Vytvorenie grafu pomocou webovej časti Graf.

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou webovej časti Graf je možné vytvoriť a zobraziť graf na stránke. Webové časti Graf sú užitočné na vizuálne zobrazenie údajov čiarových grafov, pruhových grafov a ďalších zobrazení. Pomocou grafov môžete vy aj ostatní používatelia získať prehľadné informácie o výkone.

Vytváranie a pridávanie webovej časti Graf na stránku sa zvyčajne vykonáva vo viacerých fázach. Najprv je potrebné pridať webovú časť Graf na stránku, potom sa webová časť Graf pripojí k zdroju údajov a graf sa nakonfiguruje tak, aby sa zobrazovali údaje. Nakoniec je možné voliteľne zmeniť zobrazenie webovej časti Graf.

Obsah tohto článku

Fáza 1: Pridanie grafu webovej časti na stránku webových častí

Fáza 2: Pripojenie k zdroju údajov a konfigurovanie webovej časti graf

Fáza 3: Zmena vzhľadu webovej časti graf

Fáza 1: Pridanie webovej časti Graf na stránku webových častí

V tejto fáze je potrebné vytvoriť alebo otvoriť stránku na úpravy a následne na ňu pridať prázdnu webovú časť Graf.

 1. Začnite vytvorením stránky alebo otvorením existujúcej stránky na úpravy.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Vložiť a potom v skupine Webové časti kliknite na položku Webové časti.

 3. V sekcii Kategórie kliknite na položku Pracovné údaje.

 4. V sekcii Webové časti kliknite na položku Webová časť Graf a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Pokračujte Fáza 2: pripojenie k zdroju údajov a konfigurovanie webovej časti graf.

Na začiatok stránky

Fáza 2: Pripojenie k zdroju údajov a konfigurácia webovej časti Graf

V tejto fáze je potrebné vybrať pripojenie zdroja údajov a konfigurovať webovú časť Graf.

Poznámka: Skôr než začnete, uistite sa, že stránku, ktorá obsahuje webová časť graf je v režime úprav.

 1. Vyhľadajte webovú časť Graf, ktorú potrebujete upraviť a kliknite na hypertext Údaje a vzhľad.

 2. Na stránke Sprievodcovia nastavením údajového pripojenia a vzhľadu grafu kliknutím na položku Pripojenie grafu k údajom otvorte Sprievodcu pripojením údajov.

 3. Na stránke Výber zdroja údajov vyberte typ zdroja údajov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Môžete si vybrať z možností popísaných v nasledujúcej tabuľke:

Možnosť

Popis

Pripojenie k inej webovej časti

Pomocou tejto možnosti sa dá pripojiť k časti webovej stránky alebo k inej webovej časti schopnej odosielať údaje. Medzi takéto webové časti patrí napríklad knižnica dokumentov alebo zoznam kontaktov.

Poznámka: Uistite sa, že webovej časti, ktorú chcete použiť, je už na tej istej strane ako webová časť graf.

Pripojenie k zoznamu

Pomocou tejto možnosti sa dá webová časť Graf pripojiť k zoznamu, ktorý je umiestnený v tej istej kolekcii lokalít.

Pripojenie ku katalógu pracovných údajov

Túto možnosť môžete použiť na pripojíte webová časť graf pre súčasť Business Connectivity Services (BCS). BCS umožňuje integráciu s externými údajmi, vrátane rad podnikových aplikácií. BCS vytvorí nad katalógu pracovných údajov technológiu, ktorá bola doručená v Microsoft Office SharePoint Server 2007. Ďalšie informácie o služby BCS nájdete v téme Plánovanie služby Business Connectivity Services.

Pripojenie k služieb Excel Services

Pomocou tejto možnosti sa dá webová časť Graf pripojiť k zošitu programu Excel, ktorý bol publikovaný v službe Excel Services.

 1. Na stránke Pripojenie k zdroju údajov vyberte požadovaný zdroj údajov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 2. Na stránke Načítanie a filtrovanie údajov sa nachádza ukážka údajov, ktoré sa použijú vo webovej časti Graf.

