Vytvorenie novej databázy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok popisuje Základný proces so spustením Access a vytvorenie databázy, ktoré sa použijú na stolových počítačoch, nie cez internet. Vysvetľuje, ako vytvoriť počítačovú databázu pomocou šablóny a ako vytvoriť databázy úplne od začiatku vytvorením vlastných tabuliek, formulárov, zostáv a iných databázových objektov. Okrem toho opisuje niektoré techniky, ktoré môžete použiť na získanie existujúce údaje do novej databázy.

Obsah tohto článku

Prehľad

Vytvorenie databázy pomocou šablóny

Vytvorenie databázy bez použitia šablóny

Kopírovanie údajov z iného zdroja do tabuľky programu Access

Import, pripojenie alebo prepojenie na údaje z iného zdroja

Pridanie komponentu aplikácie

Otvorenie existujúcej databázy programu Access

Pomocou programu Access 2007?

Prehľad

Pri prvom spustení programu Access alebo ak databázu zatvoríte bez zatvorenia programu Access, sa zobrazí zobrazenie Microsoft Office Backstage.

Zobrazenie Backstage je východiskovým bodom, z ktorého môžete vytvoriť novú databázu, otvoriť existujúcu databázu, Zobraziť najvýznamnejšie obsah z Office.com – niečo urobiť s cieľom databázového súboru alebo mimo databázy, na rozdiel od môžete použiť prístup v rámci databázy.

Vytvorenie databázy

Po otvorení programu Access, Nová karta sa zobrazuje zobrazenia Backstage. Nová karta poskytuje niekoľko spôsobov, ako môžete vytvoriť novú databázu:

 • Prázdna databáza    Ak chcete, môžete začať od začiatku. Toto je dobrá voľba, ak máte veľmi špecifické požiadavky alebo existujúce údaje, ktoré je potrebné, aby sa prispôsobil alebo začlenenie.

 • Šablóny, ktorá je nainštalovaná s prístupom    Zváženie použitia šablóny, ak sú spustenie nového projektu a chcete rýchlo začať. Prístup obsahuje niekoľko šablón nainštalovaných v predvolenom nastavení.

 • Šablóny z Office.com    Okrem šablóny, ktoré sú súčasťou prístup, môžete nájsť v Office.com mnohých ďalších šablón. Ešte nemáte otvorte prehliadač, sú k dispozícii na karte nové šablóny.

Pridanie do databázy

Keď pracujete v databáze, môžete pridať polia tabuľky alebo časti aplikácie.

Častí aplikácie sú funkcie, ktoré umožňujú spoločné používanie viacerých súvisiacich databázových objektov, akoby išlo jeden. Napríklad časti aplikácie môžu pozostávať z tabuľky a formulár, ktorý je založený na tabuľke. V tabuľke a formulár v rovnakom čase môžete pridať pomocou časti aplikácie.

Môžete tiež vytvoriť dotazy, formuláre, zostavy, makrá - všetky objekty databázy, ktoré ste zvyknutí na prácu s.

Vytvorenie databázy pomocou šablóny

Prístup obsahuje rôzne šablóny, ktoré môžete použiť ako-je alebo ako východiskový bod. Šablóna je pripravené na použitie databázy, ktorá obsahuje všetky tabuľky, dotazy, formuláre, makrá a zostavy potrebné na vykonanie určitej úlohy. Sú napríklad šablóny, ktoré môžete použiť na sledovanie problémov, spravovanie kontaktov alebo ponechať záznam výdavkov. Niektoré šablóny obsahujú niekoľko záznamov názorne ukazujú ich použitie.

Ak niektorý z týchto šablón vyhovuje vašim potrebám, jej používanie je zvyčajne najrýchlejší spôsob, ako začať pracovať s databázou. Však, ak máte údaje v inom programe, ktorý chcete importovať do programu Access, rozhodnúť je lepšie vytvoriť databázu bez použitia šablóny. Šablóny majú Údajová štruktúra sú definované a môže sa vyžadovať veľa práce na prispôsobenie existujúcich údajov do šablóny štruktúry.

 1. Ak máte databázu otvorenú, na karte súbor kliknite na položku Zavrieť. Zobrazenie Backstage zobrazí Nová karta.

 2. Niekoľko súpravy šablón sú k dispozícii na karte nové, niektoré z nich sú zabudované do programu Access. Ďalšie šablóny môžete stiahnuť z Office.com. Nájdete v ďalšej časti tohto článku Podrobnosti.

 3. Vyberte šablónu, ktorú chcete použiť.

 4. Program Access navrhne názov súboru databázy do poľa Názov súboru, ak chcete, môžete zmeniť názov súboru. Ak chcete uložiť databázu do iného priečinka, než je uvedený pod poľom názov súboru, kliknite na položku Obrázok tlačidla , prejdite do priečinka, do ktorého chcete uložiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Voliteľne môžete vytvoriť a prepojiť databázy na lokalite SharePoint.

  Poznámka: Hoci používajú služby SharePoint, počítačovú databázu prepojená na lokalitu SharePoint nie je rovnaká ako webovej databázy pomocou služby Access Services. Ak chcete používať počítačovú databázu, musíte mať nainštalovaný. Webová databáza je možné pomocou webového prehliadača.

 5. Kliknite na položku Vytvoriť.

  Program Access vytvorí databázy zo šablóny, ktoré ste vybrali, a potom sa otvorí databáza. Pre mnohých šablóny formulára sa zobrazí, v ktorom môžete začať zadávať údaje. Ak šablóna obsahuje vzorové údaje, môžete odstrániť každý záznam kliknutím na selektor záznamu (Sivé políčko alebo riadku len na ľavej strane záznam) a potom nasledovným spôsobom:

  Na karte domov v skupine záznamy kliknite na položku odstrániť. Bublina 4

 6. Ak chcete začať so zadávaním údajov, kliknite na prvú prázdnu bunku vo formulári a začnite písať. Použite navigačná tabla na vyhľadanie iných formulárov alebo zostáv, ktoré možno budete chcieť použiť. Niektoré šablóny obsahujú navigačný formulár, ktorý vám umožňuje presúvať medzi rôznych databázových objektov.

Ďalšie informácie o práci so šablónami, prečítajte si článok použitie šablóny na vytvorenie počítačovej databázy programu Access.

Na začiatok stránky

Vytvorenie databázy bez použitia šablóny

Ak nie ste rád pomocou šablóny, môžete vytvoriť databázu vytvorením vlastných tabuliek, formulárov, zostáv a iných databázových objektov. Vo väčšine prípadov, ide o jeden alebo oba z nasledujúcich krokov:

 • Zadávanie, prilepenie, alebo importovanie údajov do tabuľky, ktorá sa vytvorí, keď vytvoríte novú databázu a potom zopakovaním postupu s nové tabuľky, ktoré môžete vytvoriť pomocou príkazu Tabuľka na karte vytvoriť.

