Vytvorenie lokality variácií

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako správca kolekcie lokalít môžete vytvárať cieľové lokality variácií a usporiadať ich v hierarchii lokalít variácií. V tejto hierarchii sa zdrojové lokality a lokality variácií nachádzajú o jednu úroveň nižšie ako koreňová lokalita variácií. Všetok obsah skopírovaný zo zdrojovej lokality variácií do cieľovej lokality variácií sa nachádza v knižnici stránok zdrojovej lokality variácií.

Čo chcete urobiť?

Ďalšie informácie o lokalitách variácie

Menovky môžete použiť na vytváranie zdrojových a cieľových lokalít

Vytvorenie zdrojovej lokality variácie

Vytvorenie cieľovej variácie lokality

Vytvorenie hierarchie lokalít variácií

Pridanie novej lokality variácií do existujúcej hierarchie lokalít

Vyberte rozloženie stránky pre konkrétne variácií lokalít

Ďalšie informácie o lokalitách variácie

Ako správca kolekcie lokalít môžete vytvárať cieľové lokality variácií a usporiadať ich v hierarchii lokalít variácií. V tejto hierarchii sa zdrojové lokality a lokality variácií nachádzajú o jednu úroveň nižšie ako koreňová lokalita variácií. Všetok obsah skopírovaný zo zdrojovej lokality variácií do cieľovej lokality variácií sa nachádza v knižnici stránok zdrojovej lokality variácií.

Zadaním názvu a umiestnenia domovskej lokality variácií na stránke Nastavenie variácií ste práve vytvorili koreňovú lokalitu variácií. Koreňová lokalita variácií je jedinou adresou URL, ktorá presmerúva návštevníkov lokality na príslušnú lokalitu variácií podľa nastavení ich webového prehliadača.

Poznámka: Zadáte variácií koreňové URL lokality na stránke nastavenia variácií musí byť nakonfigurované tak, pred vykonaním krokov v tejto téme.

Na začiatok stránky

Použitie označení na vytvorenie zdrojových a cieľových lokalít

Zdrojové lokality a cieľové lokality variácií vytvárate vytvorením označení na stránke Označenia variácií. Vytvorené označenie následne vytvorí lokalitu.

Ak napríklad chcete štyri rozdielne jazykové verzie lokality, musíte vytvoriť štyri označenia, pre každý jazyk jedno.

Jedno označenie nastavte ako zdrojové, z ktorého vytvorí funkcia variácií zdrojovú lokalitu variácií. Zdrojová lokalita je tá, z ktorej obsah, ktorý sa má zobraziť v cieľovej lokalite variácií, vchádza do systému. Pri viacjazykovej lokalite pravdepodobne použijete ako zdrojové označenie hlavný jazyk používaný vo vašej organizácii.

Poznámka: Zdrojové označenie môže byť len jedno a po jeho určení ho už nie je možné zmeniť na iné bez odstránenia zdrojového označenia a prerušenia všetkých prepojení medzi zdrojovými a cieľovými položkami.

Zostávajúce označenia sú cieľové označenia, ktoré vytvorí funkcia variácií na cieľových lokalitách.

Po vytvorení iniciálnych zdrojových a cieľových lokalít vytvorte pomocou príkazu Vytvoriť hierarchie hierarchiu lokality variácií. Po vytvorení iniciálnej hierarchie môžete kedykoľvek pridať novú cieľovú lokalitu variácií použitím príkazu Vytvoriť hierarchie.

Ak je obsah zdrojovej lokality variácií v knižnici stránok, alebo ak lokalita obsahuje v hierarchii lokalít nižšie uvedené lokality, tieto stránky a lokality sa vytvoria vo všetkých nových cieľových lokalitách variácií.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zdrojovej lokality variácií

 1. Kliknite na položku Akcie lokality a potom na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít na položku Označenia variácií.

 3. Na stránke Označenia variácií kliknite na položku Nové označenie.

 4. V sekcii Označenie a popis do poľa Názov označenia zadajte požadovaný názov.

Použijete názov, ktorý je reťazcom používaným v adrese URL. Ak pracujete s viacerými jazykmi, mali by ste konkrétny jazyk identifikovať priamo v názve označenia. Použite napríklad skratku EN pre angličtinu, FR pre francúzštinu a DE pre nemčinu.

 1. Do poľa Popis zadajte popis, ktorý pomôže používateľom pochopiť zmysel označenia. Môžete napríklad napísať popis „angličtina“.

 2. V sekcii Zobrazovaný názov zadajte názov do poľa Zobrazovaný názov. Zobrazované názvy sú obyčajne lokalizované verzie alebo popisné verzie označenia.

Zobrazovaný názov znova použijete pri práci s hierarchiou lokality, preto je užitočné ho označiť tak, aby bol jednoducho zapamätateľný a rozpoznateľný. Aj na toto miesto môžete napríklad napísať popis „angličtina“.