 3. Ak chcete voliteľne konfigurovať parametre na zobrazenie podmnožiny údajov, postupujte nasledovne:

  1. Kliknutím na znamienko plus (+) vedľa položky Filtre rozbaľte sekciu Definovať parametre filtra.

  2. Pomocou zoznamu Názov parametra vyberte položku, napríklad stĺpec množiny údajov.

  3. Pomocou zoznamu Typ vyberte príslušný typ operátora.

  4. Do poľa Predvolená hodnota zadajte kritérium, ktoré sa použije na filtrovanie.

  5. Kliknutím na položku Zobraziť ukážku údajov zobrazíte filtrované údaje.

  6. Kroky 1 – 6 zopakujte pre každý ďalší parameter, ktorý chcete v grafe použiť.

 4. Po ukončení ukážok a filtrovania údajov kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Ak chcete voliteľne určiť spôsob zobrazovania údajov, použite stránku Naviazanie grafu na údaje. Môžete to vykonať pomocou určenia jedného stĺpca pre položku Pole Y a ďalšieho stĺpca pre položku Pole X.

 6. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zobrazíte graf na stránke.

Na začiatok stránky

Fáza 3: Zmena zobrazenia webovej časti Graf

Po vytvorení webovej časti Graf môžete zmeniť spôsob zobrazenia grafu. Môžete napríklad vybrať typ grafu a určiť nastavenia zobrazenia vrátane motívov, nadpisu grafu a legendy, osí a čiar mriežok atď.

Poznámka: Skôr než začnete, uistite sa, že stránku, ktorá obsahuje webová časť graf je v režime úprav.

 1. Vyhľadajte webovú časť Graf, ktorú potrebujete upraviť a kliknite na hypertext Údaje a vzhľad.

 2. Na stránke Sprievodcovia nastavením údajového pripojenia a vzhľadu grafu kliknutím na položku Prispôsobenie grafu otvorte Sprievodcu prispôsobením grafu.

 3. Na stránke Výber typu grafu vyberte typ grafu pomocou nasledujúceho postupu:

  1. V sekcii Kategórie typov grafov kliknite na kategóriu grafu.

  2. V sekcii Šablóny grafov kliknite na šablónu grafu.

  3. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na stránke Vlastnosti vzhľadu grafu vyberte motív pomocou nasledujúceho postupu:

  1. V sekcii Motív vzhľadu vyberte v zozname Motív motív grafu.

  2. Ak je k dispozícii zoznam Štýl kresby, môžete pomocou neho určiť spôsob zobrazenia položiek v grafe. Ak napríklad vyberiete koláčový typ grafu, môžete pomocou zoznamu Štýl kresby určiť spôsob zobrazenia vonkajšieho okraja „koláča“.

  3. Pomocou zoznamu Priehľadnosť je možné určiť úroveň nepriehľadnosti farieb grafu. Napríklad výberom možnosti 0 % – plné sa graf zobrazí v sýtych farbách a výberom možnosti 100 % – neviditeľné sa graf zobrazí priehľadný (bez farieb).

 5. Ak chcete voliteľne určiť šírku, výšku a formát obrázka, ktorý chcete v grafe použiť, urobte to pomocou sekcie Veľkosť a formát.

 6. Po konfigurácii vlastností vzhľadu grafu kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Ak chcete voliteľne určiť nastavenia, napríklad nadpis grafu a legendu, osi a čiary mriežok, menovky údajov a ďalšie vlastnosti, použite stránku Vlastnosti prvkov grafu.
  Ak chcete konfigurovať jednu alebo viac vlastností prvkov grafu, vyberte kartu a postupujte nasledovne (ak sa používa):

  Nadpis a legenda

Sekcia

Procedúra

Názvy

 1. Začiarknite políčko Zobraziť názov grafu.

 2. Do poľa Názov zadajte názov grafu.

 3. Pomocou zoznamu Písmo určite typ písma, veľkosť a štýl názvu grafu.

 4. Pomocou zoznamu farieb vyberte farbu textu názvu grafu.

 5. Kliknutím v sekcii Umiestnenie určite, kde sa má názov grafu zobraziť.

 6. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  1. Pokračujte v sekcii Legenda.

