Vytvorenie grafu pomocou webovej časti Graf

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok sa vzťahuje na verzie SharePoint 2010. Ak používate SharePoint Online, v téme Použitie webovej časti rýchle graf.

Webová časť graf môžete použiť na vytvorenie a zobrazenie grafu na stránke. Graf webové časti sú užitočné na vizuálne prezentovanie údajov v čiarové grafy, pruhové grafy a iné zobrazenia. Grafy povoliť vy a ostatní používatelia zobraziť informácie o výkone v skratke.

Keď vytvoríte a pridanie webová časť graf na stránku, zvyčajne to urobiť viacerých etáp. Najprv pridáte na stránku webová časť graf. Ďalej pripojení webová časť graf k zdroju údajov a konfigurovanie grafu na zobrazenie údajov. Napokon, môžete voliteľne zmeniť vzhľad webovej časti graf.

Obsah tohto článku

Fáza 1: Pridanie grafu webovej časti na stránku webových častí

Fáza 2: Pripojenie k zdroju údajov a konfigurovanie webovej časti graf

Fáza 3: Zmena vzhľadu webovej časti graf

Fáza 1: Pridanie grafu webovej časti na stránku webových častí

V tejto fáze, vytvorte alebo otvorte stránku na úpravu a pridajte prázdna webová časť graf na stránku.

 1. Začnite vytvorením strany alebo otvorte existujúcu stránku na úpravu.

 2. Na páse s nástrojmi, kliknite na kartu Vložiť a potom v skupine Webových častí, kliknite na položku Webových častí.

 3. V časti kategórie kliknite na položku Pracovných údajov.

 4. V časti Webové časti, kliknite na položku Webová časť graf a potom kliknite na položku Pridať.

 5. Pokračujte Fáza 2: pripojenie k zdroju údajov a konfigurovanie webovej časti graf.

Na začiatok stránky

Fáza 2: Pripojenie k zdroju údajov a konfigurovanie webovej časti graf

V tejto fáze vyberte pripojenie zdroja údajov a konfigurovanie webovej časti graf.

Poznámka: Skôr než začnete, uistite sa, že stránku, ktorá obsahuje webová časť graf je v režime úprav.

 1. Vyhľadajte webová časť graf, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku údaje a vzhľad hypertextových.

 2. Na stránke pripojením údajov & graf vzhľad sprievodcov kliknite na položku Pripojiť graf k údajom otvorte sprievodcu pripojením údajov.

 3. Na stránke Výber zdroja údajov vyberte typ zdroja údajov a potom kliknite na tlačidlo ďalej. Môžete si vybrať z možností, ktoré sú popísané v nasledujúcej tabuľke:

Možnosť

Popis

Pripojenie k inej webovej časti

Túto možnosť použite na pripojenie webovej časti graf k inej webovej časti, ktorý umožňuje odosielanie údajov. Tieto webové časti Príklady knižnice dokumentov alebo zoznamu kontaktov.

Poznámka: Uistite sa, že webovej časti, ktorú chcete použiť, je už na tej istej strane ako webová časť graf.

Pripojenie k zoznamu

Túto možnosť použite na pripojenie webovej časti graf do zoznamu, ktorý sa nachádza v tej istej kolekcie lokalít.

Pripojenie ku katalógu pracovných údajov

Túto možnosť môžete použiť na pripojíte webová časť graf pre súčasť Business Connectivity Services (BCS). BCS umožňuje integráciu s externými údajmi, vrátane rad podnikových aplikácií. BCS vytvorí nad katalógu pracovných údajov technológiu, ktorá bola doručená v Microsoft Office SharePoint Server 2007. Ďalšie informácie o služby BCS nájdete v téme Plánovanie služby Business Connectivity Services.

Pripojenie k služieb Excel Services

Túto možnosť použite na pripojenie webovej časti graf do zošita programu Excel, ktorý bol publikovaný v službe Excel Services.

 1. Na stránke pripojenie k zdroju údajov vyberte zdroj údajov, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 2. Na stránke načítanie a filtrovanie údajov zobrazte ukážku údajov, ktoré sa použijú pre webová časť graf.

