Vytvorenie dvojrozmerného pruhového grafu

Vytvorte dvojrozmerný pruhový graf, aby ste mohli rýchlo porovnať údaje jednoduchým, ale vizuálne zaujímavým spôsobom.

2-D bar graph

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie dvojrozmerného pruhového grafu

Zmena počtu pruhov

Nastavenie šírky a výšky pruhov

Nastavenie farby jednotlivých pruhov

Pridanie označení hodnoty a názvu

Vytvorenie dvojrozmerného pruhového grafu

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové, ukážte na položku Podnikanie a potom kliknite na možnosť Schémy a grafy alebo Marketingové schémy a diagramy.

 2. Z ponuky Grafické tvary presuňte na stránku kresby tvar Pruhový graf 1 alebo Pruhový graf 2.

 3. Vyberte požadovaný počet pruhov (od 1 do 12) a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete pridať názov grafu, z ponuky Grafické tvary presuňte na stránku tvar Blok textu. Kliknite na tvar a zadajte názov.

  Poznámky: 

  • V tvare Pruhový graf 1 predstavujú pruhy číselné počty. V tvare Pruhový graf 2 predstavujú pruhy percentá.

  • Ak v grafe potrebujete viac ako 12 pruhov, umiestnite dva alebo viaceré tvary pruhových grafov vedľa seba.

Na začiatok stránky

Zmena počtu pruhov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar pruhového grafu a kliknite na položku Nastaviť počet pruhov.

 2. Kliknite na šípku Počet pruhov a vyberte počet od 1 do 12 pruhov.

  Poznámka: Ak v grafe potrebujete viac ako 12 pruhov, umiestnite dva alebo viaceré tvary pruhových grafov vedľa seba.

Na začiatok stránky

Nastavenie šírky a výšky pruhov

 1. Vyberte pruhový graf kliknutím naň.

 2. Potiahnutím ovládacej rukoväte Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec v pravom dolnom rohu prvého pruhu nastavte požadovanú šírku pruhov.

 3. Potiahnutím ovládacej rukoväte Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec v ľavom hornom rohu obdĺžnika s prerušovaným červeným orámovaním na ľavej strane pruhového grafu nastavte požadovanú výšku najvyššieho pruhu.

  Tip: Ak chcete zobraziť tip k ovládacej rukoväti pre vybraný tvar, podržte ukazovateľ myši nad ovládacou rukoväťou.

Na začiatok stránky

Nastavenie farby jednotlivých pruhov

 1. Vyberte pruhový graf a potom vyberte jednotlivé pruhy kliknutím na ne.

 2. Kliknite na šípku na tlačidle Farba výplne Obrázok tlačidla a potom vyberte požadovanú farbu.

Na začiatok stránky

Pridanie označení hodnoty a názvu

 1. Z ponuky Grafické tvary presuňte na stránku kresby tvar Označenie osi Y. Zarovnajte ho podľa osí X a Y tak, aby mal vodorovnú čiaru zarovno s osou X.

  Tip: Ak chcete priblížiť zobrazenie, podržte stlačené klávesy CTRL a SHIFT a kliknite na graf.

 2. Vyberte tvar Označenie osi Y a stlačením klávesov CTRL + D vytvorte kópiu. Umiestnite druhé označenie do hornej časti osi Y tak, aby bola vodorovná čiara tvaru zarovno s najvyššou hodnotou.

  Tip: Ak chcete presunúť tvar presne tam, kde má byť, vyberte tento tvar a stláčajte kláves so šípkou smerujúcou tam, kde chcete tvar posunúť.

 3. Opakujte postup na vytvorenie označení ďalších hodnôt na osi Y.

 4. Vyberte jednotlivé tvary označení a zadajte hodnotu alebo názov zodpovedajúci pozícii tvaru na osi.

 5. Zopakujte kroky 2 až 4 na tvary označenie osi X a umiestnite ich na osi X.

  Tip: Keď chcete označenia rovnomerne rozmiestniť, vyberte všetky označenia na danej osi. V ponuke Tvar kliknite na položku Rozmiestniť tvary a potom kliknite na prvé tlačidlo v časti Zvislé rozmiestnenie alebo Vodorovné rozmiestnenie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×