Vytvorenie jednej úlohy alebo opakovaných úloh

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou Project 2010 môžete vytvárať úlohy na prelomenie projektu práca na menšie kúsky. Niektoré projektové manažéry odkazujú na úlohy ako "aktivity" alebo "pracovné balíky".

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie novej úlohy

Vytvorenie viacerých úloh

Vytvorenie opakovanej úlohy

Ďalšie tipy na prácu s úlohami

Vytvorenie novej úlohy

Pridanie úlohy do zoznamu úloh

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenie úloh na položku Ganttov graf.

  Obrázok oblasti zobrazenia úloh

 2. Do prázdneho poľa názov úlohy zadajte názov úlohy a potom stlačte kláves ENTER.

Vloženie úlohy k existujúcim úlohám

 1. Vyberte riadok nižšie, kde chcete zobraziť novú úlohu.

 2. Na karte úloha v skupine Vložiť kliknite na hornú časť tlačidla úloha .

  Obrázok oblasti vkladania úloh

 3. Do vloženého riadka zadajte názov úlohy. Identifikácie úlohy sa po vložení úlohy automaticky prečíslujú.

Pridanie úlohy v zobrazení sieťového diagramu

 1. Ak chcete prepnúť na zobrazenie sieťového diagramu , na karte Zobraziť v skupine zobrazenia úloh kliknite na položku Sieťový diagram.

  Tlačidlo Sieťový diagram

 2. Na karte úloha v skupine Vložiť kliknite na hornú časť tlačidla úloha .

  Obrázok oblasti vkladania úloh

 3. Do nového poľa úlohy zadajte názov úlohy.

Môžete použiť prehľad a usporiadať si svoj plán počas zadávania úloh, alebo môžete počkať, kým zadáte všetky úlohy projektu. Keď pripravujete prehľad plánu svojho projektu, zjednodušujete jeho usporiadanie, aby sa projekt dal ľahšie vytvoriť, spravovať a udržiavať.

Na začiatok stránky

Vytvorenie viacerých úloh

Ak pridávate naraz niekoľko úloh s priradením zdrojov, a keď sú použité závislosti úloh, môže byť pre vás užitočné, ak budete tieto informácie zadávať do projektu pomocou zobrazenia Formulár úlohy.

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenie úloh na položku Ganttov graf.

  Obrázok oblasti zobrazenia úloh

 2. Na karte Zobraziť kliknite v skupine rozdelené zobrazenie na položku Podrobnosti.

  Obrázok oblasti Rozdelené zobrazenie

  Okno sa rozdelí a v hornej časti bude zobrazenie Ganttovho grafu a v dolnej časti bude zobrazenie Formulár úlohy. Časovú os nie je možné zobraziť pri prezeraní tohto rozdeleného zobrazenia.

 3. V zobrazení ganttovHo grafu (hore) kliknite na prvý prázdny riadok na konci zoznamu úloh.

 4. V zobrazení formulár úlohy (v dolnej časti) zadajte informácie o novej úlohe:

  • Do poľa Názov zadajte názov novej úlohy.

  • Do poľa Trvanie zadajte trvanie úlohy.

  • Ak chcete, aby sa trvanie úlohy zachovalo bez ohľadu na priradenia zdrojov, začiarknite políčko riadené úsilím .

  • Do stĺpcov formulára zadajte podrobné informácie o úlohe (napríklad priradené zdroje a predchádzajúce úlohy).

 5. Kliknutím na tlačidlo OK Uložte novú úlohu a potom kliknite na položku ďalej a prejdite na ďalší riadok v zobrazení Ganttovho grafu.

Poznámka: Na zadanie čiastkových úloh do projektu nie je možné použiť zobrazenie Formulár úlohy. Ak chcete vytvoriť čiastkové úlohy, zarážky a zmenšiť úlohy v zobrazení Ganttovho grafu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie opakovanej úlohy

Ak sa úloha opakuje v nastavených intervaloch, zadajte ju ako opakovaná úloha. Ak sa neopakuje v nastavených intervaloch, zadajte ho ako bežnú úlohu vždy, keď sa vyskytne.

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenie úloh na položku Ganttov graf.

  Obrázok oblasti zobrazenia úloh

 2. Vyberte riadok pod miestom, kde sa má nová úloha zobraziť.

 3. Na karte úloha v skupine Vložiť kliknite na dolnú časť tlačidla úloha a potom kliknite na položku opakovaná úloha.

  Obrázok ponuky Vložiť úlohu

 4. Do poľa Názov úlohy zadajte názov úlohy.

 5. Do poľa Trvanie zadajte trvanie jedného výskytu danej úlohy.

 6. V časti spôsob opakovania kliknite na možnosť denne, týždenne, mesačnealebo ročne.

 7. Začiarknite políčko vedľa každého dňa v týždni, v ktorom sa má úloha vykonať.

 8. Do poľa Štart zadajte počiatočný dátum a vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte položku skončiť poa potom zadajte počet výskytov úlohy.

  • Vyberte položku ukončiť podľaa potom zadajte dátum, kedy sa má opakovaná úloha ukončiť.

   Poznámka: Ak do poľa Začiatok nezadáte dátum, Project použije dátum začatia projektu.

 9. V časti Kalendár na plánovanie tejto úlohy vyberte kalendár zdrojov zo zoznamu Kalendár , ktorý sa má použiť na úlohu. Ak nechcete použiť kalendár, vyberte možnosť žiadne.

  Tip: Ak chcete použiť kalendár, ale nechcete ho naviazať na plánovanie úlohy, začiarknite políčko Plánovanie ignoruje kalendáre zdrojov.

Po vložení opakovanej úlohy sa identifikátory úloh automaticky prečíslujú a v stĺpci ukazovatele Indikátor záhlavia stĺpca sa zobrazí ukazovateľ opakovaná úloha Obrázok ikony .

Ak priradíte zdroje k opakovanej súhrnnej úlohe zadaním názvov zdrojov do poľa názvy zdrojov , zdroj sa priradí k celkovej práci na opakovanej úlohe a nie k jednotlivým opakujúcim sa úlohám, ktoré sa vyskytnú.

Na začiatok stránky

Ďalšie tipy na prácu s úlohami

Ak chcete najefektívnejšie definovať svoje úlohy, zvážte nasledujúce pokyny:

 • RozDeľte úlohy na úroveň podrobností, ktorú chcete sledovať. Mali by ste ich podrobnejšie rozložiť na rizikovejšie oblasti.

 • Uistite sa, že úlohy majú jasné kritériá na dokončenie.

 • Definujte úlohy, ktoré sú krátke v porovnaní s celkovým trvaním projektu. Kratšie úlohy umožňujú jednoduchšie odhadnúť čas a zdroje.

 • Vyhýbajte sa definícii takých vecí ako dovolenky alebo školení ako úloh. Namiesto toho môžete nastavovať kalendáre zdrojov tak, aby predstavovali nepracovné (správne) časové obdobie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×