Vytvorenie nového pracovného priestoru v SharePointe Workspace 2010

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V lokálnom počítači môžete vytvárať pracovné priestory na synchronizáciu obsahu lokality SharePoint, pričom tieto pracovné priestory sú určené na výhradné používanie daným používateľom. Tieto pracovné priestory sa nazývajú pracovnými priestormi služby SharePoint. Taktiež môžete vytvárať pracovné priestory, ktoré používajú nástroje na zdieľanie obsahu s inými používateľmi, ktorí sa pripoja do pracovného priestoru ako pozvaní členovia. Tieto pracovné priestory sa nazývajú pracovnými priestormi programu Groove (program Microsoft SharePoint Workspace sa v minulosti nazýval Microsoft Office Groove). Okrem toho môžete vytvárať aj zdieľané priečinky, ktoré predstavujú špeciálny typ pracovného priestoru umožňujúci zdieľanie obsahu priečinka v súborovom systéme Windows.

Môžete vytvoriť nový pracovný priestor lokality SharePoint z webovej lokality SharePoint vo webovom prehľadávači, zo spúšťacieho panela pracovného priestoru lokality SharePoint alebo zo zobrazenia Backstage. Keď vytvárate pracovný priestor lokality SharePoint, môžete sa rozhodnúť prevziať všetky podporované zoznamy a knižnice, alebo vybraté zoznamy a knižnice. Preberanie všetkých zoznamov a knižníc je jednoduchšie, ale v porovnaní s výberom selektívneho prevzatia trvá dlhšie.

Poznámka: 

Poznámka: Pracovné priestory SharePointu je možné synchronizovať len s lokalitami, ktoré sú spustené na serveroch Microsoft SharePoint Server 2010 alebo novších, Microsoft SharePoint Foundation 2010 alebo SharePoint Online 2010 alebo novších.

Tento článok obsahuje nasledujúce informácie:

Vytvorenie pracovného priestoru SharePointu z lokality SharePoint

Vytvorenie pracovného priestoru SharePointu zo spúšťacieho panela alebo zo zobrazenia Backstage

Vytvorenie nového pracovného priestoru Groove

Vytvorenie nového pracovného priestoru zo šablóny

Vytvorenie nového pracovného priestoru z archívu

Vytvorenie zdieľaného priečinka

Vytvorenie pracovného priestoru SharePointu z lokality SharePoint

Keď vytvárate pracovný priestor služby SharePoint z lokality SharePoint, pracovný priestor môžete voliteľne nakonfigurovať tak, aby sa najprv prevzali položky zo všetkých alebo len vybratých zoznamov a knižníc. Môžete:

Vytvorenie pracovného priestoru SharePointu stiahnutím položiek zo všetkých zoznamov a knižníc

Vytvorenie pracovného priestoru SharePointu stiahnutím položiek z vybratých zoznamov a knižníc

Vytvorenie pracovného priestoru SharePointu stiahnutím položiek iba z konkrétneho zoznamu

Vytvorenie pracovného priestoru SharePointu stiahnutím položiek zo všetkých zoznamov a knižníc

Ide o najjednoduchší spôsob vytvorenia pracovného priestoru služby SharePoint. Tento spôsob však môže byť časovo náročný v závislosti od počtu zoznamov a knižníc a počtu položiek v týchto zoznamoch a knižniciach na vybratej lokalite SharePoint.

 1. Vo webovom prehľadávači prejdite na lokalitu SharePoint, ktorú chcete synchronizovať v pracovnom priestore služby SharePoint.

 2. Kliknite na položku Akcie lokality a potom kliknite na položku synchronizovať s produktom SharePoint Workspace.
  Príkaz Synchronizovať s produktom SharePoint Workspace v ponuke Akcie lokality

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje ponuka akcie lokality, pravdepodobne ide o lokality SharePoint 2013. Ak ide o prípad, s cieľom vytvoriť pracovný priestor musíte použiť postupu popísaného nižšie v vytvorenie pracovného priestoru SharePointu zo spúšťacieho panela alebo zo zobrazenia Backstage.

 3. V dialógovom okne Synchronizovať do pracovného priestoru služby SharePoint kliknite na položku OK.

  Otvorí sa dialógové okno priebehu synchronizácie, ktoré poskytuje informácie o priebehu preberania z lokality SharePoint do pracovného priestoru služby SharePoint.