  2. Kliknite na ďalšiu kartu, napríklad na kartu Osi a mriežka.

  3. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zobrazíte graf na stránke.

Legenda:

 1. Začiarknite políčko Zobraziť legendu.

 2. Pomocou zoznamu Písmo legendy určite typ písma, veľkosť a štýl legendy grafu.

 3. Do poľa Názov zadajte názov legendy grafu.

 4. Pomocou zoznamu Písmo názvu určite typ písma, veľkosť a štýl názvu legendy grafu.

 5. Pomocou zoznamu farieb vyberte farbu textu názvu legendy.

 6. Ak chcete voliteľne prekryť legendu grafu, začiarknite políčko Ukotviť v oblasti grafu.

 7. Pomocou zoznamu Štýl určite, či sa má legenda grafu zobraziť ako tabuľka, stĺpec alebo riadok položiek.

 8. Kliknutím v sekcii Umiestnenie určite, kde sa má legenda grafu zobraziť.

 9. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  1. Kliknite na ďalšiu kartu, napríklad na kartu Osi a mriežka.

  2. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zobrazíte graf na stránke.

Osí a mriežky

Sekcia

Procedúra

X-Axis
o r
Y-Axis

Poznámka: V závislosti od typu grafu, ktorý sa používa v grafe, môže alebo nemusí mať možnosť Formátovať OS alebo jeho mriežky. Napríklad, ak graf je zobrazený ako koláčový graf, bez možnosti sú k dispozícii na karte osi a mriežky. Na druhej strane, ak sa pruhový graf zobrazuje graf, veľa možností sú k dispozícii na karte osi a mriežky.

 1. V sekcii Os x (alebo Os y) pomocou zoznamu Zobraziť os zobrazte alebo skryte os.

  • Výberom položky Automaticky alebo True sa os zobrazí.

  • Výberom položky False sa os skryje.

 2. Ak chcete zobraziť názov osi, postupujte nasledovne:

  1. Začiarknite políčko Zobraziť názov osi.

  2. Do poľa Názov zadajte názov osi.

  3. Pomocou zoznamu Písmo názvu určite typ písma, veľkosť a štýl názvu osi.

  4. Pomocou zoznamu Zarovnanie názvu určite, kde sa má názov osi zobraziť

 3. Ak chcete zobraziť názvy položiek osi, postupujte nasledovne:

  1. Začiarknite políčko Zobraziť menovky osi.

  2. Pomocou zoznamu Písmo určite typ písma, veľkosť a štýl menoviek osi.

  3. Pomocou zoznamu farieb vyberte farbu menoviek osi.

  4. Ak chcete voliteľne zmeniť spôsob zobrazovania menoviek osi, použite zoznam Formát. Môžete napríklad vybrať konkrétny formát pre dátumy, ak sa dátumy na osi používajú.

  5. Začiarknutím políčka Obrátene sa menovky osi zobrazia v hornej časti grafu, a nie v dolnej časti grafu.

  6. Začiarknutím políčka Prekladané sa v grafe zobrazia tieňované riadky pozadia. Táto funkcia je užitočná, ak je graf veľký a obsahuje veľa pruhov alebo stĺpcov.

 4. Ak chcete upraviť mierku osi, určite aspoň jednu z nasledujúcich možností nastavení osi:

  • Začiarknutím políčka Spustiť od nuly zahrniete do rozsahu hodnôt nulu (0).

  • Začiarknutím políčka Logaritmická mierka zmeníte mierku osi tak, aby sa v nej používali logaritmické hodnoty namiesto aktuálnych hodnôt. Táto funkcia je užitočná, ak graf pokrýva veľký rozsah hodnôt alebo ak sú rovnomerne rozmiestnenými hodnotami čísla, ktoré sa zvyšujú exponenciálne (napríklad 1, 10, 100 atď.) a nie konsekutívne hodnoty, ktoré sa zvyšujú lineárne (napríklad 1, 2, 3 atď.).

