Vytvorenie DNS záznamov na lokalite Heart Internet pre Office 365

Prispievatelia: Peter Baumgartner

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Ak je vaším poskytovateľom hostiteľských služieb DNS lokalita Heart Internet, postupom podľa krokov v tomto článku overíte doménu a nastavíte DNS záznamy pre e-mail, Skype for Business Online atď.

Toto sú hlavné záznamy, ktoré je potrebné pridať. (Potrebujete ďalšiu pomoc? Získajte technickú podporu.)

Po pridaní týchto záznamov do lokality Heart Internet bude doména nastavená na fungovanie so službami Office 365.

Informácie o webhostingu a DNS systéme pre webové lokality so službami Office 365 nájdete v téme Používanie verejnej webovej lokality so službami Office 365.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Pridanie TXT záznamu na overenie

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka: Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Heart Internet pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  Tabuľka v návrhárovi dotazu

 2. Na stránke Manage Domain Names (Správa názvov domén) v rozbaľovacom zozname v časti Manage Domain Parking (Správa parkovania domén) vyberte názov domény, ktorú chcete aktualizovať.

  Snímka obrazovky znázorňujúca uloženie denníkov

 3. Vyberte položku Manage Now (Spravovať).

  .

 4. V časti Spravovať doménu vyberte položku Správa DNS.

  HeartInternet-BP-Configure-1-4
 5. V časti TXT Records (TXT záznamy) do poľa Text zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  Subdoména

  Text

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka: Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
  Ako ich nájdem?

  HeartInternet-BP-Verify-1-1

 6. Vyberte položku Update DNS (Aktualizovať DNS).

  .

 7. Pokračujte až po niekoľkých minútach, aby sa práve vytvorený záznam stihol aktualizovať na internete.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť na Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď Office 365 nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  O365-BP-Overenie-1-2

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  O365-BP-Overenie-1-3

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

  O365-BP-Verify-1-4

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Na začiatok stránky

Pridanie MX záznamu, aby sa e-maily pre vašu doménu doručovali do služieb Office 365

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Heart Internet pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  Tabuľka v návrhárovi dotazu

 2. Na stránke Manage Domain Names (Správa názvov domén) v rozbaľovacom zozname v časti Manage Domain Parking (Správa parkovania domén) vyberte názov domény, ktorú chcete aktualizovať.

  Snímka obrazovky znázorňujúca uloženie denníkov

 3. Vyberte položku Manage Now (Spravovať).

  HeartInternet-BP-Configure-1-3

 4. V časti Spravovať doménu vyberte položku Správa DNS.

  HeartInternet-BP-Configure-1-4
 5. Do polí určených pre nový záznam v časti MX záznamy zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  Subdoména

  poštový server,

  Priorita

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  <domain-key>. mail.protection.outlook.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  Poznámka: Získajte <kľúč_domény> zo svojho konta na portáli Office 365.
  Ako túto položku nájdem?

  0

  Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

  HeartInternet-BP-Configure-2-1

 6. Vyberte položku Update DNS (Aktualizovať DNS).

  HeartInternet-BP-Configure-2-2

 7. Ak v časti MX záznamy existujú ďalšie MX záznamy, odstráňte ich tak, že vyberiete každý z nich v stĺpci Odstrániť a následne opätovne vyberiete položku Aktualizácia DNS.

  HeartInternet-BP-Configure-2-3

 8. Potom opätovne vyberte položku Aktualizovať DNS.

  HeartInternet-BP-Configure-2-4

Na začiatok stránky

Pridanie šiestich CNAME záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Heart Internet pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  Tabuľka v návrhárovi dotazu

 2. Na stránke Manage Domain Names (Správa názvov domén) v rozbaľovacom zozname v časti Manage Domain Parking (Správa parkovania domén) vyberte názov domény, ktorú chcete aktualizovať.

