Vytvorenie grafu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Časť obsahu v tejto téme sa na niektoré jazyky nemusí vzťahovať.

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Grafy zobrazujú údaje v grafickom formáte. Vám a vášmu publiku to pomôže pri zobrazovaní vzťahov medzi údajmi. Keď vytvárate graf, na výber máte z mnohých typov (napríklad skladaný stĺpcový graf alebo 3D rozložený koláčový graf). Po vytvorení graf môžete prispôsobiť použitím rýchlych rozložení a štýlov.

Dôležité : Musíte mať nainštalovaný program Excel na vytvorenie alebo zmena grafu. Usporiadanie kópiu programu Excel môžete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Oboznámenie sa s prvkami grafu

Grafy obsahujú niekoľko prvkov, ako je napríklad názov, legenda, označenia osí a mriežky. Tieto prvky môžete zobraziť alebo skryť a zároveň môžete zmeniť ich umiestnenie a formátovanie.

Graf balíka Office s bublinami

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Zobrazovaná oblasť

Bublina 3 Legenda

Bublina 4 Názvy osí

Bublina 5 Označenia osí

Bublina 6 Značky

Bublina 7 Mriežky

Vytvorenie grafu

Graf môžete vytvoriť v Exceli, Worde a PowerPointe. Údaje grafov sa však zadávajú a ukladajú v excelovom hárku. Ak vložíte graf do Wordu alebo PowerPointu, otvorí sa nový hárok v Exceli. Keď uložíte wordový dokument alebo powerpointovú prezentáciu, ktoré obsahujú graf, excelové údaje prislúchajúce tomuto grafu sa v rámci daného wordového dokumentu alebo powerpointovej prezentácie uložia automaticky.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte Grafy v časti Vložiť graf kliknite na typ grafu a následne na graf, ktorý chcete pridať.

  Karta Grafy, skupina Vložiť graf

  Keď vložíte graf do Wordu alebo PowerPointu, otvorí sa excelový hárok s tabuľkou so vzorovými údajmi.

 3. Tieto vzorové údaje v Exceli nahraďte údajmi, ktoré chcete zobraziť v grafe. Ak už máte údaje v inej tabuľke, môžete ich z nej skopírovať a prilepiť ich na vzorové údaje. V nasledujúcej tabuľke nájdete pokyny, ako usporiadať údaje, aby vyhovovali vášmu typu grafu.

Graf

Usporiadanie údajov

Plošný, pruhový, stĺpcový, prstencový, čiarový, radarový alebo povrchový graf

Do stĺpcov alebo do riadkov, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Rad 1

Rad 2

Kategória A

10

12

Kategória B

11

14

Kategória C

9

15

alebo

Kategória A

Kategória B

Rad 1

10

11

Rad 2

12

14

Bublinový graf

Do prvého stĺpca hodnoty X a do susedných stĺpcov zodpovedajúce hodnoty Y a hodnoty veľkosti bublín, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Hodnoty X

Hodnota Y 1

Veľkosť 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Koláčový graf

Do jedného stĺpca alebo riadka s údajmi a do jedného stĺpca alebo riadka s označeniami údajov, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Predaj

1. štvrťrok

25

2. štvrťrok

30

3. štvrťrok

45

alebo

1. štvrťrok

2. štvrťrok

3. štvrťrok

Predaj

25

30

45

Burzový graf

Do stĺpcov alebo do riadkov v tomto poradí, pričom ako označenia sa používajú názvy alebo dátumy, ako je to znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Začiatok

Najvyššia

Najnižšia

Zatváracia

5. 1. 2002

44

55

11

25

6. 1. 2002

25

57

12

38

alebo

5. 1. 2002

6. 1. 2002

Začiatok

44

25

Maximum

55

57

Minimum

11

12

Koniec

25

38

Bodový graf XY

Do prvého stĺpca hodnoty X a do susedných stĺpcov zodpovedajúce hodnoty Y, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Hodnoty X

Hodnota Y 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

alebo

Hodnoty X

0,7

1,8

2,6

Hodnota Y 1

2,7

3,2

0,08

 1. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom jeho potiahnutím vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Výber ďalších údajov grafu balíka Office

 2. Ak chcete zobraziť výsledky vykonaných zmien, prepnite do Wordu.

  Poznámka : Keď zatvoríte wordový dokument, ktorý obsahuje graf, automaticky sa zatvorí aj excelová tabuľka s údajmi grafu.

