Kontingenčné tabuľky

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov z hárkov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov z hárkov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Kontingenčná tabuľka je výkonný nástroj na výpočet, Zhrnutie a analýzu údajov, ktorý umožňuje zobrazenie porovnaní, vzory a trendy v údajoch.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky

 1. Vyberte bunky, z ktorých chcete vytvoriť kontingenčnú tabuľku.

  Poznámka:  Údaje by nemali obsahovať žiadne prázdne riadky ani stĺpce. Môžu mať len jednoriadkové záhlavie.

 2. Vyberte položky Vložiť > Kontingenčná tabuľka.

  Kontingenčná tabuľka

 3. V časti Vyberte údaje, ktoré chcete analyzovať vyberte možnosť Vybrať tabuľku alebo rozsah

  Kontingenčná tabuľka

 4. V poli Tabuľka alebo rozsah overte rozsah buniek.

 5. V časti Vyberte, kam chcete umiestniť zostavu kontingenčnej tabuľky, vyberte nového hárka do nového hárka alebo existujúceho pracovného hárka umiestniť kontingenčnú tabuľku a potom vyberte požadované umiestnenie kontingenčnej tabuľky zobrazovať.

 6. Vyberte tlačidlo OK.

Zostavenie kontingenčnej tabuľky

 1. Ak chcete do kontingenčnej tabuľky pridať pole, začiarknite na table Polia kontingenčnej tabuľky políčko s názvom poľa.

  Poznámka: Vybraté polia sa pridajú do predvolených oblastí: nečíselné polia sa pridajú do oblasti Riadky, hierarchie dátumu a času do oblasti Stĺpce a číselné polia do oblasti Hodnoty.

  Kontingenčná tabuľka

 2. Ak chcete premiestniť pole z jednej oblasti do druhej, presuňte ho do cieľovej oblasti.

Skôr než začnete:

 • Údaje by mali byť usporiadané v tabuľkovom formáte, pričom by nemali obsahovať žiadne prázdne riadky ani stĺpce. V ideálnom prípade možno použiť excelovú tabuľku ako v našom príklade vyššie.

 • Tabuľky sú skvelým zdrojom údajov pre kontingenčné tabuľky, pretože pri obnovení údajov sa do kontingenčnej tabuľky zahrnú riadky, pričom nové stĺpce sa zahrnú do zoznamu polí kontingenčnej tabuľky. V opačnom prípade budete musieť rozsah zdrojových údajov aktualizovať manuálne alebo použiť vzorec dynamického pomenovaného rozsahu.

 • Typy údajov v stĺpcoch by mali byť rovnaké. V tom istom stĺpci by ste napríklad nemali kombinovať dátumy a text.

 • Kontingenčné tabuľky fungujú na základe snímok údajov, ktoré sa nazývajú vyrovnávacia pamäť, takže samotné údaje sa žiadnym spôsobom nemenia.

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky

Ak kontingenčné tabuľky dobre nepoznáte alebo neviete, ako začať, skvelou voľbou je odporúčaná kontingenčná tabuľka. Pri použití tejto funkcie Excel priradí údaje k najvhodnejším oblastiam v kontingenčnej tabuľke, a určí tak zmysluplné rozloženie. Získate tak počiatočný bod na ďalšie experimentovanie. Po vytvorení odporúčanej kontingenčnej tabuľky môžete preskúmať rôzne orientácie a zmeniť usporiadanie polí, aby ste dosiahli konkrétne výsledky.

Môžete si tiež stiahnuť náš interaktívny kurz Vytvorenie prvej kontingenčnej tabuľky.

Odporúčaná kontingenčná tabuľka

Manuálne vytvorenie kontingenčnej tabuľky

 1. Kliknite na bunku v zdrojových údajoch alebo v rozsahu tabuľky.

 2. Prejdite na položky Vložiť > Odporúčaná kontingenčná tabuľka.

  Ak chcete, aby kontingenčnú tabuľku vytvoril za vás Excel, prejdite na položky Vložiť > Odporúčané kontingenčné tabuľky

 3. Excel analyzuje údaje a predloží niekoľko možností, v tomto prípade sa napríklad opiera o údaje týkajúce sa výdavkov na domácnosť.

