Kontingenčné tabuľky

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov z hárkov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov z hárkov

Vďaka schopnosti rýchlo analyzovať údaje môžete robiť lepšie obchodné rozhodnutia. Niekedy je však ťažké zistiť, odkiaľ treba začať, najmä vtedy, keď treba spracovať veľké množstvo údajov. Používaním kontingenčných tabuliek môžete zosumarizovať, analyzovať, preskúmať a prezentovať údaje a na ich vytvorenie stačí niekoľko kliknutí. Kontingenčné tabuľky sú vysoko flexibilné a môžete ich rýchlo upraviť podľa toho, akým spôsobom potrebujete zobraziť výsledky. Na základe kontingenčných tabuliek môžete tiež vytvoriť kontingenčné grafy, ktoré sa automaticky aktualizujú spolu s kontingenčnými tabuľkami.

Tu je napríklad jednoduchý zoznam nákladov na domácnosť a kontingenčná tabuľka, ktorá je na ňom založená:

Údaje o výdavkoch na domácnosť

Príslušná kontingenčná tabuľka

Príklad výdavkov v domácnosti na vytvorenie kontingenčnej tabuľky so stĺpcami Mesiace, Kategórie a MnožstvoPríklad kontingenčnej tabuľky s kategóriami v časti Riadky a Mesiacmi v časti Stĺpce

Ďalej je uvedený kontingenčný graf:

Príklad kontingenčného grafu v Exceli

Poznámka: Snímky obrazovky v tomto článku boli vytvorené v Exceli 2016. Pri inej verzii sa môže zobrazenie líšiť, no ak nie je uvedené inak, funkcie zostávajú rovnaké.

Skôr ako začnete

 • Údaje by mali byť usporiadané v tabuľkovom formáte, pričom by nemali obsahovať žiadne prázdne riadky ani stĺpce. V ideálnom prípade možno použiť excelovú tabuľku ako v našom príklade vyššie.

 • Tabuľky sú skvelým zdrojom údajov pre kontingenčné tabuľky, pretože pri obnovení údajov sa do kontingenčnej tabuľky zahrnú riadky, pričom nové stĺpce sa zahrnú do zoznamu polí kontingenčnej tabuľky. V opačnom prípade budete musieť rozsah zdrojových údajov aktualizovať manuálne alebo použiť vzorec dynamického pomenovaného rozsahu.

 • Typy údajov v stĺpcoch by mali byť rovnaké. V tom istom stĺpci by ste napríklad nemali kombinovať dátumy a text.

 • Kontingenčné tabuľky fungujú na základe snímok údajov, ktoré sa nazývajú vyrovnávacia pamäť, takže samotné údaje sa žiadnym spôsobom nemenia.

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky

Ak kontingenčné tabuľky dobre nepoznáte alebo neviete, ako začať, skvelou voľbou je odporúčaná kontingenčná tabuľka. Pri použití tejto funkcie Excel priradí údaje k najvhodnejším oblastiam v kontingenčnej tabuľke, a určí tak zmysluplné rozloženie. Získate tak počiatočný bod na ďalšie experimentovanie. Po vytvorení odporúčanej kontingenčnej tabuľky môžete preskúmať rôzne orientácie a zmeniť usporiadanie polí, aby ste dosiahli konkrétne výsledky. Funkcia odporúčaných kontingenčných tabuliek sa pridala do Excelu 2013; ak máte teda staršiu verziu, postupujte podľa pokynov nižšie a kontingenčnú tabuľku vytvorte manuálne.

Odporúčaná kontingenčná tabuľka

Manuálne vytvorenie kontingenčnej tabuľky

 1. Kliknite na bunku v zdrojových údajoch alebo v rozsahu tabuľky.

 2. Prejdite na položky Vložiť > Tabuľky > Odporúčaná kontingenčná tabuľka.

  Ak chcete, aby kontingenčnú tabuľku vytvoril za vás Excel, prejdite na položky Vložiť > Odporúčané kontingenčné tabuľky

 3. Excel analyzuje údaje a predloží niekoľko možností, v tomto prípade sa napríklad opiera o údaje týkajúce sa výdavkov na domácnosť.