 • Importovanie údajov z iných zdrojov a vytvorenie nových tabuliek v procese.

Vytvorte prázdnu databázu

 1. Na karte súbor kliknite na položku nový a potom kliknite na položku Prázdna databáza.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru. Ak chcete zmeniť umiestnenie súboru predvolenej hodnoty, kliknite na položku vyhľadať umiestnenie pre databázu Obrázok tlačidla (vedľa poľa Názov súboru ), prejdite na nové umiestnenie a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

  Program Access vytvorí databázu s prázdnou tabuľkou s názvom Tabuľka1 a potom sa otvorí Tabuľka1 v údajovom zobrazení. Kurzor je umiestnený v prvú prázdnu bunku v stĺpci kliknite na položku Pridať.

 4. Začnite zadávať údaje alebo môžete prilepiť údaje z iného zdroja, ako je to uvedené v časti Kopírovať údaje z iného zdroja do tabuľky programu Access.

Zadávanie údajov v údajovom zobrazení je navrhnutý tak, aby podobné prácu v pracovnom hárku programu Excel. Štruktúra tabuľky sa vytvorí počas zadávania údajov. Keď pridáte nový stĺpec do údajového hárka, nové pole je definované v tabuľke. Program Access automaticky nastaví každé pole typ údajov, na základe údajov, ktoré ste zadali.

Ak nechcete zadávať údaje Tabuľka1 v súčasnosti, kliknite na položku Zavrieť Bublina 4 . Ak ste vykonali zmeny v tabuľke, program Access zobrazí výzvu na uloženie zmien. Kliknutím na tlačidlo Áno uložte zmeny, kliknite na položku nie, ak ich chcete zrušiť, alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť zostane tabuľka otvorená.

Tip: Access vyhľadáva súbor s názvom prázdna.accdb v priečinku [inštalovať jednotku]: \Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access\. Ak existuje, prázdna.accdb má šablóny pre všetky nové prázdne databázy, s výnimkou webových databázach. Obsah, ktorý obsahuje dedia všetky nové prázdne databázy. Toto je dobrý spôsob, ako možno distribuovať predvolený obsah, napríklad výrobné čísla alebo vyhlásenia spoločnosti a politiky. Pamätajte si, že prázdna.accdb nemá vplyv na vytvorenie nového prázdneho webových databázach.

Dôležité: Ak zavriete Tabuľka1 bez uloženia aspoň raz, program Access odstráni celú tabuľku, aj v prípade, že ste zadali údaje v ňom.

Pridanie tabuľky

Nové tabuľky môžete pridať do existujúcej databázy pomocou príkazov v skupine tabuľky na karte vytvoriť.

Obrázok pása s nástrojmi programu Access

Vytvorenie tabuľky začínajúc v údajovom zobrazení    V údajovom zobrazení, môžete okamžite zadať údaje a program Access vytvorenie štruktúry tabuľky v pozadí. Názvy polí sa priraďujú numericky (Pole1, pole2 a podobne) a program Access automaticky nastaví každé pole typ údajov, na základe zadávaných údajov.

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine tabuľky na položku Tabuľka. Bublina 4

  Program Access vytvorí tabuľku a vyberie prvú prázdnu bunku v stĺpci kliknite na položku Pridať.

 2. Na karte polia kliknite v skupine Pridať a odstrániť kliknite na typ pole, ktoré chcete pridať. Ak sa nezobrazuje požadovaný typ, kliknite na položku Viac polí Bublina 4 .

 3. Program Access zobrazí zoznam bežne používaných typov polí. Kliknite na požadovaný typ poľa a program Access pridá nové pole v údajovom hárku kurzora.

  Pole môžete presunúť myšou. Pri presúvaní poľa v údajovom hárku, sa zobrazí zvislý pruh, kam sa pole umiestni.

 4. Ak chcete pridať údaje, začnite písať prvú prázdnu bunku alebo prilepte údaje z iného zdroja, ako je popísané v časti Kopírovanie údajov z iného zdroja do tabuľky programu Access.

 5. Ak chcete zmeniť názov stĺpca (poľa), dvakrát kliknite na nadpis stĺpca a potom zadajte nový názov.

  Ktorú by vám mal poskytnúť zmysluplný názov pre každé pole tak, aby ste vedeli, čo obsahujú keď sa zobrazí na table Zoznam polí.

 6. Ak chcete premiestniť stĺpec, kliknúť na jeho názov vyberte stĺpec a potom myšou presuňte stĺpec do požadovaného umiestnenia. Môžete tiež vybrať viaceré susediace stĺpce a potom ich naraz presuňte na nové miesto. Ak chcete vybrať viaceré susediace stĺpce, kliknite na záhlavie prvého stĺpca a potom podržte stlačený kláves SHIFT, kliknite na hlavičku stĺpca od posledného stĺpca.

Vytvorenie tabuľky začínajúc v návrhovom zobrazení    V návrhovom zobrazení, najprv vytvoriť štruktúru tabuľky. Ste a potom prepnite na údajové zobrazenie na zadanie údajov, prípadne zadajte údaje pomocou inej metódy, napríklad prilepením alebo importovaním.

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine tabuľky na položku Návrh tabuľky. Obrázok tlačidla

 2. Pre každé pole v tabuľke, zadajte názov v stĺpci Názov poľa a potom vyberte typ údajov v zozname Typ údajov.

 3. Ak chcete, môžete zadať popis pre každé pole v stĺpci Popis. Popis sa potom zobrazí v stavovom riadku, keď je kurzor umiestnený v dané pole v údajovom zobrazení. Popis sa tiež používa ako text v stavovom riadku pre všetky ovládacie prvky formulára alebo zostavy, ktoré vytvoríte presunutím poľa z tably Zoznam polí a pre všetky ovládacie prvky, ktoré boli vytvorené pre dané pole pri používaní Sprievodcu formulárom alebo zostavou.

 4. Po pridaní všetkých polí tabuľku uložte:

  • Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť.

 5. Môžete začať zadávať údaje v tabuľke kedykoľvek prepnutím do údajového zobrazenia a kliknutím na prvú prázdnu bunku. Tiež môžete prilepiť údaje z iného zdroja, ako je to uvedené v časti Kopírovať údaje z iného zdroja do tabuľky programu Access.

Nastavenie vlastností poľa v návrhovom zobrazení    Bez ohľadu na to, ako ste vytvorili tabuľky, je vhodné skontrolovať a nastaviť vlastnosti poľa. Niektoré vlastnosti sú k dispozícii v údajovom zobrazení, niektoré vlastnosti môžete nastaviť iba v návrhovom zobrazení. Ak chcete prepnúť do návrhového zobrazenia, kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie. Ak chcete zobraziť vlastnosti poľa, kliknite na pole v mriežke návrhu. Vlastnosti sa zobrazia pod mriežky návrhu, v časti Vlastnosti poľa.

