Vytvorenie implementačného diagramu UML

Vytvorenie implementačného diagramu UML

Môžete vytvoriť implementačné diagramy UML, ktoré zobrazujú súčasti, porty, rozhrania a vzťahy medzi nimi.

Vzorový diagram súčastí UML.

Najprv otvorte šablónu súčastí UML a vyberte jednu zo štyroch možností. Následne sa zobrazí vzorkovnica Súčasť UML spolu s tvarmi, ktoré zodpovedajú štandardu UML 2.5.

Poznámka: Vzorkovnica súčastí UML je k dispozícii len vtedy, ak ste predplatiteľom programu Visio online (plán 2 ). Ak máte predplatné, skontrolujte, či máte k dispozícii najnovšiu verziu Visia.

Spustenie diagramu

 1. Spustite Visio. Ak je už súbor otvorený, kliknite na položky Súbor > Nové.

 2. Prejdite na položky Kategórie > Softvér a databáza > Súčasť UML.

 3. Vyberte prázdnu šablónu alebo jeden z troch úvodných diagramov. Keď ste už vybrali požadovanú šablónu, kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Vedľa diagramu by sa malo zobraziť okno Tvary. Ak sa nezobrazuje, prejdite na položky Zobraziť > Pracovné tably a skontrolujte, či je vybratá položka Tvary. Ak sa stále nezobrazuje, kliknite na tlačidlo Rozbaliť okno Tvary Tlačidlo Windowsu Rozbaliť tvary nachádzajúce sa na ľavej strane.

 5. Na karte Zobraziť skontrolujte, či je začiarknuté políčko vedľa položky Body pripojenia. Takto sa body pripojenia zobrazia vždy, keď spustíte proces pripájania tvarov.

 6. Teraz presuňte tvary, ktoré sa majú zahrnúť do diagramu, z okna Tvary na stranu. Ak chcete text označení premenovať, dvakrát kliknite na označenie.

Tvary súčastí

Použitie

Tvary súčastí môžete použiť pri každej funkčnej jednotke vo vašom systéme alebo aplikácii.

Tvar súčasti ukladacieho priestoru

Zobrazenie alebo skrytie stereotypu

Kliknutím pravým tlačidlom myši na tvar zobrazíte alebo skryjete označenie stereotypu.

Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku, príkaz Zobraziť stereotyp, textové označenie <<súčasť>>

Podsystémy

Tvar súčasti môžete použiť ako tvar podsystému, ktorý obsahuje iné súčasti. Stačí zmeniť jeho veľkosť tak, aby bol väčší, a presunúť naň ďalšie súčasti. Keď sa zobrazí zvýraznenie zelenou farbou, môžete začať. Od tohto bodu sa bude tvar správať ako kontajner a menší tvar sa bude presúvať spolu s ním.

Tip: Ak súčasť po presunutí na iný tvar zmizne, môžete ju znova zobraziť stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + F.

Tvar podsystému ukladacieho priestoru so súčasťou Poradie presunutou do hornej časti tvaru

Tvary rozhrania

Použitie

 1. Tvar Poskytnuté rozhranie môžete použiť vtedy, keď chcete zadať realizáciu triedy/rozhrania.

 2. Tvar Požadované rozhranie môžete použiť vtedy, keď chcete zadať závislosť triedy/rozhrania.

Dve pripojené rozhrania, 1: Poskytnutý tvar rozhrania zakončený kruhom, 2: Tvar požadovaného rozhrania zakončený soketom

Krok 1

Presuňte tvar Poskytnuté rozhranie na stranu a zarovnajte štvorec portu s bodom pripojenia. Úspešné pripojenie je indikované zeleným zvýraznením okolo bodu pripojenia.

Tvar poskytnutého rozhrania pripojený k tvaru Súčasť

Krok 2

Presuňte tvar Požadované rozhranie na stranu a rovnako zarovnajte štvorec portu s bodom pripojenia. Úspešné pripojenie je indikované zeleným zvýraznením okolo bodu pripojenia.

Tvar požadovaného rozhrania pripojený k tvaru Súčasť

Krok 3

Ak chcete pripojiť poskytnuté aj požadované rozhranie, najprv vyberte tvar Požadované rozhranie. Potom vyhľadajte žltú rukoväť.

Žltá rukoväť na tvare požadovaného rozhrania

Krok 4

Presunutím žltej rukoväti vytvorte pripojenie s poskytnutým rozhraním.

Tvar požadovaného rozhrania pripojený k poskytnutému rozhraniu

Tipy pre spojnice

Vyrovnanie spojníc

Ak má spojnica príliš veľa ťahov, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku rovná spojnica.

Zobraziť násobnosť

V prípade potreby kliknite pravým tlačidlom myši na spojnicu a vyberte položku Zobraziť násobnosť. Po dokončení sa zobrazia štyri textové polia, do ktorých môžete zadať podrobnosti. Ak nepotrebujete všetky textové polia, môžete odstrániť tie, ktoré nepotrebujete.

Zmena typu spojnice

Typ spojnice môžete zmeniť. Môžete napríklad zmeniť spojnicu typu Priradenie na typ Riadené priradenie. Kliknite pravým tlačidlom myši na spojnicu a potom kliknite na položku Nastaviť typ spojnice.