  • Začiarknutím políčka Bočné okraje zahrniete do grafu prázdny znak pri prvej a poslednej položke grafu. Ak sa napríklad v grafe zobrazujú zvislé stĺpce, môžete začiarknutím políčka Bočné okraje nakonfigurovať graf tak, aby sa medzi okrajom grafu a okrajmi prvého a posledného stĺpca zobrazili medzery.

  • Pomocou poľa Minimum určite minimálnu hodnotu osi.

  • Pomocou poľa Maximum určite maximálnu hodnotu osi.

 5. Ak chcete v grafe zobraziť čiary mriežky, postupujte nasledovne:

  1. Začiarknite políčko Zobraziť hlavnú mriežku. Hlavné čiary mriežky sa v grafe zobrazia ako plné sivé čiary. Sú užitočné na jednoduchšie zobrazenie približných hodnôt grafu.

  2. Do poľa Interval čiar hlavnej mriežky zadajte číslo zodpovedajúce intervalu, ktorý chcete na čiary hlavnej mriežky použiť. Ak sa napríklad v grafe zobrazujú údaje v stovkách, zadajte ako interval na zobrazenie čiar hlavnej mriežky hodnotu 100.

  3. Pomocou zoznamu Značky určite, či a ako sa majú značky v grafe zobrazovať. Značky sa zobrazujú pozdĺž osi a umožňujú jednoduchšie zobrazenie približných hodnôt grafu.

  4. Ak chcete do grafu voliteľne pridať ďalšiu množinu čiar mriežky, začiarknite políčko Zobraziť vedľajšiu mriežku. Pri čiarach vedľajšej mriežky sú zvyčajne použité menšie intervaly ako pri čiarach hlavnej mriežky.

  5. Do poľa Interval čiar vedľajšej mriežky zadajte číslo zodpovedajúce intervalu, ktorý chcete na čiary vedľajšej mriežky použiť.

  6. Pomocou zoznamu Značky určite, či a ako sa majú značky v grafe zobrazovať. Značky sa zobrazujú pozdĺž osi a umožňujú jednoduchšie zobrazenie približných hodnôt grafu.

 6. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  1. Pokračujte v sekcii Vedľajšia os x alebo Vedľajšia os y.

  2. Kliknite na ďalšiu kartu, napríklad na kartu Menovky údajov a značky údajových bodov.

  3. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zobrazíte graf na stránke.

Vedľajšia os x
alebo
sekundárne pretína os y

Vedľajšia os x sa zvyčajne zobrazuje v hornej časti grafu, zatiaľ čo vedľajšia os y sa zvyčajne zobrazuje na pravej strane grafu.

Poznámka: V závislosti od typu grafu, ktorý sa používa v grafe, môže alebo nemusí mať možnosť Zobraziť vedľajšiu os alebo jeho mriežky.

 1. V sekcii Vedľajšia os x (alebo Vedľajšia os y) pomocou zoznamu Zobraziť os zobrazte alebo skryte vedľajšiu os.

  • Výberom položky Automaticky alebo True sa os zobrazí.

  • Výberom položky False sa os skryje.

 2. Ak chcete zobraziť názov vedľajšej osi, postupujte nasledovne:

  1. Začiarknite políčko Zobraziť názov osi.

  2. Do poľa Názov zadajte názov osi.

  3. Pomocou zoznamu Písmo názvu určite typ písma, veľkosť a štýl názvu osi.

  4. Pomocou zoznamu Zarovnanie názvu určite, kde sa má názov osi zobraziť

 3. Ak chcete zobraziť názvy položiek vedľajšej osi, postupujte nasledovne:

  1. Začiarknite políčko Zobraziť menovky osi.

  2. Pomocou zoznamu Písmo určite typ písma, veľkosť a štýl menoviek osi.

  3. Pomocou zoznamu farieb vyberte farbu menoviek osi.

  4. Ak chcete voliteľne zmeniť spôsob zobrazovania menoviek osi, použite zoznam Formát. Môžete napríklad vybrať konkrétny formát pre dátumy, ak sa dátumy na osi používajú.

  5. Začiarknutím políčka Obrátene sa menovky osi zobrazia v hornej časti grafu, a nie v dolnej časti grafu.

  6. Začiarknutím políčka Prekladané sa v grafe zobrazia tieňované riadky pozadia. Táto funkcia je užitočná, ak je graf veľký a obsahuje veľa pruhov alebo stĺpcov.