Ak chcete zobraziť popis vlastností jednotlivých polí, kliknite na položku Vlastnosti a prečítajte si Popis v poli vedľa zoznamu v časti Vlastnosti poľa. Ďalšie informácie získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník.

Nasledujúca tabuľka popisuje niektoré vlastnosti poľa, ktoré sa bežne upravia.

Vlastnosť

Popis

Veľkosť poľa

Pre textové polia, táto vlastnosť nastaví maximálny počet znakov, ktoré môžu byť uložené v poli. Maximálna hodnota je 255. Číselné polia, táto vlastnosť nastaví typu číslo, ktoré sa bude ukladať (Long Integer, Double, a tak ďalej). Pre efektívnosti ukladania údajov sa odporúča priraďovať minimálne množstvo priestoru, ktorý si myslíte, že budete potrebovať pre údaje. Môžete nastaviť hodnotu nahor neskôr podľa potreby.

Formát

Táto vlastnosť nastaví spôsob zobrazenia údajov. Neovplyvňuje skutočných údajov, ako je uložená v poli. Môžete vybrať preddefinovaný formát alebo zadajte vlastný formát.

Vstupná maska

Pomocou tejto vlastnosti môžete určiť vzorku pre všetky údaje, ktoré sa zadá do tohto poľa. To pomáha zabezpečiť, aby všetky údaje zadané správne a obsahuje požadovaný počet znakov. Potrebujete pomôcť s vytváraním vstupnej masky, kliknite na položku Tlačidlo zostavovača na pravej strane poľa vlastnosti.

Predvolená hodnota

Táto vlastnosť slúži na zadanie predvolenej hodnoty, ktoré sa budú zobrazovať v tomto poli zakaždým, keď sa pridá nový záznam. Ak máte poľa Date/Time, v ktorom chcete vždy zaznamenať dátum pridania záznamu, napríklad "Date()" (bez úvodzoviek) môžete zadať ako predvolenú hodnotu.

Povinné

Táto vlastnosť nastaví, či sa vyžaduje hodnotu v tomto poli. Ak nastavíte vlastnosť Áno, prístup na pridanie nového záznamu, ak nie je zadaná hodnota pre toto pole nie je možné.

Na začiatok stránky

Kopírovanie údajov z iného zdroja do tabuľky programu Access

Ak vaše údaje uložené v inom programe, napríklad Excel, môžete skopírovať a prilepiť ho do tabuľky programu Access. Vo všeobecnosti to funguje najlepšie, ak vaše údaje už rozdelené do stĺpcov, ako sú v pracovnom hárku programu Excel. Ak sú údaje usporiadané v textovom editore, najlepšie je oddeliť stĺpce údajov pomocou tabulátora alebo na konvertovanie údajov do tabuľky v textovom editore, skôr, než kopírovať údaje. Ak vaše údaje potrebné upraviť alebo manipulácia (napríklad rozdeliť celé meno na meno a priezvisko), môžete to urobiť ešte pred kopírovaním údajov, najmä ak nie ste oboznámení s prístupom.

Pri prilepovaní údajov do prázdnej tabuľky, program Access nastaví typ údajov jednotlivých polí podľa aký typ údajov nájde. Napríklad, ak prilepené pole obsahuje len dátumové hodnoty, program Access použije údajov Date/Time pre dané pole typ. Ak prilepené pole obsahuje len slová "áno" a "nie", program Access použije Áno/žiadny údajov zadajte do poľa.

Program Access pomenuje polia v závislosti od toho, čo nájde v prvom riadku prilepených údajov. Ak prvý riadok prilepených údajov je podobný typ riadkov, ktoré nasledujú, program Access zistí, že prvý riadok je súčasťou údajov a priradí poliam všeobecné názvy (F1, F2, atď.). Ak prvý riadok prilepených údajov nie je podobná riadky, ktoré nasledujú, program Access zistí, že prvý riadok obsahuje názvy polí. Program Access polia pomenuje a nie je súčasťou prvého riadka v údajoch.

Ak program Access priraďuje názvy polí všeobecný, premenujete polia najskôr na sprehľadnenie. Použite nasledujúci postup:

 1. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + S Uložte tabuľku.

 2. V údajovom zobrazení, dvakrát kliknite na každý nadpis stĺpca a potom zadajte názov poľa popisný pre každý stĺpec.

 3. Tabuľku znova uložte.

Poznámka: Môžete tiež premenovať polia môžete zobraziť prepnutím do návrhového zobrazenia a úpravy tam názvy polí. Ak chcete prepnúť do návrhového zobrazenia, kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku na navigačnej table a kliknite na položku Návrhové zobrazenie. Ak chcete prepnúť späť do údajového zobrazenia, dvakrát kliknite na tabuľku na navigačnej table.

Na začiatok stránky

Import, pripojenie alebo prepojenie na údaje z iného zdroja

Môžete mať údaje uložené v inom programe a chcete importovať údaje do novej tabuľky alebo pridať do existujúcej tabuľky v programe Access. Alebo môžete spolupracovať s ľuďmi, ktorí ochranu údajov v iných programoch, a chcete pracovať s ním v programe Access pomocou prepojenia na to. Oboch prípadoch Access uľahčuje prácu s údajmi z iných zdrojov. Môžete importovať údaje z pracovného hárka programu Excel, z tabuľky v inej databáze programu Access, zo zoznamu lokality SharePoint alebo z rôznych iných zdrojov. Proces použijete líšiť podľa zdroja údajov, ale tento postup vám pomôžu začať.

 1. V programe Access, na karte Externé údaje kliknite v skupine importovať a prepojiť kliknite na príkaz pre daný typ súboru, ktorý importujete.

  Skupina Importovať a prepojiť na karte Externé údaje

  Ak importujete údaje z hárka programu Excel, kliknite na Excel. Ak sa nezobrazuje typ programu, ktorý potrebujete, kliknite na položku Ďalšie.

  Poznámka: Ak ste nenašli typ správny formát v skupine importovať a prepojiť, budete musieť spustite program, v ktorom ste vytvorili pôvodne údaje a potom pomocou tohto programu uložiť údaje v bežnom formáte súboru (napríklad súbor s textom s oddeľovačmi ) predtým, ako môžete dôležité t týchto údajov do programu Access.

 2. V dialógovom okne Získať externé údaje kliknite na tlačidlo Prehľadávať vyhľadajte súbor zdroja údajov alebo do poľa názov súboru zadajte úplnú cestu k súboru zdrojových údajov.

 3. Kliknite na požadovanú možnosť (všetky programy umožňujú importovať a niektoré umožňujú pripojiť alebo prepojiť) v časti Zadajte spôsob a miesto, kam chcete uložiť údaje v aktuálnej databáze. Môžete vytvoriť novú tabuľku pre importované údaje alebo (vo všetkých programoch) môžete pripojiť údaje do existujúcej tabuľky alebo vytvoriť prepojenú tabuľku, ktorá obsahuje prepojenie na údaje v zdrojovom programe.

