Vytvorenie dotazu DLP SharePoint Server 2016

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Chrániť citlivé informácie, ako sú napríklad finančné údaje a osobné informácie (PII) a zabrániť tak jeho neúmyselné zverejnenie potrebujú organizácie. Pomocou údajov loss prevention (DLP) dotazu SharePoint Server 2016, citlivé informácie môžete nájsť rôznych kolekciách lokalít vašej organizácie, ktorý sa vzťahuje na bežné priemyselné predpisy.

S DLP dotaz, môžete zobraziť ukážku výsledkov vyhľadávania, jemné doladiť dotazu a exportovať a stiahnuť výsledky. Pomocou DLP dotazu, uvidíte čo a ak existuje citlivých informácií, lepšie pochopiť svoje riziká a určiť, čo a kde sa nachádza obsah, ktorý vaše politiky DLP je potrebné na ochranu.

Skôr než začnete

Môžete vytvoriť DLP dotazov v centre elektronického vyhľadávania kolekcie lokalít, kde môžete používať povolenia kontrolovať, kto môže zobraziť citlivé informácie. DLP dotazy fungujú rovnako ako dotazov elektronického vyhľadávania a vyžadujú rovnaké povolenia.

Najskôr je potrebné vytvoriť centrum elektronického vyhľadávania kolekcie lokalít, Pridanie používateľov do kolekcie lokalít a pridať aj používatelia všetky kolekcie lokalít, kde je potrebné dotazu a Zobraziť citlivé informácie.

Odporúčame vytvoriť skupinu zabezpečenia pre tím súlad s požiadavkami a potom pridať príslušných používateľov do skupiny zabezpečenia. Potom môžete udeliť povolenia skupiny zabezpečenia, namiesto pre jednotlivých používateľov.

Krok 1: Vytvorenie centra elektronického vyhľadávania

Správca s povoleniami na centrálnej správy potrebuje na vytvorenie centra elektronického vyhľadávania kolekcie lokalít.

 1. V centrálnej správe > Správa aplikácií > vytvoriť kolekcie lokalít.

 2. Na stránke Vytvorenie kolekcie lokalít, vyplňte formulár, vrátane týchto možností:

  • V časti Výber šablóny > kartu podnik > Vyberte šablónu Centra elektronického vyhľadávania.

   Šablóny kolekcie lokalít na kartu podnik

  • Zadajte správcu kolekcie lokalít primárnych a sekundárnych. Títo ľudia môžete pridať používateľov do kolekcie lokalít centrum dodržiavania súladu politiky, ako je to popísané ďalej.

Krok 2: Udelenie povolení do centra elektronického vyhľadávania

Pridanie používateľov do skupiny vlastníkov kolekcie lokalít centrum elektronického vyhľadávania, musí správca kolekcie lokalít.

 1. Prejdite do centra elektronického vyhľadávania kolekcie lokalít > v pravom hornom rohu vyberte položku Nastavenie (ikona ozubeného kolieska) > Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality > v časti Používatelia a povolenia > povolenia pre lokalitu.

 3. Vyberte skupinu, vlastníci centra elektronického vyhľadávania > na páse s nástrojmi, vyberte položku Udeliť povolenia > zadajte používateľov alebo skupiny zabezpečenia > zdieľať.

  Možnosť udeliť povolenia pre skupiny vlastníkov

Krok 3: Udelenie povolení na každej kolekcie lokalít, ktoré by mohli obsahovať citlivé informácie

Ľudia, ktorí vytvárajú DLP dotazy tiež potrebné povolenia vlastníka každej kolekcii lokalít, ktoré potrebujú na dotaz. Toto je odlišné od politiky DLP, pretože vytváranie a priraďovanie politiku nevyžaduje, aby ste mali povolenia na zobrazenie alebo stiahnuť celý obsah.

Existujú dve možnosti: udelenie povolení na úrovni webovej aplikácie, alebo jednotlivo udeliť povolenie každej kolekcii lokalít.

