Kontingenčné tabuľky

Vytvorenie kontingenčného grafu

Keď máte nespracované údaje, ktoré ešte neboli zosumarizované, ako to znázorňuje nasledujúci príklad, môže byť zložité a ťažké zobraziť celý obrázok. V mnohých prípadoch bude vaším prvým krokom vytvorenie kontingenčnej tabuľky, pomocou ktorej môžete svoje údaje zosumarizovať a zanalyzovať v štrukturovanom formáte. Tento postup je síce užitočný, no nie každý dokáže z čísiel rýchlo zistiť, čo vlastne vyjadrujú. Kontingenčné grafy sú skvelým spôsobom, ako môžete k svojim údajom pridať vizualizácie údajov.

Údaje o výdavkoch na domácnosť

Príslušný kontingenčný graf

Príklad výdavkov v domácnosti na vytvorenie kontingenčnej tabuľky so stĺpcami Mesiace, Kategórie a Množstvo

Príklad kontingenčného grafu v Exceli

Ak máte jednoduchý hárok s údajmi, ale žiadnu kontingenčnú tabuľku, môžete si vybrať kontingenčný graf odporúčaný pre vaše údaje a Excel následne automaticky vytvorí prepojenú kontingenčnú tabuľku. Postupujte takto:

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v rámci údajov.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na položku Odporúčané grafy.

  Tlačidlo Odporúčané grafy na karte Vložiť

 3. Na karteOdporúčané grafy vyberte ktorýkoľvek graf s ikonou kontingenčného grafu Tlačidlo indikátora kontingenčného grafu v hornom rohu. Na table ukážky sa zobrazí ukážka kontingenčného grafu.

  Dialógové okno Vložiť graf zobrazujúce odporúčané kontingenčné grafy

 4. Po výbere požadovaného kontingenčného grafu kliknite na položku OK. Excel vytvorí nový hárok s kontingenčnou tabuľkou a kontingenčným grafom.

 5. Kontingenčný graf môžete umiestniť vedľa kontingenčnej tabuľky a zobraziť tak kontingenčné údaje aj graf, prípadne ak chcete zobraziť len graf, môžete kontingenčný graf umiestniť nad údaje.

 6. Potom môžete kontingenčný graf formátovať.

Ak ste použili možnosť Odporúčané grafy, ale nenašli ste v nej to, čo ste chceli, môžete pokračovať na vlastnú päsť.

 1. Vyberte ľubovoľnú bunku v údajoch hárka a prejdite na položky Vložiť > Kontingenčný graf > Kontingenčný graf.

 2. Excel zobrazí dialógové okno s výzvou na zadanie miesta, kde chcete kontingenčný graf umiestniť. Vo všeobecnosti odporúčame vybrať možnosť Nový hárok, pri ktorej môžete so vzhľadom grafu experimentovať bez toho, aby sa ovplyvnili ďalšie položky v hárku.

  Excel, Vložiť > Možnosti kontingenčného grafu
 3. Kliknite na tlačidlo OK a Excel pridá nový hárok s prázdnou kontingenčnou tabuľkou a kontingenčným grafom.

  Zobrazí sa prázdny kontingenčný graf a zoznam polí, takže môžete v rámci kontingenčného grafu pridať polia alebo zmeniť ich usporiadanie.

 4. V zozname polí vyberte polia, ktoré chcete zobraziť v kontingenčnom grafe.

  Zoznam polí so zobrazením sekcií polí a oblastí

 5. Potom môžete kontingenčný graf formátovať.

Ak už kontingenčnú tabuľku máte vytvorenú a nastavenú podľa svojich predstáv, týmto postupom sa vytvorí celý kontingenčný graf za vás.

 1. V rozsahu kontingenčnej tabuľky vyberte ľubovoľnú bunku.

 2. Prejdite na položky Nástroje pre kontingenčné tabuľky > Analyzovať > Kontingenčný graf.

 3. Vyberte požadovaný typ grafu a stlačte položku OK.

  Excel umiestni nový kontingenčný graf na ten istý hárok, v ktorom sa nachádza kontingenčná tabuľka, na základe ktorej bol graf vytvorený. V tomto príklade sme vybrali štandardný stĺpcový graf. Ak si nie ste istí, aký typ grafu chcete, môžete ich vybrať všetky naraz a Excel na table Vložiť graf zobrazí ich predbežnú ukážku.

  Príklad kontingenčného grafu s predbežnou ukážkou typu grafu a vybratým stĺpcovým grafom

  Niektoré grafy nepodporujú údaje kontingenčnej tabuľky, takže ak vyberiete taký, Excel vám to oznámi.

 4. Potom môžete kontingenčný graf formátovať.

 1. Kliknite na položky Údaje > Z iných zdrojov a potom vyberte požadovaný zdroj údajov. Ak sa chcete napríklad pripojiť k súboru kocky OLAP (Online Analytical Processing), vyberte možnosť Zo služby Analysis Services.