 4. Ak sa spustí sprievodca, postupujte podľa pokynov na niekoľko ďalších stranách sprievodcu. Na poslednej stránke sprievodcu kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak importujete objekty alebo prepájate tabuľky z databázy programu Access, buď okno Import objektov alebo Prepojiť tabuľky dialógové okno. Vyberte položky, ktoré chcete a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Presný postup závisí od toho, či sa rozhodnete importovať, pripojiť alebo prepojiť údaje.

 5. Program Access zobrazí výzvu o tom, či chcete uloženie podrobností operácie importovania, ktoré ste práve dokončili. Ak si myslíte, opätovné vykonanie rovnaké v budúcnosti operácie importovania, kliknite na tlačidlo Uložiť kroky importu a zadajte podrobnosti. Potom môžete jednoducho opakovať operáciu v budúcnosti kliknutím na položku Uložené importy Vzhľad tlačidla v skupine importovať a prepojiť na karte Externé údaje. Ak nechcete, aby uloženie podrobností operácie, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ak sa rozhodnete importovať tabuľky, program Access importuje údaje do novej tabuľky a potom sa zobrazí v skupine tabuľky na navigačnej table. Ak sa rozhodnete pridať údaje do existujúcej tabuľky, údaje sa pridá do tabuľky. Ak ste vybrali možnosť prepojiť s údajmi, program Access vytvorí prepojenú tabuľku v skupine tabuľky na navigačnej table.

Na začiatok stránky

Pridanie komponentu aplikácie

Časti aplikácie môžete použiť na pridanie funkcií do existujúcej databázy. Časti aplikácie môže byť rovnako jednoduché ako jednu tabuľku alebo ju môže mať niekoľko súvisiacich objekty, napríklad tabuľky a ohraničenie formulár.

Napríklad časť aplikácie komentáre tvorí tabuľku s pole typu Automatické číslovanie identifikácie a pole dátumu poľa typu memo. Môžete pridať do databázy, a použiť ho ako- alebo sa s minimálnymi prispôsobenie.

 1. Otvorte databázu, do ktorej chcete pridať časti aplikácie.

 2. Kliknite na kartu vytvoriť.

 3. V časti šablóny kliknite na položku Častí aplikácie. Otvorí sa zoznam dostupných častí.

 4. Kliknite na položku časti aplikácie, ktoré chcete pridať.

Na začiatok stránky

Otvorenie existujúcej databázy programu Access

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyhľadajte databázu, ktorú chcete otvoriť.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Dvakrát kliknite na položku otvoriť v predvolenom režime uvedenom v dialógovom okne Možnosti programu Access alebo v režime nastavenom politikou správcu databázy.

  • Kliknite na položku Otvoriť a otvorte databázu pre zdieľaný prístup v prostredí s viacerými používateľmi tak, že vy a ostatní používatelia mohli čítať a zapisovať do databázy.

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom kliknite na položku otvoriť iba na čítanie a otvorte databázu pre prístup iba na čítanie tak, že môžete zobraziť, ale nemôžu ho upravovať. Ostatní používatelia aj naďalej čítať a zapisovať do databázy.

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom kliknite na položku Výhradný otvoriť databázu pomocou výhradný prístup. Ak máte databázu otvorenú s výhradným prístupom, každý, kto sa pokúsi otvoriť databázu dostane správu "súbor už používa".

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom kliknite na položku Otvoriť exkluzívny permanentná otvorte databázu pre prístup iba na čítanie. Ostatní používatelia stále môžete otvoriť databázu, ale sú obmedzené na režim iba na čítanie.

Poznámka: Údajový súbor môžete otvoriť priamo v externých formáte dBASE, Microsoft Exchange alebo Excel. Môžete tiež priamo otvoriť akékoľvek zdroj údajov ODBC, ako napríklad Microsoft SQL Server. Program Access automaticky vytvorí novú databázu programu Access v rovnakom priečinku ako údajový súbor a pridá prepojenia na všetky tabuľky v externej databáze.

Tipy

 • Otvorte niektorý z naposledy otvorené databázy, na karte súbor kliknite na položku nedávne a potom kliknite na názov súboru pre danú databázu. Program Access otvorí databázu s použitím rovnakým nastavením možností, ktoré bolo pri poslednom otvorení. Ak nie je zobrazený zoznam naposledy použitých súborov, na karte súbor kliknite na položku Možnosti. V dialógovom okne Access – možnosti kliknite na položku Nastavenie klienta. V časti Zobraziť, zadajte počet dokumentov na zobrazenie v zozname naposledy použitých dokumentov s maximálnou veľkosťou 50.

  Môžete tiež Zobraziť najnovšie databázy v navigačnom paneli z zobrazení Backstage, dva-kliknutím prístup: 1) na kartu súbor, (2) naposledy použitá databáza, ktorú chcete otvoriť. V dolnej časti karty nedávnerýchly prístup k tento počet naposledy použitých databáz začiarknite políčko a potom upravte počet databáz na zobrazenie.

 • Ak otvoríte databázu kliknutím na príkaz Otvoriť na karte súbor, môžete zobraziť zoznam klávesových skratiek na databázy, ktoré ste otvorili predtým kliknutím na položku Naposledy použité v dialógovom okne Otvoriť.

Na začiatok stránky

Pomocou programu Access 2007?

Pri prvom spustení programu Access alebo ak databázu zatvoríte bez zatvorenia programu Access, zobrazí sa stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access.

Stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access

Na tejto stránke je východiskovým bodom, z ktorého môžete vytvoriť novú databázu, otvoriť existujúcu databázu alebo zobrazenie špeciálne obsah z lokality Microsoft Office Online.

Program Access poskytuje veľké množstvo šablón, ktoré môžete použiť na zrýchlenie proces vytvárania databázy. Šablóna je pripravené na použitie databázu obsahujúcu všetky tabuľky, dotazy, formuláre a zostavy potrebné na vykonanie určitej úlohy. Sú napríklad šablóny, ktoré môžete použiť na sledovanie problémov, spravovanie kontaktov alebo ponechať záznam výdavkov. Niektoré šablóny obsahujú niekoľko záznamov názorne ukazujú ich použitie. Šablóny databáz je možné, ako sú, alebo ich podľa svojich potrieb upraviť.

Ak niektorý z týchto šablón vyhovuje vašim potrebám, jej používanie je zvyčajne najrýchlejší spôsob, ako začať pracovať s databázou. Však, ak máte údaje v inom programe, ktorý chcete importovať do programu Access, rozhodnúť je lepšie vytvoriť databázu bez použitia šablóny. Šablóny majú Údajová štruktúra sú definované a môže sa vyžadovať veľa práce na prispôsobenie existujúcich údajov do šablóny štruktúry.

 1. Ak máte databázu otvorenú, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Zavrieť databázu Obrázok tlačidla sa zobrazí stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access.

