Vytvorenie mierky v doplnku Power Pivot

Miery (známe aj ako vypočítavané polia) sú jednou z najvýkonnejších súčastí doplnku PowerPivot. Budete ich často používať pri analýze údajov. Tieto výpočty sa vytvárajú s cieľom merania výsledku vzhľadom na ďalšie faktory súvisiace s analýzou, napríklad celkový predaj vypočítavaný pre obdobie, geografickú oblasť, organizáciu alebo produkt.

Niektoré miery sa vytvárajú jednoducho, napríklad miery, ktoré používajú štandardnú agregáciu (napríklad SUM a AVERAGE), a miery vytvorené funkciou AutoSum v okne doplnku PowerPivot alebo implicitné miery vytvorené v Exceli jednoduchým presunutím poľa do oblasti Hodnoty. Iné polia môžu byť zložitejšie, napríklad miery riadené vzťahmi alebo filtrujúce výsledky. Tieto miery si vyžadujú vzorce vytvorené pomocou jazyka DAX.

Keďže existujú rôzne typy mier a môžete ich vytvoriť na rôznych miestach, je dôležité, aby ste pochopili, aký typ je pre vás najvhodnejší. Podrobnejšie informácie nájdete v téme Miery v doplnku Power Pivot.

Vytvorenie implicitných mier v Exceli

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku.

 2. V zozname Polia kontingenčnej tabuľky presuňte pole do oblasti Hodnoty.

Implicitné miery môžu využívať len štandardnú agregáciu (SUM, COUNT, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT alebo AVG) a musia využívať formát údajov definovaný pre túto agregáciu. Okrem toho implicitné miery možno použiť iba pomocou kontingenčnej tabuľky Microsoft Pivotable alebo pomocou grafu, pre ktorý boli vytvorené.

Vytvorenie miery v okne doplnku PowerPivot pomocou funkcie Automatický súčet (AutoSum)

 1. Kliknite na stĺpec.

 2. Kliknite na položky Výpočty > Automatický súčet a potom vyberte agregáciu.

Miery vytvorené pomocou funkcie Automatický súčet (AutoSum) sa okamžite zobrazia pod stĺpcom údajov v oblasti Výpočtov. Môžete ich presunúť do ľubovoľnej prázdnej bunky v oblasti Výpočtov k tej istej tabuľke. Miery vytvorené pomocou funkcie Automatický súčet majú predvolený názov, ktorý však môžete zmeniť v riadku vzorcov. Miery vytvorené vo oblasti výpočtov sú explicitné.

Vytvorenie miery v okne doplnku PowerPivot pomocou oblasti výpočtov

 1. Kliknite na položky Domov > Zobraziť > Oblasť výpočtov.

 2. Kliknite na prázdnu bunku v oblasti výpočtov.

 3. V riadku vzorcov v hornej časti tabuľky zadajte vzorec v tomto formáte <Názov miery>: <Vzorec>

 4. Stlačením klávesu Enter potvrďte vzorec.

Miery vytvorené v oblasti výpočtov sa ukladajú do vybratej tabuľky, no možno ich použiť ako pole v ľubovoľnej kontingenčnej tabuľke PivotTable, kontingenčnom grafe PivotChart alebo výkaze. Miery vytvorené pomocou tejto metódy sú explicitné.

Vytvorenie miery pomocou dialógového okna Miera v Exceli

 1. V okne Excela kliknite na položky PowerPivot> Výpočty> Miera> Nová miera.

 2. V dialógovom okne Miera pre tabuľku s názvom Názov tabuľky kliknite na šípku nadol a vyberte tabuľku, do ktorej chcete pridať mieru.

  Výber tabuľky určuje, kam sa uloží definícia miery. Miera nemusí byť uložená spolu s tabuľkou, na ktorú odkazuje.

 3. V položke Názov miery zadajte názov.

  Názov miery musí byť jedinečný a nesmie sa zhodovať s názvami iných stĺpcov.

 4. V textovom poli Vzorec umiestnite kurzor za znak rovnosti (=) a zadajte vzorec.

 5. Kliknutím na položku Skontrolovať vzorec overte vzorec.

 6. V položke Kategórie vyberte typ miery.

  Typ miery nemá vplyv na spôsob, akým vzorec vykonáva výpočet. Je určený len na informatívne účely.

 7. Ak sa vzorec overí, kliknite na tlačidlo OK.

Miery vytvorené pomocou dialógového okna Miera v Exceli sa ukladajú vo vybratej tabuľke. Miera si môžete neskôr pozrieť a upraviť v dialógovom okne Spravovať miery v Exceli alebo v oblasti výpočtov pre tabuľku v okne doplnku PowerPivot Windows. Miery vytvorené pomocou tohto postupu sú explicitné.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×