 3. Môžete tiež nastaviť parametre, ak chcete zobraziť podmnožinu údajov, použite nasledujúci postup:

  1. Kliknite na znamienko plus (+) vedľa filtre rozbaľte časť Zadefinovať parametre filtra.

  2. Ak chcete vybrať položku, napríklad stĺpec v množine údajov v rozbaľovacom zozname Názov parametra.

  3. V rozbaľovacom zozname Typ vyberte typ vhodné operátora.

  4. Ak chcete zadať kritérium, ktoré chcete použiť pri filtrovaní pomocou poľa Predvolená hodnota.

  5. Kliknite na položku Zobraziť ukážku údajov a Zobraziť filtrované údaje.

  6. Zopakujte kroky 1 až 6 pre každý ďalší parameter, ktorý chcete použiť v grafe.

 4. Po dokončení zobrazenie ukážky a filtrovania údajov, kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Môžete tiež určiť, ako chcete údaje zobraziť, pomocou stránky Naviazanie grafu na údaje. To zadaním jedného stĺpca pre Pole Y a iného stĺpca pre Pole X.

 6. Kliknite na položku Dokončiť pre zobrazenie grafu v jeho stránky.

Na začiatok stránky

Fáza 3: Zmena vzhľadu webovej časti graf

Po vytvorení webová časť graf, môžete zmeniť vzhľad grafu. Môžete napríklad vybrať typ grafu a zadajte nastavenia zobrazenia, vrátane motívy, názov grafu a legendy, osí a čiar mriežky, a tak ďalej.

Poznámka: Skôr než začnete, uistite sa, že stránku, ktorá obsahuje webová časť graf je v režime úprav.

 1. Vyhľadajte webová časť graf, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku údaje a vzhľad hypertextových.

 2. Na stránke pripojením údajov & graf vzhľad sprievodcov kliknite na položku Prispôsobiť svoj graf otvorte Sprievodcu grafom prispôsobenia.

 3. Na stránke Výber typu grafu vyberte typ grafu pomocou nasledujúceho postupu:

  1. V časti Typ grafu kategórie kliknite na kategóriu grafu.

  2. V časti Šablóny grafu, kliknite na položku alebo odstránenie šablóny grafu

  3. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na stránke Vlastnosti vzhľadu grafu vyberte motív pomocou nasledujúceho postupu:

  1. V časti Motív vzhľadu pomocou zozname motív vyberte motív v grafe.

  2. Ak Kreslenie štýl zoznamu je k dispozícii, použite ho na určenie spôsobu položiek v grafe Zobraziť. Napríklad, ak ste vybrali typ koláčového grafu, potom môžete Kreslenie štýl zoznam môžete určiť zobrazenia okraja "koláča".

  3. Ak chcete určiť úroveň nepriehľadnosť farby grafu v rozbaľovacom zozname Priehľadnosť. Vyberte napríklad 0% - plné zobraziť graf v bohaté farby a 100% - neviditeľné zobraziť graf ako priehľadné (bez toho, aby každá farba).

 5. Voliteľne môžete zadať šírku, výšku a formát obrázku, ktorý chcete použiť v grafe, použite v časti veľkosť a formát.

 6. Po nakonfigurovaní vlastnosti vzhľadu grafu, kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Voliteľne môžete určiť nastavenia, napríklad názov grafu a legendy, osí alebo mriežky, menovky údajov a ďalšie vlastnosti, pomocou stránky Vlastnosti prvkov grafu.
  Na konfiguráciu jedného alebo viacerých vlastnosti prvkov grafu, vyberte kartu a potom použite tento postup (podľa potreby):

  Nadpis a legendy

Sekcia

Procedúra

Názvy

 1. Začiarknite políčko Zobraziť názov grafu.

 2. Do poľa názov zadajte názov grafu.

 3. Ak chcete určiť typ písma, veľkosť a štýl ako názov grafu v rozbaľovacom zozname písmo.

 4. V rozbaľovacom zozname Farba a vyberte farbu pre text názvu grafu.

 5. V časti pozícia kliknite na miesto, kam chcete názov grafu na zobrazenie.

 6. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  1. Prejdite do časti legendy.

