Vytvorenie knižnice formulárov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

knižnica formulárov poskytuje jednoduchý spôsob na zdieľanie a sledovanie formulárov vo formáte XML, ktoré sa používajú na zhromažďovanie informácií. Môžete napríklad vytvoriť knižnicu formulárov pre formuláre vyúčtovania výdavkov tímu.

Prehľad

Vytvorenie knižnice formulárov

Úprava šablóny formulára

Zadanie vlastnej šablóny

Prehľad

Formulár vychádza zo šablóny. Predstavte si, že navrhujete šablónu vyúčtovania výdavkov pre tím. Každé vyplnené vyúčtovanie výdavkov je formulár.

Vyplnený formulár je súbor vo formáte .xml, ktorý obsahuje výlučne údaje zadané do formulára, napríklad dátum výdavku a čiastku. Všetky ostatné zložky vyúčtovania poskytuje šablóna formulára. Po vyplnení formulárov môžete údaje formulárov zlúčiť alebo ich exportovať na analýzy.

V knižnici formulárov môžete pomocou funkcií na spravovanie verzií a schvaľovanie spravovať formuláre podobným spôsobom, ako spravujete súbory v iných typoch knižníc. Môžete nastaviť sledovanie verzií, takže môžete zobraziť históriu verzií a v prípade potreby obnoviť predchádzajúce verzie. Môžete tiež zadať, že formuláre majú zostať v stave čakania, kým nie sú schválené alebo zamietnuté oprávnenou osobou.

Knižnica formulárov poskytuje vhodný spôsob na uloženie formulárov na jednom mieste, ale formuláre je možné uložiť aj v iných typoch knižníc, napríklad v knižniciach dokumentov. Môžete použiť typy obsahu na sprístupnenie formulárov v iných knižniciach, napríklad v knižnici dokumentov tímu. Ďalšie informácie o typoch obsahu nájdete v prepojeniach, ktoré sú uvedené v časti Pozrite tiež.

Knižnica formulárov poskytuje súbor zástupného symbolu, ktorý je potrebné nahradiť príslušnou šablónou. Ak chcete vytvoriť alebo prispôsobiť šablónu, použite program na navrhovanie formulárov formátu XML, napríklad Microsoft Office InfoPath 2007 alebo editor XML kompatibilný s aplikáciou Windows SharePoint Services 3.0.

Keď šablónu publikujete v knižnici formulárov, stĺpce knižnice budú vychádzať zo stĺpcov šablóny.

Hoci v knižnici formulárov je možné uložiť aj iné typy súborov, používanie súborov vo formáte XML a prispôsobenie šablóny kompatibilným programom je výhodné. Údaje formulárov je možné zlúčiť a hlavičky alebo polia, ktoré zadáte v šablóne, sa zobrazia ako stĺpce v knižnici formulárov.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť knižnicu formulárov, musíte mať povolenie na spravovanie zoznamov na lokalite, kde sa má knižnica formulárov vytvoriť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie knižnice formulárov

Niektoré programy na navrhovanie formulárov XML, napríklad Office InfoPath 2007, umožňujú vytvorenie knižnice na lokalite SharePoint, keď z programu na navrhovanie formulárov publikujete šablónu formulára. Vo väčšine prípadov je prvým krokom uloženie kópie šablóny a jej následné publikovanie v knižnici. Ďalšie informácie o publikovaní šablón formulárov nájdete v Pomocníkovi programu na navrhovanie formulárov XML alebo editora XML.

Ak bola knižnica automaticky vytvorená v programe na navrhovanie formulárov, nemusíte použiť tento postup na vytvorenie knižnice v aplikácii Windows SharePoint Services 3.0. Po vytvorení knižnice príslušným programom môžete zmeniť ľubovoľné nastavenie knižnice na lokalite SharePoint.

