Vytvorenie menoviek s adresami v programe Word s použitím hromadnej korešpondencie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete použiť menovky na odoslanie hromadnej korešpondencie na zoznam adries, môžete použiť hromadnú korešpondenciu na rýchle vytvorenie hárka menoviek s adresami. Každá menovka obsahuje adresu zo zoznamu.

V procese hromadnej korešpondencie sa na vytváraní a tlači menoviek podieľajú tieto dokumenty:

 • Ak do hlavného dokumentu.
  To je dokument, ktorý použijete na nastavenie rozloženia menoviek na všetky menovky v hromadnej korešpondencii. Môžete tiež nastaviť ľubovoľný obsah, ktorý sa má opakovať na každej menovke, napríklad logo spoločnosti alebo spiatočnú adresu na prepravné štítky.

 • Poštového zoznamu.
  Zoznam adries je zdroj údajov danej Word použitie v hromadnej korešpondencii. Je to súbor obsahujúci adresy, ktoré sa majú vytlačiť na menovkách.

 • Zlúčenom dokumente.
  Tento dokument je kombináciou hlavného dokumentu a poštového zoznamu, ktorý sa používa na tlač jednotlivých adries na menovky.

Zoznam adries môže byť Excel tabuľkového hárka, adresár Outlook kontaktov alebo v adresári Apple. Obsahuje záznamy Word vytiahne informácie z na vytvorenie adresy pre menovky.

 • Ak ešte nemáte k dispozícii poštový zoznam, môžete ho vytvoriť v programe Word počas hromadnej korešpondencie. Pred začatím procesu hromadnej korešpondencie zhromaždite všetky zoznamy adries.

 • Ak používate Excel tabuľkového hárka, skontrolujte, či stĺpec pre PSČ je formátované ako text tak, aby ste nestratili žiadne nuly.

 • Ak chcete použiť kontakty programu Outlook, uistite sa, že vaším predvoleným e-mailovým programom je Outlook.

 1. Na karte korešpondencia vyberte položku Spustiť hromadnú korešpondenciu > menovky.

  Na karte korešpondencia spustiť hromadnú korešpondenciu a možnosť menovky je zvýraznená

 2. V dialógovom okne Menovka – možnosti vyberte svojho dodávateľa menoviek v zozname menoviek.

  Vyberte značku produkty menovky, a potom vyberte konkrétnym číslom produktu.
 3. V zozname Typ produktu vyberte číslo, ktoré zodpovedá číslu produktu na balíku menoviek.

  Tip: Ak žiadna z možností zodpovedal menovkám, vyberte položku Nová menovka, zadajte informácie o vašej označenia a pomenujte ho. Vyberte tlačidlo OK pridajte nové označenie na zozname číslo produktu.

 4. Vyberte tlačidlo OK zatvorte okno Možnosti rozloženia.

  Dokument zobrazí tabuľka s prehľadu označení (rozmeru a tvaru označenia závisí od označenia produktov, ktoré ste si vybrali). Ak sa nezobrazuje tabuľka na karte Rozloženie tabuľky, vyberte položku Zobraziť mriežku.

 5. V ponuke súbor vyberte položku Uložiť dokument uložiť.

 1. Na karte Korešpondencia vyberte položku Vybrať príjemcov a potom vyberte niektorú z možností.

  Karta Korešpondencia so zvýraznenou položkou Vybrať príjemcov so zoznamom možností

  Vyberte položku

  Akcia

  Vytvoriť nový zoznam

  Začatie nového zoznamu adries počas nastavovania hromadnej korešpondencie

  Použiť existujúci zoznam

  Použitie tabuľového hárka programu Excel alebo iného typu údajového súboru ako zoznamu adries

  Vybrať z kontaktov Outlooku

  Výber mien do zoznamu adries priamo z kontaktov v programe Outlook

  Kontakty Apple

  Výber mien do zoznamu adries priamo z Adresára Apple

  FileMaker Pro

  Import údajov z databázy programu FileMaker Pro

 2. Ak ste vybrali položku Vytvoriť nový zoznam, postupujte takto:

  1. V dialógovom okne Upraviť zoznam polí, Word automaticky vytvorí polia pre niektoré základné informácie, ako je napríklad meno, priezvisko a adresa. Ak chcete pridať nové pole – napríklad pole správy – pridať ho teraz, aby ste ho mohli vyplniť pri zadávaní položiek. V časti nový názov poľa zadajte názov poľa, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na znamienko plus (+).

