Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 u ľubovoľného poskytovateľa hostiteľských služieb DNS

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Pozrite si náš zoznam pokynov pre jednotlivých hostiteľov, nájdite svojho hostiteľa a pridajte všetky potrebné záznamy podľa príslušných krokov.

Ak nepoznáte poskytovateľa hostiteľských služieb DNS alebo registrátora domén pre svoju doménu, pozrite si tému Nájdenie registrátora domén alebo poskytovateľa hostiteľských služieb DNS.

Ak chcete záznamy nastaviť sami, toto sú záznamy, ktoré treba pridať. Nezabudnite, že overovací záznam a MX záznam sú jedinečné pre vašu doménu. Ak ich chcete nastaviť, musíte získať a použiť špecifickú hodnotu token pre svoju doménu. Postup je vysvetlený v krokoch nižšie.

Dôležité: 

 • Presné názvy políčok alebo polí, do ktorých napíšete alebo prilepíte údaje na vytvorenie jednotlivých typov DNS záznamu, sú odlišné pre každého DNS hostiteľa. Váš DNS hostiteľ môže mať na svojej webovej lokalite k dispozícii Pomocníka, ktorý vám pomôže pri priradení pokynov zobrazených v tomto článku ku konkrétnym poliam na jeho webovej lokalite. Nezabudnite skúsiť pohľadať aj podrobné pokyny pre DNS hostiteľa v téme Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365

 • Niektoré počítače DNS Nenechajte si vytvoriť všetky požadované typy záznamov, ktoré spôsobí obmedzenia službyOffice 365. Ak hostiteľa vašej domény nepodporuje záznamy SRV, TXT alebo CNAME záznamy, napríklad odporúčame túto prenos domény DNS hostiteľa, ktorý podporuje všetky požadované záznamy. Proces rýchle, automatické nastavenie služby s Office 365, odporúčame, aby ste prenos domény k GoDaddy.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do niekoľkých minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Vyhľadanie a riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Pridanie DNS záznamov

Pridanie TXT alebo MX záznamu na overenie

Poznámka: Vytvoriť treba iba jeden z týchto záznamov. TXT je uprednostňovaným typom záznamu, ale niektorí poskytovatelia hostiteľských služieb DNS ho nepodporujú. V takom prípade vytvorte namiesto neho MX záznam.

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka: Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

Na webovej lokalite poskytovateľa hostiteľských služieb DNS vyhľadajte miesto, kde môžete vytvoriť nový záznam.

 1. Prihláste sa na webovú lokalitu poskytovateľa hostiteľských služieb DNS.

 2. Vyberte svoju doménu.

 3. Nájdite stránku, na ktorej môžete upravovať záznamy DNS pre svoju doménu.

Vytvorte záznam.

 1. V závislosti od toho, či vytvárate TXT alebo MX záznam, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak vytvárate TXT záznam, použite tieto hodnoty:

   Typ záznamu

   Alias alebo Názov hostiteľa

   Hodnota

   TTL

   TXT

   Použite jeden z nasledovných postupov: Zadajte @ alebo ponechajte pole prázdne, alebo zadajte názov svojej domény.

   Poznámka: Na toto pole majú rôzni DNS hostitelia rôzne požiadavky.

   MS=msXXXXXXXX

   Poznámka: Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
   Ako ich nájdem?

   Nastavte túto hodnotu na možnosť 1 hodina alebo jej ekvivalent v minútach (60), sekundách (3600) atď.

  • Ak vytvárate MX záznam, použite tieto hodnoty:

   Typ záznamu

   Alias alebo Názov hostiteľa

   Hodnota

   Priorita

   TTL

   MX

   Zadajte @ alebo názov svojej domény.

   MS=msXXXXXXXX

   Poznámka: Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
   Ako ich nájdem?

   V prípade položky Priorita použite nižšiu prioritu, ako je priorita pre existujúce MX záznamy, aby ste zabránili konfliktom s MX záznamom použitým pre tok pošty.

   Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

   Nastavte túto hodnotu na možnosť 1 hodina alebo jej ekvivalent v minútach (60), sekundách (3600) atď.

