Vytvorenie iných hlavičiek či piat na párnych a nepárnych stranách

Na základe predvoleného nastavenia vo Worde sú hlavičky a päty na každej strane rovnaké. V prípade zostáv alebo brožúr sa často má nachádzať čosi iné na ľavej a pravej strane dokumentu.

Existuje iný spôsob, ako vymazať alebo zmeniť hlavičku alebo pätu na jednej strane. Pridávate čísla strán? Prečítajte si tému Pridanie rozličných čísel strán do rozličných sekcií.

 1. Dvakrát kliknite v oblasti hlavičky alebo päty (v blízkosti hornej alebo dolnej časti strany), čím sa otvorí položka Nástroje hlavičiek a piat.

 2. Začiarknite políčko Rôzne párne a nepárne strany.

  Možnosti hlavičiek a piat

 3. Na jednej z nepárnych strán kliknite na oblasť hlavičky alebo päty, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na šípku pod položkou Hlavička alebo Päta.

  Pás s nástrojmi balíka Office 14

 4. Môžete použiť niekoľko druhov rozloženia vrátane takých, čo sú určené konkrétne pre párne alebo nepárne rozloženie strán. Posúvajte sa v zozname a kliknite na požadované rozloženie a upravte text.

  Párne a nepárne rozloženia hlavičiek

 5. Zadajte text a potom v párnych stranách zopakujte kroky 3 až 5.

 6. Ak sa chcete vrátiť do základného textu dokumentu, kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu

  Tlačidlo na zatvorenie hlavičky a päty

 1. Ak ste ešte neotvorili dokument na úpravy, kliknite na položky Upraviť dokument > Upraviť v aplikácii Word Online.

  Úpravy vo Worde Online

 2. Kliknite na položky Vložiť > Hlavička a päta.

  Tlačidlo Hlavička a päta

 3. V bielej oblasti, ktorá sa zobrazí v hornej časti oblasti dokumentu, kliknite na položky Možnosti > Iné na párnych a nepárnych stranách.

  Možnosť Iné na párnych a nepárnych stranách

 4. Zadajte text, ktorý sa má zobraziť na párnych stranách.

 5. Kliknite na položku Nepárne strany a zadajte text, ktorý sa má zobraziť na nepárnych stranách.

  Oblasť hlavičky a päty nepárnych strán

 6. Ak chcete pokračovať v úprave dokumentu, kliknite na sivú oblasť dokumentu. Počas úpravy sa hlavička a päta nezobrazujú.

 7. Ak chcete zobraziť, ako bude dokument vyzerať s novou hlavičkou a pätou, kliknite na položky Zobraziť > Zobrazenie na čítanie.

  Tlačidlo Zobrazenie na čítanie

Vytvorenie nepárnych a párnych hlavičiek alebo piat v dokumente, ktorý zatiaľ nepoužíva hlavičky alebo päty

 1. Vyberte nepárnu stranu, napríklad prvú stranu dokumentu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Hlavička a päta vyberte položky Hlavička alebo Päta.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 3. V galérii hlavičiek a piat vyberte návrh s označením (nepárna strana), ako napríklad Strohé (nepárna strana).

 4. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Možnosti začiarknite políčko Rôzne párne a nepárne strany.

 5. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Navigácia vyberte položku Ďalšia sekcia Obrázok tlačidla , čím prejdete kurzorom na hlavičku alebo pätu na párnych stranách.

 6. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Hlavička a päta vyberte položku Hlavička alebo Päta.

 7. V galérii hlavičiek a piat vyberte návrh s označením (párna strana), ako je napríklad Strohé (párna strana).

V prípade potreby môžete formátovať text v hlavičke alebo päte tak, že vyberiete text a použijete možnosti formátovania na paneli s nástrojmi Office Fluent Mini. Ak chcete použiť inú vopred navrhnutú hlavičku alebo pätu, zopakujte tieto kroky a vyberte z galérie inú hlavičku alebo pätu.

Vytvorenie nepárnych a párnych hlavičiek alebo piat v dokumente, ktorý už má hlavičky alebo päty

 1. Dvakrát kliknite v oblasti hlavičky alebo päty.

 2. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Možnosti začiarknite políčko Rôzne párne a nepárne strany.

  Existujúca hlavička alebo päta sa nakonfiguruje iba pre nepárne strany.

 3. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Navigácia vyberte položku Ďalšia sekcia Obrázok tlačidla , čím prejdete kurzorom na hlavičku alebo pätu na párnych stranách a potom vytvorte hlavičku alebo pätu pre párne strany.

Pozrite tiež

Odstránenie alebo zmena hlavičky alebo päty na jednej strane

Pridanie rozličných čísel strán alebo formátov čísel do rozličných sekcií

Pridanie obrázkov do hlavičky alebo päty

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×