 4. Ak chcete upraviť mierku vedľajšej osi, určite jednu alebo viacero z nasledovných možností nastavení osi:

  • Začiarknutím políčka Spustiť od nuly zahrniete do rozsahu hodnôt nulu (0).

  • Začiarknutím políčka Logaritmická mierka zmeníte mierku osi tak, aby sa v nej používali logaritmické hodnoty namiesto aktuálnych hodnôt. Táto funkcia je užitočná, ak graf pokrýva veľký rozsah hodnôt alebo ak sú rovnomerne rozmiestnenými hodnotami čísla, ktoré sa zvyšujú exponenciálne (napríklad 1, 10, 100 atď.) a nie konsekutívne hodnoty, ktoré sa zvyšujú lineárne (napríklad 1, 2, 3 atď.).

  • Začiarknutím políčka Bočné okraje zahrniete do grafu prázdny znak pri prvej a poslednej položke grafu. Ak sa napríklad v grafe zobrazujú zvislé stĺpce, môžete začiarknutím políčka Bočné okraje nakonfigurovať graf tak, aby sa medzi okrajom grafu a okrajmi prvého a posledného stĺpca zobrazili medzery.

  • Pomocou poľa Minimum určite minimálnu hodnotu osi.

  • Pomocou poľa Maximum určite maximálnu hodnotu osi.

 5. Ak chcete v grafe zobraziť čiary mriežky, postupujte nasledovne:

  1. Začiarknite políčko Zobraziť hlavnú mriežku. Hlavné čiary mriežky sa v grafe zobrazia ako plné sivé čiary. Sú užitočné na jednoduchšie zobrazenie približných hodnôt grafu.

  2. Do poľa Interval čiar hlavnej mriežky zadajte číslo zodpovedajúce intervalu, ktorý chcete na čiary hlavnej mriežky použiť. Ak sa napríklad v grafe zobrazujú údaje v stovkách, zadajte ako interval na zobrazenie čiar hlavnej mriežky hodnotu 100.

  3. Pomocou zoznamu Značky určite, či a ako sa majú značky v grafe zobrazovať. Značky sa zobrazujú pozdĺž osi a umožňujú jednoduchšie zobrazenie približných hodnôt grafu.

  4. Ak chcete do grafu voliteľne pridať ďalšiu množinu čiar mriežky, začiarknite políčko Zobraziť vedľajšiu mriežku. Pri čiarach vedľajšej mriežky sú zvyčajne použité menšie intervaly ako pri čiarach hlavnej mriežky.

  5. Do poľa Interval čiar vedľajšej mriežky zadajte číslo zodpovedajúce intervalu, ktorý chcete na čiary vedľajšej mriežky použiť.

  6. Použitie Značiek zoznam môžete určiť, či a ako značiek sa zobrazia v grafe. Značky sa zobrazia pozdĺž osi zjednodušte zobrazovanie hodnôt približnej grafu.

 6. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  1. Kliknite na ďalšiu kartu, napríklad na kartu Menovky údajov a značky údajových bodov.

  2. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zobrazíte graf na stránke.

Menovky údajov a značky

Sekcia

Procedúra

Menovky

 1. Začiarknutím políčka Zobraziť menovky zobrazíte v grafe menovky, napríklad hodnoty.

 2. Pomocou zoznamu Hodnota menovky určite typ menoviek, ktoré chcete zobraziť. Ak chcete napríklad zobraziť hodnoty zdroja údajov použitého v grafe, vyberte položku Zobraziť predvolené hodnoty.

 3. Pomocou zoznamu Písmo určite typ písma, veľkosť a štýl menoviek údajov.

 4. Pomocou zoznamu farieb vyberte farbu menoviek údajov.

 5. Ak chcete voliteľne zmeniť spôsob zobrazovania menoviek údajov, použite zoznam Formát. Môžete napríklad vybrať konkrétny formát pre dátumy, ak sa dátumy na osi používajú.