  2. Kliknite na kartu druhého, napríklad na kartu osi a čiaram mriežky.

  3. Kliknite na položku Dokončiť pre zobrazenie grafu v jeho stránky.

Legendy

 1. Začiarknite políčko Zobraziť legendu.

 2. Ak chcete určiť typ písma, veľkosť a štýl pre legendy grafu v rozbaľovacom zozname Legendy písmo.

 3. Do poľa názov zadajte názov pre legendy grafu.

 4. Ak chcete určiť typ písma, veľkosť a štýl názov legendy grafu v rozbaľovacom zozname Názov písma.

 5. V rozbaľovacom zozname Farba a vyberte farbu pre text nadpisu legendy grafu.

 6. Môžete tiež prekrytia legendy grafu v grafe, začiarknite políčko Ukotviť na oblasť grafu.

 7. Ak chcete určiť, či sa má zobraziť ako tabuľku, stĺpec alebo riadok položky legendy grafu v rozbaľovacom zozname štýl.

 8. V časti pozícia kliknite na položku zadať umiestnenie legendy grafu na zobrazenie.

 9. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  1. Kliknite na kartu druhého, napríklad na kartu osi a čiaram mriežky.

  2. Kliknite na položku Dokončiť pre zobrazenie grafu v jeho stránky.

Osí a mriežky

Sekcia

Procedúra

OS x
o r
y

Poznámka: V závislosti od typu grafu, ktorý sa používa v grafe, môže alebo nemusí mať možnosť Formátovať OS alebo jeho mriežky. Napríklad, ak graf je zobrazený ako koláčový graf, bez možnosti sú k dispozícii na karte osi a mriežky. Na druhej strane, ak sa pruhový graf zobrazuje graf, veľa možností sú k dispozícii na karte osi a mriežky.

 1. V časti osi x (alebo y ) v rozbaľovacom zozname Zobraziť os môžete zobraziť alebo skryť osi.

  • Výber automatického alebo True, ak chcete zobraziť OS.

  • Vyberte možnosť False, Ak chcete skryť OS.

 2. Ak chcete zobraziť názov osi, použite nasledujúci postup:

  1. Začiarknite políčko Zobraziť názov osi.

  2. Do poľa názov zadajte názov osi.

  3. Ak chcete určiť typ písma, veľkosť a štýl pre názov osi v rozbaľovacom zozname Názov písma.

  4. Ak chcete určiť miesto, kde sa má názov osi, ktorý sa zobrazí v rozbaľovacom zozname Zarovnanie.

 3. Ak chcete zobraziť názvy položiek na OS, použite nasledujúci postup:

  1. Začiarknite políčko Zobraziť menovky osi.

  2. Ak chcete určiť typ písma, veľkosť a štýl pre menovky osi v rozbaľovacom zozname písmo.

  3. V rozbaľovacom zozname Farba a vyberte farbu pre menovky osi.

  4. Môžete tiež zmeniť spôsob zobrazenia na menovky na osi, v rozbaľovacom zozname Formát. Napríklad, môžete vybrať určitého formátu dátumov, ak dátumy sa používajú v osi.

  5. Začiarknite políčko Zobraziť menovky osi v hornej časti grafu (na rozdiel od spodnej časti grafu) obrátene.

  6. Začiarknite políčko Interlaced zobrazíte tieňované pozadie riadky v grafe. Je to užitočné, ak graf je príliš veľký alebo obsahuje veľa pruhov alebo stĺpcov.

 4. Ak chcete upraviť mierku osi, zadajte aspoň jednu z nasledujúcich možností nastavenia osí:

  • Začiarknite políčko Zahrnúť nula (0) v rozsahu hodnôt začať od nuly.

  • Začiarknite políčko Logaritmická mierka Zmena mierky osi použitie Logaritmická hodnôt namiesto skutočných hodnôt. Toto je užitočné, ak graf obsahuje širokú škálu hodnôt, alebo ak rovnako rozložené hodnoty sú čísla, ktoré zvýšenie exponenciálne (napríklad 1, 10, 100, atď.) namiesto po sebe nasledujúcich hodnôt, ktoré zvýšiť lineárne (napríklad 1, 2, 3, atď.).

