Vytvorenie komunity

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

SharePoint online komunite je virtuálne miesto, kde nápady diskusie a zdieľané. Podpora diskusií medzi používateľov, ktorí zdieľať svoje odborné znalosti aj ďalšie od ostatných podporuje otvorenú komunikáciu. Aktívna účasť sa odporúča cez systém odmeňovania rozpoznania členov pre úroveň ich aktivity a kvalitu zapojenie.

Dôležité: šablóny SharePoint komunity a lokality nie sú dostupné v Office 365 skupiny pripojené lokality. Použite blog alebo na tímovej lokalite.

Obsah tohto článku

Použitie šablóny lokality komunity

Vytvorenie kolekcie lokalít komunity

Vytvorenie lokality komunity

Nastavenia správy komunity

Správa členov komunity

Konfigurácia nastavení komunity

Konfigurácia nastavení reputácie

Vytvorenie a udelenie štítkov najdôležitejším prispievateľom

Vytvorenie štítka

Úprava podrobností štítka

Priradenie štítka

Použitie šablóny lokality komunity

Komunita SharePointu je lokalita, ktorá používa šablónu lokality komunity na poskytovanie stránok, webových častí, zoznamov a ďalších zdrojov informácií potrebných pre komunitu. Komunity sa môžu vytvárať ako podlokality tímových lokalít, alebo môžu byť navrstvené v rámci vyhradenej kolekcie lokalít. Komunity ako podlokality môže vytvárať každý, ale len správca kolekcie lokalít môže vytvoriť komunitu v koreňovom adresári kolekcie lokalít.

Lokality komunity obsahujú štyri stránky wiki (Domov, Kategórie, Členovia a Informácie), ktoré sú uložené v knižnici stránok wiki. Tieto stránky obsahujú rôzne webové časti, ktoré môžu, ale nemusia byť viditeľné v závislosti od používateľských oprávnení. Webová časť Nástroje komunity sa napríklad zobrazuje len vlastníkom a moderátorom komunity a umožňuje správu komunity a jej obsahu. Podobne ako prispôsobujete tímovú lokalitu alebo knižnicu stránok wiki, aj tieto stránky komunity môžete prispôsobiť pridaním textu, obrázkov alebo iných webových častí. Komunita na konkrétnu tému alebo v určitej doméne by mala napríklad svojím vzhľadom a štýlom propagovať danú tému. To sa dá dosiahnuť použitím jedinečného motívu, obrázka na pozadí a vlastnej ikony lokality. Okrem toho môžete pre svoju komunitu vytvárať ďalšie stránky a iný bežný obsah SharePointu, napríklad zoznamy a knižnice.

Vytvorenie kolekcie lokalít komunity

Správcovia kolekcií lokalít vytvárajú nové kolekcie lokalít v oblasti správy nájomníkov (SharePoint Online) alebo v oblasti centrálnej správy (SharePoint Server).

 1. Kliknite na položky Správca > Nastavenie služby > Lokality > Vytvoriť kolekciu lokalít.

 2. Do poľa Nadpis zadajte názov komunity, ktorý sa bude zobrazovať na domovskej stránke komunity a v globálnej navigácii v hornej časti stránky. Ak sa rozhodnete pridať prepojenie na komunitu medzi položky na paneli Rýchle spustenie alebo v globálnej navigácii nadradenej lokality, bude sa zobrazovať tento názov.

 3. V časti Vybrať jazyk vyberte primárny jazyk pre danú lokalitu. Text používateľského rozhrania vrátane názvov ponúk sa bude zobrazovať vo vami vybratom jazyku.

 4. V časti Výber šablóny vyberte Lokalita komunity.

 5. V časti Časové pásmo je predvolene nastavené vaše časové pásmo. V prípade potreby ho zmeňte.

 6. Do poľa Správca zadajte meno osoby alebo osôb, ktoré budú spravovať lokalitu komunity. Tieto mená (oddelené čiarkami) musia existovať v adresári spoločnosti.

 7. V časti Kvóta ukladacieho priestoru zadajte množstvo ukladacieho priestoru na serveri, ktorý má byť vyhradený pre túto kolekciu lokalít.

 8. V častiKvóta prostriedkov servera zadajte množstvo prostriedkov servera, ktoré majú byť vyhradené pre túto kolekciu lokalít. Predvolená hodnota je 300.

Vytvorenie lokality komunity

Lokalita komunity je podlokalita, ktorá sa dá vytvoriť pod ľubovoľnou lokalitou SharePoint.

 1. Z tímovej lokality alebo inej existujúcej lokalite kliknite na položku nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. >obsah lokality.

 2. Kliknite na položku nová podlokalita.

 3. Do poľa Nadpis zadajte názov komunity, ktorý sa bude zobrazovať na domovskej stránke komunity a v globálnej navigácii v hornej časti stránky. Ak sa rozhodnete pridať prepojenie na komunitu medzi položky na paneli Rýchle spustenie alebo v globálnej navigácii nadradenej lokality, bude sa zobrazovať tento názov.

