Vytvorenie menoviek s adresami v Accesse

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Access poskytuje niekoľko rôznych možností na vytváranie popisov, ktoré obsahujú údaje uložené v tabuľkách programu Access. Najjednoduchšie je použiť Sprievodcu popismi v programe Access na vytvorenie a tlač zostavy, ktorý je formátovaný podľa vašich menoviek. Menovky môžu obsahovať údaje, ktoré sú uložené v tabuľkách programu Access alebo údaje, ktoré je import alebo prepojenie z iných zdrojov, ako sú napríklad zošity programu Microsoft Excel alebo Microsoft Outlook zoznamy kontaktov. Menovky môžete vytvoriť zostavy programu Access, alebo môžete "zlúčenie" údaje s dokumentom programu Microsoft Word a tlač menoviek z programu Word. Tento článok opisuje postup.

Čo vás zaujíma?

Použitie programu Access na vytváranie a tlač menoviek

Tlač údajov programu Access pomocou Sprievodcu hromadnou korešpondenciou v programe Microsoft Word

Použitie programu Access na vytváranie a tlač menoviek

V programe Access sa popisy vytvárajú ako zostavy, ktorá je naformátovaný veľkosti malé strany podľa požadovanej menovky. Najbežnejšie označení je pre korešpondenciu, ale všetky údaje programu Access je možné vytlačiť vo formáte menovky pre rôzne účely. V prípade menoviek s adresami, správa získava adresu údaje z tabuliek alebo dotazov obsahujúcich adresy. Tlač zostavy vám menovku pre každú adresu v podkladovom zdroji záznamov.

Ďalšie informácie o prepojení alebo import údajov z iných zdrojov (ako je napríklad program Microsoft Excel alebo Microsoft Outlook) na používanie v menovkách, nájdete v článku úvodné informácie o importe a exporte údajov.

Sprievodcu popismi žiada sériu otázky týkajúce sa vašich menoviek a údaje, ktoré chcete zobraziť na ich. Sprievodca vytvorí zostavu, ktorú môžete potom prispôsobiť, ak je to potrebné.

Vytvorenie menoviek s použitím Sprievodcu popismi v programe Access

 1. Na navigačnej table vyberte objekt, ktorý obsahuje údaje, ktoré chcete zobraziť v menovkách. Toto je zvyčajne tabuľky, prepojenú tabuľku alebo dotaz, ale môžete vybrať aj do formulára alebo zostavy.

 2. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Zostavy na položku Označenia.

  Program Access spustí Sprievodcu popismi.

  Prvá strana Sprievodcu popismi

  1. Ak poznáte výrobcu a číslo produktu štítkov:

   • V poli filtrovať podľa výrobcu Vyberte výrobcu.

   • Vyberte štítok v akú veľkosť menovky chcete? poľa.

    V opačnom prípade skúste nájsť produkt, ktorého hodnoty v stĺpcoch rozmery a číslo cez zodpovedal menovkám.

    Ak neviete nájsť podobný Popis:   

   • Kliknite na tlačidlo prispôsobiť a potom kliknite na položku nový.

    Zobrazí sa dialógové okno Nová menovka.

    Strana Sprievodcu popismi pre nový popis

   • Zmerajte svoje popisy a zadajte požadované rozmery do príslušných polí v dialógovom okne Nová menovka.

   • Zadajte názov vlastnej menovky do textového poľa Názov menovky, vyberte požadovaný typ menovky a orientáciu chcete, a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Ak ste už vytvorili vlastný popis a chcete ho vyberte:   

   • Kliknite na položku Zobraziť veľkosti vlastných popisov a potom kliknite na položku Vlastné menovky, ktoré chcete.

  2. Vyberte hárok kanála alebo priebežne v časti Typ menovky a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  3. Vyberte názov písma, veľkosť, hrúbku a farbu textu chcete na menovku a kliknite na tlačidlo ďalej.

  4. Na stránke čo by ste chceli, na menovky s adresami v sprievodcovi vyberte polia, ktoré chcete v menovkách zo zoznamu dostupné polia, a dvakrát kliknite na položku ich pridajte do poľa prototypom štítok.

   Pridanie polí do popisu v Sprievodcovi popismi

   • Ak chcete pridať medzeru medzi poľami v poli prototyp menovky, stlačte medzerník.

   • Ak chcete vytvoriť nový riadok, stlačte kláves ENTER.

   • Na pohyb medzi poľami a riadkami, pomocou klávesov so šípkami.

