Vytvorenie efektov posúvania a priblíženia v PowerPointe

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Podľa Glenna R. Shaw, Microsoft PowerPoint MVP a vlastníka stránky vizuálnej komunikácie spoločnosti Glenna Shaw

Môžete pridať akciu k svojim digitálnym obrázkom pomocou posúvania a priblíženia, ktoré preslávila dokumentárny fotograf Ken Burns. Wikipédia uvádza, že vo svojich dokumentárnych dokumentoch sa popáleniny často dodávajú k fotografiám tým, že sa pomaly približujú k predmetom záujmu a posúvajú sa od jedného predmetu k inému. Napríklad na fotografii baseballového tímu by sa mohol pomaly posúvať cez tváre hráčov a prísť na odpočinok v hráčovi, v ktorom Moderátor diskutuje.

Nižšie uvedené príklady sa vykonajú pomocou PowerPoint 2007, ale základné pokyny sú rovnaké pre iné verzie PowerPoint. V tomto článku sa tiež predpokladá znalosť používania animácií a ich nastavení.

Začnite zapnutím mriežky a vodiacich čiar. Tieto položky vám pomôžu s umiestnením niekoľkých položiek, ako sme pracovali, a ľahšie vám pomôžu identifikovať stred snímky, ktorá je veľmi dôležitá. (Na karte domov kliknite v skupine Kreslenie na položku Usporiadať, ukážte na položku Zarovnaťa potom kliknite na položku nastavenie mriežkya dialógové okno zobrazené nižšie. Chcem, aby sa nezobrazovali žiadne objekty, pretože sa mi páči trochu väčší ovládací prvok, ale môžete nájsť objekty, ktoré vám uľahčia prichytenie.

Grid and Guides dialog box

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Výhodou panoramatického obrázka je to, že sa zobrazuje oveľa viac než len tradičná fotografia. Mám napríklad nový plavecký bazén, v ktorom chcem odoslať obrázky do mojej rodiny, ale bežné obrázky jednoducho nevyjadrujú celkový efekt veľmi dobre. Moje riešenie je vytvorenie panoramatického záberu celého fondu. Ak to chcete urobiť, stál som na jednom mieste a vzal môj prvý obrázok, mierne sa zmenil na ľavý, vzal druhý obrázok, a tak ďalej. Potom sme tieto fotografie spolu s nimi prispôsobili na snímku zarovnaním a zoskupovaním . Na zvýraznenie konceptu sa zobrazujú obrázky v mojom príklade so zelenými čiarami. Nebudete chcieť čiary na fotografiách.

Okno s hlásením obsahujúce overovací text pre dialógové okno Predaj podľa rokov

Potom kliknem pravým tlačidlom myši na zoskupený objekt, kliknete na položku Uložiť ako obrázoka uložil môj nový panoramatický obrázok ako súbor PoolPanorama. jpg.

Po odstránení tohto zoskupeného objektu a vložení súboru PoolPanorama. jpg na snímke a použití nástroja orezania v časti Nástroje obrázkana karte Formát v skupine veľkosť môžete nastaviť aj horný a dolný obrázok. (Ak chcete zobraziť karty Nástroje obrázka a Formát , skontrolujte, či ste vybrali obrázok.)

Karta Faktúry šablóny databázy služby Access Services

Nakoniec som naformátoval obrázok tak, aby sa v rovnakej výške ako snímka (7,5 palca) a zmenil veľkosť okna zobrazenia na 30%, aby sa zobrazil celý obrázok (pomocou jazdca v pravom dolnom rohu). Potom zosúladiť obrázok s ľavou stránkou snímky. Ak chcete najlepšie výsledky, Šírka panorámy by mala byť násobkom 10 (pretože snímka je 10 centimetrov široká), takže nekončíte bielou medzerou, keď sa obrázok presunie. V mojom príklade je šírka 30 palcov.

Kliknite na položku Zdieľať a potom na položku Vložiť

Teraz používam možnosti na pracovnej table Vlastná animácia na pridanie dráhy pohybu naľavo na panorámu obrázka a použitie myši na predĺženie koncového bodu smerom naľavo od obrázka. (Ak chcete otvoriť pracovnú tablu Vlastná animácia, na karte animácie v skupine animácie kliknite na položku Vlastná animácia.) Nastavím časovanie na dráhe pohybu na rýchlosť 30 sekúnd a zrušte začiarknutie políčok na karte efekt pre hladký začiatok, hladký konieca začiarknite políčko automaticky zvrátiť.