 4. Po dokončení preberania kliknite na položku Otvoriť pracovný priestor alebo Zavrieť.

Vytvorenie pracovného priestoru SharePointu stiahnutím položiek z vybratých zoznamov a knižníc

Môžete sa rozhodnúť, ktoré zoznamy a knižnice sa prevezmú počas vytvárania pracovného priestoru služby SharePoint. Takto ušetríte čas, ak máte záujem iba o prácu s položkami z vybratých zoznamov a knižníc.

 1. Vo webovom prehľadávači prejdite na lokalitu SharePoint, ktorú chcete synchronizovať v pracovnom priestore SharePoint.

 2. Kliknite na položku Akcie lokality a potom kliknite na položku synchronizovať s produktom SharePoint Workspace.
  Príkaz Synchronizovať s produktom SharePoint Workspace v ponuke Akcie lokality

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje ponuka akcie lokality, pravdepodobne ide o lokality SharePoint 2013. Ak ide o prípad, s cieľom vytvoriť pracovný priestor musíte použiť postupu popísaného nižšie v vytvorenie pracovného priestoru SharePointu zo spúšťacieho panela alebo zo zobrazenia Backstage.

 3. V dialógovom okne Synchronizovať s produktom SharePoint Workspace kliknutím na položku Konfigurovať otvorte dialógové okno Konfigurácia nastavení.

  Pre každú vybratú knižnicu môžete vybrať možnosť Všetky položky (predvolená možnosť), Iba hlavičky alebo Žiadny obsah.

  Pri možnosti Iba hlavičky sa stiahnu iba vlastnosti dokumentu. Túto možnosť môžete využiť, ak chcete pracovať len s niekoľkými vybratými dokumentmi vo veľkej knižnici dokumentov. Môžete tak ušetriť čas, ktorý by ste potrebovali na stiahnutie celej knižnice. Ak chcete stiahnuť obsah vybratých dokumentov, kliknite na kartu Synchronizácia, potom na položku Stiahnuť obsah a nakoniec na položku Stiahnuť. Na stiahnutie obsahu jednotlivých dokumentov môžete tiež dvakrát kliknúť na tieto dokumenty.

  Pre každý vybratý zoznam môžete vybrať možnosť Všetky položky (predvolená možnosť) alebo Žiadny obsah.

  Tip: Na každý zoznam alebo knižnicu môžete kliknúť pravým tlačidlom a vybrať možnosť prevzatia.

 4. Po dokončení konfigurácie nastavení preberania kliknite na položku OK.

  Otvorí sa dialógové okno priebehu synchronizácie, ktoré poskytuje informácie o priebehu preberania z lokality SharePoint do pracovného priestoru služby SharePoint.

 5. Po dokončení preberania kliknite na položku Otvoriť pracovný priestor alebo Zavrieť.

Vytvorenie pracovného priestoru SharePointu stiahnutím položiek iba z konkrétneho zoznamu

Je možné, že niekedy budete chcieť synchronizovať v počítači do pracovného priestoru SharePointu iba konkrétny zoznam. Ušetríte tak čas strávený sťahovaním položiek z iných zoznamov SharePointu.

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na lokalitu SharePoint, ktorú chcete v pracovnom priestore SharePointu synchronizovať.

 2. Vyberte zoznam, ktorý chcete synchronizovať s počítačom.

 3. Kliknite na položku Zoznam v časti Nástroje zoznamu.

 4. Na páse s nástrojmi SharePointu kliknite na položku Synchronizovať s produktom SharePoint Workspace.

 5. Kliknutím na položku OK začnite sťahovať zoznam do pracovného priestoru.

 6. Po dokončení sťahovania kliknite na položku Otvoriť pracovný priestor alebo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie pracovného priestoru SharePointu stiahnutím položiek iba z konkrétnej knižnice

Je možné, že niekedy budete chcieť synchronizovať v počítači do pracovného priestoru SharePointu iba konkrétnu knižnicu. Ušetríte tak čas strávený sťahovaním položiek z iných zoznamov SharePointu.

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na lokalitu SharePoint, ktorú chcete v pracovnom priestore SharePointu synchronizovať.

 2. Vyberte knižnicu, ktorú chcete synchronizovať s počítačom.

 3. Kliknite na položku Knižnica v časti Nástroje knižnice.

 4. Na páse s nástrojmi SharePoint, kliknite na položku synchronizovať s produktom SharePoint Workspace.

  Poznámka: Ak hľadáte na lokalitu SharePoint 2013, zobrazí sa možnosť "Synchronizácie knižnice s počítačom" namiesto "Synchronizácie pre program SharePoint Workspace". Ak ide o prípad, s cieľom vytvoriť pracovný priestor musíte použiť postupu popísaného nižšie v vytvorenie pracovného priestoru SharePointu zo spúšťacieho panela alebo zo zobrazenia Backstage.