Zmena výberu zdôraznenej osi grafu

Po vytvorení grafu možno budete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu sa môžu napríklad riadky údajov v tabuľke zobrazovať na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). V nasledujúcom príklade je v grafe zdôraznený predaj podľa jednotlivých nástrojov.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa kategórie

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na položku Zobraziť rady po riadkoch Vyniesť rad podľa riadka alebo Zobraziť rady po stĺpcoch Vyniesť rad podľa stĺpca .

  Karta Grafy, skupina Údaje

  Ak prepnutie zobrazenia nie je k dispozícii

  Funkcia prepnutia zobrazenia je k dispozícii iba pre určité typy grafov a len keď je otvorená excelová tabuľka s príslušnými údajmi grafu.

  1. Kliknite na graf.

  2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Upraviť údaje v Exceli. Karta Grafy, skupina Údaje

Použitie preddefinovaného rozloženia grafu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte Grafy v časti Rýchle rozloženia grafu kliknite na požadované rozloženie.

  Karta Grafy, skupina Rýchle rozloženie grafu

  Ak chcete zobraziť ďalšie rozloženia, ukážte na niektoré rozloženie a kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Ak chcete rýchle rozloženie, ktoré ste použili, okamžite vrátiť späť, stlačte klávesy COMMAND + Z.

Použitie preddefinovaného štýlu grafu

Štýly grafov sú množinou doplnkových farieb a efektov, ktoré môžete v grafe použiť. Po výbere štýlu grafu ovplyvnia vaše zmeny celý graf.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte Grafy v časti Štýly grafov kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Grafy, skupina Štýly grafov

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Ak chcete štýl, ktorý ste použili, okamžite vrátiť späť, stlačte klávesy COMMAND + Z.

Pridanie názvu grafu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Označenia kliknite na položku Názov grafu a potom kliknite na požadovaný názov.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 4. Vyberte text v poli Názov grafu a potom zadajte názov grafu.

Pozrite tiež

Úprava údajov v grafe

Zmena grafu

Typy grafov

PowerPoint

Grafy zobrazujú údaje v grafickom formáte. Vám a vášmu publiku to pomôže pri zobrazovaní vzťahov medzi údajmi. Keď vytvárate graf, na výber máte z mnohých typov (napríklad skladaný stĺpcový graf alebo 3D rozložený koláčový graf). Po vytvorení graf môžete prispôsobiť použitím rýchlych rozložení a štýlov.

Dôležité : Musíte mať nainštalovaný program Excel na vytvorenie alebo zmena grafu. Usporiadanie kópiu programu Excel môžete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Oboznámenie sa s prvkami grafu

Grafy obsahujú niekoľko prvkov, ako je napríklad názov, legenda, označenia osí a mriežky. Tieto prvky môžete zobraziť alebo skryť a zároveň môžete zmeniť ich umiestnenie a formátovanie.

Graf balíka Office s bublinami

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Zobrazovaná oblasť

Bublina 3 Legenda

Bublina 4 Názvy osí

Bublina 5 Označenia osí

Bublina 6 Značky

Bublina 7 Mriežky

Vytvorenie grafu

Graf môžete vytvoriť v Exceli, Worde a PowerPointe. Údaje grafov sa však zadávajú a ukladajú v excelovom hárku. Ak vložíte graf do Wordu alebo PowerPointu, otvorí sa nový hárok v Exceli. Keď uložíte wordový dokument alebo powerpointovú prezentáciu, ktoré obsahujú graf, excelové údaje prislúchajúce tomuto grafu sa v rámci daného wordového dokumentu alebo powerpointovej prezentácie uložia automaticky.

 1. Na karte Grafy v časti Vložiť graf kliknite na typ grafu a následne na graf, ktorý chcete pridať.

  Karta Grafy, skupina Vložiť graf

  Keď vložíte graf do Wordu alebo PowerPointu, otvorí sa excelový hárok s tabuľkou so vzorovými údajmi.

 2. Tieto vzorové údaje v Exceli nahraďte údajmi, ktoré chcete zobraziť v grafe. Ak už máte údaje v inej tabuľke, môžete ich z nej skopírovať a prilepiť ich na vzorové údaje. V nasledujúcej tabuľke nájdete pokyny, ako usporiadať údaje, aby vyhovovali vášmu typu grafu.