 2. Uložte záznam.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť na Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď Office 365 nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  Názov domény vybratý v Centre spravovania služieb Office 365

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  Tlačidlo Spustiť nastavenie

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

  Tlačidlo Overiť

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Pridanie MX záznamu na smerovanie e-mailov

Pridajte MX záznam, aby sa e-maily pre vašu doménu prichádzali do Office 365. Keď aktualizujete MX záznam svojej domény, všetky nové e-maily pre každého, kto používa vašu doménu prichádzali teraz do Office 365. Všetky e-maily, ktoré už máte zostane u aktuálneho poskytovateľa e-mailu hostiteľských služieb, pokiaľ sa nerozhodnete migrácia e-mailov a kontaktov do Office 365.

Tip: Namiesto toho, aby sa všetky e-mailov vašej spoločnosti prechod na Office 365, môžete pilotné nasadenie služieb Office 365 e-mailu s niekoľkými e-mailové adresy.

Úloha

Nájdite stránku, na ktorej môžete vytvoriť záznamy pre svoju doménu.

 1. Prihláste sa na webovú lokalitu svojho hostiteľa DNS.

 2. Vyberte svoju doménu.

 3. Nájdite stránku, na ktorej môžete upravovať záznamy DNS pre svoju doménu.

MX záznam, ktorý pridáte, obsahuje hodnotu (Ukazovateľ na adresu), ktorá vyzerá približne takto: <MX token>.mail.protection.outlook.com, kde <MX token> je hodnota v tvare MSxxxxxxx.

 1. Na webovej lokalite svojho hostiteľa DNS pridajte kliknutím nový MX záznam.

  Teraz sa zobrazia získať informácie potrebné pre MX záznam zo Office 365.

 2. Pre daný MX záznam (v kroku vyššie) skopírujte hodnotu Ukazovateľ na adresu.

  Túto hodnotu použijete v zázname, ktorý vytvárate na lokalite hostiteľa DNS, ako je to popísané v ďalšom kroku.

 3. Uistite sa, že polia v novom MX zázname na lokalite hostiteľa DNS sú nastavené presne na nasledujúce hodnoty:

  • Typ záznamu: MX

  • Priorita: Nastavte prioritu MX záznamu na najvyššiu dostupnú hodnotu, čo je zvyčajne 0.

   Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

  • Názov hostiteľa: @

  • Smerovanie na adresu: prilepte hodnotu ukazovateľ na adresu , ktorú ste skopírovali z Office 365 sem.

  • TTL: Nastavte túto hodnotu na možnosť 1 hodina alebo jej ekvivalent v minútach (60), sekundách (3 600) atď.

 4. Uložte záznam.

Odstráňte všetky ďalšie MX záznamy.

Ak máte všetky záznamy MX pre túto doménu, ktoré odosielajú e-maily inam ako Office 365, odstráňte ich.

Pridanie troch CNAME záznamov

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov na pridanie tri CNAME záznamy, ktoré sú potrebné pre Office 365. Ak ďalšie CNAME záznamy sú uvedené v Office 365, pridať tie isté po všeobecné kroky, ktoré sú znázornené nižšie.

Na webovej lokalite svojho hostiteľa DNS vytvoríte tri nové CNAME záznamy, zvyčajne jeden po druhom.

 1. Do polí určených pre každý nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte nasledovné hodnoty. Po každom pridaní jedného z prvých troch záznamov sa musíte rozhodnúť, či chcete vytvoriť nasledujúci záznam.

  Typ záznamu

  Hostiteľ

  Smerovanie na

  TTL

  CNAME (Alias)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1 hodina

  CNAME (Alias)

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  1 hodina

  CNAME (Alias)

  sip

  sipdir.online.lync.com

  1 hodina

  Poznámky: 

  • Pre TTL: túto hodnotu nastavte na 1 hodinu alebo na ekvivalentnú hodnotu uvedenú v minútach (60), sekundách (3600) a pod.

  • Tieto záznamy sa nevzťahujú na Exchange, Lync alebo Skype for Business hybridné nasadenie.

 2. Po dokončení záznamy uložte.

Pridanie dvoch CNAME záznamov do Správy mobilných zariadení (MDM) pre Office 365

Dôležité: 

 • Ak máte správu mobilných zariadení (MDM) pre Office 365, musíte vytvoriť dva ďalšie záznamy CNAME. Postupujte rovnako ako pri vytváraní ostatných štyroch záznamov CNAME, zadajte však hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

 • (Ak MDM nemáte, tento krok môžete vynechať.)