  Dialógové okno Excelu Odporúčané kontingenčné tabuľky
 4. Vyberte kontingenčnú tabuľku, ktorá vám najlepšie vyhovuje, a kliknite na tlačidlo OK. Excel vytvorí kontingenčnú tabuľku v novom hárku a zobrazí zoznam polí kontingenčnej tabuľky.

 1. Kliknite na bunku v zdrojových údajoch alebo v rozsahu tabuľky.

 2. Prejdite na položky Vložiť > Tabuľky > Kontingenčná tabuľka.

  Ak chcete vložiť prázdnu kontingenčnú tabuľku, prejdite na položky Vložiť > Kontingenčná tabuľka

  Ak používate Excel for Mac 2011 alebo staršiu verziu, tlačidlo kontingenčnej tabuľky nájdete na karte Údaje v skupine Analýza.

  Karta Údaje, skupina Analýza

 3. Excel zobrazí dialógové okno Vytvorenie kontingenčnej tabuľky s vybratým rozsahom a názvom tabuľky. V tomto prípade používame tabuľku s názvom „tbl_VýdavkyNaDomacnost“.

  Dialógové okno Excelu Vytvorenie kontingenčnej tabuľky
 4. V časti Vyberte umiestnenie, kam chcete vložiť zostavu kontingenčnej tabuľky vyberte položky Nový hárok alebo Existujúci hárok. Pri existujúcom hárku musíte najprv vybrať oba hárky a bunku, do ktorých chcete vložiť kontingenčnú tabuľku.

 5. Ak chcete do kontingenčnej tabuľky zahrnúť viacero tabuliek alebo zdrojov údajov, začiarknite políčko Pridať tieto údaje do dátového modelu.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK Excel vytvorí prázdnu kontingenčnú tabuľku a zobrazí zoznam polí kontingenčnej tabuľky.

Práca so zoznamom polí kontingenčnej tabuľky

V hornej časti v oblasti Názov poľa začiarknite políčko pre pole, ktoré chcete pridať do kontingenčnej tabuľky. Nečíselné polia sa predvolene pridajú do oblasti Riadok, polia dátumu a času do oblasti Stĺpec a číselné polia do oblasti Hodnoty. Do polí kontingenčnej tabuľky môžete myšou manuálne presunúť myšou akékoľvek dostupné položky. Ak nejakú položku v kontingenčnej tabuľke už nechcete, stačí ju presunúť mimo zoznamu polí alebo zrušiť jej začiarknutie. Schopnosť zmeny usporiadania položiek polí je jednou z funkcií, vďaka ktorej možno jednoducho zmeniť vzhľad kontingenčnej tabuľky.

Zoznam polí kontingenčnej tabuľky

Príslušné polia hodnôt v kontingenčnej tabuľke

Príklad dialógového okna Excelu Polia kontingenčnej tabuľkyPríklad kontingenčnej tabuľky a korelácia polí so zoznamom Polia

Hodnoty v kontingenčnej tabuľke

 • Zhrnúť hodnoty podľa

  Polia kontingenčnej tabuľky umiestnené v oblasti Hodnoty sa predvolene zobrazia ako SÚČET. Ak Excel údaje interpretuje ako text, zobrazia sa ako POČET. Práve preto je dôležité, aby ste nekombinovali typy údajov v poliach hodnôt. Predvolený výpočet môžete zmeniť tak, že najprv kliknete na šípku napravo od názvu poľa a potom vyberiete možnosť Nastavenia poľa hodnôt.

  Dialógové okno Excelu Nastavenie poľa hodnoty

  Potom zmeňte výpočet v sekcii Zhrnúť hodnoty podľa. Všimnite si, že keď zmeníte metódu výpočtu, Excel ju automaticky pripojí k sekcii Vlastný názov, napríklad „Súčet názvu poľa“, môžete to však zmeniť. Kliknutím na tlačidlo Formát čísla môžete zmeniť formát čísla pre celé pole.

