Vytvorenie knižnice spravovania prekladov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Knižnica spravovania prekladov je šablóna knižnice dokumentov, ktorá je k dispozícii pre lokality programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Táto šablóna je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám vytvárať, uchovávať a spravovať preložené dokumenty.

Obsah tohto článku

Prehľad

Vytvorenie knižnice spravovania prekladov

Nahratie dokumentu do knižnice spravovania prekladov

Prehľad

Knižnica spravovania prekladov pomáha organizáciám vytváranie, ukladanie a spravovať preložené dokumenty poskytnutím zobrazení a konkrétnych funkcií, ktoré uľahčujú proces manuálneho dokumentu prekladu. Knižnica spravovania prekladov je navrhnuté špeciálne na ukladanie dokumentov a ich preklady. Knižnica sleduje vzťah medzi zdrojovom dokumente (pôvodnú verziu dokumentu) a jeho prekladov a zoskupuje všetky tieto dokumenty, aby ich ľahko nájsť. Okrem toho knižnice je možné nakonfigurovať s špeciálne toku činností spravovania prekladov, ktorý je určený na spravovanie procesu prekladu dokumentu manuálne. Ďalšie informácie o práci s toku činností spravovania prekladov nájdete v téme Používanie toku činností spravovania prekladov.

Knižnica ponúka aj niekoľko ďalších funkcií, ktoré pomáhajú organizáciám uchovávať a spravovať preklady dokumentov:

 • Povinné pole vlastnosti pre jazyk pre všetky dokumenty uložené alebo odovzdané do knižnice zaisťuje identifikáciu všetkých dokumentov podľa jazyka.

 • Stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice zobrazujú informácie o jazyku, stave prekladu, verzii zdrojového dokumentu a stavu toku činností prekladu pre dokument.

 • Používatelia môžu vytvoriť vzťah medzi preloženým dokumentom a jeho zdrojovým dokumentom tak, že pri odovzdaní dokumentu do knižnice zadajú, či je daný dokument prekladom existujúceho dokumentu v knižnici.

Na začiatok stránky

Vytvorenie knižnice spravovania prekladov

Pri vytvorení knižnice spravovania prekladov môžete do tejto knižnice zároveň pridať tok činností spravovania prekladov. Ak chcete vytvoriť knižnicu spravovania prekladov pre určitú lokalitu, musíte mať povolenie na spravovanie zoznamov.

Vytvorenie knižnice spravovania prekladov

 1. Na paneli pre rýchle spustenie kliknite na položku Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na príkaz Vytvoriť.

 2. V časti Knižnice kliknite na položku Knižnica spravovania prekladov.

  1. Do poľa Názov zadajte názov knižnice. Zadanie názvu knižnice je povinné.

   Názov sa zobrazí na začiatku stránky knižnice, stane sa súčasťou adresy pre stránku knižnice a zobrazí sa v navigačných prvkoch, ktoré používateľom pomáhajú nájsť a otvoriť knižnicu.

  1. Do poľa Popis zadajte popis účelu knižnice. Zadanie popisu je voliteľné.

   Popis sa zobrazí v hornej časti stránky knižnice pod názvom knižnice. Ak plánujete umožniť prijímanie obsahu do knižnice prostredníctvom e-mailu, môžete do popisu pridať aj e-mailovú adresu knižnice, aby ju používatelia mohli jednoducho nájsť.

 3. Ak chcete pridať prepojenie na túto knižnicu na panel Rýchle spustenie, overte, či je vybratá možnosť Áno v sekcii Navigácia.

 4. Ak chcete vytvoriť verziu vždy po vrátení súboru do knižnice, v časti História verzií dokumentu kliknite na položku Áno.

  Neskôr si môžete vybrať, či chcete uložiť hlavné aj vedľajšie verzie a koľko verzií každého typu chcete sledovať.

 5. V zozname v časti Šablóna dokumentu kliknite na typ predvoleného súboru, ktorý sa má použiť ako šablóna pre súbory vytvárané v knižnici.

 6. V časti Tok činností spravovania prekladov kliknite na položku Áno, ak chcete pridať tok činností spravovania prekladov ku knižnici.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej, aby ste mohli tok činností spravovania prekladov konfigurovať.

Konfigurovanie toku činností spravovania prekladov

 1. Na stránke Pridať tok činností v časti Názov zadajte jedinečný názov toku činností v prípade, že chcete zmeniť predvolený názov Spravovanie prekladov.

 2. V časti Zoznam úloh zadajte zoznam úloh, ktorý sa má použiť s týmto tokom činností.

  Poznámky: 

  • Použiť možno predvolený zoznam úloh alebo môžete vytvoriť nový. Ak použijete predvolený zoznam úloh, účastníci toku činností budú môcť jednoducho vyhľadávať a zobrazovať svoje úlohy toku činností pomocou zobrazenia Moje úlohy zoznamu úloh.

  • Ak úlohy v toku činností zahŕňajú alebo odhaľujú citlivé alebo dôverné údaje, ktoré chcete uchovať oddelene od všeobecného zoznamu úloh, vytvorte nový zoznam úloh.

  • Ak má organizácia množstvo tokov činností, alebo ak toky činností obsahujú veľa úloh, vytvorte nový zoznam úloh. V tomto prípade môžete vytvoriť zoznamy úloh pre každý tok činností.