Vytvorenie dynamického pripojenia namiesto bodu pripojenia

Ak očakávate, že sa premiestnite tvary veľa, zvážte vytvorenie dynamického pripojenia namiesto bodu pripojenia.

Posunutie alebo otočenie textu v spojnici

Pravdepodobne budete musieť otočiť alebo presunúť text na čiare spojnice. Postupujte takto:

 1. Kliknutím do prázdnej oblasti na strane zrušte výber všetkého, čo môže byť vybraté.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Blok textu Tlačidlo Blok textu .

 3. Kliknite na spojnicu obsahujúcu text, ktorý chcete otočiť alebo premiestniť.

 4. Presunutím bloku textu ho premiestnite alebo otočte, a to pomocou rukoväte na otáčanie Rukoväť otáčania

 5. Po dokončení kliknite na tlačidlo Nástroj ukazovateľa Tlačidlo Ukazovateľ

  Keď prepnete späť na tlačidlo Nástroj ukazovateľa Tlačidlo Ukazovateľ , text zostane vzhľadom na tvar v rovnakej pozícii. Ak pomocou tlačidla Nástroj ukazovateľa Tlačidlo Ukazovateľ presuniete text, presunie sa aj tvar. Ak chcete text presunúť nezávisle od tvaru, prejdite späť na nástroj Blok textu Tlačidlo Blok textu .

Component diagram displaying the structure of software code as cohesive components

Bublina 1 v časti diagramu sú súčasti všeobecné typy, nie inštancie. Ak chcete zobraziť inštancie súčastí, použite diagram nasadenia.

Zdieľať zošit závislostí označujú, že klientska súčasť je nejakým spôsobom závislá od dodávateľskej súčasti.

 1. V Visio 2010: v časti Kategórie šablón kliknite na položku softvéra potom kliknite na položku Diagram modelu UMLa potom kliknite na položku vytvoriť.

 2. V stromové zobrazenie kliknite pravým tlačidlom myši na balík alebo podsystém, do ktorého chcete zahrnúť implementačný diagram, a potom v ponuke nové kliknite na položku čiastkový diagram.

  Zobrazí sa prázdna strana a Vzorkovnica súčastí UML sa stáva najvyššou vzorkovnicou. Pracovný priestor zobrazuje súčasť ako vodotlač. Do stromového zobrazenia sa pridá ikona znázorňujúca diagram.

  Poznámka: Ak sa stromové zobrazenie nezobrazuje, v ponuke UML ukážte na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Prieskumník modelu.

 3. Myšou presuňte tvar súčasti na stránku kresby pre každú súčasť, ktorú chcete reprezentovať.

 4. Ak je to potrebné, presuňte tvar rozhrania na stránku kresby a prilepíte koncový bod bez kruhu k tvaru súčasti.

  Pridanie rozhrania k triede, súčasti alebo iným prvkom

  1. V statickej štruktúre, súčasť alebo v diagrame nasadenia presuňte tvar rozhrania lízatko na stránku kresby.

  2. Prilepenie koncového bodu bez kruhu na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X na trieda súčasti alebo iný prvok.

  3. Dvojitým kliknutím na tvar rozhrania pridáte názov, operácie a ďalšie hodnoty vlastností.

   Tiplist

   Môžete tiež reprezentovať rozhranie s tvarom obdĺžnikového rozhrania , ktoré sa podobá triede. Tento tvar použite v prípade, ak chcete zobraziť zoznam operácií rozhrania.

   Ak chcete zmeniť typ tvaru, ktorý sa zobrazí pre rozhranie, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar rozhrania a potom kliknite na položku Zobraziť ako rozhranie podobného rozhrania alebo Zobraziť ako rozhranie lízatko.

 5. Tvary závislostí môžete použiť na označenie vzťahov medzi súčasťami alebo medzi jedným komponentom a rozhraním iného komponentu.

  Označenie vzťahu závislosti medzi prvkami UML

  1. Myšou presuňte tvar závislosti od statickej štruktúry UML, nasadenia UMLalebo vzorkovnice súčastí UML na stránku kresby a umiestnite ho vedľa prvkov, ktoré chcete prepojiť.

  2. Prilepenie koncového bodu pomocou šípky na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X na prvku, ktorý je závislý od druhého prvku. Prilepenie koncového bodu bez šípky na bod pripojenia na prvku, ktorý je závislý od druhého prvku.

  3. Dvojitým kliknutím na závislosť pridáte názov, stereotyp a ďalšie vlastnosti.

   Tip: Ak chcete uviesť stopa, vylepšenie, použitie alebo väzba závislosť, môžete použiť tvary sledovania, upresnenia, použitiaalebo viazania zo vzorkovnice statickej štruktúry UML .

 6. Dvojitým kliknutím na ľubovoľný tvar otvorte dialógové okno Vlastnosti UML , v ktorom môžete pridať názov, atribúty, operácie a ďalšie vlastnosti.

 7. Uložte diagram.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Pozrite tiež

Diagramy UML vo Visiu

Vytvorenie komunikačného diagramu UML

Vytvorenie diagramu nasadenia UML

Vytvorenie sekvenčného diagramu UML

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×