  Dialógové okno Excelu Odporúčané kontingenčné tabuľky
 4. Vyberte kontingenčnú tabuľku, ktorá vám najlepšie vyhovuje, a kliknite na tlačidlo OK. Excel vytvorí kontingenčnú tabuľku v novom hárku a zobrazí zoznam polí kontingenčnej tabuľky.

 1. Kliknite na bunku v zdrojových údajoch alebo v rozsahu tabuľky.

 2. Prejdite na položky Vložiť > Kontingenčná tabuľka.

  Ak používate Excel for Mac 2011 alebo staršiu verziu, tlačidlo kontingenčnej tabuľky nájdete na karte Údaje v skupine Analýza.

  Karta Údaje, skupina Analýza

 3. Excel zobrazí dialógové okno Vytvorenie kontingenčnej tabuľky s vybratým rozsahom a názvom tabuľky. V tomto prípade používame tabuľku s názvom „tbl_VýdavkyNaDomacnost“.

 4. V časti Vyberte umiestnenie, kam chcete vložiť zostavu kontingenčnej tabuľky vyberte možnosť Nový hárok alebo Existujúci hárok. Ak vyberiete možnosť Existujúci hárok, vyberte bunku, do ktorej chcete vložiť kontingenčnú tabuľku.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK Excel vytvorí prázdnu kontingenčnú tabuľku a zobrazí zoznam polí kontingenčnej tabuľky.

V hornej časti v oblasti Názov poľa začiarknite políčko pre pole, ktoré chcete pridať do kontingenčnej tabuľky. Nečíselné polia sa predvolene pridajú do oblasti Riadok, polia dátumu a času do oblasti Stĺpec a číselné polia do oblasti Hodnoty. Do polí kontingenčnej tabuľky môžete myšou manuálne presunúť myšou akékoľvek dostupné položky. Ak nejakú položku v kontingenčnej tabuľke už nechcete, stačí ju presunúť mimo zoznamu polí alebo zrušiť jej začiarknutie. Schopnosť zmeny usporiadania položiek polí je jednou z funkcií, vďaka ktorej možno jednoducho zmeniť vzhľad kontingenčnej tabuľky.

Zoznam polí kontingenčnej tabuľky

Príslušné polia hodnôt v kontingenčnej tabuľke

Príklad dialógového okna Excelu Polia kontingenčnej tabuľkyPríklad kontingenčnej tabuľky a korelácia polí so zoznamom Polia

 • Súhrn podľa

  Polia kontingenčnej tabuľky umiestnené v oblasti Hodnoty sa predvolene zobrazia ako SÚČET. Ak Excel údaje interpretuje ako text, zobrazia sa ako POČET. Práve preto je dôležité, aby ste nekombinovali typy údajov v poliach hodnôt. Predvolený výpočet môžete zmeniť tak, že najprv kliknete na šípku napravo od názvu poľa a potom vyberiete možnosť Nastavenia poľa.

  Potom zmeňte výpočet v sekcii Súhrn podľa. Všimnite si, že keď zmeníte metódu výpočtu, Excel ju automaticky pripojí k sekcii Vlastný názov, napríklad „Súčet NázovPoľa“, môžete to však zmeniť. Kliknutím na tlačidlo Číslo... môžete zmeniť formát čísla pre celé pole.

  Tip: Keďže sa zmenou výpočtu v sekcii Súhrn podľa zmení aj názov poľa kontingenčnej tabuľky, polia kontingenčnej tabuľky je najlepšie premenovať až po dokončení nastavenia kontingenčnej tabuľky. Jeden trik je kliknúť na položku Nahradiť (v ponuke Úpravy), do poľa Hľadať zadať slovo „Súčet", pole Nahradiť nechať prázdne, a tak namiesto manuálneho zadávania nahradiť všetky položky naraz.

 • Zobraziť údaje ako

  Ak údaje nechcete zhrnúť pomocou výpočtu, môžete ich zobraziť vo forme percentuálnej hodnoty poľa. V nasledujúcom príklade sme nastavenia zmenili tak, aby sa celkové výdavky na domácnosť zobrazovali ako % z celkového súčtu, a nie ako súčet hodnôt.

