Vytvorenie mapy v programe Visio

Ak chcete vytvárať kresby jednoduchých máp, použite šablóny smerovej mapy a priestorovej smerovej mapy.

Na vytvorenie jednoducho čitateľných máp a smerov trás použite tvary smerových máp vrátane jednoducho identifikovateľných tvarov ciest, liniek metra a orientačných bodov.

Directional map diagram

Priestorové smerové mapy slúžia na vykreslenie malých geografických oblastí, ako sú napríklad obce a mestá, s použitím farebných trojrozmerných tvarov.

3-D directional map diagram

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie smerovej mapy

Vytvorenie priestorovej mapy

Vytvorenie smerovej mapy

 1. Na karte Súbor vyberte položku Nový.

 2. V časti Kategórie šablóny kliknite na položku Mapy a pôdorysy, vyberte položku Smerová mapa a potom kliknite na položku Vytvoriť.

 3. Pridaním tvarov ciest, železníc a metra vytvorte štruktúru dopravnej siete:

  Pridanie tvarov ciest

  1. Z časti Tvary ciest myšou presuňte tvar cesty (napríklad tvar Kruhový objazd alebo tvar Zákruta 1) do mapy a potom podľa potreby zmeňte jeho veľkosť.

  2. Ak chcete nastaviť hrúbku tvaru cesty, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a potom kliknite na nastavenie hrúbky (Tenká, Štandardná, Hrubá alebo Vlastná).

   Ak vyberiete možnosť Vlastná, hrúbku cesty môžete zmeniť posúvaním manipulátora výberu Selection handles in Visio. alebo manipulátora ovládania Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec myšou.

  3. Ak chcete zmeniť smerovanie tvaru cesty, prejdite do skupiny Usporiadať na karte Domov, kliknite na položku Pozícia, ukážte na položku Otočiť tvary a potom kliknite na príkaz na otočenie alebo prevrátenie tvaru.

   Tip:  Smerovanie tvaru môžete zmeniť aj pomocou manipulátora Otočenie Rukoväť na otáčanie .

  4. Z časti Tvary ciest môžete myšou presunúť do mapy aj iné tvary, napríklad mosty, križovatky s kruhovým objazdom alebo mimoúrovňové križovatky.

  5. Spojte jednotlivé tvary ciest pomocou rovných segmentov na spojenie ciest so zákrutami a križovatkami. Prilepte koncový bod na tvare Cesta (zaoblená) alebo na tvare Cesta (hranatá) k bodu pripojenia spojovací bod – modrý znak X na inom tvare cesty.

  Pridanie tvarov metra

  1. Z časti Tvary metra myšou presuňte tvary metra na svoju mapu.

  2. Ak chcete zmeniť smerovanie tvaru cesty, prejdite do skupiny Usporiadať na karte Domov, kliknite na položku Pozícia, ukážte na položku Otočiť tvary a potom kliknite na príkaz na otočenie alebo prevrátenie tvaru.

   Tip:  Smerovanie tvaru môžete zmeniť aj pomocou manipulátora Otočenie Rukoväť na otáčanie .

  3. Spojte zakrivené tvary metra pomocou rovných segmentov linky metra. Prilepte koncový bod na tvare Linka metra alebo na tvare Linka metra (zaoblené zakončenie) k bodu pripojenia spojovací bod – modrý znak X na inom tvare metra.

 4. Z časti Tvary orientačných bodov presuňte na mapu tvary označujúce objekty vytvorené prírodou (napríklad stromy a jazerá) alebo budovy (napríklad školy alebo nemocnice).

  Tip:  Ak chcete rozšíriť alebo predĺžiť určitý tvar, myšou posúvajte bočný manipulátor výberu. Ak chcete, aby sa rozmery tvaru menili rovnomerne, myšou posúvajte rohový manipulátor výberu.

 5. Pridajte do mapy označenia.

  Pridanie textu do tvaru

  Vyberte tvar, do ktorého chcete pridať text, a začnite zadávať text.

  Pridanie bubliny

  1. Na table Tvary kliknite na položku Ďalšie tvary, ukážte na položku Visio Extra a vyberte položku Bubliny.

  2. Z časti Bubliny myšou presuňte tvar bubliny do mapy.

  Pridajte blok textu.

  1. Na karte Domov prejdite do skupiny Nástroje a kliknite na nástroj Blok textu Nástroj Blok textu. .

  2. Myšou presuňte blok textu tak, aby sa vykreslil na mape.

  3. Ak chcete zadať text, vyberte blok textu a začnite zadávať.

  4. Ak chcete zmeniť šírku bloku textu (a zmeniť zalamovanie slov), myšou posúvajte bočný manipulátor výberu Selection handles in Visio. .

 6. Pridajte indikátor mierky do svojej mapy.

  1. Z časti Tvary orientačných bodov myšou presuňte tvar Mierka do svojej mapy.

  2. Ak chcete priradiť mierku ku konkrétnej vzdialenosti, vyberte tvar a potom zadajte mernú jednotku vzdialenosti.

 1. Môžete zmeniť relatívnu hrúbku všetkých tvarov ciest a metra vo svojej mape.

  1. Uistite sa, že nie sú vybraté žiadne tvary.

  2. Na karte Zobraziť prejdite do skupiny Zobraziť, kliknite na položku Pracovné tably a potom vyberte položku Vlastnosti tvaru.

  3. Na table Vlastnosti tvaru zadajte základnú hodnotu šírky pre položky Šírka cesty a Šírka metra.

   Táto hodnota sa použije na tenké cesty a tenké linky metra. Šírka štandardných a hrubých ciest a liniek metra bude založená na násobkoch tejto hodnoty.

Na začiatok stránky

Vytvorenie priestorovej mapy

 1. Na karte Súbor vyberte položku Nový.

 2. V časti Kategórie šablóny kliknite na položku Mapy a pôdorysy, vyberte položku Priestorová smerová mapa a potom kliknite na položku Vytvoriť.

 3. Z časti Tvary priestorovej smerovej mapy myšou presuňte tvary ciest na stránku kresby. Tvary ciest môžete aj duplikovať, a to tak, že vyberiete príslušný tvar a potom stlačíte klávesy CTRL+D. Opakovaním týchto krokov môžete vytvoriť viacero segmentov ciest.

 4. Zarovnajte tvary tak, aby z nich vznikla požadovaná konfigurácia ciest.

  Poznámky: 

  • Ak chcete presunúť tvar presne tam, kde má byť, vyberte tento tvar a stláčajte kláves so šípkou smerujúcou tam, kde chcete tvar posunúť.

  • Ak chcete vytvoriť dlhšiu cestu alebo cestnú sieť, ktorú je možné posúvať ako jeden celok, zoskupte jednotlivé tvary ciest do skupiny.

 5. Myšou presuňte ostatné tvary, ako sú mosty, budovy a automobily, na mapu.

 6. Ak chcete otáčať vybratý tvar, myšou posúvajte manipulátor Otočenie Rukoväť na otáčanie .

 7. Ak chcete pridať text do tvarov, vyberte určitý tvar a začnite zadávať text.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×