Graf

Usporiadanie údajov

Plošný, pruhový, stĺpcový, prstencový, čiarový, radarový alebo povrchový graf

Do stĺpcov alebo do riadkov, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Rad 1

Rad 2

Kategória A

10

12

Kategória B

11

14

Kategória C

9

15

alebo

Kategória A

Kategória B

Rad 1

10

11

Rad 2

12

14

Bublinový graf

Do prvého stĺpca hodnoty X a do susedných stĺpcov zodpovedajúce hodnoty Y a hodnoty veľkosti bublín, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Hodnoty X

Hodnota Y 1

Veľkosť 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Koláčový graf

Do jedného stĺpca alebo riadka s údajmi a do jedného stĺpca alebo riadka s označeniami údajov, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Predaj

1. štvrťrok

25

2. štvrťrok

30

3. štvrťrok

45

alebo

1. štvrťrok

2. štvrťrok

3. štvrťrok

Predaj

25

30

45

Burzový graf

Do stĺpcov alebo do riadkov v tomto poradí, pričom ako označenia sa používajú názvy alebo dátumy, ako je to znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Začiatok

Najvyššia

Najnižšia

Zatváracia

5. 1. 2002

44

55

11

25

6. 1. 2002

25

57

12

38

alebo

5. 1. 2002

6. 1. 2002

Začiatok

44

25

Maximum

55

57

Minimum

11

12

Koniec

25

38

Bodový graf XY

Do prvého stĺpca hodnoty X a do susedných stĺpcov zodpovedajúce hodnoty Y, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Hodnoty X

Hodnota Y 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

alebo

Hodnoty X

0,7

1,8

2,6

Hodnota Y 1

2,7

3,2

0,08

 1. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom jeho potiahnutím vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Výber ďalších údajov grafu balíka Office

 2. Ak chcete zobraziť zmeny, prepnite do PowerPointu.

  Poznámka : Keď zatvoríte powerpointovú prezentáciu, ktorá obsahuje graf, automaticky sa zatvorí aj excelová tabuľka s údajmi grafu.

Zmena výberu zdôraznenej osi grafu

Po vytvorení grafu možno budete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu sa môžu napríklad riadky údajov v tabuľke zobrazovať na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). V nasledujúcom príklade je v grafe zdôraznený predaj podľa jednotlivých nástrojov.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa kategórie

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na položku Zobraziť rady po riadkoch Vyniesť rad podľa riadka alebo Zobraziť rady po stĺpcoch Vyniesť rad podľa stĺpca .

  Karta Grafy, skupina Údaje

  Ak prepnutie zobrazenia nie je k dispozícii

  Funkcia prepnutia zobrazenia je k dispozícii iba pre určité typy grafov a len keď je otvorená excelová tabuľka s príslušnými údajmi grafu.

  1. Kliknite na graf.

  2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Upraviť údaje v Exceli. Karta Grafy, skupina Údaje

Použitie preddefinovaného rozloženia grafu

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy v časti Rýchle rozloženia grafu kliknite na požadované rozloženie.

  Karta Grafy, skupina Rýchle rozloženie grafu

  Ak chcete zobraziť ďalšie rozloženia, ukážte na niektoré rozloženie a kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Ak chcete rýchle rozloženie, ktoré ste použili, okamžite vrátiť späť, stlačte klávesy COMMAND + Z.

Použitie preddefinovaného štýlu grafu

Štýly grafov sú množinou doplnkových farieb a efektov, ktoré môžete v grafe použiť. Po výbere štýlu grafu ovplyvnia vaše zmeny celý graf.

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy v časti Štýly grafov kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Grafy, skupina Štýly grafov

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Ak chcete štýl, ktorý ste použili, okamžite vrátiť späť, stlačte klávesy COMMAND + Z.

Pridanie názvu grafu

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Názov grafu a potom kliknite na požadovaný názov.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 3. Vyberte text v poli Názov grafu a potom zadajte názov grafu.

Pozrite tiež

Úprava údajov v grafe

Zmena grafu

Typy grafov

Animácia textu a objektov grafy v programe PowerPoint for Mac

Excel

Grafy zobrazujú údaje v grafickom formáte. Vám a vášmu publiku to pomôže pri zobrazovaní vzťahov medzi údajmi. Keď vytvárate graf, na výber máte z mnohých typov (napríklad skladaný stĺpcový graf alebo 3D rozložený koláčový graf). Po vytvorení graf môžete prispôsobiť použitím rýchlych rozložení a štýlov.

Poznámka : Galéria excelových zošitov v Exceli for Mac 2011 nahrádza Sprievodcu grafom, ktorý sa používal v starších verziách. V rámci predvolených nastavení sa galéria excelových zošitov otvorí pri otvorení Excelu. Dajú sa v nej prehľadávať šablóny a na základe niektorej z nich môžete vytvoriť nový zošit. Ak sa galéria excelových zošitov nezobrazuje v ponuke Súbor, kliknite na položku Nové zo šablóny.

