Vytvorenie dokumentu na používanie v starších verziách Wordu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môže sa stať, že budete chcieť zdieľať dokumenty s ľuďmi, ktorí používajú staršie verzie Wordu.

Word 2007 a Word 2010 dokáže otvoriť .docx súbory vytvorené vo Worde 2013. Používatelia programu Word 2003, ktorí majú nainštalovaný balík Microsoft Office Compatibility Pack pre Word, Excel a PowerPoint 2007 formáty súborov môžete otvoriť aj dokumenty Wordu 2013.

Ak si nie ste istí, ktorú predchádzajúcu verziu používajú, uložte dokumenty vo formáte súborov Wordu 97 – 2003 (.doc).

Poznámka: Ak chcete zistiť, aký obsah a funkcie sa nebudú dať v starších verziách upravovať, pozrite si tému Funkcie, ktoré sa v starších verziách správajú inak.

Vytvorenie nového dokumentu vo formáte Wordu 97 – 2003

Ak chcete vytvoriť nový dokument vo Worde 2013, ktorý niekto používa v staršej verzii Wordu (kde ho reviduje a upravuje), uložte ho vo formáte Wordu 97-2003.

 1. Kliknite na položku Súbor a potom na položku Nové.

 2. Nový dokument otvoríte kliknutím na položku Prázdny dokument

 3. Kliknite na položku Súbor, potom kliknite na položku Uložiť ako a potom vyberte umiestnenie uloženia súboru.

 4. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte do poľa Názov súboru názov dokumentu.

 5. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Dokument Wordu 97-2003. Formát súboru sa tak zmení z .docx na .doc.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Funkcie, ktoré sa v dokumentoch vo formáte programu Word 97-2003 Word správajú inak

Tieto tabuľky obsahujú prvky dokumentu, ktoré sa správajú inak, a prvky dokumentu, ktoré nie sú pri úprave súborov vo formáte .doc k dispozícii.

Word 2013

Zmena pri použití formátu súboru programu Word 97-2003 (.doc)

Aplikácie pre Office

Natrvalo sa odstránia z dokumentu.

Webové video

Natrvalo sa skonvertuje na obrázok obsahujúci hypertextové prepojenie na webové video.

Odpovede na komentáre a komentáre označené ako spracované

Odpovede na komentáre sa stanú individuálnymi komentármi na najvyššej úrovni a všetky komentáre označené ako spracované sa vynulujú.

Predvolene zbalené nadpisy

Hlavičky sa predvolene rozbalia a vlastnosť sa natrvalo odstráni.

Nové formáty číslovania vo Worde 2010

Turecké veľké písmená (latinka) {A, B, C, Ç, D, …}
Turecké malé písmená (latinka) {a, b, c, ç, d, …}
Bulharské veľké písmená (cyrilika) {А,Б,В,Г,Д, …}
Bulharské malé písmená (cyrilika) {а, б, в, г, д, …}
Grécke veľké písmená

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Grécke malé písmená

{α, β, γ, δ, ε,…}
Pevný formát s 3 číslicami {001…NNN}
Pevný formát so 4 číslicami {0001…NNNN}
Pevný formát s 5 číslicami {00001…NNNNN}

Nové formáty číslovania sa skonvertujú na arabské číslice (1, 2, 3, 4, ...).

Nový tvar a efekty textových polí

Tvary a textové polia sa skonvertujú na efekty dostupné vo formáte súboru .doc.

Textové efekty

Efekty pre text sa natrvalo odstránia.

Alternatívny text pre tabuľky

V tabuľkách sa stratia informácie v alternatívnom texte.

Funkcie písma OpenType

Funkcie OpenType sa natrvalo odstránia z textu.

Blokovanie autorov

Zámky použité v oblastiach dokumentu sa odstránia.

Nové efekty objektov WordArt

Efekty pre text sa natrvalo odstránia.

Ovládacie prvky obsahu

Ovládacie prvky obsahu sa skonvertujú na statický obsah.

Motívy

Natrvalo sa skonvertujú na štýly.

Hlavné a vedľajšie písma

Natrvalo sa skonvertujú na priame formátovanie písma.

Sledované pohyby

Natrvalo sa skonvertujú na vložený a odstránený text.

Tabulátory zarovnania

Natrvalo sa skonvertujú na tradičné tabulátory.

Grafické prvky SmartArt

Skonvertujú sa na jeden obrázok. Ak sa vo Worde 2003 nevykonajú žiadne zmeny, grafické prvky SmartArt je možné znova vytvoriť otvorením vo Worde 2013 a inováciou dokumentu na formát súborov Open XML.