Typ záznamu

Hostiteľ

Smerovanie na

TTL

CNAME (Alias)

enterpriseregistration

enterpriseregistration.windows.net

1 hodina

CNAME (Alias)

enterpriseenrollment

enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

1 hodina

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Dôležité: Pre jednu doménu môžete mať len jeden TXT záznam pre SPF. (Ak vaša doména obsahuje viac SPF záznamov, môžu sa vyskytnúť chyby v e-mailoch, prípadne problémy s doručovaním a klasifikáciou nevyžiadanej pošty.) Ak už máte SPF záznam pre svoju doménu, nevytvárajte novú pre služby Office 365, ale pridajte požadované hodnoty služieb Office 365 do aktuálneho záznamu. Urobte to tak, aby ste mali len jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si tieto podrobnosti a vzorové SPF záznamy. Na overenie SPF záznamu môžete použiť niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

Na webovej lokalite vášho hostiteľa DNS upravte existujúci SPF záznam alebo vytvorte nový TXT záznam pre SPF.

Dôležité: SPF je navrhnutá na predchádzanie predstieraniu iného odosielateľa, ale spoofing techniky SPF nemôže ochrániť proti. Na ochranu proti, ak nastavíte SPF, treba tiež nakonfigurovať DKIM a DMARC pre Office 365. Ak chcete začať, v téme Použitie DKIM na overenie odchádzajúcich e-mailov odoslaných z vašej domény v službách Office 365. Ďalej v téme Použitie DMARC na overenie e-mailu v službách Office 365.

 1. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte množinu hodnôt nižšie, ktoré sa vzťahujú na vašu situáciu.

  • Typ záznamu

   Hostiteľ

   Hodnota TXT

   TTL

   TXT (Text)

   @

   v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

   Poznámka: Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

   1 hodina

  Pre TTL: túto hodnotu nastavte na 1 hodinu alebo na ekvivalentnú hodnotu uvedenú v minútach (60), sekundách (3600) a pod.

 2. Po dokončení záznam uložte.

 3. Na overenie SPF záznamu použite niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

Pridanie dvoch SRV záznamov

Na webovej lokalite svojho DNS hostiteľa vytvoríte dva nové SRV záznamy, zvyčajne jeden po druhom. To znamená, že po pridaní prvého SRV záznamu na webovej lokalite vyberte možnosť vytvorenia ďalšieho SRV záznamu.

 1. Do polí určených pre každý nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte nasledovné hodnoty. (Pozrite si nasledujúce poznámky pre prípad vytvárania SRV záznamov, keď váš DNS hostiteľ nemá všetky tieto parametre ako samostatné polia).

  Typ záznamu

  Názov

  Cieľ

  Protokol

  Služba

  Priorita

  Váha

  Port

  TTL

  SRV (služba)

  @

  (Alebo ponechajte prázdne, ak symbol @ nie je povolený)

  sipdir.online.lync.com

  _tls

  _sip

  100

  1

  443

  1 hodina

  SRV (služba)

  @

  (Alebo ponechajte prázdne, ak symbol @ nie je povolený)

  sipfed.online.lync.com

  _tcp

  _sipfederationtls

  100

  1

  5061

  1 hodina

  Poznámky: 

  • Pre položku Name (Názov): Ak váš DNS hostiteľ nepovoľuje nastavenie tohto parametra na hodnotu @, nechajte toto pole prázdne. Tento postup používajte len v prípade, že váš DNS hostiteľ má samostatné polia na hodnoty parametrov Service (Služba) a Protocol (Protokol). V opačnom prípade si pozrite poznámky pre položky Service (Služba) a Protocol (Protokol) nižšie.

  • Pre položky Service (Služba) a Protocol (Protokol): Ak váš DNS hostiteľ neposkytuje tieto polia pre SRV záznamy, musíte zadať hodnoty parametrov Service (Služba) a Protocol (Protokol) ako hodnotu parametra Name (Názov) záznamu. (Poznámka: V závislosti od DNS hostiteľa sa pole Name (Názov) môže volať aj inak, napríklad: Host (Hostiteľ), Hostname (Názov hostiteľa) alebo Subdomain (Subdoména). Ak chcete nastaviť kombinovanú hodnotu, vytvorte jeden reťazec a hodnoty oddeľte bodkou.

