Vytvorenie hypertextového prepojenia

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Word vytvorí hypertextové prepojenie automaticky po stlačení klávesu ENTER alebo medzerník po zadaní adresy existujúcej webovej stránky, ako je napríklad www.contoso.com.

Ak chcete kliknite na prepojenie namiesto stlačenia klávesu CTRL pri klikaní na, pozrite si tému kliknite na prepojenie.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie vlastného hypertextového prepojenia na dokument, súbor alebo webovú stránku

Vytvorenie hypertextového prepojenia na prázdnu e-mailovú správu

Vytvorenie hypertextového prepojenia na určité umiestnenie

Rýchle vytvorenie hypertextového prepojenia na iný súbor

Zapnutie alebo vypnutie automatických hypertextových prepojení

Odstránenie hypertextového prepojenia

Kliknite na prepojenie

Vytvorenie vlastného hypertextového prepojenia na dokument, súbor alebo webovú stránku

 1. Vyberte text alebo obrázok, ktorý sa má zobraziť ako hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

  Pás s nástrojmi balíka Office 14

  Môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na text alebo obrázok a potom kliknite na položku hypertextové prepojenie vzhľad tlačidla v kontextovej ponuke.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vytvoriť prepojenie na existujúci súbor alebo webovú stránku, v časti Prepojiť na kliknite na položku Existujúci súbor alebo stránka a potom do poľa Adresa zadajte adresu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie. Ak adresu súboru nepoznáte, kliknite na šípku vedľa zoznamu Kde hľadať a prejdite na požadovaný súbor.

  • Ak chcete vytvoriť prepojenie na ešte nevytvorený súbor, kliknite na položku Vytvoriť nový dokument v časti Prepojiť na, do poľa Názov nového dokumentu zadajte názov nového súboru a potom v časti Kedy upravovať kliknite na položku Upraviť nový dokument neskôr alebo na položku Upraviť nový dokument teraz.

   Poznámka: Obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí pri umiestnení kurzora na hypertextové prepojenie, môžete prispôsobiť kliknutím na položku Obrazovkový komentár a následným zadaním požadovaného textu. Ak komentár nezadáte, Word použije ako komentár cestu alebo adresu súboru.

Na začiatok stránky

Vytvorenie hypertextového prepojenia na prázdnu e-mailovú správu

 1. Vyberte text alebo obrázok, ktorý sa má zobraziť ako hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

  Pás s nástrojmi balíka Office 14

  Môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na text alebo obrázok a potom kliknite na položku hypertextové prepojenie vzhľad tlačidla v kontextovej ponuke.

 3. V časti Prepojiť na kliknite na položku E-mailová adresa.

 4. Požadovanú e-mailovú adresu zadajte do poľa E-mailová adresa alebo ju vyberte v zozname Naposledy použité e-mailové adresy.

 5. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.

 • Niektoré webové prehliadače a e-mailové programy nemusia rozpoznať riadok predmetu.

 • Obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí pri umiestnení kurzora na hypertextové prepojenie, môžete prispôsobiť kliknutím na položku Obrazovkový komentár a následným zadaním požadovaného textu. Ak komentár nezadáte, Word použije ako komentár reťazec mailto, za ktorým nasleduje e-mailová adresa a riadok predmetu.

Tip: Vytvoriť hypertextové prepojenie na prázdnu e-mailovú správu je možné zadaním adresy do dokumentu. Zadajte napríklad meno@priklad.com a Word vytvorí hypertextové prepojenie, ale iba ak ste nevypli automatické formátovanie hypertextových prepojení.

Na začiatok stránky

Vytvorenie hypertextového prepojenia na určité umiestnenie

Ak chcete vytvoriť prepojenie na miesto v tom istom dokumente alebo v inom dokumente, musíte označenie umiestnenia hypertextového prepojenia alebo cieľ a potom pridajte prepojenie.

Označenie umiestnenia hypertextového prepojenia

Umiestnenie hypertextového prepojenia môžete označiť vložením záložka. Ak ste prepojenie na miesto v rovnakom dokumente, môžete použiť aj štýl nadpisu označte miesto.

Vloženie záložky

V dokumente, ktorý chcete vytvoriť prepojenie, postupujte takto:

 1. Vyberte text alebo položku, ktorej chcete priradiť záložku, alebo kliknite na miesto, kam chcete záložku vložiť.

 2. Na karte Vložiť v skupine prepojenia kliknite na položku Záložka.

  Pás s nástrojmi balíka Office 14

 3. V časti Názov záložky zadajte názov.

  Názvy záložiek musia začínať písmenom a môžu obsahovať čísla. Do názvu záložky nesmiete zadať medzery, slová však môžete oddeliť znakom podčiarknutia, napríklad Prvý_nadpis.

 4. Kliknite na položku Pridať.

Použitie štýlu nadpisu

Pri prepojení do umiestnenia v tom istom dokumente použijete niektorý z vstavaných štýlov v programe Word na text, ktorý chcete prejsť na mieste. V aktuálnom dokumente, postupujte takto:

 1. Vyberte text, pre ktorý chcete použiť štýl nadpisov.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na požadovaný štýl.

  Skupina Štýly

  Ak ste napríklad vybrali text, ku ktorému chcete priradiť štýl hlavného nadpisu, kliknite na štýl s názvom Nadpis 1 v galérii Rýchle štýly.

Pridanie prepojenia na konkrétne miesto v aktuálnom dokumente

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý sa má zobraziť ako hypertextové prepojenie.