 1. V sekcii Miestne nastavenia vyberte miestne nastavenie pre variáciu. Miestne nastavenie určuje formátovanie niektorých položiek, ku ktorým patrí napríklad dátum, čas a mena ako aj spôsob, akým sú používatelia presmerúvaní z koreňovej lokality vzhľadom na nastavenia webového prehliadača.

 2. Ak sú na serveri nainštalované jazykové balíky, môžete kliknúť na zoznam Jazyk a vybrať jazyk. Tak sa určí jazyk, v ktorom bude poskytnuté používateľské rozhranie lokality označenia variácií (nie však jej obsah).

 3. V sekcii Vytvorenie hierarchie vyberte časť zdrojovej hierarchie, ktorú chcete skopírovať. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete vytvoriť hierarchiu publikačných lokalít a všetkých stránok, kliknite na položku Publikačné lokality a všetky stránky.

  • Ak chcete vytvoriť iba hierarchiu publikačných lokalít, kliknite na položku Len publikačné lokality.

  • Ak chcete vytvoriť hierarchiu v koreni lokality, kliknite na položku Len koreňová lokalita. (Vytvorí sa len lokalita variácií na najvyššej úrovni, nie podlokality alebo stránky.)

 4. Začiarknite políčko Nastaviť túto variáciu ako zdrojovú.

 5. V zozname Vyberte šablónu publikačnej lokality, ktorú chcete použiť vyberte šablónu, ktorá sa má použiť na zostavenie tejto lokality a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie cieľových lokalít variácií

 • Na pridanie cieľových lokalít stačí zopakovať kroky od 1 do 8 z vyššie uvedeného postupu pre každú z cieľových lokalít variácií, ktorú budete chcieť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie hierarchie lokalít variácií

Ďalším krokom je vzájomné priradenie zdrojových a cieľových lokalít a ich prepojenie s koreňovou lokalitou variácií. Priradenie sa vytvorí vytvorením hierarchie lokality variácií.

 • Na stránke Označenia variácií kliknite na položku Vytvoriť hierarchie.

V čase, v ktorom je v serverovom počítači naplánované vykonávanie hromadných úloh tohto typu vytvorí funkcia variácií hierarchiu lokality. Vzhľadom na to, že vytváranie lokalít variácií je úlohou, ktorá využíva prostriedky v čo najvyššej miere, predvoleným časom vytvárania hierarchie lokality je interval medzi polnocou a treťou hodinou rannou v časovej zóne vášho servera. Ak potrebujete, aby bola hierarchia lokalít funkčná ešte predtým, môžete požiadať svojho správcu serverovej farmy, aby po vašej špecifikácií všetkých označení, ktoré potrebujete vytvoriť, klikol na príkaz Spustiť teraz v úlohe vytvorenia variácií hierarchií v časovači.

Tip: Na stránke Nastavenie lokality kliknite na položku Denníky variácií môžete sledovať priebeh príkaz Vytvoriť hierarchie.

Po vytvorení zdroja a cieľa variácií budete vy alebo používatelia vašej lokality presmerovaní z adresy URL koreňovej variácie do jazykovej verzie, ktorá zodpovedá aktuálnym jazykovým nastaveniam vášho prehliadača. Vy alebo majitelia vašej cieľovej lokality môžu začať pracovať s obsahom uloženým v knižniciach stránok.

Na začiatok stránky

Pridanie novej lokality variácií do existujúcej hierarchie lokalít

Po vytvorení hierarchie lokality variácií môžete kedykoľvek pridať novú cieľovú lokalitu variácií.

 • Otvorte stránku označenia variácií, pridať nové označenie a potom kliknite na položku vytvoriť hierarchie.

Na začiatok stránky

Výber rozloženia stránky pre určitú lokalitu variácií

Pre každé označenie variácií možno budete chcieť použiť iné rozloženie stránky. Táto možnosť je užitočná napríklad v prípade, ak sa niektoré z vami používaných jazykov čítajú sprava doľava a iné zľava doprava. Rozloženie stránky pre lokalitu variácií môžete vybrať určením preferovaného rozloženia v galérii predlôh.

 1. Na najvyššej úrovni kolekcie lokalít kliknite na položku Akcie lokality a potom na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Galérie na položku Strany predlôh a rozloženia strán.

 3. Ukážte na rozloženie stránky, ktoré sa má použiť pre lokalitu variácií, a kliknite na položku Upraviť vlastnosti na páse s nástrojmi.

 4. V časti Variácie v zozname Dostupné označenia vyberte označenie, pre ktoré chcete použiť toto rozloženie.

 5. Kliknutím na položku Pridať presuňte označenie do poľa Označenia rozloženia.

 6. Kliknite na tlačidlo OK a potom začiarknite políčko v súbore.

Poznámka: Zmeny v rozložení stránky podliehajú proces vytvárania verzií a schválenia platné v strán predlohy a Galéria rozloženia strany, čo znamená, že, aby sa zmeny prejavili, možno budete musieť vrátiť do projektu predlohu a získať jeho schválenie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×