   Príklad: Name: _sip._tls

  • Pre položky Priority (Priorita), Weight (Váha) a Port: Ak váš DNS hostiteľ neposkytuje tieto polia pre SRV záznamy, musíte ich zadať ako hodnotu parametra Target (Cieľ) záznamu. (Poznámka: V závislosti od DNS hostiteľa sa pole Target (Cieľ) môže nazývať aj inak, napríklad: Content (Obsah), IP Address (IP adresa) alebo Target Host (Cieľový hostiteľ).) Ak chcete nastaviť kombinovanú hodnotu, vytvorte jeden reťazec, hodnoty oddeľte medzerami a ukončite ho bodkou. Hodnoty musia byť uvedené v tomto poradí: Priority (Priorita), Weight (Váha), Port, Target (Cieľ).

   Príklad: Target (Cieľ): 100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  • Alternatíva pre položky Priority (Priorita), Weight (Váha) a Port: Niektorí DNS hostitelia poskytujú niektoré, ale nie všetky, požadované polia samostatne. Pre tieto hostiteľské lokality DNS zadajte hodnoty, ktoré nie sú uvedené samostatne, ako kombinovaný reťazec v príslušnom poradí pre hodnotuTarget (Cieľ) daného záznamu. (Poznámka: V závislosti od DNS hostiteľa sa pole Target (Cieľ) môže nazývať aj inak, napríklad: Content (Obsah), IP Address (IP adresa) alebo Target Host (Cieľový hostiteľ).) Ak chcete nastaviť kombinovanú hodnotu, pre polia, ktoré nie sú k dispozícii samostatne, vytvorte jeden reťazec a hodnoty oddeľte medzerami. Hodnoty musia byť uvedené v danom poradí s vynechaním hodnôt, pre ktoré sú k dispozícii samostatné polia: Priority (Priorita), Weight (Váha), Port, Target (Cieľ).

   Ak napríklad existuje samostatné pole pre položku Priority (Priorita), vytvorte reťazec iba pre hodnoty Weight (Váha), Port a Target (Cieľ): Target (Cieľ): 1 443 sipdir.online.lync.com

  • Pre TTL: túto hodnotu nastavte na 1 hodinu alebo na ekvivalentnú hodnotu uvedenú v minútach (60), sekundách (3600) a pod.

 2. Po dokončení záznamy uložte.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Pridanie DNS záznamov pre Office 365 Germany

Pridanie TXT alebo MX záznamu na overenie

Poznámka: Vytvoriť treba iba jeden z týchto záznamov. TXT je uprednostňovaným typom záznamu, ale niektorí poskytovatelia hostiteľských služieb DNS ho nepodporujú. V takom prípade vytvorte namiesto neho MX záznam.

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka: Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

Na webovej lokalite poskytovateľa hostiteľských služieb DNS vyhľadajte miesto, kde môžete vytvoriť nový záznam.

 1. Prihláste sa na webovú lokalitu poskytovateľa hostiteľských služieb DNS.

 2. Vyberte svoju doménu.

 3. Nájdite stránku, na ktorej môžete upravovať záznamy DNS pre svoju doménu.

Vytvorte záznam.

 1. V závislosti od toho, či vytvárate TXT alebo MX záznam, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak vytvárate TXT záznam, použite tieto hodnoty:

   Typ záznamu

   Alias alebo Názov hostiteľa

   Hodnota

   TTL

   TXT

   Použite jeden z nasledovných postupov: Zadajte @ alebo ponechajte pole prázdne, alebo zadajte názov svojej domény.

   Poznámka: Na toto pole majú rôzni DNS hostitelia rôzne požiadavky.

   MS=msXXXXXXXX

   Poznámka: Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
   Ako ich nájdem?

   Nastavte túto hodnotu na možnosť 1 hodina alebo jej ekvivalent v minútach (60), sekundách (3600) atď.

  • Ak vytvárate MX záznam, použite tieto hodnoty:

   Typ záznamu

   Alias alebo Názov hostiteľa

   Hodnota

   Priorita

   TTL

   MX

   Zadajte @ alebo názov svojej domény.

   MS=msXXXXXXXX

   Poznámka: Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
   Ako ich nájdem?

   V prípade položky Priorita použite nižšiu prioritu, ako je priorita pre existujúce MX záznamy, aby ste zabránili konfliktom s MX záznamom použitým pre tok pošty.

   Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

   Nastavte túto hodnotu na možnosť 1 hodina alebo jej ekvivalent v minútach (60), sekundách (3600) atď.

 2. Uložte záznam.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť na Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď Office 365 nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  Názov domény vybratý v Centre spravovania služieb Office 365

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  Tlačidlo Spustiť nastavenie

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

  Tlačidlo Overiť

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Pridanie MX záznamu na smerovanie e-mailov

Pridajte MX záznam, aby sa e-maily pre vašu doménu prichádzali do Office 365. Keď aktualizujete MX záznam svojej domény, všetky nové e-maily pre každého, kto používa vašu doménu prichádzali teraz do Office 365. Všetky e-maily, ktoré už máte zostane u aktuálneho poskytovateľa e-mailu hostiteľských služieb, pokiaľ sa nerozhodnete migrácia e-mailov a kontaktov do Office 365.

Tip: Namiesto toho, aby sa všetky e-mailov vašej spoločnosti prechod na Office 365, môžete pilotné nasadenie služieb Office 365 e-mailu s niekoľkými e-mailové adresy.

Úloha

Nájdite stránku, na ktorej môžete vytvoriť záznamy pre svoju doménu.

 1. Prihláste sa na webovú lokalitu svojho hostiteľa DNS.

 2. Vyberte svoju doménu.

 3. Nájdite stránku, na ktorej môžete upravovať záznamy DNS pre svoju doménu.

MX záznam, ktorý chcete pridať obsahuje hodnotu (hodnotu ukazovateľ na adresu ), ktorá vyzerá približne takto: < tokenu MX >. mail.protection.outlook.de, kde < tokenu MX > je hodnota v tvare MSxxxxxxx.

 1. Na webovej lokalite svojho hostiteľa DNS pridajte kliknutím nový MX záznam.

  Teraz sa zobrazia získať informácie potrebné pre MX záznam zo Office 365.

 2. Pre daný MX záznam (v kroku vyššie) skopírujte hodnotu Ukazovateľ na adresu.

  Túto hodnotu použijete v zázname, ktorý vytvárate na lokalite hostiteľa DNS, ako je to popísané v ďalšom kroku.

 3. Uistite sa, že polia v novom MX zázname na lokalite hostiteľa DNS sú nastavené presne na nasledujúce hodnoty:

  • Typ záznamu: MX

  • Priorita: Nastavte prioritu MX záznamu na najvyššiu dostupnú hodnotu, čo je zvyčajne 0.

   Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

  • Názov hostiteľa: @

  • Ukazovateľ na adresu: Sem prilepte hodnotu Ukazovateľ na adresu, ktorú ste práve skopírovali zo služieb Office 365.

  • TTL: Nastavte túto hodnotu na možnosť 1 hodina alebo jej ekvivalent v minútach (60), sekundách (3 600) atď.

 4. Uložte záznam.

Odstráňte všetky ďalšie MX záznamy.

Ak máte všetky záznamy MX pre túto doménu, ktoré odosielajú e-maily inam ako Office 365, odstráňte ich.

Pridanie troch CNAME záznamov

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov na pridanie tri CNAME záznamy, ktoré sú potrebné pre Office 365. Ak ďalšie CNAME záznamy sú uvedené v Office 365, pridať tie isté po všeobecné kroky, ktoré sú znázornené nižšie.

Na webovej lokalite svojho hostiteľa DNS vytvoríte tri nové CNAME záznamy, zvyčajne jeden po druhom.

 1. Do polí určených pre každý nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte nasledovné hodnoty. Po každom pridaní jedného z prvých troch záznamov sa musíte rozhodnúť, či chcete vytvoriť nasledujúci záznam.

  Typ záznamu

  Hostiteľ

  Smerovanie na

  TTL

  CNAME (Alias)

  autodiscover

  autodiscover-outlook.office.de

  1 hodina

  CNAME (Alias)

  lyncdiscover

  webdir.online.skype.de

  1 hodina

  CNAME (Alias)

  sip

  sipdir.online.lync.de

  1 hodina

  Poznámky: 

  • Pre TTL: túto hodnotu nastavte na 1 hodinu alebo na ekvivalentnú hodnotu uvedenú v minútach (60), sekundách (3600) a pod.

  • Tieto záznamy sa nevzťahujú na hybridné nasadenia Exchangeu, Lyncu alebo Skypu for Business.