Príslušný program na navrhovanie formulárov môže poskytovať možnosti na publikovanie šablóny v existujúcej knižnici. Použite tento postup na vytvorenie knižnice formulárov pred publikovaním šablóny. Môžete napríklad vytvoriť knižnicu, zmeniť jej nastavenia a pridať do nej používateľov a skupiny ešte pred publikovaním šablóny formulárov.

 1. Na stránke Celý obsah lokality kliknite na položku Zobraziť celý obsah lokality a potom na položku Vytvoriť.

  Tip: Vo väčšine prípadov je možné použiť ponuku Akcie lokality Vzhľad tlačidla namiesto vykonania tohto kroku.

 1. V časti Knižnice kliknite na položku Knižnica formulárov.

  1. Do poľa Názov zadajte názov knižnice. Zadanie názvu knižnice je povinné.

   Názov sa zobrazí na začiatku stránky knižnice, stane sa súčasťou adresy pre stránku knižnice a zobrazí sa v navigačných prvkoch, ktoré používateľom pomáhajú nájsť a otvoriť knižnicu.

  1. Do poľa Popis zadajte popis účelu knižnice. Zadanie popisu je voliteľné.

   Popis sa zobrazí v hornej časti stránky knižnice pod názvom knižnice. Ak plánujete umožniť prijímanie obsahu do knižnice prostredníctvom e-mailu, môžete do popisu pridať aj e-mailovú adresu knižnice, aby ju používatelia mohli jednoducho nájsť.

 2. Ak chcete pridať prepojenie na túto knižnicu na panel Rýchle spustenie, overte, či je vybratá možnosť Áno v sekcii Navigácia.

 3. Ak sa zobrazuje časť Prichádzajúce e-maily, správca pre lokalitu povolil prijímanie obsahu prostredníctvom e-mailov. Ak chcete, aby používatelia pridávali formuláre do knižnice prostredníctvom e-mailových správ, v časti Povoliť príjem e-mailových správ v zozname Knižnica dokumentov kliknite na položku Áno. Potom do poľa E-mailová adresa zadajte prvú časť adresy, ktorú majú používatelia používať pre knižnicu formulárov.

 4. Ak chcete vytvoriť verziu po každom vrátení súboru knižnice formulárov, v časti Dokument – história verzií kliknite na položku Áno.

  Neskôr si môžete vybrať, či chcete uložiť hlavné aj vedľajšie verzie a koľko verzií každého typu chcete sledovať.

 5. V časti Šablóna dokumentu vyberte šablónu formulára, ktorú chcete zadať ako typ formulára pre všetky formuláre v knižnici.

 6. Kliknite na prepojenie Vytvoriť.

Poznámka: Keď používateľ vytvára formulár, podľa predvoleného nastavenia sa formulár otvorí v programe na úpravu formulárov kompatibilnom s aplikáciou Windows SharePoint Services 3.0 za predpokladu, že má používateľ takýto program nainštalovaný. Ak nie je nainštalovaný žiadny kompatibilný program, formulár sa otvorí v prehľadávači. Zmenou rozšírených nastavení knižnice je možné zadať, aby sa formulár otvoril vždy v prehľadávači.

Na začiatok stránky

Úprava šablóny formulára

Niektoré editory XML alebo programy na navrhovanie formulárov XML kompatibilné s aplikáciou Windows SharePoint Services, napríklad program Office InfoPath 2007, upravujú a publikujú šablóny formulárov z editora XML alebo programu na navrhovanie formulárov.

Niektoré programy na navrhovanie formulárov môžu požadovať upravenie lokálnej verzie šablóny a jej opätovné publikovanie z programu do knižnice. Ďalšie informácie o publikovaní šablón formulárov nájdete v Pomocníkovi programu na navrhovanie formulárov XML alebo editora XML.

Použite nasledujúci postup, ak nemáte lokálnu kópiu šablóny a potrebujete získať kópiu z lokality SharePoint. V závislosti od programu na navrhovanie formulárov sa môže šablóna otvoriť v režime iba na čítanie. Môže sa stať, že bude potrebné revidovanú šablónu uložiť najprv na pevný disk a potom ju znova publikovať.