 2. Niektoré najvýznamnejšie šablóny sú zobrazené v strede stránky Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access a ďalšie sú k dispozícii po kliknutí na prepojenia na table Kategórie šablón. Ďalšie šablóny môžete stiahnuť z lokality Office Online. Nájdete v ďalšej časti tohto článku Podrobnosti.

 3. Kliknite na šablónu, ktorú chcete použiť.

 4. Program Access navrhne názov súboru databázy do poľa Názov súboru, ak chcete, môžete zmeniť názov súboru. Ak chcete uložiť databázu do iného priečinka, než je uvedený pod poľom názov súboru, kliknite na položku Obrázok tlačidla , prejdite do priečinka, do ktorého chcete uložiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Voliteľne môžete vytvoriť a prepojiť databázy na lokalite SharePoint.

 5. Kliknite na položku vytvoriť (alebo Stiahnuť, Office Online šablóny).

  Program Access vytvorí alebo prevezme databázu a potom ho otvorí. Zobrazí sa formulár, v ktorom môžete začať zadávať údaje. Ak šablóna obsahuje vzorové údaje, môžete odstrániť každý záznam kliknutím na selektor záznamu (Sivé políčko alebo riadku len na ľavej strane záznam) a potom nasledovným spôsobom:

  Na karte domov v skupine záznamy kliknite na položku odstrániť. Bublina 4

 6. Ak chcete začať so zadávaním údajov, kliknite na prvú prázdnu bunku vo formulári a začnite písať. Pomocou navigačnej tably vyhľadať iné formuláre alebo zostavy, ktoré možno budete chcieť použiť.

Ak nemôžete nájsť šablónu, ktorá vyhovuje vašim potrebám na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access a ste pripojení na internet, môžete si prezrieť webovej lokality Office Online pre väčší výber.

 1. Na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access kliknite v časti Ďalšie informácie o Office Onlinešablóny.

  Domovská stránka šablóny na lokalite Office Online sa zobrazí v okne prehliadača.

 2. Pomocou Office Online navigačných a vyhľadávacích nástrojov prístup šablónu, ktorú chcete použiť, a postupujte podľa pokynov na stiahnutie. Keď stiahnete šablónu, databázového súboru sa stiahli do počítača a otvoriť v novej inštancii programu Access. Vo väčšine prípadov je navrhnutá šablóna otvorte formulár na zadávanie údajov tak, že môžete začať zadávať údaje okamžite.

Ďalšie informácie o práci so šablónami nájdete v článku Sprievodca šablóny programu Access 2007.

Na začiatok stránky

Ak nie ste rád pomocou šablóny, môžete vytvoriť databázu vytvorením vlastných tabuliek, formulárov, zostáv a iných databázových objektov. Vo väčšine prípadov to zvyčajne zahŕňa jeden alebo oba z nasledujúcich krokov:

 • Zadávanie, prilepenie, alebo importovanie údajov do tabuľky, ktorá sa vytvorí, keď vytvoríte novú databázu a potom zopakovaním postupu s nové tabuľky, ktoré môžete vytvoriť pomocou príkazu Tabuľka na karte vytvoriť.

 • Importovanie údajov z iných zdrojov a vytvorenie nových tabuliek v procese.

 1. Na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access v časti Nová prázdna databáza kliknite na položku Prázdna databáza.

  Tlačidlo Prázdna databáza

 2. Na table Prázdna databáza zadajte do poľa Názov súboru zadajte názov súboru. Ak nezadáte príponu súboru, program Access pridá ju za vás. Ak chcete zmeniť umiestnenie súboru predvolenej hodnoty, kliknite na položku vyhľadať umiestnenie pre databázu Obrázok tlačidla (vedľa poľa Názov súboru ), prejdite na nové umiestnenie a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

  Program Access vytvorí databázu s prázdnou tabuľkou s názvom Tabuľka1 a potom sa otvorí Tabuľka1 v údajovom zobrazení. Kurzor je umiestnený v prvú prázdnu bunku v stĺpci Pridať nové pole.

 4. Začnite zadávať údaje alebo môžete prilepiť údaje z iného zdroja, ako je to uvedené v časti Kopírovať údaje z iného zdroja do tabuľky programu Access.

Zadanie informácií o v údajovom zobrazení je určený pre veľmi podobná práca v hárku Microsoft Office Excel 2007. Štruktúra tabuľky sa vytvorí počas zadávania údajov, kedykoľvek môžete pridať nový stĺpec do tabuľky sa definuje nové pole. Program Access automaticky nastaví každé pole typ údajov, na základe zadávaných údajov.

Ak nechcete zadať informácie v Tabuľka1 v súčasnosti, kliknite na položku Zavrieť Bublina 4 . Ak ste vykonali zmeny v tabuľke, program Access zobrazí výzvu na uloženie zmien v tabuľke. Kliknutím na tlačidlo Áno uložte zmeny, kliknite na položku nie, ak ich chcete zrušiť, alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť zostane tabuľka otvorená.

Dôležité: Ak zavriete Tabuľka1 bez uloženia aspoň raz, program Access odstráni celú tabuľku, aj v prípade, že ste zadali údaje v ňom.

Nové tabuľky môžete pridať do existujúcej databázy pomocou príkazov v skupine tabuľky na karte vytvoriť.

Obrázok pása s nástrojmi programu Access

Vytvorenie tabuľky začínajúc v údajovom zobrazení    V údajovom zobrazení, môžete okamžite zadať údaje a program Access vytvorenie štruktúry tabuľky v pozadí. Názvy polí sa priraďujú numericky (Pole1, pole2 a podobne) a program Access automaticky nastaví každé pole typ údajov, na základe zadávaných údajov.

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine tabuľky na položku Tabuľka. Bublina 4

  Program Access vytvorí tabuľku a vyberie prvú prázdnu bunku v stĺpci Pridať nové pole.

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje stĺpca Pridať nové pole, možno budete v návrhovom zobrazení, namiesto údajové zobrazenie. Prepnite na údajové zobrazenie, dvakrát kliknite na tabuľku na navigačnej table. Program Access zobrazí výzva na uloženie novej tabuľky a potom prepne na údajové zobrazenie.

 2. Na karte údajový hárok v skupine polia a stĺpce kliknite na položku Nové pole. Bublina 4

  Program Access zobrazí tablu Šablóny polí, ktorá obsahuje zoznam bežne používaných typov polí. Ak dvakrát kliknite na položku alebo presuňte jeden z týchto polí do údajového hárka, program Access pridá pole podľa jeho názvu a nastaví jeho vlastnosti na hodnoty vhodné pre daný typ údajov. Vlastnosti môžete neskôr, ak chcete zmeniť. Ak presuniete pole, musíte ho presuňte do oblasti údajového hárka, ktorá obsahuje údaje. Zobrazí sa zvislý pruh, ukážeme vám, kam sa pole umiestni.

 3. Ak chcete pridať údaje, začnite písať prvú prázdnu bunku alebo prilepte údaje z iného zdroja, ako je popísané v časti Kopírovanie údajov z iného zdroja do tabuľky programu Access.

