Vytvorenie grafov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie grafov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pridanie grafu do dokumentu a vyberte graf, aby ste mohli pracovať s ním, použite Word pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie základného grafu

Vyberte typ grafu a štýlu a potom vložte údaje vložené v hárku v programe Excel, ktoré sa majú v grafe znázorniť.

 1. V dokumente umiestnite kurzor na miesto, kde chcete pridať graf.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + N a kláves C. Ozve sa: „<Document name>, Word, Insert Chart window“ (<Názov dokumentu>, Word, okno Vložiť graf).

 3. Stlačte kláves Tab. Ozve sa „Chart types“ (Typy grafov) a aktuálne vybratý typ grafu.

 4. Ak chcete vybrať typ grafu, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nezaznie požadovaný typ.

 5. Ak chcete vybrať typ grafu, stlačte raz kláves Tab a potom stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nezaznie požadovaný typ.

 6. Po dokončení výberu možností stlačte kláves Enter. Do dokumentu sa pridá vybratý typ a štýl grafu.

  Vložený hárok Excelu zobrazuje zástupné údaje, ktoré boli pri vytváraní grafu použité. Zameranie sa nachádza v bunke hárka programu Excel.

 7. Ak chcete nahradiť zástupné hodnoty v hárku vlastnými údajmi, stláčajte kláves Tab, kombináciu klávesov Shift + Tab alebo klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozvú bunky, ktoré chcete upraviť. Potom zadajte údaje. Word aktualizuje nové údaje v grafe automaticky počas ich zadávania.

 8. Zavrite hárok, stlačte kláves SR + kláves vľavo alebo vpravo šípka do počuť "Tlačidlo Zavrieť", a potom stlačte kláves SR + kláves Enter.

Výber grafu

Ak chcete vykonať zmeny v existujúcom grafe, musíte graf najprv vybrať.

 1. Ak sa chcete presunúť na graf, ktorý chcete upraviť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 5. Zameranie sa presunie na prvý plávajúci tvar v dokumente.

 2. Ak chcete prechádzať plávajúcimi tvarmi, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaný graf, a potom stlačte kláves Shift + kláves so šípkou doľava alebo doprava. Graf je teraz vybratý a môžete ho zmeniť.

 3. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Word môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme MacOS, na pridanie grafu do dokumentu a na výber grafu, aby ste s ním mohli pracovať.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie základného grafu

Vyberte typ grafu a štýlu a potom vložte údaje vložené v hárku v programe Excel, ktoré sa majú v grafe znázorniť.

 1. V dokumente umiestnite kurzor na miesto, kde chcete pridať graf.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty na páse s nástrojmi.

 3. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve „Insert tab“ (Karta Vložiť), a potom stlačte medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Chart menu button“ (Tlačidlo ponuky Graf), a potom stlačte medzerník. Ozve sa: „Chart window, Column, submenu“ (Okno Graf, Stĺpec, vedľajšia ponuka).

 5. Ak chcete vybrať typ grafu, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný typ, napríklad „Pie submenu“ (Vedľajšia ponuka Koláčový). Potom stlačte kláves so šípkou doprava. Rozbalí sa vedľajšia ponuka.

 6. Ak chcete vybrať štýl grafu, stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve požadovaný štýl, napríklad „3-D pie“ (3-D koláčový). Stlačením medzerníka vyberte danú položku. Do dokumentu sa pridá vybratý typ a štýl grafu.

  Otvorí sa excelový hárok so zobrazenými zástupnými údajmi použitými pri vytváraní grafu. Zameranie sa nachádza v bunke excelového hárka.

 7. Ak chcete nahradiť zástupné hodnoty v hárku s vlastnými údajmi, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve bunka, ktorú chcete upraviť. Zadajte údaje a potom stlačte kláves Enter. Tento postup opakujte, kým nenahradíte všetky zástupné hodnoty. Word aktualizuje nové hodnoty v grafe počas písania.

Výber grafu

Ak chcete vykonať zmeny v existujúcom grafe, musíte graf najprv vybrať.

 1. Na stránke dokumentu, ktorá obsahuje graf, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Editing area“ (Oblasť úprav).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov požadovaného grafu a oznam „You are currently on a chart“ (Nachádzate sa v grafe).

 3. S oblasťou grafu začnite pracovať stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol.

 4. Ak chcete rýchlo upraviť graf, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M, čím sa otvorí kontextová ponuka. Stláčajte šípku nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, napríklad „Change chart type, submenu“ (Zmeniť typ grafu, vedľajšia ponuka) alebo „Edit data in Excel“ (Upraviť údaje v Exceli). Ak chcete otvoriť ďalšie možnosti, stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×