 5. Kliknutím na položku OK začnite sťahovať knižnicu do pracovného priestoru.

 6. Po dokončení sťahovania kliknite na položku Otvoriť pracovný priestor alebo Zavrieť.

 1. Na začiatok stránky

Vytvorenie pracovného priestoru SharePointu zo spúšťacieho panela alebo zo zobrazenia Backstage

 1. Kliknite na položku Nový a potom na položku Pracovný priestor SharePoint.

 2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Kliknite na lokalitu SharePoint, z ktorej chcete prevziať obsah (ak je lokalita uvedená).

  • Ak požadovaná lokalita SharePoint nie je uvedená, zadajte webovú adresu lokality do poľa Umiestnenie.

   S cieľom vyhnúť sa typografickým chybám môžete skopírovať a prilepiť webovú adresu lokality SharePoint z webového prehľadávač.

 3. Ak chcete prevziať všetky podporované zoznamy a knižnice, kliknite na položku OK.

 4. Ak chcete prevziať vybraté zoznamy a knižnice, kliknite na položku Konfigurovať...

 5. V dialógovom okne Konfigurácia nastavení zmeňte (podľa potreby) nastavenia preberania pre každý zoznam alebo knižnicu kliknutím na rozbaľovací zoznam v stĺpci Obsah.

 6. Kliknite na položku OK.

  Otvorí sa dialógové okno priebehu synchronizácie, ktoré poskytuje informácie o priebehu preberania z lokality SharePoint do pracovného priestoru služby SharePoint.

 7. Po dokončení preberania kliknite na položku Otvoriť pracovný priestor alebo Zavrieť.

  Ak ste predtým prevzali položky len z vybratých zoznamov a knižníc, podľa potreby si neskôr môžete prevziať ďalšie zoznamy a knižnice.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového pracovného priestoru Groove

Pracovný priestor Groove môžete vytvoriť zo spúšťacieho panela alebo zo zobrazenia Backstage.

 1. Kliknite na položku Nový a potom na položku Pracovný priestor Groove.

 2. Zadajte názov pracovného priestoru.

 3. Ak chcete zmeniť verziu nového pracovného priestoru, kliknite na položku Možnosti a potom v rozbaľovacom zozname vyberte požadovanú verziu.

  Verzia pracovného priestoru určuje zoznam nástrojov, ktoré budú dostupné na pridanie do pracovného priestoru. Taktiež stanovuje požiadavky na verziu pre používateľov, ktorí sa môžu stať členmi pracovného priestoru. Napríklad používatelia, ktorí používajú aplikáciu Office Groove 2007, sa môžu pripojiť k pracovným priestorom obsahujúcim nástroje verzie 2007 (alebo staršej).

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

Program SharePoint Workspace vytvorí pracovného priestoru Groove a uvádza sa ako počiatočné člen s rolou správcu. Teraz môžete pridať alebo aktualizovať nástrojov pracovného priestoru a pozvať ľudí ako členov.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového pracovného priestoru zo šablóny

Ak máte uložené existujúceho pracovného priestoru Groove ako šablóny alebo mať prístup k šablóny pracovného priestoru Groove vytvorené inými používateľmi, môžete použiť tieto ako základ pre nové pracovné priestory.

 1. Prejdite na zobrazenie Backstage a kliknite na položku nový.

 2. Kliknite na položku Pracovný priestor zo šablóny.

  Ak je šablóna pracovného priestoru uložená v priečinku Šablóny pracovného priestoru Groove v časti Moje dokumenty (predvolené umiestnenie), môžete ju vybrať v dialógovom okne Prehľadávať. Ak je uložená v inom priečinku, presuňte sa doň v dialógovom okne Prehľadávať a potom vyberte šablónu.

 3. Kliknite na položku Otvoriť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového pracovného priestoru z archívu

Vo všeobecnosti účelom pri vytváraní pracovného priestoru programu Groove z archívu je obnovenie pracovného priestoru. Ďalšie informácie nájdete v téme Uloženie pracovného priestoru ako archívua Otvorenie pracovného priestoru z archívu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zdieľaného priečinka

Zdieľaný priečinok môžete vytvoriť priamo v programe Windows Prieskumník alebo spúšťací panel SharePointu Workspace. Zdieľaný priečinok môžete vytvoriť aj z priečinka, ktorý sa už synchronizuje. Informácie nájdete v téme Vytvorenie zdieľaného priečinka.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×