 6. Ak chcete voliteľne zobraziť menovky údajov v grafe pod nejakým uhlom, do poľa Uhol menovky zadajte číslo. Zadané číslo zodpovedá tomu, o koľko stupňov v smere hodinových ručičiek chcete menovky údajov v zobrazení otočiť. Ak napríklad chcete, aby menovky smerovali v malom uhle nadol, zadajte do poľa Uhol menovky napríklad číslo 10.

 7. Pomocou zoznamu Zarovnanie menovky určite, na ktorom mieste v grafe sa majú menovky údajov zobraziť. Ak napríklad chcete menovky údajov zobraziť mimo aktuálnych hodnôt grafu, vyberte v zozname Zarovnanie menovky položku Na vonkajší okraj

 8. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  1. Pokračujte v sekcii Značky údajových bodov.

  2. Kliknite na ďalšiu kartu, napríklad na kartu Hypertextové prepojenia a názvy tlačidiel.

  3. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zobrazíte graf na stránke.

Značky údajových bodov

 1. Začiarknutím políčka Zobraziť značky v grafe zvýrazníte údajové body.

 2. Pomocou zoznamu Štýl značky vyberte typ značky, ktorý chcete použiť.

 3. Do poľa Veľkosť značky zadajte číslo, pomocou ktorého určíte veľkosť použitých údajových bodov v pixloch.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  1. Kliknite na ďalšiu kartu, napríklad na kartu Hypertextové prepojenia a názvy tlačidiel.

  2. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zobrazíte graf na stránke.

Hypertextové prepojenia a popisy

Sekcia

Procedúra

Hypertextové prepojenia a Popisy

Hypertextové prepojenia a názvy tlačidiel je možné pridať do troch typov položiek webovej časti Graf:

 • radov grafov (čo zodpovedá pruhom v pruhovom grafe),

 • legendy grafu,

 • menoviek údajov grafu.

Pomocou hypertextových prepojení je možné priamo navigovať používateľov na iné lokality obsahujúce ďalšie informácie. Názvy tlačidiel je možné použiť na zobrazenie komentárov alebo poznámok ako ďalších informácií v grafe.

Poznámka: Graf používateľom sa zobrazí len popisy a hypertextové prepojenia po ich umiestnite ich myšou nad konkrétny graf prvok. Ak chcete vidieť rad tip alebo kliknite na položku hypertextové prepojenie v pruhovom grafe, napríklad graf používateľa musí umiestni ukazovateľ myši nad pruh v grafe.

 1. Pomocou zoznamu Rady údajov vyberte rady údajov, ku ktorým chcete pridať hypertextové prepojenie alebo názov tlačidla.

  Poznámka: Ak graf obsahuje len jeden rad údajov, Rad údajov zoznam obsahuje len predvolené.

 2. Do poľa Hypertextové prepojenie radu zadajte adresu (URL) webovej lokality k lokalite, napríklad k webovej lokalite alebo lokalite tímu. Hypertextové prepojenie sa v grafe pridá do série položiek, napríklad do pruhov pruhového grafu.

 3. Do poľa Popis radu zadajte informácie, napríklad poznámku, ktorá sa zobrazí, keď používateľ umiestni myš nad položku série, napríklad nad pruh pruhového grafu.

 4. Do poľa Hypertextové prepojenie legendy zadajte adresu (URL) webovej lokality k lokalite, napríklad k webovej lokalite alebo lokalite tímu. Hypertextové prepojenie sa v grafe pridá do legendy grafu.

 5. Do poľa Popis legendy zadajte informácie, napríklad poznámku, ktorá sa zobrazí, keď používateľ umiestni myš nad legendu grafu.

 6. Do poľa Hypertextové prepojenie menovky zadajte adresu (URL) webovej lokality k lokalite, napríklad k webovej lokalite alebo lokalite tímu. Hypertextové prepojenie sa v grafe pridá do menoviek údajov.

 7. Do poľa Popis menovky zadajte informácie, napríklad poznámku, ktorá sa zobrazí, keď používateľ umiestni myš nad menovku údajov grafu.

 8. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  1. Kliknite na ďalšiu kartu, napríklad na kartu Nadpis a legenda.

  2. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zobrazíte graf na stránke.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×