  • Začiarknite políčko okrajov strany tak, aby zahŕňalo medzier naľavo od položky meno a priezvisko v grafe. Napríklad, ak grafe sa zobrazujú ako zvislé pruhy, vyberiete na strane okraje začiarkavacie políčko na konfiguráciu grafe zobrazte veľkosť medzery medzi okrajom grafu a okrajoch panelov meno a priezvisko.

  • Pomocou poľa minimálna môžete určiť minimálna hodnota osi.

  • Pomocou poľa Maximálna môžete určiť maximálna hodnota osi.

 5. Ak chcete Zobraziť mriežku v grafe, použite nasledujúci postup:

  1. Začiarknite políčko Zobraziť hlavné čiary mriežky. Hlavné mriežky sa zobrazia ako sivé čiary v grafe a slúžia na jednoduchšie zobraziť graf približnej hodnoty.

  2. V poli Interval hlavné mriežky, zadajte číslo, ktoré zodpovedá interval, ktorý chcete použiť pre hlavné mriežky. Napríklad, ak graf zobrazí údaje v jednotkách 100, zadávate 100 intervale zobrazíte hlavné mriežky.

  3. Pomocou Značiek zoznam môžete určiť, či a ako značiek sa zobrazia v grafe. Značky sa zobrazia pozdĺž osi zjednodušte zobrazovanie hodnôt približnej grafu.

  4. Môžete tiež pridať ďalší súbor čiar mriežky grafu, začiarknite políčko Zobraziť vedľajšie čiary mriežky. Vedľajšie mriežky sa zvyčajne používajú menšie intervaly ako hlavné mriežky.

  5. V poli Interval vedľajšiu mriežku, zadajte číslo, ktoré zodpovedá interval, ktorý chcete použiť pre vedľajšiu mriežku.

  6. Pomocou Značiek zoznam môžete určiť, či a ako značiek sa zobrazia v grafe. Značky sa zobrazia pozdĺž osi zjednodušte zobrazovanie hodnôt približnej grafu.

 6. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  1. Prejsť do časti Vedľajšej osi x alebo Sekundárny y.

  2. Kliknite na kartu druhého, napríklad na kartu menovky údajov a značky.

  3. Kliknite na položku Dokončiť pre zobrazenie grafu v jeho stránky.

Vedľajšia os x
alebo
vedľajšiu os y

Vedľajšia os x zvyčajne sa zobrazí v hornej časti grafu, keďže vedľajšiu os y je zvyčajne zobrazený pozdĺž pravej časti grafu.

Poznámka: V závislosti od typu grafu, ktorý sa používa v grafe, môže alebo nemusí mať možnosť Zobraziť vedľajšiu os alebo jeho mriežky.

 1. V časti Vedľajšej osi x (alebo Sekundárne y ) v rozbaľovacom zozname Zobraziť os môžete zobraziť alebo skryť vedľajšiu os.

  • Výber automatického alebo True, ak chcete zobraziť OS.

  • Vyberte možnosť False, Ak chcete skryť OS.

 2. Ak chcete zobraziť názov vedľajšiu os, použite nasledujúci postup:

  1. Začiarknite políčko Zobraziť názov osi.

  2. Do poľa názov zadajte názov osi.

  3. Ak chcete určiť typ písma, veľkosť a štýl pre názov osi v rozbaľovacom zozname Názov písma.

  4. Ak chcete určiť miesto, kde sa má názov osi, ktorý sa zobrazí v rozbaľovacom zozname Zarovnanie.

 3. Ak chcete zobraziť názvy položiek na vedľajšiu os, použite nasledujúci postup:

  1. Začiarknite políčko Zobraziť menovky osi.

  2. Ak chcete určiť typ písma, veľkosť a štýl pre menovky osi v rozbaľovacom zozname písmo.

  3. V rozbaľovacom zozname Farba a vyberte farbu pre menovky osi.

  4. Môžete tiež zmeniť spôsob zobrazenia na menovky na osi, v rozbaľovacom zozname Formát. Napríklad, môžete vybrať určitého formátu dátumov, ak dátumy sa používajú v osi.

  5. Začiarknite políčko Zobraziť menovky osi v hornej časti grafu (na rozdiel od spodnej časti grafu) obrátene.

  6. Začiarknite políčko Interlaced zobrazíte tieňované pozadie riadky v grafe. Je to užitočné, ak graf je príliš veľký alebo obsahuje veľa pruhov alebo stĺpcov.

