Vytvorenie knižnice galérie Power Pivotu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dôležité: Kliknite na položku PowerPivot Gallery chcete zobraziť najnovšie informácie o tejto téme na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

PowerPivot Gallery je špeciálne knižnice dokumentov SharePoint, ktorá poskytuje bohaté ukážky a správy dokumentov publikovaných excelových zošitov, ktoré obsahujú údaje PowerPivotu, ako aj ďalších typov dokumentov.

PowerPivot Gallery sa vytvorí pri pokuse o inštaláciu Microsoft SQL Server PowerPivot pre SharePoint pomocou možnosti inštalácie nové konfigurácie farmy. Ak ste pridali doplnku PowerPivot pre SharePoint do existujúcej farmy, alebo ak chcete ďalšie knižnice, môžete vytvoriť novú aplikáciu alebo lokality.

Čo vás zaujíma?

Informácie o doplnku PowerPivot Gallery

Získajte informácie o požiadavkách na vytváranie a používanie doplnku PowerPivot Gallery

Vytvorenie knižnice doplnku PowerPivot

Publikovanie pracovného zošita programu Excel do galérie PowerPivot Gallery knižnice

Vytvorte nový zošit programu Excel alebo zostavy služby Reporting Services v galérii PowerPivot

Plánovanie obnovenia údajov v zošitoch Publikované v galérii PowerPivot

Prispôsobenie knižnice PowerPivot Gallery

Informácie o doplnku PowerPivot Gallery

PowerPivot Gallery je knižnice dokumentov služby SharePoint, ktorá je k dispozícii pri pokuse o inštaláciu SQL Server PowerPivot pre SharePoint vo farme SharePoint 2010 alebo na samostatný server. Knižnica kombinuje presným znázornením obsah súboru fakty o dokumente pôvod. Uvidíte okamžite, ktorí vytvorili dokument a dátum poslednej zmeny. Ukážka sa líši v závislosti od toho, či používate zobrazenie galérie alebo divadla zobrazenia v rámci knižnice:

 • Zobrazenie galérie, podržaním ukazovateľa myši nad jednotlivé hárky v zošite, aby hárka do výberu v oblasti Ukážka.

 • Zobrazenie divadla má iné rozloženie. V oblasti Ukážka je stred s jednotlivé hárky revolvingové do popredia ako podržíte ukazovateľ myši nad nimi.

PowerPivot Gallery používa službu snímku na vytvorenie miniatúry väčšiu, viacerých strán dokumentu. Dokáže čítať zošitov programu Excel a zostavy služieb Reporting Services (.rdl) súboroch. Ak publikujete súboru, ktorý snímku služby nedokáže prečítať súbor, žiadny obrázok sa bude k dispozícii pre tento súbor.

Snímka je založený na ako zošit je poskytované služby Excel Services. Zastúpenie v galérii PowerPivot by mali byť rovnaké ako čo sa zobrazí pri prezeraní excelového zošita v prehliadači. Ukážka obsahuje obmedzené plochu. Časti zošita alebo zostavy sú skrátené na prispôsobenie voľné miesto. Môžete otvoriť zošit alebo zostavy, ktorú chcete zobraziť dokument v celom rozsahu.

Na začiatok stránky

Získajte informácie o požiadavkách na vytváranie a používanie doplnku PowerPivot Gallery

 • Musíte byť vlastníkom lokality, ak chcete vytvoriť knižnicu.

 • Musíte mať povolenie na prispievanie alebo vyššie publikovať alebo nahrať súbor.

 • Musíte mať ovládacieho prvku klienta Silverlight, ktorá sa spúšťa v prehliadači. Doplnok Silverlight môžete stiahnuť a nainštalovať prostredníctvom služby Microsoft Update. Ak zobrazíte PowerPivot Gallery knižnice používať prehliadač, ktorý nemá Silverlight, zobrazí výzva na inštaláciu. Musíte zavrieť a potom znova otvorte prehliadač, po jej nainštalovaní.

 • Ak chcete vytvoriť nové zostavy služieb Reporting Services zo zošitov programu Excel, ktoré sú Publikované v galérii PowerPivot, musíte mať SQL Server 2008 R2 Reporting Services v SharePoint integrovaný režim.