   • Ak chcete odstrániť pole z poľa, stlačte kláves BACKSPACE.

   • Ak chcete pridať iný text alebo interpunkcia (napríklad čiarku za názov mesta), kliknutím umiestnite kurzor na miesto, kde sa má text zobraziť, a začnite písať. Tento text sa zobrazí rovnaká na každej menovke.

    Poznámka: Je možné pridávať iba polia nasledovných typov údajov pomocou Sprievodcu popismi: krátky Text (Text), dlhý Text (Memo), číslo, dátum a čas, mena, áno/nie, alebo prílohy. Ak chcete pridať polia iné typy údajov, otvorte zostavu v návrhovom zobrazení, po dokončení Sprievodcu popismi a potom pridajte polia pomocou tably Zoznam polí. Ak chcete otvoriť tably Zoznam polí, zatiaľ čo je zostava otvorená v návrhovom zobrazení, stlačte klávesy ALT + F8.

    Ak máte polia usporiadané označení ich požadovaným spôsobom, kliknite na tlačidlo ďalej.

  5. Na nasledujúcej strane môžete vybrať polia, ktoré chcete zoradiť menovky. Napríklad chcete zoraďovať podľa PSČ veľkého objemu pošty. Vyberte polia, ktoré chcete zoradiť podľa v zozname dostupné polia a dvakrát kliknite na položku ich pridajte do poľa Zoradiť podľa. Keď ste skončili, kliknite na tlačidlo ďalej.

   Nastavenie spôsobu zoradenia v Sprievodcovi popismi

  6. Na poslednej stránke, zadajte názov menovky a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   Posledná Strana sprievodcu popismi

   Ak ste sa rozhodli Zobraziť menovky, ako budú vyzerať vytlačené na poslednej stránke Sprievodcu popismi, Access zobrazí popisy v ukážke pred tlačou. Môžete kliknite na menovku, ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť, alebo použite ovládací prvok Lupa v stavovom riadku.

   Ovládací prvok Lupa

   Ak na poslednej strane Sprievodcu popismi vyberiete možnosť Upraviť návrh popisu, program Access zobrazí zostavu popisu v návrhovom zobrazení.

   Poznámka: Ukážka pred tlačou je len zobrazovať, v ktorom sa zobrazí stĺpce, ako ste ich položili. Ak zobrazíte zostavu v zobrazení zostavy alebo zobrazení rozloženia, program Access zobrazí všetky údaje v jednom stĺpci.

Prispôsobenie vzhľadu popisu

Ak výsledné popisy nevyzerajú tak, ako chcete, môžete prispôsobiť rozloženie otvorenie zostavy v návrhovom zobrazení a vykonávať zmeny. Pri práci s popismi je zvyčajne jednoduchšie použiť Návrhové zobrazenie, kde máte mať väčšiu kontrolu nad rozložením. Ak chcete zobraziť výsledky zmeny vykonané v návrhovom zobrazení, prepnite na ukážku pred tlačou.

Ak program Access zobrazí hlásenie o tom, ktoré nemajú dostatok voľného miesta na vodorovnej na zobrazenie údajov

Toto hlásenie, keď sa objaví, je vedľajší efekt meraní niektoré označenia. Zvyčajne to nastane, keď menoviek sa veľmi blíži ľavým a pravým okrajom hárka menoviek. To môže spôsobiť sprievodcu zadajte niekoľko merné jednotky, ktoré sú mimo normálny rozsah tlače a ktorý zasa príčiny správy zobrazovať pri zobraziť ukážky a tlač menoviek.

Ak ste spokojní s zarovnanie textu na menovkách, a nie je počuť žiaden prázdnu stranu každý druhý stránku, potom môžete nechať návrh zostavy, ako je to a jednoducho kliknite na tlačidlo OK na správu zakaždým, keď sa zobrazí. V opačnom prípade môžete skúsiť niektoré z možností nastavenia strany, ako je to uvedené v nasledujúcej časti Nastavenie.

Ak vaše údaje je nie front s menovkami správne

V mnohých prípadoch môžete opraviť menšie problémy v rozložení popisu pomocou úprav v návrhovom zobrazení. Môžete premiestniť ovládacie prvky a môžete prispôsobiť veľkosť popisu zmenou šírky alebo výšky sekcie podrobností.