 4. Ak chcete upraviť mierku vedľajšiu os, zadajte aspoň jednu z nasledujúcich možností nastavenia osí:

  • Začiarknite políčko Zahrnúť nula (0) v rozsahu hodnôt začať od nuly.

  • Začiarknite políčko Logaritmická mierka Zmena mierky osi použitie Logaritmická hodnôt namiesto skutočných hodnôt. Toto je užitočné, ak graf obsahuje širokú škálu hodnôt, alebo ak rovnako rozložené hodnoty sú čísla, ktoré zvýšenie exponenciálne (napríklad 1, 10, 100, atď.) namiesto po sebe nasledujúcich hodnôt, ktoré zvýšiť lineárne (napríklad 1, 2, 3, atď.).

  • Začiarknite políčko okrajov strany tak, aby zahŕňalo medzier naľavo od položky meno a priezvisko v grafe. Napríklad, ak grafe sa zobrazujú ako zvislé pruhy, vyberiete na strane okraje začiarkavacie políčko na konfiguráciu grafe zobrazte veľkosť medzery medzi okrajom grafu a okrajoch panelov meno a priezvisko.

  • Pomocou poľa minimálna môžete určiť minimálna hodnota osi.

  • Pomocou poľa Maximálna môžete určiť maximálna hodnota osi.

 5. Ak chcete Zobraziť mriežku v grafe, použite nasledujúci postup:

  1. Začiarknite políčko Zobraziť hlavné čiary mriežky. Hlavné mriežky sa zobrazia ako sivé čiary v grafe a slúžia na jednoduchšie zobraziť graf približnej hodnoty.

  2. V poli Interval hlavné mriežky, zadajte číslo, ktoré zodpovedá interval, ktorý chcete použiť pre hlavné mriežky. Napríklad, ak graf zobrazí údaje v jednotkách 100, zadávate 100 intervale zobrazíte hlavné mriežky.

  3. Pomocou Značiek zoznam môžete určiť, či a ako značiek sa zobrazia v grafe. Značky sa zobrazia pozdĺž osi zjednodušte zobrazovanie hodnôt približnej grafu.

  4. Môžete tiež pridať ďalší súbor čiar mriežky grafu, začiarknite políčko Zobraziť vedľajšie čiary mriežky. Vedľajšie mriežky sa zvyčajne používajú menšie intervaly ako hlavné mriežky.

  5. V poli Interval vedľajšiu mriežku, zadajte číslo, ktoré zodpovedá interval, ktorý chcete použiť pre vedľajšiu mriežku.

  6. Použitie Značiek zoznam môžete určiť, či a ako značiek sa zobrazia v grafe. Značky sa zobrazia pozdĺž osi zjednodušte zobrazovanie hodnôt približnej grafu.

 6. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  1. Kliknite na kartu druhého, napríklad na kartu menovky údajov a značky.

  2. Kliknite na položku Dokončiť pre zobrazenie grafu v jeho stránky.

Menovky údajov a značky

Sekcia

Procedúra

Označenia

 1. Začiarknite políčko Zobraziť menovky zobrazíte označenia, ako sú hodnoty v grafe.

 2. Vyberte požadovaný typ menovky, ktoré chcete zobraziť v rozbaľovacom zozname Hodnota menovky. Napríklad Zobraziť hodnoty, ktoré sa nachádzajú v zdroji údajov, ktorý sa používa v grafe, vyberte položku Zobraziť predvolené hodnoty.

 3. Ak chcete určiť typ písma, veľkosť a štýl pre označenia údajov v rozbaľovacom zozname písmo.

 4. V rozbaľovacom zozname Farba vyberte farbu označenia údajov.

 5. Môžete tiež upraviť zobrazenia označení údajov, v rozbaľovacom zozname Formát. Môžete napríklad vybrať určitého formátu dátumov, ak dátumy sa používajú v grafe.

 6. Môžete tiež zobrazovať menovky údajov v grafe, v poli Uhol označenia uhlom zadajte číslo. Číslo, ktoré zadáte zodpovedá počtu stupňov v smere hodinových ručičiek, ktoré chcete zobraziť označenia údajov. Zobraziť menovky údajov uhlom mierne, nadol, sa môžu zadajte napríklad "10" v poli Uhol označenia.