Grafy a diagramy

Skonvertujú sa na jeden obrázok. Ak sa vo Worde 2003 nevykonajú žiadne zmeny, grafy je možné znova vytvoriť otvorením vo Worde 2013 a inováciou dokumentu na formát súborov Open XML. Všetky údaje, ktoré prekračujú limity podporované v Exceli 2003, sa natrvalo odstránia.

Vložené objekty Open XML

Bez zmeny.

Preddefinované bloky

Z preddefinovaných blokov a položiek automatického textu sa môžu stratiť niektoré informácie.

Bibliografia

Natrvalo sa skonvertuje na statický text.

Citácie

Natrvalo sa skonvertujú na statický text.

Rovnice

Skonvertujú sa na jeden obrázok. Ak sa vo Worde 2003 nevykonajú žiadne zmeny, rovnice je možné znova vytvoriť otvorením vo Worde 2013 a inováciou dokumentu na formát súborov Open XML.

Relatívne textové polia (textové polia, pri ktorých sa šírka a výška nastavujú ako percento strany)

Relatívne hodnoty sa natrvalo skonvertujú na absolútnu pozíciu.

Ak vytvárate dokument pre ľudí pracujúcich v starších verziách programu Word a viete, že máte nainštalovaný Microsoft Office Compatibility Pack pre Word, Excel a PowerPoint 2007 formáty súborov, môžete pracovať v režime Microsoft Word 2010.

Ak neviete, či majú osoby, ktorým dokument odosielate, nainštalovaný balík Microsoft Office Compatibility Pack pre formáty súborov Open XML Wordu, Excelu a PowerPointu, môžete pracovať v kompatibilnom režime. Vďaka kompatibilnému režimu nie sú počas práce s dokumentom k dispozícii žiadne nové ani rozšírené funkcie programu Word 2010. Takto je možné sprístupniť úplné možnosti úprav dokumentu aj používateľom starších verzií Wordu.

Poznámka: Ak ste už vytvorili dokument a chcete zistiť, ktorá časť jeho obsahu sa nebude dať upravovať v starších verziách, prečítajte si časť Funkcie, ktoré sa v starších verziách správajú inak.

Zapnutie kompatibilného režimu

Ak vytvoríte nový dokument, ktorý sa bude používať v staršej verzii, môžete zapnúť kompatibilný režim uložením súboru vo formáte programu Word 97-2003.

 1. Otvorte nový dokument.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Kliknite na položku Uložiť ako.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Dokument programu Word 97-2003. Formát súboru sa tak zmení na formát .doc.

 5. Do poľa Názov súboru zadajte názov dokumentu.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Funkcie, ktoré sa v starších verziách správajú inak

Tieto tabuľky obsahujú prvky dokumentu, ktoré sa správajú inak, a prvky dokumentu, ktoré nie sú pri práci v kompatibilnom režime k dispozícii.

Poznámka: Ak používate program Microsoft Word Starter 2010, pamätajte, že nie všetky funkcie uvedené pre program Word 2010 sú podporované v programe Word Starter. Ďalšie informácie o funkciách dostupných v programe Word Starter nájdete v téme Podpora pre funkcie programu Word Starter.

Prvok Wordu 2010

Zmena pri otvorení v programe Word 2007

Zmena pri otvorení v programoch Word 97-2003

Nové formáty číslovania

Nové formáty číslovania sa skonvertujú na arabské číslice (1, 2, 3, 4, ...).

Nové formáty číslovania sa skonvertujú na arabské číslice (1, 2, 3, 4, ...).

Nové tvary a textové polia

Tvary a textové polia sa skonvertujú na efekty dostupné v tomto formáte.

Tvary a textové polia sa skonvertujú na efekty dostupné v tomto formáte.

Textové efekty

Efekty pre text sa natrvalo odstránia, ak nie sú priradené s použitím vlastného štýlu. Ak sú priradené s použitím vlastného štýlu, textové efekty sa znova zobrazia pri opätovnom otvorení dokumentu v programe Word 2010.

Efekty pre text sa natrvalo odstránia, ak nie sú priradené s použitím vlastného štýlu. Ak sú priradené s použitím vlastného štýlu, textové efekty sa znova zobrazia pri opätovnom otvorení dokumentu v programe Word 2010.

Alternatívny text pre tabuľky

V tabuľkách sa stratia informácie v alternatívnom texte.

V tabuľkách sa stratia informácie v alternatívnom texte.

Funkcie písma OpenType

Nové funkcie písma sa odstránia.

Nové funkcie písma sa odstránia.

Blokovanie autorov

Blokovanie použité v oblastiach dokumentu sa odstráni.

Blokovanie použité v oblastiach dokumentu sa odstráni.

Nové efekty objektov WordArt

Efekty pre text sa natrvalo odstránia.

