Vytvorenie grafického prvku SmartArt

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vytvorenie Grafický prvok SmartArt rýchlo a jednoducho urobiť vizuálne znázornenie informácií. Môžete vybrať z rôznych rozložení, efektívne komunikovať alebo myšlienky. Grafické prvky SmartArt možno vytvoriť v Excel, Outlook, PowerPoint a Word a môžu byť použité v celom Office.

Prehľad Grafické prvky SmartArt, vrátane tipov pri výbere najlepšie grafický prvok a typ rozloženia na zobrazenie údajov alebo vyjadrenie koncept, pozrite si tému Výber grafického prvku SmartArt.

Vloženie grafického prvku SmartArt a pridanie textu

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Položka Grafické prvky SmartArt na karte Vložiť

 2. V dialógovom okne Výber grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný typ grafického prvku a rozloženia.

 3. Zadajte text použitím jednej z nasledujúcich možností:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Poznámky: 

   • Ak sa tabla Text nezobrazuje, kliknite na šípku ovládacieho prvku na ľavej strane grafického prvku SmartArt.

   • Ak chcete pridať text, napríklad názov, na ľubovoľnú pozíciu v blízkosti hornej časti alebo v hornej časti grafického prvku SmartArt, kliknite na karte Vložiť v skupine Text na položku Textové pole, čím textové pole vložíte. Ak chcete, aby sa v textovom poli zobrazil iba text, kliknite na položku Formátovať tvar alebo Formátovať textové pole a potom nastavte textové pole tak, aby neobsahovalo žiadnu farbu pozadia a aby nebolo orámované.

  • Kliknite na pole v grafickom prvku SmartArt a zadajte text. Najlepší výsledok dosiahnete, ak túto možnosť použijete až po pridaní všetkých požadovaných textových polí.

Pridanie alebo odstránenie tvarov v grafickom prvku SmartArt

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, do ktorého chcete pridať ďalší tvar.

 2. Kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový tvar.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh kliknite v skupine Vytvoriť grafický objekt na šípku vedľa položky Pridať tvar.

  Tlačidlo Pridať tvar v skupine Vytvoriť grafický objekt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Kartu Návrh možno budete musieť otvoriť dvojitým kliknutím na grafický prvok SmartArt.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vložiť tvar za vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť tvar pred vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pred.

Poznámky: 

 • Ak chcete pridať tvar z tably Text, kliknite na existujúci tvar, presuňte kurzor pred alebo za text, kam chcete pridať tvar, a potom stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete odstrániť tvar z grafického prvku SmartArt, kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť celý grafický prvok SmartArt, kliknite na ohraničenie grafického prvku SmartArt a stlačte kláves DELETE.

 • Ak chcete pridať tvar, ako je napríklad bublina alebo riadok, pozrite si tému Pridanie tvarov.

Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt

Pre tvary v grafickom prvku SmartArt je možné použiť farebné variácie, ktoré sú odvodené od farby motívu.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Tlačidlo Zmeniť farby na karte Návrh v nástrojoch pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Kartu Návrh možno budete musieť otvoriť dvojitým kliknutím na grafický prvok SmartArt.

 3. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt v grafickom prvku SmartArt

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré je možné použiť na tvary v grafických prvkoch SmartArt. Získate tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

Vloženie Grafický prvok SmartArt a Pridanie textu k nemu

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Vloženie grafického prvku SmartArt na páse s nástrojmi

 2. V ponuke typy, ktoré sa zobrazí, ukážte na typ a potom vyberte rozloženie.

 3. Zadajte text použitím jednej z nasledujúcich možností:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Poznámky: 

   • Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na šípku ovládacieho prvku na ľavej strane Grafický prvok SmartArt.

   • Ak chcete pridať text, napríklad názov, ľubovoľný pozícii blízkej alebo nad vaše Grafický prvok SmartArt, na karte Vložiť v skupine Text, kliknite na položku Textové pole na vloženie textové pole. Ak chcete iba text v textovom poli Zobraziť, kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole, kliknite na položku Formátovať tvar alebo Formátovať textové pole a potom nastavte textového poľa sa žiadna farba pozadia a bez orámovania.

  • Kliknite na pole v Grafický prvok SmartArt, a potom napíšte text. Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite túto možnosť, ak po pridaní všetkých polí, ktoré chcete.

Pridanie alebo odstránenie tvarov v grafickom prvku SmartArt

 1. Kliknite na položku Grafický prvok SmartArt, ktorý chcete pridať ďalší tvar.

 2. Kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový tvar.

 3. Na karte Návrh grafické prvky SmartArt kliknite v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na šípku vedľa položky Pridať tvar.