 2. Po dokončení záznamy uložte.

Pridanie dvoch CNAME záznamov do Správy mobilných zariadení (MDM) pre Office 365

Dôležité: 

 • Ak máte správu mobilných zariadení (MDM) pre Office 365, musíte vytvoriť dva ďalšie záznamy CNAME. Postupujte rovnako ako pri vytváraní ostatných štyroch záznamov CNAME, zadajte však hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

 • (Ak MDM nemáte, tento krok môžete vynechať.)

Typ záznamu

Hostiteľ

Smerovanie na

TTL

CNAME (Alias)

enterpriseregistration

enterpriseregistration.microsoftonline.de

1 hodina

CNAME (Alias)

enterpriseenrollment

enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

1 hodina

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Dôležité: Pre jednu doménu môžete mať len jeden TXT záznam pre SPF. (Ak vaša doména obsahuje viac SPF záznamov, môžu sa vyskytnúť chyby v e-mailoch, prípadne problémy s doručovaním a klasifikáciou nevyžiadanej pošty.) Ak už máte SPF záznam pre svoju doménu, nevytvárajte novú pre služby Office 365, ale pridajte požadované hodnoty služieb Office 365 do aktuálneho záznamu. Urobte to tak, aby ste mali len jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si tieto podrobnosti a vzorové SPF záznamy. Na overenie SPF záznamu môžete použiť niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

Na webovej lokalite vášho hostiteľa DNS upravte existujúci SPF záznam alebo vytvorte nový TXT záznam pre SPF.

Dôležité: SPF pomáha zabrániť predstieraniu iného odosielateľa, avšak existujú spôsoby predstierania iného odosielateľa, proti ktorým SPF ochrániť nedokáže. Ak sa proti nim chcete chrániť, mali by ste po nastavení SPF konfigurovať DKIM a DMARC pre Office 365. Ak chcete začať, pozrite si tému Použitie DKIM na overovanie odchádzajúcich e-mailov odosielaných z vašej domény v Office 365. Potom si pozrite tému Použitie DMARC na overovanie e-mailov v Office 365.

 1. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte množinu hodnôt nižšie, ktoré sa vzťahujú na vašu situáciu.

  • Typ záznamu

   Hostiteľ

   Hodnota TXT

   TTL

   TXT (Text)

   @

   v=spf1 include:spf.protection.outlook.de -all

   Poznámka: Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

   1 hodina

  Pre TTL: túto hodnotu nastavte na 1 hodinu alebo na ekvivalentnú hodnotu uvedenú v minútach (60), sekundách (3600) a pod.

 2. Po dokončení záznam uložte.

 3. Na overenie SPF záznamu použite niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

Pridanie dvoch SRV záznamov

Na webovej lokalite svojho DNS hostiteľa vytvoríte dva nové SRV záznamy, zvyčajne jeden po druhom. To znamená, že po pridaní prvého SRV záznamu na webovej lokalite vyberte možnosť vytvorenia ďalšieho SRV záznamu.

 1. Do polí určených pre každý nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte nasledovné hodnoty. (Pozrite si nasledujúce poznámky pre prípad vytvárania SRV záznamov, keď váš DNS hostiteľ nemá všetky tieto parametre ako samostatné polia).

  Typ záznamu

  Názov

  Cieľ

  Protokol

  Služba

  Priorita

  Váha

  Port

  TTL

  SRV (služba)

  @

  (Alebo ponechajte prázdne, ak symbol @ nie je povolený)

  sipdir.online.lync.de

  _tls

  _sip

  100

  1

  443

  1 hodina

  SRV (služba)

  @

  (Alebo ponechajte prázdne, ak symbol @ nie je povolený)

  sipfed.online.lync.de

  _tcp

  _sipfederationtls

  100

  1

  5061

  1 hodina

  Poznámky: 

  • Pre položku Name (Názov): Ak váš DNS hostiteľ nepovoľuje nastavenie tohto parametra na hodnotu @, nechajte toto pole prázdne. Tento postup používajte len v prípade, že váš DNS hostiteľ má samostatné polia na hodnoty parametrov Service (Služba) a Protocol (Protokol). V opačnom prípade si pozrite poznámky pre položky Service (Služba) a Protocol (Protokol) nižšie.