Left dialog box

Keď teraz spustím prezentáciu, obrázok fondu sa pomaly posunie doľava a potom sa pomaly posúva späť a umožní publiku naplno využiť efekt. Začiarknutím políčok hladký začiatok a hladký koniec sa animácia mierne spomalí na začiatku a na konci dráhy pohybu, takže je to samozrejmosť.

Pridanie efektu posúvania na skupinovú fotografiu vám umožní prezentovať skupinu aj jednotlivcov.

Začnem vložením obrázka na snímku. Fotografie s vyšším rozlíšením budú vyzerať lepšie, môže sa však stať, že s nimi bude skrátený problém. Ak sa to stane vám, zmenšite rozlíšenie obrázka. Ak chcete, aby bol váš obrázok čo najkvalitnejší, pretože (pri priblížení) stratí určitú kvalitu. Ďalšie informácie nájdete v tejto lokalite PowerPointu MVP pre ďalšie informácie: PowerPoint – najčastejšie otázky: skeny, rozlíšenie, dpi (sekcia).

Zmením veľkosť obrázka tak, aby sa prispôsobil snímke. Ak to chcete urobiť, kliknite pravým tlačidlom myši na môj obrázok, kliknite na položku veľkosť a pozíciaa potom naformátujte obrázok na výšku 7,5 palcov (štandardná výška snímky). Začiarknutím políčka Zamknúť pomer strán Skontrolujte, či chcete Zamknúť pomer strán obrázka alebo ho budú skreslené.

Format Picture dialog box

Teraz mám na snímke zacentrované fotografie.

V tomto príklade chcem posunúť celú rodinu na tváre, takže prvá vec, ktorú budem chcieť urobiť, je rozhodnúť sa, kde chcem začať a kde chcem skončiť. Ak to chcete urobiť, potrebujem obdĺžnik, ktorý je úmerný snímke. V mojom príklade použijem 3-o-4-palcový obdĺžnik zobrazený v jasne žltej farbe.

Rozloženie grafického prvku SmartArt

Teraz skopírujte a prilepte duplicitný obdĺžnik a presuňte ho na miesto, kde chcem, aby sa kurzor posúval na koniec.

.

Zarovnám obdĺžniky na hornú a dolnú časť a použite obdĺžniky ako vodiacu čiaru na orezanie fotografie.

Use rectangles as guide to clip photo

Nakoniec odstránim žlté obdĺžniky, zmeňte veľkosť fotografie na výšku snímky, Zarovnajte ju na ľavej strane a potom použite rovnaký postup na vytvorenie ľavej dráhy pohybu, ktorú som urobil vo vyššie uvedenom príklade Panorama.

Poznámka: Ešte raz budete chcieť, aby bola šírka násobkom 10, takže možno budete musieť prispôsobiť výrez. Urobil som fotku 20 centimetrov široký.

Create custom animation

Teraz moje fotografie panvy cez tváre mojej rodiny.

Ak chcete zvýrazniť jeden objekt na vašej fotografii, priblíženie a vzdialenie je veľmi účinné a ľahko sa dosiahlo.

V mojom príklade budem stredobodom pozornosti môj malý vnuk. Začínam s rovnakou fotografiou na snímke a skopírujte a prilepte duplicitu presne nad hornú časť prvej fotografie. Potom som klip druhej fotografie okolo môjho malého vnuka. Po pridaní žltej čiary sa zobrazí orezaná oblasť. Ak chcete, aby bola orezaná fotografia úmerná k snímke. Ja som urobil môj 3-by-4 palcov.

Clipped photo within larger slide

Teraz môžem zmeniť veľkosť orezaného obrázka tak, abysa zmestil na celú snímku, a po predchádzajúcejoneskorenianastavili na hodnotu 2 sekundya nastrednú rýchlosť. Tiež pridám koncovú animáciu vyblednutého priblíženia, po predchádzajúcej, oneskorenie nastavená na 2 sekundy a strednú rýchlosť.

