Vytvorenie DNS záznamov na lokalite IP Mirror pre Office 365

Prispievatelia: Peter Baumgartner

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Ak je vaším poskytovateľom hostiteľských služieb DNS lokalita IP Mirror, podľa krokov v tomto článku overíte doménu a nastavíte DNS záznamy pre e-mail, Skype for Business Online atď.

Toto sú hlavné záznamy, ktoré je potrebné pridať. (Potrebujete ďalšiu pomoc? Získajte technickú podporu.)

Po pridaní týchto záznamov na lokalitu IP Mirror bude doména nastavená na fungovanie so službami Office 365.

Informácie o webhostingu a DNS systéme pre webové lokality so službami Office 365 nájdete v téme Používanie verejnej webovej lokality so službami Office 365.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Pridanie TXT záznamu na overenie

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka: Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

Dôležité: V niektorých kontách lokality IP Mirror je nastavené obmedzenie počtu DNS záznamov na 10. Ak chcete skontrolovať, či sa toto obmedzenie týka aj vášho konta, odporúčame po overení domény tento záznam odstrániť.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite IP Mirror pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

 2. V stĺpci Manage Domain (Spravovať doménu) vyberte položku My Domains (Moje domény).

 3. Na stránke My Domains (Moje domény) vyberte položku View All (Zobraziť všetky).

 4. Na stránke My Domains (Moje domény) vyberte v časti Domain Name (Názov domény) názov domény, ktorú aktualizujete.

  Začíname

 5. Na stránke Domain Properties (Vlastnosti domény) vyberte položku Edit DNS Record (Upraviť DNS záznam).

 6. Na stránke Edit DNS Record (Úprava DNS záznamu) v hornej časti sekcie Domain (Doména) skontrolujte hodnotu v poli TTL.

  Ak hodnota TTL ešte nie je nastavená na možnosť 300, nastavte hodnotu 300 teraz. (Táto hodnota sa nastavuje len raz a následne sa použije pre všetky DNS záznamy na lokalite IP Mirror.)

  Vzdialenie

 7. Stále na stránke Edit DNS Record (Úprava DNS záznamu) v časti TXT Records (TXT záznamy) vyberte ikonu Host + (Hostiteľ +).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  ipMirror-BP-Verify-1-1

 8. V časti TXT Records (TXT záznamy) zadajte alebo skopírujte a prilepte do polí určených pre nový záznam nasledovné hodnoty.

  Hostiteľ

  Popis

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka: Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
  Ako ich nájdem?

  Žiadosť o schôdzu cez Lync so zvýraznenou položkou Pripojiť sa k schôdzi cez Lync

 9. Vyberte tlačidlo Save (Uložiť).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  ipMirror-BP-Verify-1-3

 10. Pokračujte až po niekoľkých minútach, aby sa práve vytvorený záznam stihol aktualizovať na internete.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť na Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď Office 365 nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  O365-BP-Overenie-1-2

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  O365-BP-Overenie-1-3

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

  O365-BP-Verify-1-4

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Na začiatok stránky

Pridanie MX záznamu, aby sa e-maily pre vašu doménu doručovali do služieb Office 365

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite IP Mirror pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

 2. V stĺpci Manage Domain (Spravovať doménu) vyberte položku My Domains (Moje domény).

 3. Na stránke My Domains (Moje domény) vyberte položku View All (Zobraziť všetky).

 4. Na stránke My Domains (Moje domény) vyberte v časti Domain Name (Názov domény) názov domény, ktorú aktualizujete.

  Začíname

 5. Na stránke Domain Properties (Vlastnosti domény) vyberte položku Edit DNS Record (Upraviť DNS záznam).

 6. Na stránke Edit DNS Record (Úprava DNS záznamu) v hornej časti sekcie Domain (Doména) skontrolujte hodnotu v poli TTL.

  Ak hodnota TTL ešte nie je nastavená na možnosť 300, nastavte hodnotu 300 teraz. (Táto hodnota sa nastavuje len raz a následne sa použije pre všetky DNS záznamy na lokalite IP Mirror.)

  ipMirror-BP-Configure-1-6

 7. Stále na stránke Edit DNS Record (Úprava DNS záznamu) v časti MX Records (MX záznamy) vyberte ikonu Host + (Hostiteľ +).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  ipMirror-BP-Configure-2-1

 8. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte nasledovné hodnoty.

  Hostiteľ

  Priorita

  poštový server,

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  1

  Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

  <kľúč-domény>.mail.protection.outlook.com

  Poznámka: Získajte <kľúč_domény> zo svojho konta na portáli Office 365.
  Ako túto položku nájdem?

  ipMirror-BP-Configure-2-2

 9. Vyberte tlačidlo Save (Uložiť).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  ipMirror-BP-Configure-2-3

 10. Ak sú v časti MX Records (MX záznamy) uvedené ďalšie MX záznamy, odstráňte jeden z nich výberom ikony Delete (trash can) (Odstrániť (kôš)) pre daný záznam.

  ipMirror-BP-Configure-2-4

 11. V potvrdzovacom dialógovom okne vyberte položku OK a potvrďte odstránenie.

  ipMirror-BP-Configure-2-5

 12. Pomocou rovnakého procesu (čiže výberom ikony Delete (trash can) (Odstrániť (kôš)) a potvrdením pomocou položky OK) odstráňte všetky ďalšie MX záznamy v zozname okrem jedného, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcom kroku tohto postupu.

