Vytvorenie obsluhy udalostí

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri písaní skript pre šablónu formulára programu Microsoft Office InfoPath, obvykle napíšete kód v niektorom z formulára šablóny alebo údaje overenia obsluhy udalostí. Obsluha udalostí je kód funkcie v šablóne formulára programu InfoPath, ktorý odpovedá na akcie používateľa alebo zmeny v údajoch XML vo formulári. Ako vytvoriť obsluhy udalostí závisí od typu udalosti, ktoré chcete použiť. Je potrebné vytvoriť popisovača udalostí v režime návrhu, pretože program InfoPath automaticky vytvorí deklarácie obsluhy udalostí v súbore skriptu a vykoná položky v súbor definície formulára (.xsf) šablóny formulára na používanie týchto obsluhy udalostí, ktoré.

Poznámka: Aj keď je možné manuálne vytvoriť obsluhy udalostí v súbore skriptu a potom ich povoliť manuálnym pridaním príslušných prvkov do súboru .xsf, neodporúča sa to. Ak sa v súbore .xsf urobí nesprávna zmena, šablóna formulára sa môže stať nepoužiteľnou.

Nasledujúca tabuľka obsahuje všetky obsluhy udalostí programu InfoPath a postup na ich vytvorenie. Ak chcete vytvoriť popisovača udalostí pre šablónu formulára, program InfoPath spustí program Microsoft Script Editor (MSE) a umiestni kurzor v kóde danej obsluhy udalostí. Potom môžete napísať skript popisovača udalostí. Podrobné informácie o programe InfoPath udalostí a obsluhy udalostí nájdete v téme InfoPath Developer odkaz, ktorý je k dispozícii v Pomocníkovi programu MSE.

Event handler

Description

Steps for creating

OnAfterChange

Táto udalosť sa spustí, keď používateľ zmení hodnotu v ovládacom prvku zadaný viazaný na pole. Pracovná tabla Vlastné HTML môžete zobraziť napríklad po výbere položky v ovládací prvok zoznamu. Táto akcia sa spustí po udalosti overovanie .

Pravým tlačidlom myši kliknite na ovládací prvok na šablóne formulára alebo na pole na pracovnej table Zdroj údajov, ukážte v kontextovej ponuke na položku Programovanie a potom kliknite na položku On After Change Event.

OnAfterImport

Táto udalosť sa spustí potom, ako používateľ úspešne zlúči niekoľko formulárov do jedného formulára.

Manuálne pridanie udalosti OnAfterImportpriamo priamo na súbor skriptu pomocou MSE. Popisovač udalosti nie je možné vytvoriť v režime návrhu.

OnBeforeChange

Táto udalosť sa spustí potom, ako používateľ zmení hodnotu v ovládacom prvku a predtým, ako je hodnota pridaná špecifickému poľu, ktoré je viazané na ovládací prvok. Môžete napríklad zabrániť používateľovi v pridaní ďalších riadkov predtým, ako je vyplnený posledný riadok v opakovanej tabuľke.

Pravým tlačidlom myši kliknite na ovládací prvok na šablóne formulára alebo na pole na pracovnej table Zdroj údajov, ukážte v kontextovej ponuke na položku Programovanie a potom kliknite na položku On Before Change Event.

OnClick

Táto udalosť sa spustí, keď používateľ klikne na tlačidlo priradené udalosti. Udalosť je dostupná po pridaní tlačidla do šablóny formulára. Môžete napríklad vykonať zložitý výpočet použitím hodnôt v poliach v hlavnom zdroji údajov, keď používateľ klikne na tlačidlo.

Dvakrát kliknite na ovládací prvok tlačidla a potom na karte Všeobecné v dialógovom okne Vlastnosti tlačidlo kliknite na položku Upraviť kód formulára.

OnContextChange

Táto akcia sa spustí, keď používateľ zmení pole vo formulári. Napríklad Táto udalosť sa spustí, keď používateľ prejde z textového poľa do výberu dátumu alebo po prepnutí zobrazenia. Táto udalosť nastane po iné udalosti sa vyskytli.

V ponuke Nástroje ukážte na položku Programovanie a potom kliknite na položku On Context Change Event.

OnLoad

Táto akcia sa spustí vždy, keď používateľ vytvorí nový formulár alebo otvorí existujúci formulár založený na šablóne formulára. Napríklad, môžete skopírovať zoznam položiek z vedľajšieho zdroja údajov do hlavného zdroja údajov, keď používateľ otvorí formulár.