  Pridanie tvaru do obrázka SmartArt

  Ak sa nezobrazuje karta Návrh grafické prvky SmartArt, skontrolujte, či ste vybrali Grafický prvok SmartArt. Možno budete musieť dvakrát kliknite na položku Grafický prvok SmartArt a otvorí sa karta Návrh grafické prvky SmartArt.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vložiť tvar za vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť tvar pred vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pred.

Poznámky: 

 • Ak chcete pridať tvar pri používaní tably Text, kliknite na existujúci tvar, presuňte kurzor pred alebo za text, kam chcete pridať tvar a potom stlačte kláves ENTER.

 • Odstránenie tvaru z vášho Grafický prvok SmartArt, kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a stlačte kláves DELETE. Odstránenie vášho celého Grafický prvok SmartArt, kliknite na orámovanie svoje Grafický prvok SmartArt a stlačte kláves DELETE.

 • Ak chcete pridať tvar, ako je napríklad bublina alebo riadok, pozrite si tému Pridanie tvarov.

Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt

Je možné použiť farebné variácie, ktoré sú odvodené z farby motívu tvarov vo vašej Grafický prvok SmartArt.

 1. Kliknite na položku vaše Grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte Návrh grafické prvky SmartArt kliknite v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Zmena farby obrázka SmartArt

  Ak sa nezobrazuje karta Návrh grafické prvky SmartArt, skontrolujte, či ste vybrali Grafický prvok SmartArt. Možno budete musieť dvakrát kliknite na položku Grafický prvok SmartArt a otvorí sa karta Návrh grafické prvky SmartArt.

 3. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt Grafický prvok SmartArt

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako je napríklad čiara štýl, skosenia alebo 3-D, ktoré sa používajú pre tvary váš Grafický prvok SmartArt pri vytvorení jedinečného a profesionálne navrhnutých Pozrite.

 1. Kliknite na položku vaše Grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte Návrh grafické prvky SmartArt kliknite v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie.

  Kliknite na šípku smerujúcu nadol sa zobrazia ďalšie možnosti štýl grafického prvku SmartArt

Vloženie Grafický prvok SmartArt a Pridanie textu k nemu

 1. V ponuke Vložiť vyberte Grafický prvok SmartArt.

 2. Na grafické prvky SmartArt na karte na páse s nástrojmi v skupine Vložiť grafický prvok SmartArt, vyberte na požadovaný typ grafického objektu má (zoznam, proces, atď.) a potom vyberte rozloženie.

 3. Zadajte text použitím jednej z nasledujúcich možností:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Poznámky: 

   • Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na položku editor ovládací prvok na ľavej strane Grafický prvok SmartArt.

   • Ak chcete pridať text, napríklad názov, ľubovoľný pozícii blízkej alebo nad vaše Grafický prvok SmartArt, na karte Vložiť v skupine Text, kliknite na položku Textové pole na vloženie textové pole. Ak chcete iba text v textovom poli Zobraziť, kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole, kliknite na položku Formátovať tvar alebo Formátovať textové pole a potom nastavte textového poľa sa žiadna farba pozadia a bez orámovania.

  • Kliknite na pole v Grafický prvok SmartArt, a potom napíšte text. Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite túto možnosť, ak po pridaní všetkých polí, ktoré chcete.

Pridanie alebo odstránenie tvarov v grafickom prvku SmartArt

 1. Kliknite na položku Grafický prvok SmartArt, ktorý chcete pridať ďalší tvar.

 2. Kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, miesto, kam chcete pridať nový tvar a ovládací prvok.

 3. V kontextovej ponuke ukážte na Pridať tvar a potom vyberte požadovanú možnosť vkladania:

  • Ak chcete vložiť tvar za vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť tvar pred vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pred.

  Poznámky: 

  • Ak chcete pridať tvar pri používaní tably Text, kliknite na existujúci tvar, presuňte kurzor pred alebo za text, kam chcete pridať tvar a potom stlačte kláves ENTER.

  • Odstránenie tvaru z vášho Grafický prvok SmartArt, kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a stlačte kláves DELETE. Odstránenie vášho celého Grafický prvok SmartArt, kliknite na orámovanie svoje Grafický prvok SmartArt a stlačte kláves DELETE.

  • Ak chcete pridať tvar, ako je napríklad bublina alebo riadok, pozrite si tému Pridanie tvarov.

Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt

Je možné použiť farebné variácie, ktoré sú odvodené z farby motívu tvarov vo vašej Grafický prvok SmartArt.

 1. Kliknite na položku vaše Grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte grafické prvky SmartArt v skupine Štýly grafických grafických prvkov SmartArt kliknite na položku farby.

 3. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt Grafický prvok SmartArt

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako je napríklad čiara štýl, skosenia alebo 3-D, ktoré sa používajú pre tvary váš Grafický prvok SmartArt pri vytvorení jedinečného a profesionálne navrhnutých Pozrite.

 1. Kliknite na položku vaše Grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte grafické prvky SmartArt kliknite v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt grafiky kliknite na požadovaný štýl SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie.

  Kliknite na šípku smerujúcu nadol sa zobrazia ďalšie možnosti štýl grafického prvku SmartArt

V PowerPoint Online môžete pridávať a upravovať Grafické prvky SmartArt.

Vloženie grafického prvku SmartArt a pridanie textu

 1. Na karte Vložiť vyberte položku SmartArt.

  Na karte Vložiť vyberte položku SmartArt

 2. V rozbaľovacej ponuke vyberte požadované rozloženie.

  Na snímke sa vloží grafický prvok. V textovom editore sa zobrazí na ľavej strane grafického prvku. Každá položka odrážok v editore zodpovedá jednu položku na obrázku.

  Pridanie textu do grafického prvku SmartArt v jeho textovom editore na ľavej strane
 3. Na zadávanie textu, kliknite na tlačidlo vedľa položky odrážky v textovom editore, a potom zadajte text alebo prilepte text, ktorý ste skopírovali z iných oblastí.

Pridanie alebo odstránenie tvarov v grafickom prvku SmartArt

Pri pridávaní tvarov v textovom editore, stlačením klávesu Enter pridajte ďalšiu položku odrážky.

Môžete odstrániť tvary v textovom editore používanie klávesu Backspace odrážku položku, ktorú chcete odstrániť.

Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt

Farebné variácie (ktoré sú odvodené z prezentácie farby motívu ) môžete použiť na tvary v svojho Grafický prvok SmartArt.

 1. Kliknite na položku vaše Grafický prvok SmartArt.

 2. Na páse s nástrojmi v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt, vyberte položku Zmeniť farby.

  V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt, vyberte položku zmeniť farby, ak chcete otvoriť galériu farieb

 3. V zobrazenej ponuke vyberte farebný variant.

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt do grafického prvku

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou efektov, ako je napríklad štýl čiary, skosenia alebo 3-D, ktoré môžete použiť k tvarom vo vašej Grafický prvok SmartArt vytvoriť profesionálny vzhľad.

 1. Kliknite na položku vaše Grafický prvok SmartArt.

 2. Na páse s nástrojmi v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt vyberte štýly.

  V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt, vyberte šípku ďalšie štýly na otvorenie galérie Štýly grafických prvkov SmartArt

 3. V zobrazenej ponuke vyberte požadovaný štýl.

  Ukážte myšou na inú možnosť, ak chcete zobraziť popis názov pre možnosť.

Obrátenie poradia tvarov v grafickom prvku

Na základe predvoleného nastavenia tvarov v grafickom prvku sú zoradené zľava doprava (alebo v smere hodinových ručičiek, ak je cyklické grafický prvok).

Ak chcete obrátiť poradie tvarov:

 1. Vyberte obrázok.

 2. Na páse s nástrojmi v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt vyberte sprava doľava.

Zmena úrovne položky zoznamu

Textová tabla funguje ako prehľad alebo zoznam s odrážkami, ktorý mapuje informácie priamo do vašej Grafický prvok SmartArt. Každý Grafický prvok SmartArt definované vlastné mapovanie medzi odrážkami v textovom editore a množiny tvarov v Grafický prvok SmartArt.

Ak chcete odsadiť riadok na textovej table, vyberte riadok, ktorý chcete odsadiť, a potom v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte návrh kliknite na položku degradovať.

Ak chcete znížiť úroveň zoznamu, vyberte riadok, ktorý chcete odsadiť, a kliknite na položku povýšiť (alebo stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab).

Tipy

 • Ak chcete zmeniť svoj celý Grafický prvok SmartArt, kliknite na orámovanie svoje Grafický prvok SmartArt a potiahnutím rukovätí na zmenu veľkosti alebo upravte svoje Grafický prvok SmartArt požadovanú veľkosť.

 • V PowerPoint vo Windowse alebo macOS, ak ste už zadali text na snímke, môžete skonvertovať text snímky na grafický prvok SmartArt.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×