Vytvorenie DNS záznamov na lokalite Gandi.net pre služby Office 365

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Ak je vaším poskytovateľom hostiteľských služieb DNS lokalita Gandi.net, podľa krokov v tomto článku overíte doménu a nastavíte DNS záznamy pre e-mail, Skype for Business Online atď.

Tento proces má dve hlavné časti: najprv musíte overiť svoju doménu a potom do nej pridať DNS záznamy. (Potrebujete ďalšiu pomoc? Získajte technickú podporu.)

Overenie vašej domény

Pridanie DNS záznamov do vašej domény

Overiť a konfiguráciu domény pre Office 365, budete musieť pridať niekoľko DNS záznamy pre túto doménu, pomocou, čo sa nazýva súbor zóny. Nie je možné upravovať aktívne Gandi.net súbor zóny. Namiesto toho sa iba jednu kópiu aktívneho súboru zóny Gandi.net na účely overenia vašej domény, a potom vytvoriť iba jednu druhú kópiu , v ktorej môžete vytvoriť všetky záznamy DNS pre Office 365.

Po dokončení oboch týchto úloh, Gandi.net domény sa nastaviť na fungovanie s Office 365 službami.

Ďalšie informácie o webhosting a DNS webových stránok s Office 365 nájdete v téme použitie verejnej webovej lokality so službami Office 365.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Vytvorenie zónového súboru na overenie v službách Office 365

Na overenie vašej domény pre Office 365, musíte pridať záznam do súboru zóny pre danú doménu. Ako už bolo uvedené, nie je možné upravovať aktívne Gandi.net súbor zóny. Namiesto toho budete robiť iba jednu kópiu aktívneho súboru zóny Gandi.net na použitie v procese overením domény Gandi.net s Office 365.

(Keď ste dokončili proces overovania, vytvoríte iba jeden druhú kópiu, v ktorej môžete vytvoriť všetky záznamy DNS pre Office 365.)

V tomto prvom súbor zóny sa používa len na overenie, že ste vlastníkom domény, neovplyvňuje čokoľvek iné. Neskôr, ak chcete, môžete ju odstrániť. (Druhý súbor zóny, na druhej strane, budete mať, ako to bude obsahovať všetky DNS záznamy, ktoré ste vytvorili, aby domény so službou Office 365.)

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena zónového súboru) vyberte v riadku Default Gandi zone file (Predvolený zónový súbor lokality Gandi) ikonu Modify (pencil) (Upraviť (ceruzka)).

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte v časti Edit mode (Režim úprav) položku Normal (Normálny).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Potom vyberte položku Copy this zone to edit (Kopírovať túto zónu na úpravu).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. V dialógovom okne skopírujte zóny zadajte nový názov zóny do poľa názov (napríklad Office 365 overenie).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Potom vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. Na stránke Zones (Zóny) > názov_zóny vyberte položku Create a new version (Vytvoriť novú verziu).

  GandiNet-BP-Configure-1-6

Teraz, keď vytvoríte súbor zóny, prejdite ďalšiu časť, kde bude pridať TXT záznam, ktoré budete potrebovať, aby bolo možné overiť doménu Gandi.net s Office 365.

Pridanie TXT záznamu na overenie

Ak ste tak ešte neurobili, pred spustením postupu opísaného v tejto časti dokončite postup vytvárania zónového súboru na overenie v službách Office 365, ktorý nájdete v prvej časti tohto článku.

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka: Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke zmeniť dávkový súbor zóny v riadku pre súbor zóny, ktorú ste vytvorili na overenie Office 365, vyberte ikonu Upraviť (ceruzka).

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  (Položku Use this version (Použiť túto verziu) ešte nevyberajte.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Do polí určených pre nový záznam v oblasti Add a record (Pridanie záznamu) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (Vyberte Typ, TTL a hodín hodnoty rozbaľovacími zoznamami.)

  Typ

  TTL

  Názov

  Hodnota

  TXT

  1 hodina

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka: Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
  Ako ich nájdem?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Zmeny potvrďte výberom položky Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Po vytvorení súboru TXT, ktorý budú služby Office 365 používať na overenie vašej domény lokality Gandi.net, prejdite na ďalšiu časť, kde môžete aktivovať nový zónový súbor obsahujúci záznam.

Aktivácia zónového súboru na overenie v službách Office 365

Ak ste si to už neurobili, postupujte podľa uvedených v časti prvé dve časti tohto článku (vytvoriť súbor zóny pre Office 365 overovania a Pridanie TXT záznamu na overenie) pred začatím práce v postupe v tejto časti.

Teraz sa aktualizuje Gandi.net predvolených nastavení, tak, že súbor zóny overenie Office 365 stane súbor aktívne zóny pre doménu, ktorú chcete zmeniť.

Upozornenie: Neurobíte zabráni Office 365 overením domény.