  Snímka obrazovky znázorňujúca uloženie denníkov

 3. Vyberte položku Manage Now (Spravovať).

  HeartInternet-BP-Configure-1-3

 4. V časti Spravovať doménu vyberte položku Správa DNS.

  HeartInternet-BP-Configure-1-4
 5. Pridajte prvé dva zo šiestich záznamov CNAME.

  Do polí určených pre dva nové záznamy v časti CNAME záznamy zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvých dvoch riadkov nasledujúcej tabuľky.

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  Subdoména

  Adresa

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  HeartInternet-BP-Configure-3-1

 6. Vyberte položku Update DNS (Aktualizovať DNS).

  HeartInternet-BP-Configure-3-2

 7. Pridajte ďalšie štyri záznamy CNAME.

  V časti záznamov Vytvoriť nový záznam A/AAAA/CNAME vytvorte záznamy pomocou hodnôt z nasledujúcich dvoch riadkov v tabuľke a potom opätovne vyberte položku Aktualizácia DNS.

  Tento proces opakujte, kým nevytvoríte všetkých šesť CNAME záznamov.

  HeartInternet-BP-Configure-3-4

Na začiatok stránky

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Dôležité: Pre jednu doménu môžete mať len jeden TXT záznam pre SPF. (Ak vaša doména obsahuje viac SPF záznamov, môžu sa vyskytnúť chyby v e-mailoch, prípadne problémy s doručovaním a klasifikáciou nevyžiadanej pošty.) Ak už máte SPF záznam pre svoju doménu, nevytvárajte novú pre služby Office 365, ale pridajte požadované hodnoty služieb Office 365 do aktuálneho záznamu. Urobte to tak, aby ste mali len jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si tieto podrobnosti a vzorové SPF záznamy. Na overenie SPF záznamu môžete použiť niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Heart Internet pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  Tabuľka v návrhárovi dotazu

 2. Na stránke Manage Domain Names (Správa názvov domén) v rozbaľovacom zozname v časti Manage Domain Parking (Správa parkovania domén) vyberte názov domény, ktorú chcete aktualizovať.

  Snímka obrazovky znázorňujúca uloženie denníkov

 3. Vyberte položku Manage Now (Spravovať).

  HeartInternet-BP-Configure-1-3

 4. V časti Spravovať doménu vyberte položku Správa DNS.

  HeartInternet-BP-Configure-1-4
 5. V časti TXT Records (TXT záznamy) do poľa Text zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  Subdoména

  Text

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Poznámka: Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  HeartInternet-BP-Configure-4-1

 6. Vyberte položku Update DNS (Aktualizovať DNS).

  HeartInternet-BP-Configure-4-2

Na začiatok stránky

Pridanie dvoch SRV záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Heart Internet pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  Tabuľka v návrhárovi dotazu

 2. Na stránke Manage Domain Names (Správa názvov domén) v rozbaľovacom zozname v časti Manage Domain Parking (Správa parkovania domén) vyberte názov domény, ktorú chcete aktualizovať.

  Snímka obrazovky znázorňujúca uloženie denníkov

 3. Vyberte položku Manage Now (Spravovať).

  HeartInternet-BP-Configure-1-3

 4. V časti Spravovať doménu vyberte položku Správa DNS.

  HeartInternet-BP-Configure-1-4
 5. Do polí určených pre nové záznamy v časti SRV záznamy zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  (V rozbaľovacích zoznamoch vyberte hodnoty SlužbaProto. Pre hodnotu Služba druhého záznamu vyberte v rozbaľovacom zozname položku (Zadajte vlastné) a potom zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnotu _sipfederationtls)

  Služba

  Proto

  Server

  Port

  Pri

  Wei

  SIP

  TLS

  sipdir.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  443

  100

  1

  _sipfederationtls

  TCP

  sipfed.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  5061

  100

  1

  HeartInternet-BP-Configure-5-1

 6. Vyberte položku Update DNS (Aktualizovať DNS).

  HeartInternet-BP-Configure-5-2

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Na začiatok stránky

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×