Ak chcete prepnúť do návrhového zobrazenia, kliknite pravým tlačidlom myši na zostavu na navigačnej table a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

Ak potrebujete zmeniť okraje alebo medzery medzi menovkami, môžete použiť dialógové okno Nastavenie strany v návrhovom zobrazení:

 • Na karte Nastavenie strany kliknite v skupine Rozloženie strany kliknite na položku stĺpce.

  Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie strany s vybratou kartou stĺpce.

Karta Stĺpce dialógového okna Nastavenie strany

Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia v troch sekciách dialógového okna Nastavenie strany:

Sekcia

Možnosť

Popis

Nastavenie mriežky

Počet stĺpcov

Má sa rovnať počet označení na stranu.

Riadkovanie

Zadajte novú hodnotu na zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti medzier medzi riadkami popisov.

Rozstupy stĺpcov

Zadajte novú hodnotu na zväčšenie alebo zmenšenie Vodorovná medzera medzi stĺpcami popisov.

Veľkosť stĺpca

Šírka

Majte na pamäti, nastavenie okrajov a stĺpcami počas nastavovania túto hodnotu.

Môžete skontrolovať a upraviť okraje kliknutím na položku Možnosti tlače v dialógovom okne Nastavenie strany.

Výška

Podľa potreby upravte výšku jednotlivých menoviek.

Rovnaká ako pre podrobnosti

Po výbere Nastaví šírky stĺpca a výšky rovná šírka a výška sekcie podrobností v návrhovom zobrazení.

Rozloženie stĺpcov

Dole, potom naprieč

Po výbere označenia údajov vytlačí nadol v prvom stĺpci, potom nadol druhý stĺpec a tak ďalej.

Naprieč, potom dole

Po výbere označenia údajov vytlačí v prvom riadku a potom v druhom riadku a podobne.

Poznámka: Dialógové okno Nastavenie strany v ukážke pred tlačou môžete otvoriť aj kliknutím na položku stĺpce na karte Ukážka pred tlačou. Keď kliknete na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno, zmeny sa prejavia okamžite v ukážke pred tlačou.

Tlač menoviek

 1. Otvorte zostavu v ľubovoľnom zobrazení (alebo vyberte zostavu na navigačnej table).

 2. Na karte súbor kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Tlačiť.

  Access zobrazí dialógové okno Tlač.

 3. Vyberte požadované možnosti, ako sú napríklad tlačiareň, rozsah tlače a počet kópií.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Tlač údajov programu Access pomocou Sprievodcu hromadnou korešpondenciou v programe Microsoft Word

Ak vaše adresy sú uložené v programe Access, ale chcete exportovať do programu Word, aby jeho funkcie hromadnej korešpondencie môžete použiť na formátovanie a tlač menoviek, môžete použiť Sprievodcu hromadnou korešpondenciou v programe Word.

 1. Na navigačnej table vyberte tabuľku alebo dotaz obsahujúci údaje, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Exportovať kliknite na položku Word zlúčiť.

 3. V dialógovom okne Sprievodca hromadnej korešpondencie programu Microsoft Word, ak ste už vytvorili dokument a chcete vytvoriť prepojenie údajov, kliknite na položku prepojiť údaje na existujúci dokument programu Microsoft Word. V opačnom prípade kliknite na položku vytvoriť nový dokument a prepojiť údaje k nemu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Ak ste vybrali možnosť prepojiť údaje na existujúci dokument programu Microsoft Word, otvorí sa dialógové okno Vyberte dokument programu Microsoft Word. Vyberte požadovaný dokument a kliknite na tlačidlo Otvoriť. Dokument sa otvorí v programe Word.

  Ak ste si vybrali na vytvorenie nového dokumentu, Word sa otvorí s prázdnym dokumentom.

 5. V programe Word, postupujte podľa pokynov na pracovnej table Hromadná korešpondencia. Keď prídete na krok 3 procesu hromadnej korešpondencie Wordu (Výber príjemcov), vybrať zdroj údajov, ktoré ste vybrali v kroku 1 tohto postupu bude už.

  Ďalšie informácie o Sprievodcovi hromadnou korešpondenciou programu Word nájdete v Pomocníkovi programu Word.

Poznámka: Word môžete použiť na tlač vaše adresy, bez ohľadu na to, kde sú uložené adresy. Z programu Word, môžete sa pripojiť so zoznamami adries uložených v rôznych programoch, ako je napríklad Excel, Outlook a Access. Alebo ak nemáte k dispozícii zoznam adries, môžete vytvoriť v programe Word a tlač menoviek. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Word.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×