  Príklad kontingenčnej tabuľky s hodnotami zobrazenými ako percentuálny podiel z celkového súčtu

  Po otvorení dialógového okna Nastavenia poľa môžete vyberať z karty Zobraziť údaje ako.

 • Zobraziť hodnoty vo forme výpočtu a percent.

  Jednoducho dvakrát presuňte položku do sekcie Hodnoty, kliknite pravým tlačidlom myši na hodnotu a vyberte položku Nastavenia poľa a potom pre každú hodnotu nastavte možnosti Súhrn podľa a Zobraziť údaje ako.

Ak k zdroju údajov kontingenčnej tabuľky pridáte nové údaje, všetky kontingenčné tabuľky vytvorené z tohto zdroja údajov bude potrebné obnoviť. Ak chcete obnoviť iba jednu kontingenčnú tabuľku, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v rozsahu kontingenčnej tabuľky a potom vyberte položku Obnoviť. Ak máte viacero kontingenčných tabuliek, najprv vyberte ľubovoľnú bunku v kontingenčnej tabuľke, potom na páse s nástrojmi prejdite na položku Analýza kontingenčnej tabuľky, kliknite na šípku pod tlačidlom Obnoviť a vyberte možnosť Obnoviť všetko.

Ak ste vytvorili kontingenčnú tabuľku a už ju viac nepotrebujete, môžete jednoducho označiť celý jej rozsah a stlačiť kláves Delete. Takýto krok nebude mať vplyv na ostatné údaje ani na kontingenčné tabuľky či grafy okolo. Ak je vaša kontingenčná tabuľka na osobitnom hárku, ktorý neobsahuje žiadne iné údaje na uchovanie, rýchlym spôsobom odstránenia kontingenčnej tabuľky je odstránenie tohto hárka.

V Exceli Online teraz môžete do hárka vložiť kontingenčnú tabuľku.

Dôležité: Vytvárať v hárku kontingenčné tabuľky alebo pracovať s nimi sa neodporúča, keď s hárkom súčasne pracujú iní používatelia.

 1. Vyberte tabuľku alebo rozsah v hárku.

 2. Prejdite na položky Vložiť > Kontingenčná tabuľka.

 3. Excel zobrazí dialógové okno Vytvorenie kontingenčnej tabuľky s vybratým rozsahom a názvom tabuľky.

  Vytvorenie kontingenčnej tabuľky
 4. V časti Vyberte umiestnenie, kam chcete vložiť zostavu kontingenčnej tabuľky vyberte možnosť Nový hárok alebo Existujúci hárok. Ak vyberiete možnosť Existujúci hárok, vyberte bunku, do ktorej chcete vložiť kontingenčnú tabuľku.

  Poznámka: Bunka, ktorú vyberiete, by sa mala nachádzať mimo tabuľky alebo rozsahu.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK Excel vytvorí prázdnu kontingenčnú tabuľku a zobrazí zoznam polí kontingenčnej tabuľky.

V hornej časti v oblasti Polia kontingenčnej tabuľky začiarknite políčko pre pole, ktoré chcete pridať do kontingenčnej tabuľky. Nečíselné polia sa predvolene pridajú do oblasti Riadky, polia dátumu a času do oblasti Stĺpce a číselné polia do oblasti Hodnoty. Do polí kontingenčnej tabuľky môžete myšou manuálne presunúť myšou akékoľvek dostupné položky. Ak nejakú položku v kontingenčnej tabuľke už nechcete, stačí ju presunúť mimo zoznamu polí alebo zrušiť jej začiarknutie. Schopnosť zmeny usporiadania položiek polí je jednou z funkcií, vďaka ktorej možno jednoducho zmeniť vzhľad kontingenčnej tabuľky.

