Vytvorenie DNS záznamov na lokalite Namecheap pre Office 365

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Ak je vaším poskytovateľom hostiteľských služieb DNS lokalita Namecheap, podľa krokov v tomto článku overíte doménu a nastavíte DNS záznamy pre e-mail, Skype for Business Online atď.

Toto sú hlavné záznamy, ktoré je potrebné pridať. (Potrebujete ďalšiu pomoc? Získajte technickú podporu.)

Po pridaní týchto záznamov na lokalite Namecheap bude doména nastavená na fungovanie so službami Office 365.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Pridanie TXT záznamu na overenie

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka: Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Namecheap pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili a následne pokračovali.

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-1

 2. Na úvodnej stránke vyberte v časti Account (Konto) z rozbaľovacieho zoznamu položku Domain List (Zoznam domén).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-2

 3. Na stránke Domain List (Zoznam domén) vyhľadajte názov domény, ktorú chcete upraviť, a potom vyberte položku Manage (Spravovať).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-3

 4. Vyberte položku Advanced DNS (Rozšírené DNS).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-4

 5. V časti HOST RECORDS (ZÁZNAMY HOSTITEĽA) vyberte položku ADD NEW RECORD (PRIDAŤ NOVÝ ZÁZNAM).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-5

 6. V rozbaľovacom zozname Type (Typ) vyberte položku TXT Record (TXT záznam).

  Poznámka: Rozbaľovací zoznam Type (Typ) sa po výbere položky ADD NEW RECORD (PRIDAŤ NOVÝ ZÁZNAM) zobrazí automaticky.

  Namecheap-BP-Overenie-1-1

 7. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu TTL.)

  Typ

  Hostiteľ

  Hodnota

  TTL

  TXT

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka: Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
  Ako ich nájdem?

  30 min

  Namecheap-BP-Overenie-1-2

 8. Vyberte ovládací prvok (začiarkavacie políčko) Save Changes (Uložiť zmeny).

  Namecheap-BP-Overenie-1-3

 9. Pokračujte až po niekoľkých minútach, aby sa práve vytvorený záznam stihol aktualizovať na internete.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť na Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď Office 365 nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  Názov domény vybratý v Centre spravovania služieb Office 365

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  Tlačidlo Spustiť nastavenie

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

  Tlačidlo Overiť

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Na začiatok stránky

Pridanie MX záznamu, aby sa e-maily pre vašu doménu doručovali do služieb Office 365

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Namecheap pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili a následne pokračovali.

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-1

 2. Na úvodnej stránke v časti Account (Konto) vyberte v rozbaľovacom zozname položku Domain List (Zoznam domén).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-2

 3. Na stránke Domain List (Zoznam domén) vyhľadajte názov domény, ktorú chcete upraviť, a potom vyberte položku Manage (Spravovať).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-3

 4. Vyberte položku Advanced DNS (Rozšírené DNS).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-4

 5. V časti MAIL SETTINGS (NASTAVENIA POŠTY) vyberte položku Custom MX (Vlastné MX) v rozbaľovacom zozname Email Forwarding (Odosielanie pošty ďalej).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  Namecheap-BP-Konfigurácia-2-1

 6. Vyberte položku Add New Record (Pridať nový záznam).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-2-2-1

 7. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (Pole Priority (Priorita) je nepomenované pole na pravej strane poľa Value (Hodnota). V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu TTL.)

  Typ

  Hostiteľ

  Hodnota

  Priority (Priorita)

  TTL

  MX záznam

  @

  <kľúč_domény>. mail.protection.outlook.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  Poznámka: Získajte <kľúč_domény> zo svojho konta na portáli Office 365.
  Ako túto položku nájdem?

  0

  Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

  30 min

  Namecheap-BP-Konfigurácia-2-2-2

 8. Vyberte ovládací prvok (začiarkavacie políčko) Save Changes (Uložiť zmeny).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-2-3

 9. Ak sú uvedené aj iné MX záznamy, použite tento postup z dvoch krokov a odstráňte ich všetky:

  Najprv vyberte položku Delete icon (Ikona Odstrániť) (odpadkový kôš) pre záznam, ktorý chcete odstrániť.

  Namecheap-BP-Konfigurácia-2-4

  Potom vyberte možnosť Yes (Áno) a odstránenie potvrďte.

  Namecheap-BP-Konfigurácia-2-5

  Odstráňte všetky MX záznamy, s výnimkou toho, ktorý ste pridali v rámci tohto postupu.

Na začiatok stránky

Pridanie šiestich CNAME záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Namecheap pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili a následne pokračovali.