  Tlačidlo Z iných zdrojov na karte Údaje

 2. Postupujte podľa krokov Sprievodcu pripojením údajov a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 3. V dialógovom okne Import údajov vyberte možnosť Kontingenčný graf a miesto, kde sa majú údaje vložiť. Potom kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazí sa prázdny kontingenčný graf a zoznam polí, takže môžete v rámci kontingenčného grafu pridať polia alebo zmeniť ich usporiadanie.

 4. V zozname polí vyberte polia, ktoré chcete zobraziť v kontingenčnom grafe.

  Zoznam polí so zobrazením sekcií polí a oblastí

 5. Potom môžete kontingenčný graf formátovať.

 1. Kliknite na položky Vložiť > Kontingenčný graf.

  Tlačidlo Kontingenčný graf na karte Vložiť

 2. V dialógovom okne Vytvoriť kontingenčný graf vyberte možnosť Použiť externý zdroj údajov a potom kliknite na tlačidlo Vybrať pripojenie.

 3. V dialógovom okne Existujúce pripojenia na karte Pripojenia kliknite dvakrát na požadované pripojenie.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazí sa prázdny kontingenčný graf a zoznam polí, takže môžete v rámci kontingenčného grafu pridať polia alebo zmeniť ich usporiadanie.

 5. V zozname polí vyberte polia, ktoré chcete zobraziť v kontingenčnom grafe.

Zoznam polí so zobrazením sekcií polí a oblastí

Po vytvorení môžete kontingenčný graf prispôsobiť podobne ako v prípade bežných grafov. Po výbere kontingenčného grafu:

 1. Vedľa grafu sa zobrazia dve tlačidlá na rýchle pridávanie alebo úpravu prvkov grafu, ako napríklad nadpisov alebo menoviek údajov, či zmenu štýl grafu a farieb kontingenčného grafu rovnako ako v prípade bežného grafu.

  Kontingenčný graf s označeniami, ktoré smerujú na tlačidlá poľa a nástroje pre grafy

 2. Tlačidlá poľa – Excel automaticky zobrazí polia kontingenčnej tabuľky ako tlačidlá v kontingenčnom grafe. Vďaka nim môžete filtrovať jeden kontingenčný graf tak, aby sa zobrazili len podrobnosti, ktoré chcete vidieť. Namiesto tlačidiel polí môžete na filtrovanie viacerých kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov súčasne použiť aj Rýchle filtre kontingenčnej tabuľky. Ak ich chcete odstrániť, kliknite na kontingenčnú tabuľku alebo kontingenčný graf a potom na karte Analyzovať na páse s nástrojmi zrušte začiarknutie tlačidla Zoznam polí.

 3. Na páse s nástrojmi sa zobrazujú nástroje kontingenčného grafu. Na kartách Analyzovať, Návrh a Formát môžete vybrať možnosti na prácu s kontingenčným grafom alebo na jeho prispôsobenie.

  Nástroje pre kontingenčné grafy na páse s nástrojmi

 4. Kontingenčný graf sa nemusí nachádzať v tom istom hárku, v ktorom je aj základná kontingenčná tabuľka, takže keď už má kontingenčný graf požadovaný vzhľad, môžete ho vystrihnúť a prilepiť do iného umiestnenia.

 5. Ak chcete odstrániť už nepotrebný kontingenčný graf, vyberte ho a stlačte kláves Delete.

Ak chcete vytvoriť kontingenčný graf v Macu, musíte najprv vytvoriť kontingenčnú tabuľku a potom vložiť graf. Po dokončení tohto postupu a po zmene polí v zozname polí kontingenčnej tabuľky sa bude graf správať ako kontingenčný graf. 

 1. Ak ešte nemáte vytvorenú kontingenčnú tabuľku, vytvorte ju

 2. V rozsahu kontingenčnej tabuľky vyberte ľubovoľnú bunku.

 3. Na karte Vložiť kliknite na tlačidlo a vložte stĺpcový, čiarový, koláčový alebo radarový graf. Upozorňujeme, že v súčasnosti ďalšie typy grafov s kontingenčnými tabuľkami nefungujú. Napríklad stromové, štatistické a kombinované grafy ešte s kontingenčnými tabuľkami nefungujú.

 4. Po vložení stĺpcového, čiarového, koláčového alebo radarového grafu ho môžete otáčať zmenou alebo premiestnením polí pomocou zoznamu polí kontingenčnej tabuľky.

 5. Môžete tiež filtrovať údaje v kontingenčnej tabuľke a použiť rýchle filtre. Po vykonaní tohto kroku sa vyfiltruje aj graf.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Súvisiace témy

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky
Usporiadanie polí v kontingenčnej tabuľke pomocou zoznamu polí
Filtrovanie údajov pomocou rýchlych filtrov
Vytvorenie časovej osi kontingenčnej tabuľky na filtrovanie dátumov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×