Vytvorenie obsahu vo Worde pre Mac

Ak chcete vytvoriť obsah, ktorý sa bude jednoducho aktualizovať, použite štýly nadpisov v texte, ktorý chcete zahrnúť do obsahu. Word potom na základe týchto nadpisov vytvorí automatický obsah.

Používanie štýlov nadpisov

Vyberte text, ktorý chcete zahrnúť do obsahu, a potom na karte Domov kliknite na štýl nadpisu, ako napríklad Nadpis 1.

Na páse s nástrojmi kliknite na štýl nadpisu

Tento krok vykonajte v celom texte, ktorý chcete v obsahu zobraziť.

Vytvorenie obsahu

Word používa nadpisy v dokumente na vytvorenie automatického obsahu, ktorý môžete aktualizovať pri zmene textu nadpisu, postupnosti alebo úrovne.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť obsah, obyčajne na začiatok dokumentu.

 2. Kliknite na položky Referencie > Obsah a potom v zozname vyberte štýl Automatický obsah.

  Poznámka: Ak používate štýl Manuálny obsah, Word nebude na vytváranie obsahu používať nadpisy a obsah sa nebude aktualizovať automaticky. Namiesto toho Word použije zástupný text a vytvorí vzhľad obsahu, aby ste doň mohli vložiť každú položku manuálne.

  Na karte Referencie kliknite na položku Obsah a potom z galérie vyberte štýl Automatický obsah

V prípade potreby môžete obsah formátovať alebo prispôsobiť. Môžete napríklad zmeniť písmo, počet úrovní nadpisov a či sa majú zobrazovať bodkované čiary medzi položkami a číslami strán.

Obsah môžete vytvoriť aj manuálne. Manuálne vytvorené obsahy sú niekedy užitočné v krátkych dokumentoch, v ktorých sa už nebudú vykonávať zmeny, alebo keď na nadpisy v dokumente nie sú použité vstavané štýly nadpisov. Manuálne vytvorený obsah vyžaduje viac práce pri aktualizácii ako automatický obsah, pretože ho treba aktualizovať manuálne vždy, keď pridáte, zmeníte alebo odstránite nadpisy alebo strany v dokumente.

Automatické vytvorenie obsahu

Pridanie obsahu

 1. V dokumente použite štýly nadpisov (Nadpis 1, Nadpis 2 a tak ďalej až po Nadpis 9) v tom texte, ktorý sa má zobrazovať v obsahu.

  Ak sa nezobrazuje požadovaný štýl nadpisu, prejdite na kartu Domov a v časti Štýly ukážte na požadovaný štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Tip: Ak chcete zabrániť, aby sa názov dokumentu zobrazoval v obsahu, nepoužívajte štýl Nadpis 1 pre názov. Namiesto štýlu nadpisu použite štýl Názov, Názov knihy alebo iný štýl.

 2. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete vložiť obsah.

  Tip: Ak chcete umiestniť obsah na samostatnú stranu alebo použiť v obsahu iné čísla strán ako v zvyšnej časti dokumentu, umiestnite obsah do samostatnej sekcie pridaním zlomov sekcií pred a za obsahom.

 3. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 4. Na karte Prvky dokumentu v časti Obsah kliknite na návrh obsahu, ktorý chcete použiť.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Obsah

Zmena počtu úrovní v obsahu

Obsah má predvolene tri úrovne nadpisov. Je však možné zvyšovať alebo znižovať počet úrovní, ktoré sa budú zobrazovať v obsahu.

 1. Na karte Prvky dokumentu v časti Obsah kliknite na položku Možnosti.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Obsah

 2. Na karte Obsah v poli Zobraziť úrovne zadajte požadovaný počet úrovní (do 9) a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak sa zobrazí výzva na nahradenie vybratého obsahu, kliknite na položku Áno.

Aktualizácia obsahu

Obsah môžete v prípade vykonania zmien v dokumente aktualizovať. Môžete aktualizovať buď celý obsah alebo iba čísla strán.

 1. Podržte stlačený kláves CONTROL, kliknite na obsah a potom kliknite na položku Aktualizovať pole.

 2. Kliknite na požadovanú možnosť.

  Ak sa zobrazí: Chyba! Záložka nie je definovaná

  Ak sa zobrazí: Chyba! Záložka nie je definovaná, namiesto čísel strán v obsahu, znamená to, že dokument sa po aktualizácii obsahu zmenil alebo je poškodený kód poľa. Obsah nie je synchronizovaný s dokumentom a musí sa aktualizovať.