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-1

 2. Na úvodnej stránke v časti Account (Konto) vyberte v rozbaľovacom zozname položku Domain List (Zoznam domén).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-2

 3. Na stránke Domain List (Zoznam domén) vyhľadajte názov domény, ktorú chcete upraviť, a potom vyberte položku Manage (Spravovať).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-3

 4. Vyberte položku Advanced DNS (Rozšírené DNS).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-4

 5. V časti HOST RECORDS (ZÁZNAMY HOSTITEĽA) vyberte položku ADD NEW RECORD (PRIDAŤ NOVÝ ZÁZNAM).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-5

 6. V rozbaľovacom zozname Type (Typ) vyberte položku CNAME Record (CNAME záznam).

  Poznámka: Rozbaľovací zoznam Type (Typ) sa zobrazí automaticky po výbere položky ADD NEW RECORD (PRIDAŤ NOVÝ ZÁZNAM).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-3-1

 7. V prázdnych poliach určených pre nový záznam vyberte možnosť CNAME pre položku Record Type (Typ záznamu) a potom zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  Typ

  Hostiteľ

  Hodnota

  TTL

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  3600

  Namecheap-BP-Konfigurácia-3-2

 8. Vyberte ovládací prvok (začiarkavacie políčko) Save Changes (Uložiť zmeny).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-3-3

 9. Pomocou štyroch predchádzajúcich krokov a hodnôt z ďalších piatich riadkov v tabuľke pridajte ďalších päť CNAME záznamov.

Na začiatok stránky

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Dôležité: Pre jednu doménu môžete mať len jeden TXT záznam pre SPF. (Ak vaša doména obsahuje viac SPF záznamov, môžu sa vyskytnúť chyby v e-mailoch, prípadne problémy s doručovaním a klasifikáciou nevyžiadanej pošty.) Ak už máte SPF záznam pre svoju doménu, nevytvárajte novú pre služby Office 365, ale pridajte požadované hodnoty služieb Office 365 do aktuálneho záznamu. Urobte to tak, aby ste mali len jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si tieto podrobnosti a vzorové SPF záznamy. Na overenie SPF záznamu môžete použiť niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Namecheap pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

 2. Na úvodnej stránke v časti Account (Konto) vyberte v rozbaľovacom zozname položku Domain List (Zoznam domén).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-2

 3. Na stránke Domain List (Zoznam domén) vyhľadajte názov domény, ktorú chcete upraviť, a potom vyberte položku Manage (Spravovať).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-3

 4. Vyberte položku Advanced DNS (Rozšírené DNS).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-4

 5. V časti HOST RECORDS (ZÁZNAMY HOSTITEĽA) vyberte položku ADD NEW RECORD (PRIDAŤ NOVÝ ZÁZNAM).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-5

 6. V rozbaľovacom zozname Type (Typ) vyberte položku TXT Record (TXT záznam).

  Poznámka: Rozbaľovací zoznam Type (Typ) sa po výbere položky ADD NEW RECORD (PRIDAŤ NOVÝ ZÁZNAM) zobrazí automaticky.

  Namecheap-BP-Konfigurácia-4-1

 7. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte nasledovné hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu TTL.)

  Typ

  Hostiteľ

  Hodnota

  TTL

  TXT

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Poznámka: Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  30 min

  Namecheap-BP-Konfigurácia-4-2

 8. Vyberte ovládací prvok (začiarkavacie políčko) Save Changes (Uložiť zmeny).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-4-3

Na začiatok stránky

Pridanie dvoch SRV záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Namecheap pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa prihlásili.

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-1

 2. Na úvodnej stránke v časti Account (Konto) vyberte v rozbaľovacom zozname položku Domain List (Zoznam domén).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-2

 3. Na stránke Domain List (Zoznam domén) vyhľadajte názov domény, ktorú chcete upraviť, a potom vyberte položku Manage (Spravovať).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-3

 4. Vyberte položku Advanced DNS (Rozšírené DNS).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-4

 5. V časti HOST RECORDS (ZÁZNAMY HOSTITEĽA) vyberte položku ADD NEW RECORD (PRIDAŤ NOVÝ ZÁZNAM).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-1-5

 6. V rozbaľovacom zozname Type (Typ) vyberte položku SRV Record (SRV záznam).

  Poznámka: Rozbaľovací zoznam Type (Typ) sa zobrazí automaticky po výbere položky ADD NEW RECORD (PRIDAŤ NOVÝ ZÁZNAM).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-5-1

 7. Do prázdnych polí určených pre nové záznamy zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  Služba

  Protocol (Protokol)

  Priority (Priorita)

  Váha

  Port

  Cieľ

  TTL

  _sip

  _tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  30 min

  _sipfederationtls

  _tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  30 min

  Namecheap-BP-Konfigurácia-5-2

 8. Vyberte ovládací prvok (začiarkavacie políčko) Save Changes (Uložiť zmeny).

  Namecheap-BP-Konfigurácia-5-3

 9. Pomocou štyroch predchádzajúcich krokov a hodnôt z druhého riadka v tabuľke pridajte ďalší SRV záznam.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Na začiatok stránky

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×