Vytvorenie jednej úlohy alebo opakovaných úloh

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

S Project 2010, môžete vytvoriť úlohy, ktorými rozdelíte projektu práca na menšie časti. Niektorí projektoví manažéri nazývajú úlohy aj "činnosti" alebo "pracovať balíkov."

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie novej úlohy

Vytvorenie viacerých úloh

Vytvorenie opakovanej úlohy

Ďalšie tipy na prácu s úlohami

Vytvorenie novej úlohy

Pridanie úlohy do zoznamu úloh

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh kliknite na položku Ganttov graf.

  Obrázok oblasti zobrazenia úloh

 2. Do prázdneho poľa Názov úlohy zadajte názov úlohy a stlačte kláves ENTER.

Vloženie úlohy k existujúcim úlohám

 1. Vyberte riadok pod miesto, kde sa má zobraziť novú úlohu.

 2. Na karte Úloha v skupine Vložiť kliknite na tlačidlo Úloha.

  Obrázok oblasti vkladania úloh

 3. Do vloženého riadka zadajte názov úlohy. Identifikácie úloh sa po vložení úlohy automaticky prečíslujú.

Pridanie úlohy do zobrazenia Sieťový diagram

 1. Ak chcete prepnúť do zobrazenia Sieťový diagram, na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh kliknite na tlačidlo Sieťový diagram.

  Tlačidlo Sieťový diagram

 2. Na karte Úloha v skupine Vložiť kliknite na tlačidlo Úloha.

  Obrázok oblasti vkladania úloh

 3. Do nového poľa úlohy zadajte názov úlohy.

Pomocou prehľadu môžete organizovať plán počas zadávania úloh alebo môžete počkať na zadanie všetkých projektových úloh. Vytvorením prehľadu plánu pre projekt sa zjednoduší jeho organizácia, takže projekt bude možné jednoduchšie vytvárať, spravovať a udržiavať.

Na začiatok stránky

Vytvorenie viacerých úloh

Ak pridávate niekoľko úloh s priradeniami zdrojov a závislosťami úloh súčasne, môže pre vás byť užitočné zadať tieto informácie do projektu prostredníctvom zobrazenia Formulár úlohy.

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenie úloh na položku Ganttov graf.

  Obrázok oblasti zobrazenia úloh

 2. Na karte Zobraziť v skupine Rozdelené zobrazenie začiarknite políčko Podrobnosti.

  Obrázok oblasti Rozdelené zobrazenie

  Okno je rozdelené tak, že v hornej časti sa zobrazuje Ganttov graf a v spodnej sa zobrazuje formulár úlohy. Pri rozdelenom zobrazení nie je možné zobraziť časovú os.

 3. V zobrazení Ganttov graf (hore) kliknite na prvý prázdny riadok na konci zoznamu úloh.

 4. V zobrazení Formulár úlohy (dole) zadajte informácie o novej úlohe:

  • Do poľa Názov zadajte názov novej úlohy.

  • Do poľa Trvanie zadajte trvanie úlohy.

  • Ak chcete, aby bolo trvanie úlohy pevne stanovené bez ohľadu na priradenia prostriedkov, začiarknite políčko Riadené úsilím.

  • Do stĺpcov formulára zadajte podrobné informácie o úlohe (napríklad priradené prostriedky alebo predchádzajúce úlohy).

 5. Kliknite na tlačidlo OK na uloženie novej úlohy. Potom kliknite na tlačidlo Nasledujúci, aby ste sa premiestnili do nasledujúceho riadka zobrazenia Ganttov graf.

Poznámka: Na zadanie vedľajších úloh do projektu nie je možné použiť zobrazenie formulára úloh. Ak chcete vytvoriť vedľajšie úlohy, zväčšite alebo zmenšite odsadenie úloh v zobrazení Ganttov graf.

Na začiatok stránky

Vytvorenie opakovanej úlohy

Ak úlohu zopakuje v nastavených intervaloch, zadajte ho ako opakovaná úloha. Ak neopakujú v nastavených intervaloch, zadajte ho ako bežné úlohy vždy, keď sa vyskytuje, že to.

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenie úloh na položku Ganttov graf.

  Obrázok oblasti zobrazenia úloh

 2. Vyberte riadok nižšie, kde chcete zobraziť opakovanú úlohu.

 3. Na karte Úloha v skupine Vložiť kliknite na tlačidlo Úloha a kliknite na položku Opakovaná úloha.

  Obrázok ponuky Vložiť úlohu

 4. Do poľa Názov úlohy zadajte názov úlohy.

 5. Do poľa Trvanie zadajte trvanie jedného výskytu úlohy.

 6. V časti Spôsob opakovania kliknite na možnosť Denne, Týždenne, Mesačne alebo Ročne.

 7. Začiarknite políčko vedľa každého dňa v týždni, kedy by sa úloha mala vyskytnúť.

 8. Do poľa Začiatok zadajte dátum začiatku a vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Vyberte možnosť Koniec po a zadajte počet výskytov úlohy.

  • Vyberte možnosť Koniec a zadajte dátum, kedy sa má opakovaná úloha skončiť.

   Poznámka: Ak do poľa Začiatok nezadáte dátum, program Project použije dátum začiatku projektu.

 9. V časti Kalendár plánovania tejto úlohy v zozname Kalendár vyberte kalendár prostriedkov, ktorý sa má použiť pre danú úlohu. Ak nechcete použiť kalendár, vyberte možnosť Žiadne.

  Tip: Ak chcete použiť kalendár, ale nechcete ho viazať k plánovaniu úlohy, začiarknite políčko Plánovanie ignoruje kalendáre prostriedkov.

Ak chcete vložiť opakovanú úlohu, automaticky sa prečísluje identifikácie úloh a opakovanej úlohy indikátor Obrázok ikony sa zobrazí v stĺpci indikátory Indikátor záhlavia stĺpca .

Ak priradíte prostriedky k opakovanej súhrnnej úlohe zadaním názvov prostriedkov do poľa Názvy prostriedkov, prostriedok sa priradí k celkovej práci na opakovanej úlohe, a nie jednotlivým opakovaným úlohám tak, ako sa vyskytujú.

Na začiatok stránky

Oboznámte sa s tipmi pre prácu s úlohami

Ak chcete úlohy definovať efektívnejšie, zvážte nasledovné faktory:

 • Rozdeľte úlohy na takú úroveň podrobností, akú chcete sledovať. Pri rizikovejších oblastiach by ste ich mali rozdeliť na viac podrobností.

 • Zabezpečte, aby boli jasné kritériá na dokončenie úlohy.

 • Definujte úlohy, ktoré sú v porovnaní s celkovým trvaním projektu krátke. Kratšie úlohy umožňujú jednoduchšie odhadnúť čas a prostriedky.

 • Vyhnite sa definuje také veci ako dovolenku či školenie ako úlohy. Namiesto toho môžete nastaviť kalendáre prostriedkov na účet za Mimopracovný čas (administratívne).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×