 13. Vyberte tlačidlo Save (Uložiť).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  ipMirror-BP-Configure-2-3

Na začiatok stránky

Pridanie šiestich CNAME záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite IP Mirror pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

 2. V stĺpci Manage Domain (Spravovať doménu) vyberte položku My Domains (Moje domény).

 3. Na stránke My Domains (Moje domény) vyberte položku View All (Zobraziť všetky).

 4. Na stránke My Domains (Moje domény) vyberte v časti Domain Name (Názov domény) názov domény, ktorú aktualizujete.

  Začíname

 5. Na stránke Domain Properties (Vlastnosti domény) vyberte položku Edit DNS Record (Upraviť DNS záznam).

 6. Na stránke Edit DNS Record (Úprava DNS záznamu) v hornej časti sekcie Domain (Doména) skontrolujte hodnotu v poli TTL.

  Ak hodnota TTL ešte nie je nastavená na možnosť 300, nastavte hodnotu 300 teraz. (Táto hodnota sa nastavuje len raz a následne sa použije pre všetky DNS záznamy na lokalite IP Mirror.)

  ipMirror-BP-Configure-1-6

 7. Na stránke Edit DNS Record (Úprava DNS záznamu) v časti CNAME Records (Záznamy CNAME) vyberte šesťkrát ikonu Alias Name + (Názov aliasu +) a vytvorte šesť prázdnych riadkov.

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  ipMirror-BP-Configure-3-1

 8. Do polí určených pre nové záznamy zadajte alebo skopírujte a prilepte nasledovné hodnoty.

  Názov aliasu

  Je alias pre

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  sip

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  ipMirror-BP-Configure-3-2

 9. Vyberte tlačidlo Save (Uložiť).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  ipMirror-BP-Configure-3-3

Na začiatok stránky

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Dôležité: Pre jednu doménu môžete mať len jeden TXT záznam pre SPF. (Ak vaša doména obsahuje viac SPF záznamov, môžu sa vyskytnúť chyby v e-mailoch, prípadne problémy s doručovaním a klasifikáciou nevyžiadanej pošty.) Ak už máte SPF záznam pre svoju doménu, nevytvárajte novú pre služby Office 365, ale pridajte požadované hodnoty služieb Office 365 do aktuálneho záznamu. Urobte to tak, aby ste mali len jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si tieto podrobnosti a vzorové SPF záznamy. Na overenie SPF záznamu môžete použiť niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite IP Mirror pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

 2. V stĺpci Manage Domain (Spravovať doménu) vyberte položku My Domains (Moje domény).

 3. Na stránke My Domains (Moje domény) vyberte položku View All (Zobraziť všetky).

 4. Na stránke My Domains (Moje domény) vyberte v časti Domain Name (Názov domény) názov domény, ktorú aktualizujete.

  Začíname

 5. Na stránke Domain Properties (Vlastnosti domény) vyberte položku Edit DNS Record (Upraviť DNS záznam).

 6. Na stránke Edit DNS Record (Úprava DNS záznamu) v hornej časti sekcie Domain (Doména) skontrolujte hodnotu v poli TTL.

  Ak hodnota TTL ešte nie je nastavená na možnosť 300, nastavte hodnotu 300 teraz. (Táto hodnota sa nastavuje len raz a následne sa použije pre všetky DNS záznamy na lokalite IP Mirror.)

  ipMirror-BP-Configure-1-6

 7. Stále na stránke Edit DNS Record (Úprava DNS záznamu) v časti TXT Records (TXT záznamy) vyberte ikonu Host + (Hostiteľ +).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  ipMirror-BP-Configure-4-1

 8. Do poľa určeného pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte nasledovné hodnoty.

  Hostiteľ

  Popis

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Poznámka: Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  ipMirror-BP-Configure-4-2

 9. Vyberte tlačidlo Save (Uložiť).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  ipMirror-BP-Configure-4-3

Na začiatok stránky

Pridanie dvoch SRV záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite IP Mirror pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

 2. V stĺpci Manage Domain (Spravovať doménu) vyberte položku My Domains (Moje domény).

 3. Na stránke My Domains (Moje domény) vyberte položku View All (Zobraziť všetky).

 4. Na stránke My Domains (Moje domény) vyberte v časti Domain Name (Názov domény) názov domény, ktorú aktualizujete.

  Začíname

 5. Na stránke Domain Properties (Vlastnosti domény) vyberte položku Edit DNS Record (Upraviť DNS záznam).

 6. Na stránke Edit DNS Record (Úprava DNS záznamu) v hornej časti sekcie Domain (Doména) skontrolujte hodnotu v poli TTL.

  Ak hodnota TTL ešte nie je nastavená na možnosť 300, nastavte hodnotu 300 teraz. (Táto hodnota sa nastavuje len raz a následne sa použije pre všetky DNS záznamy na lokalite IP Mirror.)

  ipMirror-BP-Configure-1-6

 7. Na stránke Edit DNS Record (Úprava DNS záznamu) v časti SRV Records (Záznamy SRV) vyberte dvakrát ikonu Host + (Hostiteľ +) a vytvorte dva prázdne riadky.

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  ipMirror-BP-Configure-5-1

 8. Do polí určených pre nové záznamy zadajte alebo skopírujte a prilepte nasledovné hodnoty.

  Hostiteľ

  Priorita

  Váha

  Port

  Target (Cieľ)

  _sip._tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  ipMirror-BP-Configure-5-2

 9. Vyberte tlačidlo Save (Uložiť).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  ipMirror-BP-Configure-5-3

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Na začiatok stránky

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×