  Dialógové okno Excelu Nastavenie poľa hodnoty pre možnosť Zhrnúť hodnoty podľa

  Tip: Keďže sa zmenou výpočtu v sekcii Zhrnúť hodnoty podľa zmení aj názov poľa kontingenčnej tabuľky, polia kontingenčnej tabuľky je najlepšie premenovať až po dokončení nastavenia kontingenčnej tabuľky. Jeden trik je použiť príkazy Hľadať a nahradiť (kombinácia klávesov Ctrl + H) >Hľadať > „Súčet“, potom Nahradiť > nechať pole prázdne a miesto manuálneho zadávania tak nahradiť všetky položky naraz.

 • Zobraziť hodnoty ako

  Ak údaje nechcete zhrnúť pomocou výpočtu, môžete ich zobraziť vo forme percentuálnej hodnoty poľa. V nasledujúcom príklade sme nastavenia zmenili tak, aby sa celkové výdavky na domácnosť zobrazovali ako % z celkového súčtu, a nie ako súčet hodnôt.

  Príklad kontingenčnej tabuľky s hodnotami zobrazenými ako percentuálny podiel z celkového súčtu

  Po otvorení dialógového okna Nastavenia poľa hodnôt môžete vyberať z karty Zobraziť hodnoty ako.

  Dialógové okno Nastavenie poľa hodnoty kontingenčnej tabuľky > Zobraziť hodnoty ako
 • Zobraziť hodnoty vo forme výpočtu a percent.

  Jednoducho dvakrát presuňte položku do sekcie Hodnoty a potom nastavte možnosti pre karty Zhrnúť hodnoty podľa a Zobraziť hodnoty ako.

Obnovenie kontingenčných tabuliek

Ak k zdroju údajov kontingenčnej tabuľky pridáte nové údaje, všetky kontingenčné tabuľky vytvorené z tohto zdroja údajov bude potrebné obnoviť. Ak chcete obnoviť iba jednu kontingenčnú tabuľku, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v rozsahu kontingenčnej tabuľky a potom vyberte položku Obnoviť. Ak máte viacero kontingenčných tabuliek, najprv vyberte ľubovoľnú bunku v kontingenčnej tabuľke, potom na páse s nástrojmi prejdite na položky Nástroje kontingenčnej tabuľky > Analyzovať > Údaje > kliknite na šípku pod tlačidlom Obnoviť a vyberte možnosť Obnoviť všetko.

Prostredníctvom položiek Pás s nástrojmi > Nástroje pre kontingenčné tabuľky > Analyzovať > Údaje obnovte všetky kontingenčné tabuľky, kliknite na šípku pod tlačidlom Obnoviť a vyberte položku Obnoviť všetko.

Odstránenie kontingenčnej tabuľky

Ak ste vytvorili kontingenčnú tabuľku a už ju viac nepotrebujete, môžete jednoducho označiť celý jej rozsah a stlačiť kláves Delete. Takýto krok nebude mať vplyv na ostatné údaje ani na kontingenčné tabuľky či grafy okolo. Ak je vaša kontingenčná tabuľka na osobitnom hárku, ktorý neobsahuje žiadne iné údaje na uchovanie, rýchlym spôsobom odstránenia kontingenčnej tabuľky je odstránenie tohto hárka.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Súvisiace témy

Vytvorenie kontingenčného grafu

Používanie rýchlych filtrov na filtrovanie údajov kontingenčnej tabuľky

Vytvorenie časovej osi kontingenčnej tabuľky na filtrovanie dátumov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky s dátovým modelom na analýzu údajov vo viacerých tabuľkách

Použitie zoznamu polí na usporiadanie polí v kontingenčnej tabuľke

Zmena zdrojových údajov pre kontingenčnú tabuľku

Výpočet hodnôt v kontingenčnej tabuľke

Odstránenie kontingenčnej tabuľky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×