Oboznámenie sa s prvkami grafu

Grafy obsahujú niekoľko prvkov, ako je napríklad názov, legenda, označenia osí a mriežky. Tieto prvky môžete zobraziť alebo skryť a zároveň môžete zmeniť ich umiestnenie a formátovanie.

Graf balíka Office s bublinami

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Zobrazovaná oblasť

Bublina 3 Legenda

Bublina 4 Názvy osí

Bublina 5 Označenia osí

Bublina 6 Značky

Bublina 7 Mriežky

Vytvorenie grafu

 1. V hárku usporiadajte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe. V nasledujúcej tabuľke nájdete pokyny, ako usporiadať údaje, aby vyhovovali vášmu typu grafu.

Graf

Usporiadanie údajov

Plošný, pruhový, stĺpcový, prstencový, čiarový, radarový alebo povrchový graf

Do stĺpcov alebo do riadkov, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Rad 1

Rad 2

Kategória A

10

12

Kategória B

11

14

Kategória C

9

15

alebo

Kategória A

Kategória B

Rad 1

10

11

Rad 2

12

14

Bublinový graf

Do prvého stĺpca hodnoty X a do susedných stĺpcov zodpovedajúce hodnoty Y a hodnoty veľkosti bublín, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Hodnoty X

Hodnota Y 1

Veľkosť 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Koláčový graf

Do jedného stĺpca alebo riadka s údajmi a do jedného stĺpca alebo riadka s označeniami údajov, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Predaj

1. štvrťrok

25

2. štvrťrok

30

3. štvrťrok

45

alebo

1. štvrťrok

2. štvrťrok

3. štvrťrok

Predaj

25

30

45

Burzový graf

Do stĺpcov alebo do riadkov v tomto poradí, pričom ako označenia sa používajú názvy alebo dátumy, ako je to znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Začiatok

Najvyššia

Najnižšia

Zatváracia

5. 1. 2002

44

55

11

25

6. 1. 2002

25

57

12

38

alebo

5. 1. 2002

6. 1. 2002

Začiatok

44

25

Maximum

55

57

Minimum

11

12

Koniec

25

38

Bodový graf XY

Do prvého stĺpca hodnoty X a do susedných stĺpcov zodpovedajúce hodnoty Y, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

Hodnoty X

Hodnota Y 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

alebo

Hodnoty X

0,7

1,8

2,6

Hodnota Y 1

2,7

3,2

0,08

 1. Vyberte riadky a stĺpce, ktoré sa majú zobraziť v grafe.

 2. Na karte Grafy kliknite v časti Vložiť graf na typ grafu a potom na graf, ktorý chcete pridať.

  Karta Grafy, skupina Vložiť graf

 3. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom jeho potiahnutím vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Výber ďalších údajov pre graf balíka Office

  Tip : Ak chcete zabrániť zobrazovaniu týchto údajov v grafe, môžete skryť riadky a stĺpce v tabuľke.

Zmena výberu zdôraznenej osi grafu

Po vytvorení grafu možno budete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu sa môžu napríklad riadky údajov v tabuľke zobrazovať na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). V nasledujúcom príklade je v grafe zdôraznený predaj podľa jednotlivých nástrojov.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa kategórie

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na položku Zobraziť rady po riadkoch Vyniesť rad podľa riadka alebo Zobraziť rady po stĺpcoch Vyniesť rad podľa stĺpca .

  Karta Grafy v Exceli, skupina Údaje

Použitie preddefinovaného rozloženia grafu

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy v časti Rýchle rozloženia grafu kliknite na požadované rozloženie.

  Karta Grafy, skupina Rýchle rozloženie grafu

  Ak chcete zobraziť ďalšie rozloženia, ukážte na niektoré rozloženie a kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Ak chcete rýchle rozloženie, ktoré ste použili, okamžite vrátiť späť, stlačte klávesy COMMAND + Z.

Použitie preddefinovaného štýlu grafu

Štýly grafov sú množinou doplnkových farieb a efektov, ktoré môžete v grafe použiť. Po výbere štýlu grafu ovplyvnia vaše zmeny celý graf.

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy v časti Štýly grafov kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Grafy, skupina Štýly grafov

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Ak chcete štýl, ktorý ste použili, okamžite vrátiť späť, stlačte klávesy COMMAND + Z.

Pridanie názvu grafu

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Názov grafu a potom kliknite na požadovaný názov.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 3. Vyberte text v poli Názov grafu a potom zadajte názov grafu.

Pozrite tiež

Úprava údajov v grafe

Zmena grafu

Typy grafov

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×