Odstránenie obsahu

 1. Kliknite na obsah

 2. V zobrazenom ráme kliknite na šípku vedľa položky Obsah a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť obsah.

  Údaje kontingenčnej tabuľky v kompaktnej forme

Prispôsobenie formátovania obsahu

Štýl každej úrovne obsahu môžete meniť podľa vlastných potrieb. Napríklad ak šablóna so štýlmi vyžaduje pre obsah iné formátovanie ako to, ktoré je k dispozícii vo vstavaných šablónach, môžete meniť štýl písma, zarážky, bodky vodiacich znakov a ďalšie atribúty.

 1. Na karte Prvky dokumentu v časti Obsah kliknite na položku Možnosti.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Obsah

  Tip: Chcete zmeniť bodky vodiacich znakov, v kontextovej ponuke Vodiaci znak kliknite na požadovaný štýl.

 2. Na karte Obsah kliknite na položku Upraviť.

 3. V poli Štýly kliknite na úroveň obsahu, ktorú chcete zmeniť (napríklad OBSAH 1 pre úroveň 1).

 4. Kliknite na položku Upraviť a potom vykonajte požadované zmeny písma, veľkosti písma, farby písma a tak ďalej.

  Ak chcete zmeniť zarážky, medzery medzi odsekmi a ďalšie atribúty, v kontextovej ponuke Formát kliknite na požadovaný druh zmien a pomocou kontextových ponúk vyberte požadované možnosti. Potom kliknite na položku OK.

  Tip: Ak chcete zmeniť veľké a malé písmená, v kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Písmo a potom zrušte začiarknutie políčok Kapitálky alebo Všetky písmená veľké.

 5. Opakujte kroky 3 a 4 pre jednotlivé úrovne obsahu a potom kliknite na položku Použiť.

 6. Keď sa v poli Ukážka zobrazia požadované štýly, kliknite na položku OK.

Uloženie štýlu obsahu ako šablóny

Formátovanie obsahu môžete použiť v ďalších dokumentoch tak, že ho uložíte ako šablónu do priečinka Moje šablóny. Potom môžete z galérie dokumentov šablónu otvárať a vkladať obsah pomocou ponuky Vložiť.

 1. V dokumente, na ktorom chcete šablónu založiť, vykonajte požadované zmeny štýlov, ktoré chcete uložiť.

 2. Odstráňte všetok text a grafiku, ktoré sa nemajú zobrazovať v novom dokumente.

 3. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 4. V kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Wordová šablóna (.dotx).

 5. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny a potom kliknite na položku Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, Word uloží súbor šablóny v priečinku: /Používatelia/ meno_používateľa/Knižnica/Technická podpora aplikácií/Microsoft/Office/Šablóny používateľa/Moje šablóny/.

  Poznámky: 

  • Ak chcete vytvoriť nový dokument založený na šablóne, v ponuke Súbor kliknite na položku Nové zo šablóny. V položke Šablóny kliknite na položku Moje šablóny a potom dvakrát kliknite na názov požadovanej šablóny.

  • Ak chcete vložiť obsah na základe vašej šablóny, v ponuke Vložiť kliknite na položku Register a tabuľky a potom v poli Formáty kliknite na položku Zo šablóny.

Manuálne vytvorenie obsahu

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete vložiť obsah.

  Tip: Ak chcete umiestniť obsah na samostatnú stranu alebo použiť v obsahu iné čísla strán ako v zvyšnej časti dokumentu, umiestnite obsah do samostatnej sekcie pridaním zlomov sekcií pred a za obsahom.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 3. Na karte Prvky dokumentu ukážte v časti Obsah na štýl obsahu, kliknite na položku Šípka Posunúť nadol a potom v časti Manuálny obsah kliknite na požadovaný návrh.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Obsah

  Poznámka: Ak sa zobrazí chyba, že Word nenašiel žiadne položky obsahu, znamená to, že ste vybrali štýl automatického obsahu a nemáte žiadne nadpisy formátované pomocou niektorého zo vstavaných štýlov nadpisov. Opakujte krok č. 3 a uistite sa, že ste vybrali návrh manuálneho obsahu.

 4. Zadajte nadpisy a čísla strán do obsahu tak, aby zodpovedali ich výskytu v dokumente.

 5. Ak chcete pridať ďalšie položky, skopírujte existujúcu položku a potom ju prilepte na požadované miesto v obsahu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×