 7. Ak chcete zadať umiestnenie menoviek údajov v grafe Zobraziť v rozbaľovacom zozname Zarovnanie menovky. Napríklad zobrazovať menovky údajov mimo samotný graf hodnoty, vyberte mimo v zozname Zarovnanie menovky.

 8. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  1. Prejdite do časti Značky údajových bodov.

  2. Kliknite na kartu druhého, napríklad na kartu hypertextových prepojení a popisy.

  3. Kliknite na položku Dokončiť pre zobrazenie grafu v jeho stránky.

Značky údajových bodov

 1. Začiarknite políčko Zobraziť značky na zvýraznenie dôležitých údajov v grafe.

 2. V rozbaľovacom zozname Štýl značky vyberte požadovaný typ značky, ktoré chcete použiť.

 3. V dialógovom okne Veľkosť značky zadajte číslo a zadajte veľkosť (v pixloch) značky údajových bodov, ktoré chcete použiť.

 4. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  1. Kliknite na kartu druhého, napríklad na kartu hypertextových prepojení a popisy.

  2. Kliknite na položku Dokončiť pre zobrazenie grafu v jeho stránky.

Hypertextové prepojenia a popisy

Sekcia

Procedúra

Hypertextové prepojenia a Popisy

Tri typy položiek vo webovej časti graf môžete pridať hypertextové prepojenia a názvy tlačidiel:

 • Rad grafu (čo zodpovedá pruhov v pruhovom grafe)

 • Legendy grafu

 • Menovky údajov v grafe

Hypertextové prepojenia môžete použiť na priame používateľom grafu na iné lokality, ktoré obsahujú dodatočné informácie. Popisy môžete použiť na zobrazenie komentárov alebo poznámky ako dodatočné informácie v grafe.

Poznámka: Graf používateľom sa zobrazí len popisy a hypertextové prepojenia po ich umiestnite ich myšou nad konkrétny graf prvok. Ak chcete vidieť rad tip alebo kliknite na položku hypertextové prepojenie v pruhovom grafe, napríklad graf používateľa musí umiestni ukazovateľ myši nad pruh v grafe.

 1. V rozbaľovacom zozname Rad údajov vyberte rad údajov, pre ktorú chcete pridať hypertextové prepojenie alebo názov tlačidla.

  Poznámka: Ak graf obsahuje len jeden rad údajov, Rad údajov zoznam obsahuje len predvolené.

 2. Pomocou poľa Radu prepojenia zadajte adresu webovej lokality (URL) na lokalitu, napríklad webovú lokalitu alebo na tímovú lokalitu. V grafe, hypertextové prepojenie sa priložia k rad položiek, ako napríklad pruhy v pruhovom grafe.

 3. Pomocou Tlačidla rad poľa potrebné informácie, ako napríklad poznámku, ktorá sa zobrazí, keď používateľ grafu prechode myšou nad rad položky, napríklad pruhu v pruhovom grafe.

 4. Pomocou textového poľa Legendy prepojenia zadajte adresu webovej lokality (URL) na lokalitu, napríklad webovú lokalitu alebo na tímovú lokalitu. V grafe, hypertextové prepojenie sa priložia k legendy grafu.

 5. Pomocou poľa Legendy Popis zadajte informácie, napríklad poznámku, ktorá sa zobrazí, keď používateľ grafu prechode myšou nad legendy grafu.

 6. Pomocou poľa Označenie prepojenia zadajte adresu webovej lokality (URL) na lokalitu, napríklad webovú lokalitu alebo na tímovú lokalitu. V grafe, hypertextové prepojenie sa priložia k menovky údajov v grafe.

 7. Použitie poľa Popis menovky na zadávanie informácií, napríklad poznámku, ktorá sa zobrazí, keď používateľ grafu prechode myšou nad označenia údajov v grafe.

 8. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  1. Kliknite na kartu druhého, ako je napríklad názov a legenda kartu.

  2. Kliknite na položku Dokončiť pre zobrazenie grafu v jeho stránky.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×