Udelenie povolení na úrovni webovej aplikácie

Webová aplikácia je Internet Information Services (IIS) webovej lokality, ktorá funguje ako kontajner pre kolekcie lokalít, ktoré ste vytvorili. Pre každú webovú aplikáciu, ktorá obsahuje kolekcie lokalít s citlivými informáciami, ktoré budete potrebovať pri dotazovaní, môžete vytvoriť používateľa politiku, ktorá poskytuje úplný prístup k skupiny zabezpečenia s tímom súlad s požiadavkami.

 1. V centrálnej správe > Spravovať webové aplikácie.

 2. Vyberte webovú aplikáciu > na páse s nástrojmi, vyberte položku Politiky používateľa > Pridať používateľov.

 3. Opustenie zóny ako (všetky zóny) > ďalej > v časti Používatelia zadajte skupiny zabezpečenia > vyberte povolenia na Úplný prístup > Dokončiť.

  Politika pre webovú aplikáciu dialógového okna

Udelenie povolení na úrovni kolekcie lokalít

Pridanie skupiny zabezpečenia do skupiny vlastníci každej kolekcie lokalít, ktorá obsahuje citlivé informácie, ktoré budete potrebovať pri dotazovaní. Pre každú kolekciu lokalít, postupujte takto:

 1. Prejdite na lokalitu najvyššej úrovne v rámci kolekcie lokalít > v pravom hornom rohu vyberte položku Nastavenie (ikona ozubeného kolieska) > Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality > v časti Používatelia a povolenia > povolenia pre lokalitu.

 3. Vyberte skupinu, vlastníci > na páse s nástrojmi, vyberte položku Udeliť povolenia > zadajte používateľov alebo skupiny zabezpečenia > zdieľať.

  Možnosť udeliť povolenia pre skupiny vlastníkov

Vytvorenie dotazu DLP

Po vytvorení centra elektronického vyhľadávania a nastaviť povolenia, môžete vytvoriť dotaz DLP. Ak máte skúsenosti s elektronického vyhľadávania dotazu, dotaz DLP funguje rovnakým spôsobom, okrem toho, že ste vopred môžete nakonfigurovať dotazu vyhľadajte minimálny počet inštancií rôznych druhov citlivé informácie – napríklad, nájsť všetky SharePoint obsahu aspoň jedno číslo kreditnej karty.

 1. Prejdite do centra elektronického vyhľadávania kolekcie lokalít > Vytvoriť DLP dotaz.

  Vytvorenie dotazu DLP tlačidlo

 2. V časti Dotazy ochrany pred stratou údajov > Nová položka.

 3. V časti Nový dotaz DLP > nasledujúcim spôsobom:

  1. Výber šablóny zodpovedajúci bežné regulačné požiadavky, pre ktoré je potrebné chrániť citlivé informácie. Všetky šablóny DLP identifikuje a pomáha chrániť citlivé informácie konkrétnych typov – napríklad šablónu s názvom USA finančných údajov určuje obsah, ktorý obsahuje ABA smerovanie čísla, čísla kreditných kariet alebo US bankového účtu.

  2. Zadajte číslo určujúce minimálny počet inštancií konkrétny typ citlivých informácií, ktoré musia byť uvedené v dokumente pred prijatím ochranných akcie automaticky (Odoslať správu o udalosti, zobrazenie politika tip, zablokovanie prístupu).

   Napríklad, ak vyberiete USA finančné údaje šablóny a zadajte 10 tu, žiadne sa opatrenie dokument neobsahuje dĺžku minimálne 10 ABA smerovacie čísla, 10 čísla kreditných kariet alebo 10 US bank čísla účtov. Minimálny počet je pre každý typ citlivých informácií, nie súčet všetkých z nich.