Na začiatok stránky

Vytvorenie knižnice doplnku PowerPivot

 1. Kliknite na položku Akcie lokality v ľavom hornom rohu domovskú stránku vašej lokality.

 2. Kliknite na položku vytvoriť ďalšie možnosti...

 3. V časti knižnice kliknite na položku PowerPivot Gallery. Ak sa v zozname nezobrazuje PowerPivot Gallery, môže uviesť jeden alebo viaceré z nasledujúcich podmienok:

  • PowerPivot pre SharePoint nie je povolená pre aplikáciu.

  • Nemáte dostatočné povolenia na pridávanie knižnice na túto lokalitu.

 4. Zadajte názov, popis a spustenie verzie predvoľby. Nezabudnite zahrnúť popisnú informáciu, ktorý pomáha používateľom identifikovať túto knižnicu ako bohatý preview pre zošity a zostavy služby Reporting Services. Nová strana knižnice obsahuje šablóny dokumentu. PowerPivot Gallery ignoruje Toto nastavenie; šablóny dokumentov nie sú použité v knižnici. Môžete ponechať predvolený výber ako-je, alebo zadajte možnosť žiadne.

 5. Kliknite na položku Vytvorenie.

Na začiatok stránky

Publikovanie pracovného zošita programu Excel do galérie PowerPivot Gallery knižnice

Excel 2010 poskytuje niekoľko spôsobov na uloženie súboru do knižnice lokality SharePoint. Uložiť ako môžete použiť plne vymedzený SharePoint cestu do knižnice. V programe Excel 2010, môžete prípadne zadajte časť URL adresa servera a Prehľadávanie lokality SharePoint pomocou dialógového okna Uložiť ako nájsť knižnice, ktoré chcete použiť.

 1. Uložte súbor.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku zdieľať a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností. Pri zdieľaní zošita, môžete použiť buď prístup. Obe PowerPivot pre SharePoint a služby Excel Services sú vždy slúži na spracovanie a vykreslenie PowerPivot údajov vo farme bez ohľadu na to, ako publikujete zošit.

  • Ak chcete publikovať celý zošit, kliknite na položku Uložiť na lokalitu SharePoint.

  • Ak chcete použiť Excel Services – možnosti vyberte jednotlivé hárky alebo parametre, ktoré chcete publikovať, kliknite na tlačidlo publikovať do služieb programu Excel. Napríklad kartu parametre v možnosti programu Excel Services umožňuje vybrať, ktoré rýchle filtre sa zobrazia v publikovaný zošit.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako do poľa názov súboru zadajte úplné alebo čiastočné URL adresu do galérie PowerPivot. Ak zadáte časť URL adresu, napríklad názov servera, kliknite na položku Uložiť sa otvoriť pripojenie k serveru ste zadali.

 4. Pomocou dialógového okna Uložiť ako, vyberte v galérii PowerPivot na lokalite.

 5. Kliknite na položku Otvoriť a otvorte knižnicu.

 6. Kliknutím na tlačidlo Uložiť publikujete zošit do knižnice.

Na začiatok stránky

Vytvorte nový zošit programu Excel alebo zostavy služby Reporting Services v galérii PowerPivot

Pre zošity PowerPivot, ktoré publikujete v galérii PowerPivot, môžete vytvoriť ďalšie zošity alebo Reporting Services zostavy, ktoré používajú publikovaný zošit ako zdroj prepojených údajov.

 • Kliknite na šípku smerujúcu nadol časť tlačidla nový dokument na spustenie Report Builder alebo program Excel 2010.

Report Builder spustí ako ClickOnce aplikácie, ktorý je stiahnutý zo servera a s nainštalovaným alias pri prvom spustení. Nie je krok inštalácie samostatných vopred povinné.

Ak chcete vytvoriť nový zošit programu Excel z existujúceho zošita, musíte už mať Excel 2010 alebo SQL Server PowerPivot pre Excel v lokálnom počítači. Kliknutím na položku nový zošit programu Excel spustí Excel, prázdneho zošita (.xlsx) súbor sa otvorí a načíta PowerPivot údajov na pozadí ako zdroj prepojených údajov. V novom zošite sa používa len údaje z pôvodného dokumentu. Kontingenčné tabuľky alebo kontingenčné grafy z pôvodného zošita sú vylúčené. Nový zošit prepojenia na údaje v pôvodnom zošite. Údaje nie je skopírovaný do nového zošita, sám.