   Tip: Ak chcete zmeniť poradie polí, kliknite na pole, ktoré chcete premiestniť, a potom nahor alebo nadol šípky a presuňte pole požadované miesto.

  2. Pri všetkých polí sú nastavené tak, ako potrebujete, kliknite na položku vytvoriť zoznam.

 3. Ak ste vybrali položku Použiť existujúci zoznam, postupujte takto:

  1. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete použiť, a vyberte položku Otvoriť.

  2. V dialógovom okne Otvorenie zošita, kliknite na hárok, ktorý chcete použiť, a nechajte Rozsah buniek prázdnu celý hárok alebo zadajte rozsah buniek pre údaje, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak ste vybrali položku Vybrať z kontaktov Outlooku alebo Kontakty Apple, postupujte takto:

  1. Výberom položky Filtrovať príjemcov vyberte príjemcov, ktorých chcete pridať.

  2. Outlook kontakty, v dialógovom okne Dotaz – možnosti vedľa zoznamu príjemcov hromadnej korešpondencie, vyberte možnosť úplný záznam. V zozname kontaktov vyberte Kontakty, ktoré chcete zahrnúť do hromadnej korešpondencie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Apple kontaktov, v dialógovom okne Dotaz – možnosti v časti Apple skupinu kontaktov, vyberte skupinu, ktorú chcete zahrnúť do hromadnej korešpondencie a kliknite na tlačidlo OK.

 1. Na karte korešpondencia vyberte položku Vložiť zlučovacie pole a vyberte pole, ktoré chcete zobraziť v menovkách.

  Karta Korešpondencia so zvýraznenou položkou Vložiť zlučovacie pole

  Pridajte toľko polí, až kým nepridáte všetky informácie na menovkách, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Na karte korešpondencia vyberte položku Aktualizovať menovky pridajte polia na všetky menovky.

 3. Naformátujte polia v prvej menovke tak, aby zodpovedali vašim predstavám o vzhľade ostatných menoviek. Môžete napríklad pridať medzeru medzi polia Meno a Priezvisko a stlačením klávesu RETURN prejsť na nový riadok s poľom Adresa.

 4. Na karte korešpondencia vyberte položku Aktualizovať menovky použite formátovanie na všetky menovky.

 1. Na karte korešpondencia vyberte položku Zobraziť ukážku výsledkov a zobrazí vzhľad menoviek.

  Karta Korešpondencia so zvýraznenou položkou Ukážka výsledkov

  Tip: Vyberte položku Ukážka výsledkov a chcete znova zobraziť, pridať alebo odstrániť polia hromadnej korešpondencie.

 2. Ak chcete vykonať ďalšie zmeny formátovania, sformátujte prvú menovku a potom na karte korešpondencia kliknite na položku aktualizovať menovky.

 3. Keď menoviek tak, ako chcete, na karte korešpondencia vyberte položku Dokončiť a zlúčiť > Tlačiť dokumenty dokončite spracovanie hromadnej korešpondencie.

  Karta Korešpondencia sú zvýraznenými položkami Dokončiť a zlúčiť a Tlačiť dokumenty

  Tip: Ak chcete skontrolovať a aktualizovať každej menovke jednotlivo pred tlačou, na karte korešpondencia vyberte položku Dokončiť a zlúčiť > Upraviť jednotlivé dokumenty. Keď ste hotoví, vyberte položky súbor > Tlačiť na tlač menoviek.

Pozrite tiež

Vytvorte a vytlačte menovku v programe Word

Tlač obálky v programe Word

Vytvorenie zdroja údajov pre hromadnú korešpondenciu

Pri spracovaní hromadnej korešpondencie vkladá Word záznamy zo zdroja údajov alebo zoznamu príjemcov do hlavného dokumentu. Zoznam príjemcov použitý v rámci operácie hromadnej korešpondencie môže byť excelový hárok, adresár balíka Office, databáza programu FileMaker Pro, dokument programu Word alebo súbor s textom s oddeľovačmi.