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenie knižnice formulárov.

 3. V časti Všeobecné nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 4. V sekcii Šablóna dokumentu pod poľom Adresa URL šablóny kliknite na položku Upraviť šablónu.

 5. Šablóna sa otvorí v editore XML alebo v programe na navrhovanie formulárov XML kompatibilnom s aplikáciou Windows SharePoint Services, napríklad v programe Office InfoPath 2007.

 6. Vykonajte požadované zmeny a šablónu uložte.

  V závislosti od programu na navrhovanie formulárov môže byť potrebné v programe znova publikovať šablónu do knižnice na lokalite SharePoint.

 7. Na lokalite SharePoint v dolnej časti stránky Knižnica formulárov – rozšírené nastavenie kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak už používatelia na lokalite vyplnili formuláre, ktoré boli založené na pôvodnej šablóne, zvážte, ako môžu zmeny v šablóne tieto formulára ovplyvniť. Napríklad pridanie poľa, ktoré musia používatelia povinne vyplniť, môže spôsobiť chyby v pôvodných formulároch, ktoré boli vyplnené pred pridaním poľa.

Na začiatok stránky

Zadanie vlastnej šablóny

Ak chcete prispôsobiť šablónu formulára pre knižnicu formulárov, použite editor XML alebo program na navrhovanie formulárov XML kompatibilný s aplikáciou Windows SharePoint Services. Príslušný program môže odporučiť prispôsobenie šablóny a jej opätovné publikovanie v programe. Vykonali by ste napríklad zmeny v lokálnej kópii šablóny v programe Office InfoPath 2007 a potom by ste ju znova publikovali na lokalite SharePoint. Cestu k vlastnej šablóne by ste nemuseli na lokalite SharePoint zadať. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi príslušného programu.

V nasledujúcom postupe je uvedený spôsob, ako sa má zadať vlastná šablóna na lokalite SharePoint. Ak chcete zadať vlastnú šablónu, vlastnú šablónu musíte najprv publikovať alebo skopírovať do priečinka formulárov knižnice a potom v knižnici určiť, kde je šablóna umiestnená.

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. V ponuke akcie Obrázok ponuky , kliknite na položku Otvoriť v programe Windows Prieskumník.

 3. V programe Windows Prieskumník vyhľadajte vlastnú šablónu, ktorú ste vytvorili.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať.

 5. Stláčajte tlačidlo Dozadu, kým sa nevrátite späť do knižnice, a potom otvorte priečinok Formuláre tak, že naň kliknete.

 6. Pravým tlačidlom myši kliknite do prázdnej oblasti v okne priečinka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť.

 7. Zavrite program Windows Prieskumník a vráťte sa do knižnice na lokalite.

 8. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenie knižnice formulárov.

 9. V časti Všeobecné nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 10. V sekcii Šablóna dokumentu v poli Adresa URL šablóny zadajte adresu šablóny, ktorá sa má použiť. Umiestnenie je webová adresa šablóny na lokalite SharePoint relatívna k názvu lokality. Ak sa napríklad šablóna nazýva Objednávky.xml a pridáte ju do priečinka formulárov v knižnici zdieľaných dokumentov, v poli Adresa URL šablóny by ste zadali adresu /Zdieľané dokumenty/Formuláre/Objednávky.xml.

  Ak v sekcii Šablóna dokumentu nie je toto nastavenie k dispozícii, môžu byť povolené viaceré typy obsahu. Ak chcete overiť, či sú povolené viaceré typy obsahu, skontrolujte, či je v sekcii Typy obsahu v časti Povoliť spravovanie typov obsahu? zvolená možnosť Áno. Ak je to tak, šablónu musíte upraviť pre typ obsahu, ak máte povolenie na zmenu nastavení knižnice.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×