Vytvorenie nového projektu

Pri vytváraní nového projektu môžete projekt naplánovať od počiatočného dátumu alebo koncového dátumu a môžete definovať konkrétne vlastnosti súboru, ktoré vám pomôžu organizovať alebo nájsť projekt.

Vytvorenie nového projektu

Nový projekt môžete uložiť lokálne alebo ho môžete uložiť ako podnikový projekt na Project Serveri. Ak chcete uložiť projekt ako podnikový projekt, odporúčame vám pripojiť sa pred vytvorením projektu k Project Serveru. V nových projektoch sa používa podniková globálna šablóna, ktorú vytvorila vaša organizácia v rámci predvolených nastavení.

 1. Kliknite na položku Nový Vzhľad tlačidla .

  Tip: Nový projekt môžete vytvoriť aj kliknutím na položku Nový v ponuke Súbor. Na pracovnej table v časti Nový kliknite na položku Prázdny projekt.

 2. V ponuke Projekt kliknite na položku Informácie o projekte.

 3. Ak chcete naplánovať projekt od počiatočného dátumu, do poľa Dátum začatia napíšte alebo vyberte dátum, kedy sa má projekt začať.

  Pri plánovaní projektu od dátumu ukončenia kliknite v rámci poľa Naplánovať od na položku Dátum ukončenia projektu a do poľa Dátum ukončenia napíšte alebo vyberte dátum ukončenia projektu.

 4. Ak chcete do projektu zahrnúť vlastné podnikové polia, skontrolujte zoznam polí v časti Vlastné podnikové polia, vo vlastnom poli kliknite na pole Hodnota a vyberte hodnotu.

  Ak vaša organizácia definovala požadované vlastné podnikové polia, ktoré sú za názvom poľa označené hviezdičkou (*), je pre ne potrebné zadať hodnoty. Ak nezadáte hodnoty pre požadované polia, projekt nebudete môcť uložiť. Ak nepoznáte hodnoty, ktoré máte zadať do vlastných polí, informujte sa u projektového manažéra alebo správcu servera.

  Poznámky: 

  • Pri nastavovaní nového projektu vám môže pomôcť aj Sprievodca projektom. Prepojenia na ďalšie informácie o Sprievodcovi projektom nájdete v časti Pozrite tiež.

  • Ak potrebujete zistiť, kedy najneskôr môžete začať projekt, aby ste ho aj tak dokončili do určitého dátumu, môžete projekt naplánovať od dátumu ukončenia. Po začatí práce na projekte vám však odporúčame zmeniť toto nastavenie na naplánovanie projektu od dátumu začatia.

  • Ak sa vaše plány zmenia, tieto úvodné informácie o projekte môžete kedykoľvek zmeniť v dialógovom okne Informácie o projekte v ponuke Projekt. Ak ste však už použili skutočné údaje v rámci úloh (napríklad skutočný dátum začatia alebo ukončenia), plán úloh sa na základe aktualizovaných informácií o projekte nezmení. Ak ste však použili aj obmedzenia na úlohy, presun dátumu začatia alebo ukončenia projektu nevyhnutne neposunie všetky úlohy vzhľadom na nový dátum. Prepojenia na ďalšie informácie o presune dátumu začatia projektu nájdete v časti Pozrite tiež.

  • Ak tento projekt uložíte lokálne a neskôr sa ho rozhodnete uložiť ako podnikový projekt na Project Serveri, projekt sa aktualizuje podľa nastavení v podnikovej globálnej šablóne, ktoré platili v danom čase. Projekt môžete aktualizovať pomocou rozličných zobrazení,tabuliek, polí a iných položiek. Zároveň sa odstráni formátovanie, ktoré je v rozpore s podnikovou globálnou šablónou. Ak ste v projekte vytvorili položky, ktoré majú rovnaké názvy ako položky v podnikovej globálnej šablóne, zobrazí sa výzva na ich premenovanie.

Definovanie vlastností súboru pre projekt

Ak potrebujete pomoc s organizáciou alebo vyhľadaním projektov, môžete pre ne zadať vlastnosti súboru, napríklad popisný názov, predmet, projektového manažéra alebo komentár.

 1. Základné vlastnosti súboru pre aktívny projekt môžete vložiť v ponuke Súbor kliknutím na položku Vlastnosti a potom kliknutím na kartu Súhrn.

 2. Do polí s vlastnosťami súboru zadajte potrebné informácie o projekte.

 3. Ak chcete pridať vlastné vlastnosti súboru aktívneho projektu, kliknite na kartu Vlastné.

 4. Do polí Názov, Typ a Hodnota zadajte potrebné informácie a kliknite na položku Pridať.

Poznámka: Na účely tlače môžete tieto podrobnosti o projekte pridať aj do polí hlavička, päta, legenda, zobrazenie alebo zostava.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×