 4. Ak chcete zmeniť názov stĺpca (poľa), dvakrát kliknite na nadpis stĺpca a potom zadajte nový názov.

  Je vhodné, aby zmysluplne pomenovať každé pole tak, aby ste vedeli, čo obsahujú keď sa zobrazí na table Zoznam polí.

 5. Ak chcete premiestniť stĺpec, kliknite na jeho hlavičku, vyberte stĺpec a potom myšou presuňte stĺpec na požadované miesto.

  Môžete tiež vybrať viaceré susediace stĺpce a potom ich naraz presuňte na nové miesto. Ak chcete vybrať viaceré susediace stĺpce, kliknite na záhlavie prvého stĺpca a potom podržte stlačený kláves SHIFT, kliknite na hlavičku stĺpca od posledného stĺpca.

Vytvorenie tabuľky začínajúc v návrhovom zobrazení    V návrhovom zobrazení, najprv vytvoriť novú tabuľku štruktúra. Ste a potom prepnite na údajové zobrazenie na zadanie údajov, prípadne zadajte údaje pomocou inej metódy, napríklad prilepením alebo importovaním.

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine tabuľky na položku Návrh tabuľky. Obrázok tlačidla

 2. Pre každé pole v tabuľke, zadajte názov v stĺpci Názov poľa a potom vyberte typ údajov v zozname Typ údajov.

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje Pole Názov a Typ údajov stĺpce, možno budete v údajovom zobrazení namiesto Návrhové zobrazenie. Ak chcete prepnúť do návrhového zobrazenia, kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Bublina 4 . Program Access zobrazí výzvu na zadanie názvu novej tabuľky a potom prepne na Návrhové zobrazenie.

 3. Ak chcete, môžete zadať popis pre každé pole v stĺpci Popis. Popis sa potom zobrazí v stavovom riadku, keď je kurzor umiestnený v dané pole v údajovom zobrazení. Popis sa tiež používa ako text v stavovom riadku pre všetky ovládacie prvky formulára alebo zostavy, ktoré vytvoríte presunutím poľa z tably Zoznam polí a pre všetky ovládacie prvky, ktoré boli vytvorené pre dané pole pri používaní Sprievodcu formulárom alebo zostavou.

 4. Po pridaní všetkých polí tabuľku uložte:

  • Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na tlačidlo Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + s. Bublina 4 .

 5. Môžete začať zadávať údaje v tabuľke kedykoľvek prepnutím do údajového zobrazenia a kliknutím na prvú prázdnu bunku. Tiež môžete prilepiť údaje z iného zdroja, ako je to uvedené v časti Kopírovať údaje z iného zdroja do tabuľky programu Access.

Vytvorenie tabuľky pomocou šablóny    Program Access poskytuje šablóny pre bežne používané typy tabuliek. Pomocou jediného kliknutia myšou, môžete vytvoriť úplnú štruktúru tabuľky s poľami nakonfigurovaný a pripravené na použitie. Ak je to potrebné, môžete pridať alebo odstrániť polia, aby tabuľka vyhovovala vašim potrebám.

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine tabuľky na položku Šablóny tabuliek a potom vyberte jednu z dostupných šablón zo zoznamu.

 2. Ak chcete pridať údaje, začnite písať prvú prázdnu bunku alebo prilepte údaje z iného zdroja, ako je to uvedené v časti Kopírovať údaje z iného zdroja do tabuľky programu Access.

  • Ak chcete odstrániť stĺpec   

   1. Kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca a potom kliknite na položku Odstrániť stĺpec Obrázok tlačidla .

  • Ak chcete pridať nový stĺpec   

   1. Na karte údajový hárok v skupine polia a stĺpce kliknite na položku Nové pole. Bublina 4

   2. Program Access zobrazí tablu Šablóny polí, ktorá obsahuje zoznam bežne používaných typov polí. Ak dvakrát kliknite na položku alebo presuňte jeden z týchto polí do údajového hárka, program Access pridá pole podľa jeho názvu a nastaví jeho vlastnosti na hodnoty vhodné pre daný typ údajov. Vlastnosti môžete neskôr, ak chcete zmeniť. Ak presuniete pole, musíte ho presuňte do oblasti údajového hárka, ktorá obsahuje údaje. Zobrazí sa zvislý pruh, ukážeme vám, kam sa pole umiestni.

 3. Uložte tabuľku:

  • Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na tlačidlo Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + s. Bublina 4 .

Nastavenie vlastností poľa v návrhovom zobrazení    Bez ohľadu na to, ako ste vytvorili tabuľky, je vhodné skontrolovať a nastaviť vlastnosti poľa. Takto môžete vykonať len v návrhovom zobrazení. Ak chcete prepnúť do návrhového zobrazenia, kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie. Ak chcete zobraziť vlastnosti poľa, kliknite na pole v mriežke návrhu. Vlastnosti sa zobrazia pod mriežky návrhu, v časti Vlastnosti poľa.

Ak chcete zobraziť popis vlastností jednotlivých polí, kliknite na položku Vlastnosti a prečítajte si Popis v poli vedľa zoznamu v časti Vlastnosti poľa. Ďalšie informácie získate stlačením klávesu F1.

Nasledujúca tabuľka popisuje niektoré vlastnosti poľa, ktoré sa bežne upravia.

Vlastnosť

Popis

Veľkosť poľa

Pre textové polia, táto vlastnosť nastaví maximálny počet znakov, ktoré môžu byť uložené v poli. Maximálna hodnota je 255. Číselné polia, táto vlastnosť nastaví typu číslo, ktoré sa bude ukladať (Long Integer, Double, a tak ďalej). Pre efektívnosti ukladania údajov sa odporúča priraďovať minimálne množstvo priestoru, ktorý si myslíte, že budete potrebovať pre údaje. Môžete nastaviť hodnotu nahor neskôr podľa potreby.

Formát

Táto vlastnosť nastaví spôsob zobrazenia údajov. Neovplyvňuje skutočných údajov, ako je uložená v poli. Môžete vybrať preddefinovaný formát alebo zadajte vlastný formát.

Vstupná maska

Pomocou tejto vlastnosti môžete určiť vzorku pre všetky údaje, ktoré sa zadá do tohto poľa. To pomáha zabezpečiť, aby všetky údaje zadané správne a obsahuje požadovaný počet znakov. Potrebujete pomôcť s vytváraním vstupnej masky, kliknite na položku Tlačidlo zostavovača na pravej strane poľa vlastnosti.

Predvolená hodnota

Táto vlastnosť slúži na zadanie predvolenej hodnoty, ktoré sa budú zobrazovať v tomto poli zakaždým, keď sa pridá nový záznam. Ak máte poľa Date/Time, v ktorom chcete vždy zaznamenať dátum pridania záznamu, napríklad "Date()" (bez úvodzoviek) môžete zadať ako predvolenú hodnotu.