 4. V poli Popis uveďte stručný popis účelu alebo obsahu komunity. Je to dôležitý údaj, ktorý sa zobrazuje na portáli komunity a informuje používateľov, o akú komunitu ide.

 5. Do poľa Názov URL adresy napíšte názov lokality, ktorý sa má zobrazovať v URL adrese.

 6. V časti Vybrať jazyk vyberte primárny jazyk pre danú lokalitu. Text používateľského rozhrania vrátane názvov ponúk sa bude zobrazovať vo vami vybratom jazyku.

 7. V časti Výber šablóny vyberte Lokalita komunity.

 8. V časti Povolenia používateľa vyberte:

 9. Použiť rovnaké povolenia ako nadradená lokalita dedí povolenia z lokality nad ním v hierarchii lokality komunity. Nebudete môcť zmeniť povolenia na lokalite komunity, ak ste správcom na nadradenej lokalite. Zvážte túto možnosť. Dedia z nadradenej znamená, že komunity používatelia môžu ukončovať vyššie alebo nižšie-povolení na úrovni ako je typické pre úlohu, ktoré sú priradené v komunite.

 10. Použiť jedinečné povolenia (odporúča sa) priradiť komunity členov konkrétne povolenia, ktoré sú jedinečné pre lokality komunity. Povolenia sa nevzťahuje na iných lokalitách v hierarchii.

 11. V časti Zobraziť túto lokalitu na paneli rýchleho spustenia nadradenej lokality vyberte:

 12. Áno, ak chcete svoju novú komunitu pridať na panel Rýchle spustenie na nadradenej lokalite.

 13. Nie, ak nechcete novú komunitu zobraziť na paneli Rýchle spustenie na nadradenej lokalite.

 14. V časti Použiť horný panel s prepojeniami z nadradenej lokality vyberte:

 15. Áno, ak chcete pridať prepojenie na komunitu na panel globálnej navigácie na nadradenej lokalite.

 16. Nie, ak nechcete komunitu zobraziť na paneli globálnej navigácie.

 17. V časti Použiť horný panel s prepojeniami z nadradenej lokality vyberte:

 18. Áno, ak chcete, aby sa zobrazoval panel globálnej navigácie z nadradenej lokality bez ohľadu na to, či obsahuje lokalitu vašej komunity.

 19. Nie, ak chcete skryť panel globálnej navigácie na lokalite komunity.

 20. Kliknite na položku Vytvoriť.

Na začiatok stránky

Nastavenia správy komunity

Po vytvorení kolekcie lokalít pomocou šablóny lokality komunity si na stránke Nastavenie lokality môžete všimnúť novú kategóriu nastavení. Tieto nastavenia na správu komunity vám umožňujú nastaviť politiky skupinového členstva, nastaviť a spravovať kategórie diskusií, definovať postup spracovania nevhodného obsahu a stanoviť systém bodovania za účasť v komunite.

Nastavenie

Vysvetlenie

Zdroje ďalších informácií

Spravovať diskusie

Toto je zoznam diskusií, ktorý používa moderátor komunity na monitorovanie všetkých diskusií prebiehajúcich v komunite. Na tejto stránke moderátor vidí, kto uverejnil príspevok, koľkí používatelia naň odpovedali, koľko označení „Páči sa mi to“ alebo hviezdičiek príspevok dostal a či patrí medzi odporúčané diskusie. Moderátor využíva tento zoznam aj na označenie odporúčaných diskusií.

Moderovanie komunity

Spravovať kategórie

Toto je zoznam kategórií, v ktorom moderátor vytvára, mení a odstraňuje kategórie diskusií.

Moderovanie komunity

Spravovať členov

Toto je zoznam členov, v ktorom vlastník alebo správca monitoruje aktivitu všetkých členov. Správca v ňom vidí meno a fotografiu každého člena, dátum, kedy sa pripojil ku komunite, najnovšiu aktivitu a reputáciu. Na tomto mieste môže tiež správca prideľovať členom štítky. Pamätajte, že pridanie členov do tohto zoznamu neznamená udelenie povolení alebo pridanie člena do komunity. Na to, aby sa používatelia pridali ku komunite, musia prejsť procesom pripojenia.

Tento článok

Nastavenia komunity

Toto je stránka nastavení, na ktorej vlastník alebo správca určí, ako bude prebiehať schvaľovanie nových členov a či umožní hlásenie nevhodného obsahu.

Tento článok

Nastavenia reputácie

Toto je stránka nastavení, na ktorej vlastník alebo správca nastaví systém odmeňovania založený na aktivite členov.

Tento článok

Správa členov komunity

 1. Na stránke komunity kliknite na položku nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. > Nastavenie lokality.