Rozbaľovací graf s vedľajšou osou

Na fotografii sa teraz zobrazí celá rodinná fotografia, počkajte 2 sekundy, priblížte svoj malý vnuk, počkajte 2 sekundy a priblížte sa na celú svoju rodinnú fotografiu.

Bohužiaľ, priblíženie sa vyskytuje len v strede snímky, takže efekt stále nie je presne to, čo hľadám, a budem musieť pridať trasu pohybu, aby sa zobrazovali dojmy priblíženia v ľavom dolnom rohu, kde sa nachádza Môj vnuk. Ak to chcete urobiť, premiestnite orezanú fotografiu tak, aby sa nachádzala na mieste, kde je môj vnuk na pôvodnej fotografii. Teraz kliknite na položku nakresliť vlastnú cestu (po kliknutí na položku dráhy pohybu) a nakreslite vlastnú trasu pohybu zo stredu výrezu obrázka do stredu snímky. Nakoniec presúvam sekvenciu čiary vlastnej trasy pohybu v časti moje animácie a začnite s predchádzajúcou animáciou s vyblednutým vstupom a uistite sa, že rýchlosť je nastavená na hodnotu Medium , aby zodpovedala vyvyblednutému vchodu priblíženia . Poradie každej animácie môžete zmeniť tak, že ho presuniete myšou na pracovnej table Vlastná animácia . Mám tiež zamknúť svoju vlastnú cestu k animácii (vyberte možnosť zamknutý v rozbaľovacom zozname trasy , pracovná tabla Vlastná animácia ), aby sa obrázok mohol presúvať, keď upravujem a udržiavam cestu požadovaným spôsobom.

Creating custom animation

Mojím posledným krokom je Pridanie vlastnej animácie na orezaný obrázok a prechod z stredu snímky na počiatočný bod druhej vlastnej dráhy pohybu. Ak to chcete urobiť, musím premiestniť obrázok do stredu a na stred snímky a pridať vlastnú trasu pohybu, ktorá sa bude nachádzať v strede snímky, do stredu, v ktorom sedí Môj vnuk v pôvodnom obrázku. Potom použijem rovnaké nastavenia pre túto vlastnú trasu pohybu, ako som urobil v prvej: s predchádzajúcou, strednou rýchlosťou a zamknutým.

Creating custom animation

Môj obrázok sa teraz priblíži z vhodného umiestnenia a znova sa vráti späť na príslušné miesto.

V mojich predchádzajúcich príkladoch som bol schopný zvýrazniť rôznych členov rodiny, ale nie všetky z nich v koherentnej sekvencii. Čo by som naozaj chcel urobiť, je priblížiť a posúvať sa cez tváre mojej rodiny, pričom končí detailom môjho malého vnuka.

Na tento účel pridám rozšírenú kópiu fotografie v hornej časti originálu a použite túto možnosť na vytvorenie efektu lupy. Môžete byť v pokušení použiť efekt animácie na zväčšenie alebo zmenšenie , ale zhoršené rozlíšenie je pri práci s fotografiami zlou voľbou.

Skopírovali a prilepili ste Duplikát obrázka na snímku a chcete ho zmeniť podľa potreby. Zapamätajte si, že pri spustení prezentácie sa môžu skrátiť niektoré veľké obrázky, preto si to Vezmite do úvahy pri zmene veľkosti. Urobil som môj 15 centimetrov široký. Vďaka tomu je ťažké Zobraziť celú snímku, a tak zmeniť veľkosť okna na 40% (pomocou jazdca v pravom dolnom rohu) a Zarovnanie tohto väčšieho obrázka na stred a stred snímky.

Potom pridám tvary v časti vývojový diagrambez výplnea nastavím farbu čiary na kontrast s obrázkom a nastavte ju tak, aby sa mohla jednoducho zobraziť. Umiestnite tento tvar nitkový kríž na prvý zoom a Posúvací bod. Potom skopírujte a prilepte ďalšie dva nitkový kríž a umiestnite ich na ďalšie panvové body.

Crosshairs AutoShapes

Konečným výsledkom je veľký obrázok obrázka a tri vodiace čiary, ktoré použijem na nastavenie vlastných animácií a odstránenie po dokončení mojich efektov.