 2. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Hypertextové prepojenie vzhľad tlačidla .

 3. V časti Prepojiť na kliknite na položku Miesto v tomto dokumente.

 4. V zozname vyberte požadovanú záložku alebo nadpis alebo ktoré chcete vytvoriť prepojenie.

  Poznámka: Obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí pri umiestnení kurzora na hypertextové prepojenie, môžete prispôsobiť kliknutím na položku Obrazovkový komentár a následným zadaním požadovaného textu. Ak komentár nezadáte, Word použije ako komentár prepojenia na nadpis text Aktuálny dokument. Pre prepojenia na záložky použije Word názov záložky.

Pridanie prepojenia na konkrétne miesto v inom dokumente

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý sa má zobraziť ako hypertextové prepojenie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku hypertextové prepojenie vzhľad tlačidla v kontextovej ponuke.

 3. V zozname Prepojiť na kliknite na položku Existujúci súbor alebo webová stránka.

 4. Kliknite na kartu súbor, ktorý chcete vytvoriť prepojenie, a potom kliknite na položku Záložka.

 5. V zozname vyberte záložku, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

  Poznámka: Obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí pri umiestnení kurzora na hypertextové prepojenie, môžete prispôsobiť kliknutím na položku Obrazovkový komentár a následným zadaním požadovaného textu. Ak komentár nezadáte, Word použije ako komentár prepojenia na nadpis text Aktuálny dokument. Pre prepojenia na záložky použije Word názov záložky.

Na začiatok stránky

Rýchle vytvorenie hypertextového prepojenia na iný súbor

Hypertextové prepojenie môžete rýchlo vytvoriť bez použitia dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia presúvaním vybratého textu alebo obrázkov z dokumentu programu Word.

Dôležité: Text musíte kopírovať zo súboru, ktorý už bol uložený.

Poznámka: Pri vytváraní hypertextových prepojení nemožno presúvať myšou nakreslené objekty, napríklad tvary. Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na nakreslený objekt, vyberte objekt, pravým tlačidlom myši naň kliknite a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Hypertextové prepojenie vzhľad tlačidla .

Vytvorenie hypertextového prepojenia presúvaním obsahu z iného dokumentu Wordu

 1. Uložte súbor, ku ktorému chcete vytvoriť prepojenie. Bude to cieľový dokument.

 2. Otvorte dokument, do ktorého chcete pridať hypertextové prepojenie.

 3. Otvorte cieľový dokument a vyberte text, obrázok alebo inú položku, na ktorú chcete prejsť.

  Môžete vybrať napríklad niekoľko prvých slov výberu dokumentu, ku ktorému chcete vytvoriť prepojenie.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku, presuňte ju na panel úloh a podržte nad ikonou dokumentu, do ktorého chcete pridať hypertextové prepojenie.

 5. Uvoľnite pravé tlačidlo myši tam, kde sa má na stránke zobraziť hypertextové prepojenie a potom kliknite na položku Vytvoriť prepojenie tu vzhľad tlačidla .

  Poznámka: Vybratý text, obrázok alebo položka predstavuje prepojenie na cieľový dokument.

Na začiatok stránky

Zapnutie alebo vypnutie automatických hypertextových prepojení

Automatické prepojenia môžete zapnúť alebo vypnúť. Ak používate automatické prepojenia a Word zobrazuje len časť cesty prepojenia, môžete zmeniť nastavenia na zobrazovanie celej cesty hypertextového prepojenia.

Zapnutie automatických hypertextových prepojení

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky .

 4. Kliknite na položku Možnosti automatických opráv a potom kliknite na kartu Automatický formát pri písaní.

 5. Začiarknite políčko Internetové a sieťové cesty hypertextovými prepojeniami.

Zobrazenie celej cesty hypertextových prepojení

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na tlačidlo Spresnenie.

 4. V časti Všeobecné, kliknite na položku Web – možnosti a potom kliknite na kartu súbor.

 5. Zrušte začiarknutie políčka aktualizovať prepojenia pri ukladaní.

Vypnutie automatických hypertextových prepojení

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky .

 4. Kliknite na položku Možnosti automatických opráv a potom kliknite na kartu Automatický formát pri písaní.

 5. Zrušte začiarknutie políčka Internetové a sieťové cesty hypertextovými prepojeniami.

Odstránenie hypertextového prepojenia

Použite jeden z nasledovných postupov:

 • Stlačte kombináciu klávesov CTRL + Z. Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie zo zadanej URL adresy, kombináciu klávesov CTRL + Z stlačte okamžite po zadaní adresy alebo URL adresy.

  Poznámka: Po druhom stlačení kombinácie klávesov CTRL + Z sa zadaná URL adresa odstráni.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie, v kontextovej ponuke kliknite na položku Upraviť hypertextové prepojenie a potom kliknite na položku Odstrániť prepojenie.

Na začiatok stránky

Kliknite na prepojenie

Na základe predvoleného nastavenia program Word vyžaduje, aby ste stlačte kláves CTRL a Kliknutím prejdete na cieľ hypertextového prepojenia. Zabráni sa naraz prejdete do cieľového umiestnenia, keď sa pokúšate upraviť dokument.

Ak chcete zmeniť toto nastavenie tak, že kliknete na prepojenie bez toho, aby stlačte kláves CTRL, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na tlačidlo Spresnenie.

 4. V časti Možnosti úprav zrušte začiarknutie políčka Prechod na prepojenie podržaním klávesu CTRL a kliknutím.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×