V ponuke Nástroje ukážte na položku Programovanie a potom kliknite na položku On Load Event.

OnMergeRequest

Táto udalosť sa spustí, keď sa zlúčia formuláre založené na vašej šablóne formulára. Môže sa napríklad zobraziť počet formulárov, ktoré sa zlúčili a poskytnúť tak používateľovi informácie o stave počas zlučovania.

V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára. V zozname Kategória kliknite na položku Spresniť. V časti Zlúčiť formuláre začiarknite políčko Zlúčiť použitím vlastného kódu a potom kliknite na položku Upraviť.

OnSaveRequest

Táto akcia sa spustí, keď používateľ uloží formulár založený na šablóne formulára. Môžete napríklad uložiť formulár založený na tejto šablóne formulára na viac než jedno miesto, keď používateľ uloží formulár. Program InfoPath pridá ďalšie dva riadky kódu k tejto udalosti: riadok, ktorý ukladá formulár a riadok, ktorý vám povie, ak úspešne uložený programom InfoPath formulára.

V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára. V zozname Kategória kliknite na položku Otvoriť a uložiť. V časti Uložiť správanie začiarknite políčko Uložiť použitím vlastného kódu a potom kliknite na položku Upraviť.

OnSign

Udalosť sa spustí, keď používateľ vo formulári použije digitálny podpis. Môžu sa napríklad do digitálneho podpisu pridať ďalšie údaje z formulára zostavy výdavkov, keď ho používateľ podpíše.

V ponuke Nástroje ukážte na programovanie a potom kliknite Na znamienko udalosť.

OnSubmitRequest

Táto udalosť sa spustí, keď používateľ odošle svoj údajový formulár. Môže sa napríklad odoslať údajový formulár do zabezpečenej webovej služby, keď používateľ klikne na položku Odoslať v ponuke Súbor. Keďže program InfoPath nepodporuje pripojenie údajov do zabezpečenej webovej služby, je potrebné pridať vlastné pripojenie údajov, ktoré spolupracuje so zabezpečenou webovou službou.

V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania. Začiarknite políčko Povoliť používateľom odoslanie tohto formulára, kliknite na položku vykonať vlastnú akciu pomocou kódu a potom kliknite na položku Upraviť kód.

OnSwitchView

Táto udalosť sa spustí, keď používateľ otvorí formulár založený na vašej šablóne formulára alebo sa prepne na iné zobrazenie formulára. Keď sa používateľ prepne na špecifické zobrazenie, môže sa napríklad vytvoriť e-mailová správa, ktorá obsahuje údaje z polí z hlavného zdroja údajov formulára.

V ponuke Nástroje kliknite na položku Programovanie a potom kliknite na položku On Switch View Event.

OnValidate

Táto akcia sa spustí, keď používateľ zmení hodnotu v ovládacom prvku viazaný na pole. Napríklad, keď používateľ zmení hodnotu v špecifickom ovládacom prvku, môžete vypočítať Nová hodnota pre ďalší ovládací prvok s použitím čísla, ktoré zadal používateľ a číslo, ktoré je v skripte. Táto udalosť nastane po udalosti OnBeforeChange .

Pravým tlačidlom myši kliknite na ovládací prvok na šablóne formulára alebo na pole na pracovnej table Zdroj údajov, ukážte v kontextovej ponuke na položku Programovanie a potom kliknite na položku On After Validate Event.

OnVersionUpgrade

Táto akcia sa spustí, keď používateľ otvorí existujúci formulár a číslo verzie šablóny formulára používané na existujúci formulár je staršie ako číslo verzie šablóny formulára v umiestnení na publikovanie. Keď používateľ otvorí existujúci formulár, program InfoPath skontroluje číslo verzie šablóny formulára priradeného k existujúci formulár. Ak novšie číslo verzie šablóny formulára, program InfoPath spustí udalosti OnVersion , keď používateľ otvorí existujúci formulár. Predstavte si napríklad, že pridáte nové pole do existujúcej šablóny formulára a znova publikovať a chcete nové pole, ktoré sa pridávajú do hlavného zdroja údajov, ak používateľ otvorí existujúci formulár. Táto udalosť pridá nové pole do hlavného zdroja údajov, keď používateľ otvorí existujúci formulár.

V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára. V zozname Kategória kliknite na položku Práca s verziami. V zozname On version upgrade kliknite na položku Použiť vlastnú udalosť a potom na položku Upraviť.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×