 2. V časti Správa komunity kliknite na položku Spravovať členov.

Konfigurácia nastavení komunity

 1. Vo webovej časti Nástroje komunity na domovskej stránke komunity kliknite na položku Nastavenia komunity.

 2. V časti Dátum vytvorenia nastavte dátum na deň, kedy bola komunita založená. Tento dátum sa zobrazuje na stránke Informácie a predvolene sa zhoduje s dátumom vytvorenia lokality.

 3. V Automatické schvaľovanie žiadostí o povolenia začiarknite políčko Povoliť nových členov, ak sa chcete pripojiť bez súhlasu správcu alebo Moderátor. Ak sa chcete pripojiť, členovia musia aspoň povolenia na čítanie. Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v téme spravovanie členstva v komunitách. Všimnite si, že táto možnosť sa zobrazí iba v prípade, že sa vytvorí lokalita komunity ako koreň kolekcie lokalít.)

 4. V časti Ohlasovanie urážlivého obsahu začiarknite políčko v prípade, že chcete dať členom komunity povolenie na označenie príspevkov, ktoré majú skontrolovať moderátori. Moderátori skontrolujú súlad obsahu so smernicami spoločnosti a príslušný príspevok buď nechajú nezmenený, alebo ho odstránia.

Konfigurácia nastavení reputácie

 1. Vo webovej časti Nástroje komunity na domovskej stránke komunity kliknite na položku Nastavenia reputácie.

 2. V časti Nastavenie hodnotení kliknite na možnosť:

 3. Áno, ak chcete, aby členovia hodnotili diskusie a odpovede,

 4. Nie, ak nechcete, aby členovia hodnotili obsah,

 5. Označenia, že sa to používateľom páči pre systém hodnotenia založený na označeniach, že sa to ľuďom páči,

 6. Hodnotenie pomocou hviezdičiek pre systém hodnotenia založený na prideľovaní od 1 do 5 hviezdičiek.

 7. V časti Systém bodovania úspešnosti členov začiarknite políčko Povoliť systém bodovania úspešnosti členov, ak chcete udeľovať body za účasť v komunite. Zadajte počet bodov, ktoré majú udeliť používateľovi za nový príspevok, za odpoveď na príspevok, za 4 alebo 5 hviezdičiek v hodnotení a za označenie príspevku ako najlepšej odpovede.

 8. V časti Body úrovne úspešnosti zadajte počet bodov potrebných na postup do jednotlivých úrovní.

 9. V časti Vyjadrenie úrovne úspešnosti kliknite na možnosť:

 10. Úroveň úspešnosti zobraziť ako obrázok na zobrazenie úspešnosti jednotlivých členov v podobe jedného až piatich pruhov.

 11. Úroveň úspešnosti zobraziť ako text na zobrazenie úspešnosti jednotlivých členov formou nadpisu alebo vlastného textu.

 12. Kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie a udelenie štítkov najdôležitejším prispievateľom

Štítky predstavujú možnosť viditeľne označiť výnimočných členov komunity. Môžu odrážať roly jednotlivých členov, ako sú MVP alebo moderátor, prípadne úroveň prispievania, ktorú dosiahli, napríklad odborník alebo hlavný prispievateľ. Názvy štítkov sa dajú plne prispôsobiť tak, aby vyhovovali kultúre a štýlu vašej organizácie. Na rozdiel od úrovní úspešnosti, ktoré ukazujú body konkrétneho člena v systéme reputácie, štítok môže členovi udeliť vlastník alebo moderátor komunity kedykoľvek.

Keď člen komunity dostane štítok, zobrazuje sa pri jeho mene viditeľne spolu so špeciálnou ikonou v zozname členov a v každej odpovedi a diskusii, do ktorej sa daný člen zapojí.

Vytvorenie štítka

 1. Vo webovej časti Nástroje komunity na domovskej stránke komunity kliknite na položku Vytvoriť štítky.

 2. Kliknite na položku nová položka.

 3. Zadajte názov štítka.

 4. Kliknite na položku Uložiť.

Úprava podrobností štítka

 1. Vo webovej časti Nástroje komunity na domovskej stránke komunity kliknite na položku Vytvoriť štítky.

 2. Kliknite na položku upraviť.

 3. Vyberte názov štítka.

 4. Na páse s nástrojmi kliknite na možnosť Upraviť položku.

 5. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Priradenie štítka

Poznámka:  Štítky môže prideľovať len vlastník alebo moderátor komunity.

 1. Vo webovej časti Nástroje komunity na domovskej stránke komunity kliknite na položku Priradiť členom štítky.

 2. Vyberte člena, ktorému chcete udeliť štítok.

 3. Na karte Moderovanie kliknite na položku Udeliť štítok.

 4. Vyberte štítok z rozbaľovacieho zoznamu.

 5. Kliknite na položku Uložiť.
  Štítok sa bude zobrazovať pod menom člena vo všetkých diskusiách a odpovediach a vo všetkých webových častiach, napríklad v časti Poprední prispievatelia, kde bude daný člen figurovať.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×