  • Pre položky Service (Služba) a Protocol (Protokol): Ak váš DNS hostiteľ neposkytuje tieto polia pre SRV záznamy, musíte zadať hodnoty parametrov Service (Služba) a Protocol (Protokol) ako hodnotu parametra Name (Názov) záznamu. (Poznámka: V závislosti od DNS hostiteľa sa pole Name (Názov) môže volať aj inak, napríklad: Host (Hostiteľ), Hostname (Názov hostiteľa) alebo Subdomain (Subdoména). Ak chcete nastaviť kombinovanú hodnotu, vytvorte jeden reťazec a hodnoty oddeľte bodkou.

   Príklad: Name: _sip._tls

  • Pre položky Priority (Priorita), Weight (Váha) a Port: Ak váš DNS hostiteľ neposkytuje tieto polia pre SRV záznamy, musíte ich zadať ako hodnotu parametra Target (Cieľ) záznamu. (Poznámka: V závislosti od DNS hostiteľa sa pole Target (Cieľ) môže nazývať aj inak, napríklad: Content (Obsah), IP Address (IP adresa) alebo Target Host (Cieľový hostiteľ).) Ak chcete nastaviť kombinovanú hodnotu, vytvorte jeden reťazec, hodnoty oddeľte medzerami a ukončite ho bodkou. Hodnoty musia byť uvedené v tomto poradí: Priority (Priorita), Weight (Váha), Port, Target (Cieľ).

   Príklad: Target (Cieľ): 100 1 443 sipdir.online.lync.de.

  • Alternatíva pre položky Priority (Priorita), Weight (Váha) a Port: Niektorí DNS hostitelia poskytujú niektoré, ale nie všetky, požadované polia samostatne. Pre tieto hostiteľské lokality DNS zadajte hodnoty, ktoré nie sú uvedené samostatne, ako kombinovaný reťazec v príslušnom poradí pre hodnotuTarget (Cieľ) daného záznamu. (Poznámka: V závislosti od DNS hostiteľa sa pole Target (Cieľ) môže nazývať aj inak, napríklad: Content (Obsah), IP Address (IP adresa) alebo Target Host (Cieľový hostiteľ).) Ak chcete nastaviť kombinovanú hodnotu, pre polia, ktoré nie sú k dispozícii samostatne, vytvorte jeden reťazec a hodnoty oddeľte medzerami. Hodnoty musia byť uvedené v danom poradí s vynechaním hodnôt, pre ktoré sú k dispozícii samostatné polia: Priority (Priorita), Weight (Váha), Port, Target (Cieľ).

   Ak napríklad existuje samostatné pole pre položku Priority (Priorita), vytvorte reťazec iba pre hodnoty Weight (Váha), Port a Target (Cieľ): Target (Cieľ): 1 443 sipdir.online.lync.de

  • Pre TTL: túto hodnotu nastavte na 1 hodinu alebo na ekvivalentnú hodnotu uvedenú v minútach (60), sekundách (3600) a pod.

 2. Po dokončení záznamy uložte.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Ďalšie informácie o aktualizácii DNS záznamov

Ak viete, ako aktualizovať DNS záznamy u hostiteľa DNS vašej domény, použite hosťovať Office 365 DNS hodnôt na úpravu záznamov DNS pre svoju doménu, napríklad nastaviť MX záznam alebo SPF záznam. Vyhľadanie konkrétnych hodnôt pomocou týchto krokov, alebo ich zobrazenie v Sprievodcovi nastavením domén podľa vás prevedie ju.

Ak sa potrebujete pomoc pri zisťuje, ako pridať požadované záznamy DNS a svojho poskytovateľa hostiteľských služieb DNS nie je uvedený v Vytvorenie záznamov DNS pre služby Office 365, prvé zhromaždenie informácií potrebných na vytvorenie záznamov DNS v službách Office 365. Potom použite všeobecné kroky v tejto téme na nastavenie DNS záznamy vašej domény, aby ste mohli použiť svoju doménu so službami Office 365, napríklad e-mailu.

Ak nemáte webové stránky, ktoré používate so svojou vlastnou doménou, môžete mať Office 365 nastavenie a správa záznamov DNS pre vašu doménu namiesto nastavenia sami. Získajte informácie o dve možnosti nastavení a spravovaní DNS záznamov pre vlastnú doménu v Office 365.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×