Zoznam polí kontingenčnej tabuľky

Príslušné polia hodnôt v kontingenčnej tabuľke

Príklad dialógového okna Excelu Polia kontingenčnej tabuľkyPríklad kontingenčnej tabuľky a korelácia polí so zoznamom Polia

 • Zhrnúť hodnoty podľa

  Polia kontingenčnej tabuľky umiestnené v oblasti Hodnoty sa predvolene zobrazia ako SÚČET. Ak Excel údaje interpretuje ako text, zobrazia sa ako POČET. Práve preto je dôležité, aby ste nekombinovali typy údajov v poliach hodnôt. Predvolený výpočet môžete zmeniť tak, že najprv kliknete na šípku napravo od názvu poľa a potom vyberiete možnosť Nastavenia poľa hodnôt.

  Dialógové okno Excelu Nastavenie poľa hodnoty

  Potom zmeňte výpočet v sekcii Zhrnúť hodnoty podľa. Všimnite si, že keď zmeníte metódu výpočtu, Excel ju automaticky pripojí k sekcii Vlastný názov, napríklad „Súčet názvu poľa“, môžete to však zmeniť. Kliknutím na tlačidlo Formát čísla môžete zmeniť formát čísla pre celé pole.

  Dialógové okno Excelu Nastavenie poľa hodnoty pre možnosť Zhrnúť hodnoty podľa

  Tip: Keďže sa zmenou výpočtu v sekcii Zhrnúť hodnoty podľa zmení aj názov poľa kontingenčnej tabuľky, polia kontingenčnej tabuľky je najlepšie premenovať až po dokončení nastavenia kontingenčnej tabuľky. Jeden trik je použiť príkazy Hľadať a nahradiť (kombinácia klávesov Ctrl + H) >Hľadať > „Súčet“, potom Nahradiť > nechať pole prázdne a miesto manuálneho zadávania tak nahradiť všetky položky naraz.

 • Zobraziť hodnoty ako

  Ak údaje nechcete zhrnúť pomocou výpočtu, môžete ich zobraziť vo forme percentuálnej hodnoty poľa. V nasledujúcom príklade sme nastavenia zmenili tak, aby sa celkové výdavky na domácnosť zobrazovali ako % z celkového súčtu, a nie ako súčet hodnôt.

  Príklad kontingenčnej tabuľky s hodnotami zobrazenými ako percentuálny podiel z celkového súčtu

  Po otvorení dialógového okna Nastavenia poľa hodnôt môžete vyberať z karty Zobraziť hodnoty ako.

  Dialógové okno Nastavenie poľa hodnoty kontingenčnej tabuľky > Zobraziť hodnoty ako
 • Zobraziť hodnoty vo forme výpočtu a percent.

  Jednoducho dvakrát presuňte položku do sekcie Hodnoty a potom nastavte možnosti pre karty Zhrnúť hodnoty podľa a Zobraziť hodnoty ako.

Ak k zdroju údajov kontingenčnej tabuľky pridáte nové údaje, všetky kontingenčné tabuľky zostavené na tomto zdroji údajov bude potrebné obnoviť. Kontingenčnú tabuľku môžete obnoviť tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v rozsahu kontingenčnej tabuľky a potom vyberiete položku Obnoviť.

Obnovenie kontingenčnej tabuľky

Ak ste vytvorili kontingenčnú tabuľku a už ju viac nepotrebujete, môžete jednoducho označiť celý jej rozsah a stlačiť kláves Delete. Takýto krok nebude mať vplyv na ostatné údaje ani na kontingenčné tabuľky či grafy okolo. Ak je vaša kontingenčná tabuľka na osobitnom hárku, ktorý neobsahuje žiadne iné údaje na uchovanie, rýchlym spôsobom odstránenia kontingenčnej tabuľky je odstránenie tohto hárka.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Vytvorenie kontingenčného grafu

Používanie rýchlych filtrov na filtrovanie údajov kontingenčnej tabuľky

Vytvorenie časovej osi na filtrovanie údajov kontingenčnej tabuľky

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky pomocou údajového modelu na analýzu údajov vo viacerých tabuľkách

Použitie zoznamu polí na usporiadanie polí v kontingenčnej tabuľke

Zmena zdrojových údajov pre kontingenčnú tabuľku

Výpočet hodnôt v kontingenčnej tabuľke

Odstránenie kontingenčnej tabuľky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×