Efekty pre text sa natrvalo odstránia.

Nové ovládacie prvky obsahu

Natrvalo sa skonvertujú na statický obsah.

Natrvalo sa skonvertujú na statický obsah.

Ovládacie prvky obsahu v programe Word 2007

Bez zmeny.

Natrvalo sa skonvertujú na statický text.

Motívy

Bez zmeny.

Natrvalo sa skonvertujú na štýly. Ak sa súbor neskôr otvorí v programe Word 2010, štýl nie je možné automaticky zmeniť pomocou motívov.

Hlavné a vedľajšie písma

Bez zmeny.

Natrvalo sa skonvertujú na statické formátovanie. Ak sa súbor neskôr otvorí v programe Word 2010, písma hlavičiek a základného textu sa pri použití odlišného štýlu nezmenia automaticky.

Sledované pohyby

Bez zmeny.

Natrvalo sa skonvertujú na vložený a odstránený text.

Tabulátory

Bez zmeny.

Tabulátory zarovnania sa skonvertujú na tradičné tabulátory.

Grafické prvky SmartArt

Bez zmeny.

Zmenia sa na jeden objekt, ktorý nemožno upravovať, ak sa nevykonajú žiadne zmeny a objekt sa znova neotvorí v programe Word 2010.

Grafy a diagramy

Bez zmeny.

Niektoré grafy a diagramy sa skonvertujú na obrázky, ktoré nebude možné zmeniť. Údaje mimo podporovaných riadkov sa stratia.

Vložené objekty Open XML

Bez zmeny.

Skonvertujú sa na statický obsah.

Preddefinované bloky

Bez zmeny.

Z preddefinovaných blokov a položiek automatického textu sa môžu stratiť niektoré informácie.

Bibliografia

Bez zmeny.

Natrvalo sa skonvertuje na statický text.

Citácie

Bez zmeny.

Natrvalo sa skonvertujú na statický text.

Rovnice

Bez zmeny.

Skonvertujú sa na grafické prvky a nie je možné ich zmeniť. Všetky komentáre, vysvetlivky alebo poznámky pod čiarou v rovniciach sa pri uložení dokumentu natrvalo stratia.

Relatívne textové polia

Bez zmeny.

Natrvalo sa skonvertujú na absolútnu pozíciu.

Aj napriek tomu, že ľudia, ktorí používajú predchádzajúce verzie programu Microsoft Office Word a majú nainštalovaný balík Microsoft Office Compatibility Pack pre Word, Excel a PowerPoint 2007 formáty súborov môžete otvoriť dokumenty, ktoré sú uložené vo formáte Microsoft Office Word 2007, môže byť možnosť zmeniť niektoré položky, ktoré boli vytvorené pomocou nové alebo vylepšené funkcie. Ak používate predchádzajúcu verziu programu Word, otvorte dokument, ktorý obsahuje rovnice, rovnice sa stanú obrázky, ktoré nie je možné upravovať.

Ak chcete vytvoriť dokument, ktorý sa bude používať v predchádzajúcej verzii programu Microsoft Office Word, môžete pracovať v kompatibilnom režime. Kompatibilný režim zabezpečí, že počas práce s dokumentom nie sú k dispozícii žiadne nové ani rozšírené funkcie programu Office Word 2007, takže používatelia predchádzajúcich verzií Wordu budú mať úplné možnosti úprav.

Poznámka: Ponuka Súbor bola nahradená tlačidlom Microsoft Office Obrázok tlačidla Office .

Zapnutie kompatibilného režimu

Ak vytvoríte nový dokument, ktorý sa bude používať v predchádzajúcej verzii, môžete zapnúť kompatibilný režim uložením súboru vo formáte programu Word 97-2003.

 1. Otvorte nový dokument.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 3. V zozname Uložiť ako vyberte položku Dokument programu Word 97-2003.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov dokumentu.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Prvky dokumentu, ktoré sa správajú odlišne v režime kompatibility

Nižšie je uvedený zoznam prvkov dokumentu, ktoré sa v kompatibilnom režime správajú odlišne alebo nie sú k dispozícii.

Prvok Office Wordu 2007

Správanie v kompatibilnom režime

Relatívne umiestnenie blokov textu

K dispozícii je len absolútne umiestnenie.

Okraje

K dispozícii sú len absolútne karty.

Farby motívu

Nie sú k dispozícii.

Písma motívu

Nie sú k dispozícii.

Efekty motívu

Nie sú k dispozícii.

Ovládacie prvky obsahu

Nie sú k dispozícii. Staršie ovládacie prvky sú však k dispozícii.

SmartArt

K dispozícii je iba obmedzený počet typov diagramov.

Rovnice

Nie sú k dispozícii.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×