   Šablóny politiky DLP s možnosťou minimálny počet

 4. Po dokončení vyberte položku ďalej.

 5. Na stránke vyhľadávania nižšie, môžete vykonať niektorý z týchto krokov:

  1. Vyberte položku Hľadať spustite dotaz.

  2. Vyberte položku Upraviť rozsah dotazu a potom zadajte URL adresy konkrétne lokality na zúženie dotazu na týchto lokalitách. Potrebujete pridať umiestnenia pred spustením vyhľadávania.

  3. Manuálne upraviť dotaz. Na základe predvoleného nastavenia dotaz je nakonfigurovaný pomocou typov citlivých informácií a minimálny počet, ktorý ste vybrali na predchádzajúcej strane. Z toho môžete zmeniť manuálne. Dotazy DLP podpory kľúčových slov dotazu language (KQL).

   Ďalšie informácie o syntaxe DLP dotazu nájdete v téme formulár dotazu na vyhľadanie citlivé údaje uložené na lokalitách.

   Ďalšie informácie o používaní kľúčových slov, operátory a zástupné znaky, nájdete v téme vyhľadávanie a používanie kľúčových slov v elektronickom vyhľadávaní – Táto téma sa týka aj DLP dotazov.

  4. Vyberte počiatočný a koncový dátum, ak chcete zúžiť výsledky na obsah rozsah dátumov.

  5. Zadajte špecifické názvy, ktoré chcete filtrovať dotaz na obsah konkrétnych autorov.

  6. Vyberte konkrétne vlastnosti programu SharePoint na filtrovanie dotaz.

  7. Ak si chcete stiahnuť a analýza výsledkov v programe Excel, vyberte položku Exportovať. Nájdete v ďalšej časti Ďalšie informácie.

  8. Ak chcete spustiť dotaz znova neskôr, vyberte položku Uložiť.

  9. Vyberte položku Zavrieť ukončite dotaz bez uloženia vyhľadávania alebo výsledky.

  Nová strana dotazu

Export výsledkov dotazu DLP

Pri vytváraní alebo upraviť dotaz DLP, môžete exportovať výsledky dotazu, ako je uvedené v predchádzajúcej časti. Môžete si stiahnuť výsledky (samotný obsah) alebo zostavu so zoznamom výsledkov vyhľadávania. Správa musí byť vo formáte .csv tak, aby program Excel môžete použiť na filtrovanie a triedenie.

Prvé exportovanie obsahu alebo vytvoriť zostavu eDiscovery Download Manager je nainštalovaný, ktorá prevezme obsah lokality SharePoint a správy o vašom počítači. Pri sťahovaní správu elektronického vyhľadávania, používatelia musíte sa prihlásiť do služby SharePoint s rovnakým kontom, ktoré je prihlásený do v ich klientskom počítači. Ak sa zobrazí upozornenie, otázkou, či sa má spustiť správcu stiahnuť, vyberte možnosť Spustiť a pokračujte.

Upozornenie zabezpečenia pre elektronického vyhľadávania Download Manager

Počítač použijete na exportovanie obsahu musí spĺňať tieto systémové požiadavky:

 • 32-bitová alebo 64-bitová verzia Windowsu 7 a novšie verzie

 • Microsoft .NET Framework 4.5

 • Jeden z nasledujúcich podporovaných prehliadačov:

  • Internet Explorer 10 a novšie verzie

  • Mozilla Firefox alebo Google Chrome s nainštalovaným doplnkom ClickOnce

V počítači sa vytvoria zostavy s názvami SharePoint Results.csv, Exchange Results.csv, Export Errors.csv, Search Results SharePoint Index Errors.csv a Exchange Index Errors.csv.

Zobrazenie alebo úprava DLP dotazu

V centre elektronického vyhľadávania, vyberte položku Dotazy ochrany pred stratou údajov v ľavom navigačnom paneli, ak chcete zobraziť existujúcich DLP dotazov a zobrazenie stavu žiadny vývoz. Ak chcete upraviť dotaz DLP, stačí vybrať názov dotazu.

Možnosť dotazy predchádzanie strate údajov

Ďalšie informácie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×