Povinné

Táto vlastnosť nastaví, či sa vyžaduje hodnotu v tomto poli. Ak nastavíte vlastnosť Áno, prístup na pridanie nového záznamu, ak nie je zadaná hodnota pre toto pole nie je možné.

Na začiatok stránky

Ak vaše údaje uložené v inom programe, napríklad Office Excel 2007, môžete skopírovať a prilepiť ho do tabuľky programu Access. Vo všeobecnosti to funguje najlepšie, ak vaše údaje už rozdelené do stĺpcov, ako sú v pracovnom hárku programu Excel. Ak sú údaje usporiadané v textovom editore, najlepšie je oddeliť stĺpce údajov pomocou tabulátora alebo na konvertovanie údajov do tabuľky v textovom editore, skôr, než kopírovať údaje. Ak vaše údaje potrebné upraviť alebo manipulácia (napríklad rozdeliť celé meno na meno a priezvisko), môžete to urobiť pred kopírovaním údajov, najmä ak nie ste oboznámení s prístupom.

Pri prilepovaní údajov do prázdnej tabuľky, program Access nastaví typ údajov jednotlivých polí podľa aký typ údajov nájde. Napríklad, ak prilepené pole obsahuje len dátumové hodnoty, program Access použije údajov Date/Time pre dané pole typ. Ak prilepené pole obsahuje len slová "áno" a "nie", program Access použije Áno/žiadny údajov zadajte do poľa.

Program Access pomenuje polia v závislosti od toho, čo nájde v prvom riadku prilepených údajov. Ak prvý riadok prilepených údajov je podobný typ riadkov, ktoré nasledujú, program Access zistí, že prvý riadok je súčasťou údajov a priradí poliam všeobecné názvy (F1, F2 a tak ďalej). Ak prvý riadok prilepených údajov nie je podobná riadky, ktoré nasledujú, program Access zistí, že prvý riadok obsahuje názvy polí. Program Access polia pomenuje a nie je súčasťou prvého riadka v údajoch.

Ak program Access priraďuje názvy polí všeobecný, premenujete polia najskôr na sprehľadnenie. Použite nasledujúci postup:

 1. Uložte tabuľku.

  • Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na tlačidlo Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + s. Bublina 4 .

 2. V údajovom zobrazení, dvakrát kliknite na každý nadpis stĺpca a potom zadajte platné názvy polí pre každý stĺpec. By mala vyzerať akoby zadávania údajov, ale riadok s nadpismi stĺpcov obsahuje názvy polí, nie údaje.

 3. Tabuľku znova uložte.

Poznámka: Môžete tiež premenovať polia môžete zobraziť prepnutím do návrhového zobrazenia a úpravy tam názvy polí. Ak chcete prepnúť do návrhového zobrazenia, kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku na navigačnej table a kliknite na položku Návrhové zobrazenie. Ak chcete prepnúť späť do údajového zobrazenia, dvakrát kliknite na tabuľku na navigačnej table.

Na začiatok stránky

Môžete mať údaje uložené v inom programe, a by ste chceli importovať údaje do novej tabuľky alebo pridať do existujúcej tabuľky v programe Access. Alebo môžete spolupracovať s ľuďmi, ktorí ochranu údajov v iných programoch, a chcete pracovať s ním v programe Access pomocou prepojenia na to. Oboch prípadoch Access uľahčuje prácu s údajmi z iných zdrojov. Môžete importovať údaje z pracovného hárka programu Excel, z tabuľky v inej databáze programu Access, zo zoznamu lokality SharePoint alebo z rôznych iných zdrojov. Proces použijete líšiť podľa zdroja údajov, ale tento postup vám pomôžu začať.

 1. V programe Access, na karte Externé údaje kliknite v skupine importovať kliknite na príkaz pre daný typ súboru, ktorý importujete.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Ak importujete údaje z hárka programu Excel, kliknite na Excel. Ak sa nezobrazuje typ programu, ktorý potrebujete, kliknite na položku Ďalšie.

  Poznámka: Ak ste nenašli typ správny formát v skupine importovať, budete musieť spustite program, v ktorom ste vytvorili pôvodne údaje a potom použiť na ukladanie údajov v súbore bežné formátovanie (napríklad súbor s textom s oddeľovačmi ) predtým, ako môžete importovať údaje do programu Access.

 2. V dialógovom okne Získať externé údaje kliknite na tlačidlo Prehľadávať vyhľadajte súbor zdroja údajov alebo do poľa názov súboru zadajte úplnú cestu k súboru zdrojových údajov.

 3. Kliknite na požadovanú možnosť (všetky programy umožňujú importovať a niektoré umožňujú pripojiť alebo prepojiť) v časti Zadajte spôsob a miesto, kam chcete uložiť údaje v aktuálnej databáze. Môžete vytvoriť novú tabuľku pre importované údaje alebo (vo všetkých programoch) môžete pripojiť údaje do existujúcej tabuľky alebo vytvoriť prepojenú tabuľku, ktorá obsahuje prepojenie na údaje v zdrojovom programe.

 4. Ak sa spustí sprievodca, postupujte podľa pokynov na niekoľko ďalších stranách sprievodcu. Na poslednej stránke sprievodcu kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak importujete objekty alebo prepájate tabuľky z databázy programu Access, buď okno Import objektov alebo Prepojiť tabuľky dialógové okno. Vyberte položky, ktoré chcete a kliknite na tlačidlo OK.

  Presný postup závisí od toho, či sa rozhodnete importovať, pripojiť alebo prepojiť údaje.

 5. Program Access zobrazí výzvu o tom, či chcete uloženie podrobností operácie importovania, ktoré ste práve dokončili. Ak si myslíte, opätovné vykonanie rovnaké v budúcnosti operácie importovania, kliknite na tlačidlo Uložiť kroky importu a zadajte podrobnosti. Potom môžete jednoducho opakovať operáciu neskôr kliknutím na položku Uložené importy Vzhľad tlačidla v skupine Import na karte Externé údaje. Ak nechcete, aby uloženie podrobností operácie, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ak sa rozhodnete importovať tabuľky, program Access importuje údaje do novej tabuľky a potom sa zobrazí v skupine tabuľky na navigačnej table. Ak sa rozhodnete pridať údaje do existujúcej tabuľky, údaje sa pridá do tabuľky. Ak ste vybrali možnosť prepojiť s údajmi, program Access vytvorí prepojenú tabuľku v skupine tabuľky na navigačnej table.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyhľadajte databázu, ktorú chcete otvoriť.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Dvakrát kliknite na položku otvoriť v predvolenom režime uvedenom v dialógovom okne Možnosti programu Access alebo v režime nastavenom politikou správcu databázy.

  • Kliknite na položku Otvoriť a otvorte databázu pre zdieľaný prístup v prostredí s viacerými používateľmi tak, že vy a ostatní používatelia mohli čítať a zapisovať do databázy.