 3. V časti Zoznam histórie vyberte zoznam histórie, ktorý chcete používať s týmto tokom činností. Zoznam histórie zobrazuje všetky udalosti, ktoré sa vyskytujú počas každej inštancie toku činností.

  Poznámka: Môžete použiť predvolený zoznam História, alebo môžete vytvoriť nový. Ak sa vo vašej organizácii používa viacero tokov činností, môžete pre každý tok činností vytvoriť samostatný zoznam histórie.

 4. V časti Možnosti spustenia zadajte spôsob, čas a osobu, ktorá môže spustiť tok činností.

  Poznámky: 

  • Niektoré možnosti nemusia byť dostupné, ak ich nepodporuje vybratá šablóna toku činností.

  • Možnosť Spustiť tento tok činností na schválenie publikovania hlavnej verzie položky je dostupná, len ak je pre knižnicu zapnutá podpora pre riadenie hlavných a vedľajších verzií, a ak sa vybratá šablóna toku činností môže použiť na schválenie obsahu.

 5. Kliknite na položku Ďalej.

 6. V časti Zoznamy jazykov a prekladateľov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete určiť, aby tok činností využíval pri priraďovaní prekladateľských úloh existujúci zoznam prekladateľov, kliknite na položku Použiť existujúci zoznam jazykov a prekladateľov z lokality a potom vyberte požadovaný zoznam.

   Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii, iba ak na lokalite už existuje zoznam prekladateľov.

  • Ak chcete vytvoriť nový zoznam jazykov a prekladateľov, ktorý sa má použiť pre inštancie toku činností, kliknite na položku Vytvoriť nový zoznam jazykov a prekladateľov pre tento tok činností, do poľa Názov zoznamu zadajte jedinečný názov pre daný zoznam a potom začiarknite políčko Otvoriť nový zoznam prekladateľov v samostatnom okne v prípade, že chcete po ukončení prispôsobovania toku činností začať pridávať mená do nového zoznamu prekladateľov .

 7. V časti Termín splnenia zadajte rozsah dní, počas ktorých by mali byť dokončené úlohy pre tie toky činností, ktoré sa spúšťajú automaticky.

  Poznámka: Možnosť nastaviť termín splnenia je k dispozícii iba v prípade, že zvolíte automatické spúšťanie toku činností buď pri vytvorení alebo zmene dokumentov v knižnici.

 8. V časti Dokončenie toku činností začiarknite políčko Pri zmene zdrojového dokumentu, ak sa má tok činností ukončiť vždy po dokončení všetkých úloh alebo po zmene zdrojového dokumentu pre preklad.

  Ak nezačiarknete toto políčko, tok činností sa ukončí, keď budú dokončené všetky prekladové úlohy.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak sa rozhodnete vytvoriť nový zoznam prekladateľov pre daný tok činností a otvoríte zoznam v novom okne, otvorí sa samostatné okno a môžete pridávať mená do zoznamu.

Na začiatok stránky

Odovzdanie dokumentu do knižnice spravovania prekladov

Pri odovzdávaní dokumentu do knižnice spravovania prekladov budete musieť zadať informácie o jazyku a stave prekladu daného dokumentu. Dokumenty, ktoré odovzdáte do knižnice spravovania prekladov, zostávajú u vás, až kým nevyplníte požadované vlastnosti pre dokument.

 1. Otvorte knižnicu spravovania prekladov, do ktorej chcete odovzdať dokument.

 2. V ponuke Odovzdať kliknite na položku Odovzdať dokument.

 3. V časti Odovzdať dokument kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadajte požadovaný dokument a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 5. Na stránke vlastností pre daný dokument zadajte názov a nadpis pre daný dokument do polí Názov a Nadpis.

 6. Ak je dokument, ktorý odovzdávate, kompletným prekladom zdrojového dokumentu v knižnici, zadajte číslo verzie zdrojového dokumentu do poľa Verzia zdrojového dokumentu. Ak na spravovanie prekladu používate tok činností, tieto informácie sa nastavia automaticky.

  Ak je napríklad dokument prekladom prvej verzie zdrojového dokumentu, zadajte 1.0. Ak odovzdávaný dokument nie je prekladom, ponechajte toto pole prázdne.

 7. V časti Stav prekladu vyberte vhodnú hodnotu pre váš dokument. Ak je dokument, ktorý odovzdávate, zdrojovým dokumentom pre preklady, ponechajte toto pole prázdne. Ak na spravovanie prekladu používate tok činností, tieto informácie sa nastavia automaticky.

 8. V časti Jazyk vyberte vhodnú vlastnosť pre jazyk vášho dokumentu alebo kliknite na položku Zadajte vlastnú hodnotu a potom zadajte požadovaný jazyk.

 9. Ak je odovzdávaný dokument prekladom iného dokumentu, ktorý už existuje v knižnici, kliknite na tlačidlo Áno a potom vyberte zdrojový dokument pre váš dokument.

  Ak odovzdávaný dokument nie je prekladom iného dokumentu v knižnici, kliknite na tlačidlo Nie.

  Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, že knižnica už obsahuje viac ako jeden dokument.

 10. Kliknite na položku Vrátiť do knižnice.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×