde k je z uzavretého intervalu 0..1.

Funkcia PERCENTRANK

Vráti poradie hodnoty v množine údajov vyjadrené percentuálnou časťou (0..1) množiny údajov (kvôli kompatibilite so staršími verziami programu Excel)

Funkcia PERCENTRANK.EXC

Vráti poradie hodnoty v množine údajov, vyjadrené percentuálnou časťou (otvorený interval 0..1) množiny údajov.

Funkcia PERCENTRANK.INC

Vráti poradie hodnoty v množine údajov, vyjadrené percentuálnou časťou (uzavretý interval 0..1) množiny údajov.

Funkcia QUARTILE

Vráti kvartil množiny údajov na základe hodnôt percentilu z intervalu 0..1 (kvôli kompatibilite so staršími verziami programu Excel).

Funkcia QUARTILE.EXC

Vráti kvartil množiny údajov na základe hodnôt percentilu z otvoreného intervalu 0..1.

Funkcia QUARTILE.INC

Vráti kvartil množiny údajov na základe hodnôt percentilu z uzavretého intervalu 0..1.

PRODUCT (funkcia)

Vynásobí čísla.

RANK (funkcia)

Vráti poradie čísla v zozname čísel: jeho veľkosť vzhľadom na ostatné hodnoty v zozname (kvôli kompatibilite so staršími verziami programu Excel).

Funkcia RANK.EQ

Vráti poradie čísla v zozname čísel: jeho veľkosť vzhľadom na ostatné hodnoty v zozname.

Funkcia RANK.AVG

Vráti poradie čísla v zozname čísel: jeho veľkosť vzhľadom na ostatné hodnoty v zozname.

Funkcia SKEW

Vráti koeficient šikmosti rozdelenia.

Funkcia SMALL

Vráti k-tu najmenšiu hodnotu v množine údajov.

Funkcia STDEV.S

Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe vzorky.

Funkcia STDEV.P

Vypočíta smerodajnú odchýlku základného súboru.

Funkcia STDEVA

Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe vzorky, vrátane textu a logických hodnôt.

Funkcia STDEVPA

Vypočíta smerodajnú odchýlku základného súboru, vrátane textu a logických hodnôt.

Funkcia TRIMMEAN

Vráti priemernú hodnotu vnútornej časti množiny údajov.

SUM (funkcia)

Spočíta čísla.

Funkcia VAR.S

Odhadne rozptyl na základe vzorky.

Funkcia VAR.P

Vypočíta rozptyl základného súboru.

Funkcia VARA

Odhadne rozptyl na základe vzorky vrátane textu a logických hodnôt.

Funkcia VARPA

Vypočíta rozptyl základného súboru, vrátane textu a logických hodnôt

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Na karte vzorce (v skupine Definované názvy ) kliknite na položku Definovať názov.

 2. V dialógovom okne Nový názov zadajte názov pre váš odkaz. Názvy môže byť až 255 znakov.

 3. V zozname odkaz na vyberte znamienko rovnosti (=) spolu s odkazom a potom stlačte kláves Backspace.

 4. Kliknite na uško prvého hárka, ktorý chcete odkazovať.

 5. Stlačte a podržte stlačený kláves Shift a kliknite na uško hárka odkaz.

 6. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, na ktoré chcete odkazovať.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o presúvaní hárok v zošite, v téme premiestnenie alebo kopírovanie hárka. Ďalšie informácie o vytváraní a používaní definované názvy nájdete v téme definovanie a používanie názvov vo vzorcoch.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×