Na začiatok stránky

Plánovanie obnovenia údajov v zošitoch Publikované v galérii PowerPivot

Doplnok PowerPivot údajov v zošite programu Excel publikovaných môžete obnoviť v plánovaných intervaloch.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie knižnice PowerPivot Gallery

PowerPivot Gallery je knižnica dokumentov. Ak chcete zmeniť nastavenie knižnice alebo práca s jednotlivé dokumenty v knižnici môžete použiť nástroje štandardnej knižnice v SharePointe. Knižnice, ktorú vytvoríte je možné nezávislé prispôsobiť použiť iné zobrazenie alebo nastavenie knižnice.

Ak chcete zmeniť miesto, kde sa zošity zobrazia v zozname možno upraviť spôsob zoradenia a filtre. Na základe predvoleného nastavenia dokumenty sú uvedené v poradí, v ktorej boli pridané, kde Publikované posledného dokumentu sa zobrazí v dolnej časti zoznamu. Po publikovaní dokumentu ostáva na mieste v zozname. Aktualizácia a publikovaním dokumentu aktualizuje ho na mieste v zozname.

Nie je možné rozšíriť PowerPivot Gallery poskytuje ukážky na ďalších typov dokumentov okrem zošitov programu Excel 2010 alebo SQL Server 2008 R2 Reporting Services správy.

Nie je možné zmeniť nastavenia, ktorými sa ovláda informácie o pôvode dokumentu. Skutočnosti, ktoré sa zobrazujú informácie o jednotlivých dokumentov, napríklad kto pridal alebo poslednej úpravy zošita, závisia od pevných množiny stĺpcov, ktoré nie je možné upraviť.

Prepnite na zobrazenie divadla alebo zobrazenie galérie

Zobrazenie galérie je predvolená. Ukážka sa zobrazí na ľavej strane a vedľa nej sa zobrazia menšie miniatúry každého zošita, v poradí, v akom zľava doprava.

Divadla zobrazenie vycentruje okna ukážky a umožňuje otočenie prostredníctvom dostupných hárkov.

 1. Na lokalite SharePoint otvorte PowerPivot Gallery.

 2. V časti nástroje knižnice kliknite na položku Knižnica.

 3. V vlastné zobrazenia, v časti aktuálne zobrazenie vyberte zobrazenie, ktoré chcete zo zoznamu. Preddefinované zobrazenia zahŕňajú zobrazenie galérie PowerPivot a PowerPivot správa divadla.

Galéria PowerPivot zmien rozloženia

Použite nasledujúce pokyny na zmenu spôsobu zoradenia, pridať filter alebo Obmedzte počet dokumentov, ktoré sú viditeľné.

 1. Na lokalite SharePoint otvorte PowerPivot Gallery.

 2. V časti nástroje knižnice kliknite na položku Knižnica.

 3. Vlastné zobrazenie, kliknite na položku Upraviť toto zobrazenie. Nastavenie stĺpcov sa ignorujú. PowerPivot Gallery vždy zobrazuje "Poslednú modifed" a "Vytvoril" hodnôt. Tieto stĺpce sa nedá zakázať. Nemôžete zapnúť ďalšie stĺpce pre knižnicu.

 4. V časti Zoradiť zadajte kritériá, ktoré sa použijú na určenie spôsobu zobrazenia zošitov v zozname. Na základe predvoleného nastavenia dokumenty sú uvedené v poradí, v ktorej boli pridané.

 5. Vo filtri, zadajte kritériá, ktoré sa použijú na zobrazenie alebo skrytie zošitov na základe podmienené hodnoty, na stĺpce. Napríklad môžete skryť všetky zošity vytvorené pred k určitému dátumu.

 6. V obmedzenie počtu položiek, zadajte možnosti, ktoré sa používajú na PowerPivot Gallery knižníc, ktoré obsahujú veľmi veľkého počtu dokumentov. Môžete obmedziť počet položiek, ktoré sa zobrazia v zozname alebo Zobraziť položky v dávkach.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office