Dôležité: Na dokončenie tohto postupu musíte mať existujúci zoznam príjemcov, napríklad wordový dokument obsahujúci adresy. Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť zoznam príjemcov, nájdete v téme Vytvorenie zdroja údajov na hromadnú korešpondenciu

 1. V ponuke Súbor vyberte položku Nový prázdny dokument.

  Otvorí sa nový prázdny wordový dokument. Bude to váš hlavný dokument.

 2. V ponuke Zobrazenie vyberte položku Rozloženie pri tlači.

 3. V ponuke Nástroje vyberte položku Správca hromadnej korešpondencie.

 4. V časti 1. Výber typu dokumentu vyberte položku Vytvoriť nový a potom vyberte položku Štítky.

 5. V časti Informácie o tlačiarni vyberte typ tlačiarne, ktorú používate.

 6. V kontextovej ponuke Typ štítkov kliknite na výrobcu príslušných štítkov.

  Tip: Ak chcete zobraziť ďalšie typy štítkov, v kontextovej ponuke Typ štítkov vyberte položku Ďalšie.

 7. V časti Číslo produktu vyberte typ štítkov, ktorý používate, a potom kliknite na položku OK.

  Tip: Ak chcete zobraziť informácie o okrajoch a ďalšie vlastnosti štítku, vyberte položku Podrobnosti.

 8. V správcovi hromadnej korešpondencie v časti 2. Výber zoznamu príjemcov vyberte položku Získanie zoznamu a potom vyberte zdroj zoznamu príjemcov (napríklad adresár balíka Office).

 9. V kontextovej ponuke Vložiť zlučovacie pole vyberte názov poľa v zozname (napríklad meno).

  Názov poľa sa vo Worde pridá do poľa Vzorový štítok.

  Tip: Ak sa chcete neskôr vrátiť do tohto dialógového okna, v správcovi hromadnej korešpondencie v časti 2. Výber zoznamu príjemcov vyberte položku Pridať alebo odstrániť zástupné objekty na štítkoch  Tlačidlo na pridanie alebo odstránenie zástupných objektov .

 10. Zopakujte krok č. 9 pre každé pole, ktoré chcete zobraziť na štítkoch.

 11. Po pridaní všetkých požadovaných polí vyberte položku OK.

  Názvy polí sa skopírujú do všetkých štítkov v hlavnom dokumente.

 12. V hlavnom dokumente upravte prvý štítok pridaním medzier, čiarok a koncov riadkov podľa vlastného uváženia.

 13. V správcovi hromadnej korešpondencie v časti 2. Výber zoznam príjemcov kliknite na položku Vyplniť položky na dokončenie dokumentu  Vyplnenie položiek na tlačidlo Dokončiť dokument .

  Word použije formátovanie použité v prvom štítku vo všetkých štítkoch.

 14. Ak chcete štítky dokončiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Ukážky štítkov

V správcovi hromadnej korešpondencie v časti 5. Ukážka výsledkov vyberte položku Zobraziť zlúčené údaje  Tlačidlo Zobraziť zlúčené údaje .

Okamžitá tlač štítkov

V správcovi hromadnej korešpondencie v časti 6. Dokončenie hromadnej korešpondencie vyberte položku Zlúčiť pre tlačiareň  Tlačidlo Zlúčiť do tlačiarne .

Vytvorenie dokumentu obsahujúceho zlúčené štítky, ktoré možno uložiť

V správcovi hromadnej korešpondencie v časti 6. Dokončenie hromadnej korešpondencie vyberte položku Zlúčiť do nového dokumentu  Tlačidlo Dokončiť hromadnú korešpondenciu .

Pozrite tiež

Vytvorte a vytlačte menovku s adresami

Vytváranie obálok pomocou hromadnej korešpondencie

Vytvorenie zdroja údajov pre hromadnú korešpondenciu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×