Teraz zoskupím veľký obrázok a tri nitkový kríž do jedného objektu podržaním klávesu SHIFT a kliknutím na všetky štyri objekty, kým nie sú vybraté. Potom v časti Nástroje obrázkana karte Formát v skupine Usporiadať kliknite na položku Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Zoskupiť Vzhľad tlačidla .

Nakoniec zabezpečím, že zoskupený objekt zachová správny pomer strán kliknutím pravým tlačidlom myši, kliknutím na položku veľkosť a umiestneniea potom v časti Mierkazačiarknutím políčka Zamknúť pomer strán .

Pre svoj veľký obrázok sa pridá efektový vstupný efekt priblíženia . Nastavím, aby sa spustil po predchádzajúcej, oneskorenie je nastavené na 2 sekundy (publikum môže vidieť môj pôvodný obrázok) a rýchlosť je nastavená na hodnotu Stredná.

Potom pridám vlastnú trasu pohybu do veľkého obrázka, ktorý prechádza z prvého posunu medzi prvými bodmi posúvania do stredu snímky.

Túto vlastnú trasu pohybu nastavím pomocou predchádzajúcej, veľmi nízkej rýchlosti a uzamknutej. Zruším začiarknutie políčok plynulý začiatok a hladký koniec . Uistite sa, že použijete vlastnú trasu pohybu na veľký obrázok a nie tvar nitkový kríž.

Crosshairs AutoShapes and Custom Path dialog box

Dráha pohybu nemusí byť tam, kde ju očakávate, ale je to správne. Teraz podržím stlačený kláves SHIFT a kliknite na veľký obrázok a všetky nitkový kríž na ich výber. Všetky vybraté položky sa presunú tak, aby sa v strede snímky nachádzali krížiky východiskového bodu.

Poznámka: Po zapnutí vodiacich čiar a pravítka to pomôže, a keďže dráha pohybu je zamknutá, zostane tam, kde patrí. Ak sa pravítko nezobrazuje, na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku pravítko.

Formuláre v priečinku Formuláre programu InfoPath

Kliknutím na sivú oblasť vymažete výber všetkých objektov a potom ho vyberte kliknutím na obrázok. Teraz pridám ďalšiu vlastnú trasu pohybu, aby ste prešli z stredu druhého smerového bodu na stred snímky. Túto vlastnú trasu pohybu nastavím za predchádzajúce a oneskorené na 1 sekundu. Vyberám uzamknuté a veľmi pomalé rýchlosti a zrušte začiarknutie políčok pre hladký začiatok a hladký koniec.

Custom path dialog box

Opakujem tento krok na vytvorenie poslednej zarážky Pan. Vyberte obrázok a presuňte ho tak, aby sa v strede snímky nachádzal druhý nitkový kríž. Pridám poslednú vlastnú trasu pohybu, ktorá sa bude zobrazovať v strede nitkový kríž v rámci poslednej zarážky Pan do stredu snímky, a nastavte ju na možnosť po predchádzajúcej, oneskorenie2 sekundy, zamknutáa veľmi pomalá rýchlosť a vymažte hladký začiatok a hladký koniec začiarkavacie políčka.

Custom Path dialog box

A nakoniec som skryť všetky moje referenčné nitkový kríž nastavením obrysu tvaru na hodnotu none a zarovnaním veľkého obrázka stredom a stredom snímky.

MyHosting-Konfigurácia-3-1

Potom "vylepšili sme" začiatočné a koncové body mojich vlastných pohybových ciest, aby ste sa vyhli zobrazeniu obrázka na obrazovke. Videl som to pomocou tlačidla Prehrať na pracovnej table Vlastná animácia .

Pri spustení prezentácie sa priblížia, panvy zľava doprava cez tváre mojej rodiny, a končí sa zblízka na môj malý vnuk.

Ako vždy odporúčame experimentovať, experimentovať, experimentovať sami.

Glenna Shaw je certifikovaný profesionál v oblasti riadenia projektov s federálnou vládou a aktívnym členom komunity PowerPointu. Spoločnosť Microsoft je certifikovaná v PowerPointe a Worde a vlastní certifikát v informačných technológiách so zjednodušeným ovládaním.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×