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom kliknite na položku otvoriť iba na čítanie a otvorte databázu pre prístup iba na čítanie tak, že môžete zobraziť, ale nemôžu ho upravovať. Ostatní používatelia aj naďalej čítať a zapisovať do databázy.

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom kliknite na položku Výhradný databázu otvoriť s výhradným prístupom. Ak máte databázu otvorenú s výhradným prístupom, každý, kto sa pokúsi otvoriť databázu dostane správu "súbor už používa".

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom kliknite na položku Otvoriť exkluzívny permanentná otvorte databázu pre prístup iba na čítanie. Ostatní používatelia stále môžete otvoriť databázu, ale sú obmedzené na režim iba na čítanie.

Ak nemôžete nájsť databázu, ktorú chcete otvoriť   

 1. V dialógovom okne Otvoriť kliknite na položku Tento počítač alebo v rozbaľovacom zozname kde Hľadať kliknite na položku Tento počítač.

 2. V zozname jednotiek kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku, ktorá si myslíte, že obsahuje danú databázu a potom kliknite na položku vyhľadávanie.

 3. Zadajte kritériá vyhľadávania v dialógovom okne Výsledky hľadania a potom kliknite na položku Hľadať na vyhľadávanie databázy.

 4. Ak sa databáza nachádza, dvojitým kliknutím ju otvorte.

 5. Musíte kliknúť Zrušiť v dialógovom okne Otvorenie databázy otvorte. Zatvorte dialógové okno Výsledky vyhľadávania.

Poznámka: Údajový súbor môžete otvoriť priamo v externých formáte dBASE, Paradox, Microsoft Exchange alebo Excel. Môžete tiež priamo otvoriť akékoľvek zdroj údajov ODBC, ako napríklad Microsoft SQL Server alebo Microsoft FoxPro. Program Access automaticky vytvorí novú databázu programu Access v rovnakom priečinku ako údajový súbor a pridá prepojenia na všetky tabuľky v externej databáze.

 • Ak chcete otvoriť jednu z nedávno otvorených databáz, kliknite na názov súboru pre danú databázu v zozname Otvoriť aktuálnu databázu na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access. Program Access otvorí databázu s rovnakým nastavením možností, ktoré bolo naposledy ste ho otvorili. Ak sa nezobrazuje zoznam naposledy použitých súborov, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access. V dialógovom okne Access – možnosti kliknite na položku Rozšírené. V časti Zobraziť, zadajte počet dokumentov na zobrazenie v zozname naposledy použitých dokumentov s maximálnou veľkosťou deväť.

 • Ak otvoríte databázu kliknutím na Tlačidlo Microsoft Office a potom pomocou príkazu Otvoriť, môžete zobraziť zoznam klávesových skratiek na databázy, ktoré ste otvorili predtým kliknutím na položku Naposledy použité v otvorenej dialógové okno.

Na začiatok stránky

Keď vytvoríte novú prázdnu databázu, program Access otvorí novú tabuľku, v ktorom môžete zadať údaje, ale jeho nevytvorí žiadne ďalšie objekty v databáze. Ak chcete ďalšie objekty, ako napríklad formuláre, zostavy, makrá alebo ďalšie tabuľky, ktoré sú v všetky nové databázy vytvoríte, môžete vytvoriť vlastnú prázdnu šablónu, ktorá obsahuje tieto objekty. Potom, keď vytvoríte novú databázu, už obsahuje tieto objekty zo šablóny. Okrem týchto objektov môže šablóna obsahovať tabuľky s vopred vyplnenými údajov, ako aj všetky špeciálne nastavenia konfigurácie, vlastnosti databázy, odkazy alebo kód, ktorý chcete mať vo všetkých nových databázach.

Predpokladajme, že máte kolekciu makier, ktoré sa majú použiť na všetky svoje projekty. Ak vytvoríte prázdnu šablónu obsahujúcu tieto makrá, program Access ich zahrnie do všetkých nových databáz, môžete vytvoriť.

Môžete vytvoriť prázdny šablón vo formáte súboru Office Access 2007, formát súboru Access 2002-2003 alebo na formát súboru programu Access 2000. Šablóna musí mať názov prázdna.accdb Office Access 2007 formát súboru a v prípade starších formátov súborov.

 • Ak predvolený formát súboru nastavený na Access 2000 alebo Access 2002 – 2003, program Access použije v prípade ako názov súboru prázdnej šablóny. Nová databáza sa vytvorí v rovnakom formáte ako v prípade. Napríklad, aj keď predvolený formát súboru programu Access 2000, ak šablónu s názvom v prípade je vo formáte súborov Access 2002-2003, všetky nové databázy vytvoríte bude vo formáte Access 2002-2003.

 • Ak je nastavený predvolený formát súboru programu Access 2007, program Access použije prázdna.accdb ako názov súboru pre prázdnu šablónu.

Zmena predvoleného formátu súboru

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

 2. V dialógovom okne Access – možnosti kliknite na položku Obľúbené.

 3. V časti vytváranie databáz vyberte požadovaný formát z rozbaľovacieho zoznamu Predvolený formát súboru.

Ak chcete vytvoriť prázdnu šablónu, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Vytvoriť novú databázu (môžete nazvať prázdna alebo jej dočasné meno), a potom ich importovať alebo objekty, ktoré chcete zahrnúť do šablóny.

 • Vytvorenie kópie existujúcej databázy, ktorá už obsahuje objekty, ktoré chcete v šablóne, a odstráňte všetky objekty, ktoré nechcete.

Keď máte objekty, ktoré chcete v šablóne, musíte uložiť ho na konkrétne miesto.

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office a potom ukážte na príkaz Uložiť ako.

 2. V časti Uložiť databázu v inom formáte, kliknite na požadovaný formát súboru pre šablónu.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako prejdite na jeden z nasledujúcich dvoch priečinkov šablón:

  • Priečinok systémových šablón    Napríklad C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access

  • Priečinok používateľských šablón    Príklad:

   • V Windows Vista    c:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

   • V systéme Microsoft Windows Server 2003 alebo v systéme Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\Meno meno\Application Data\Microsoft\Templates

    Poznámka: Prázdnu šablónu do priečinka šablóny systému prepíše prázdnej šablóny v žiadne používateľské šablóny priečinky.

 4. Do poľa názov súboru zadajte prázdna.accdb (alebo v prípade, ak vytvárate šablóny staršia verzia) a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Teraz, novej šablóny na mieste, keď vytvoríte novú prázdnu databázu, objekty v šablóne sú zahrnuté v ľubovoľnej novej databázy, môžete vytvoriť v predvolenom nastavení. Program Access otvorí novú tabuľku v údajovom zobrazení, podobne ako pri vytváraní novej prázdnej databázy bez použitia šablóny.

Ak chcete ukončiť používanie prázdnej šablóny, odstránenie alebo premenovanie súboru s názvom prázdna.accdb (alebo v prípade, že pre starších verzií programu Access).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×