 1. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Potom vyberte položku Use this version (Použiť túto verziu).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. V dialógovom okne Use this version (Použitie tejto verzie) vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Na hornom navigačnom paneli vyberte položku Domains (Domény).

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena súboru zóny) vyhľadajte nový súbor zóny a potom vyberte položku Choose (Vybrať).

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Zmeny potvrďte výberom položky Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-13

Dokončite proces overovania Gandi.net domény so Office 365, postupujte podľa pokynov v ďalšej časti.

Overenie domény pomocou služieb Office 365

Ak ste si to už neurobili, postupujte podľa uvedených v časti prvé tri časti tohto článku (vytvoriť súbor zóny pre Office 365 overovania, Pridanie TXT záznamu na overeniea aktivovať súbor zóny na overenie služieb Office 365) pred začatím práce v postupe v tejto časti.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť na Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď Office 365 nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  Názov domény vybratý v Centre spravovania služieb Office 365

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  Tlačidlo Spustiť nastavenie

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

  Tlačidlo Overiť

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Teraz, keď ste skontrolovali Gandi.net domény so Office 365, môžete prejsť vytvoriť iba jednu druhú kópiu aktívneho súboru zóny Gandi.net, v ktorom budete vytvárať všetky DNS záznamy domény Gandi.net bude musieť spolupracovať s Office 365. Zostávajúce sekcie v tomto článku vás prevedie tohto procesu.

Vytvorenie zónového súboru pre DNS záznamy služieb Office 365

Ak ešte nie overení domény Gandi.net so Office 365, urobte tak teraz podľa uvedených v časti prvé štyri časti tohto článku, začínajúcu reťazcom pásma siete pre Office 365 overovania.

Ak vytvoríte DNS záznamy, ktoré potrebujete pre Office 365 je teraz súbor zóny, ktoré vytvoríte. Vaše konto Office 365 nebude fungovať bez toho, aby sa tieto záznamy. Po dokončení vytvárania všetkých záznamov DNS sa určiť tento súbor zóny ako aktívneho súboru zóny Gandi.net, použitím namiesto súbor zóny, ktorý ste vytvorili na overenie domény v predchádzajúcich častiach.

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke Batch zone file change (Dávková zmena zónového súboru) vyberte v riadku Default Gandi zone file (Predvolený zónový súbor lokality Gandi) ikonu Modify (pencil) (Upraviť (ceruzka)).

  GandiNet-BP-Configure-1-15

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte v rozbaľovacom zozname Edit mode (Režim úprav) položku Normal (Normálny).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Potom vyberte položku Copy this zone to edit (Kopírovať túto zónu na úpravu).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. V dialógovom okne skopírujte zóny zadajte nový názov zóny do poľa názov (napríklad Office 365 DNS záznamy).

  GandiNet-BP-Configure-1-16-1

 7. Potom vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-16-2

 8. Na stránke Zones (Zóny) > názov_zóny vyberte položku Create a new version (Vytvoriť novú verziu).

  GandiNet-BP-Configure-1-17

Teraz, keď vytvoríte nový súbor zóny, sa pridá k nemu všetky DNS záznamov, že Gandi.net domény musí obsahovať správne pracovať s Office 365. Vytvoríte štyri typy záznamov: MX, CNAME, SPF a SRV. Tieto záznamy môžete vytvárať v ľubovoľnom poradí, ale by ste mali vytvoriť z nich pred aktiváciou nového súboru zóny, ktoré budú vykonávať v poslednej časti tohto článku.

Pridanie MX záznamu, aby sa e-maily pre vašu doménu doručovali do služieb Office 365

Dôležité: Pred vytvorením záznamov DNS pre vašu doménu Gandi.net, musíte najprv overiť domény so Office 365 (pozri prvé štyri časti tohto článku) a potom vytvoriť súbor zóny v ktorom vytvoríte DNS záznamy. Po vytvorení všetky záznamy, ktoré budete potrebovať, budete aktivovať súbor zóny.

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke zmeniť dávkový súbor zóny v riadku pre súbor zóny, ktorú ste vytvorili pre Office 365 DNS záznamy, vyberte ikonu Upraviť (ceruzka).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  (Položku Use this version (Použiť túto verziu) ešte nevyberajte.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Do polí určených pre nový záznam v oblasti Add a record (Pridanie záznamu) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (Vyberte Typ, TTL a hodín hodnoty rozbaľovacími zoznamami.)

  Typ

  TTL

  Názov

  Hodnota

  MX Priorita

  MX

  1 hodina

  @

  <domain-key>. mail.protection.outlook.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  Poznámka: Získajte <kľúč_domény> zo svojho konta na portáli Office 365.
  Ako túto položku nájdem?

  0

  Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

  GandiNet-BP-Configure-2-1

 7. Vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-2-2

 8. Ak sú uvedené ďalšie MX záznamy, odstráňte jeden z nich výberom ikony Delete (X) (Odstrániť (X) pre daný záznam.

  GandiNet-BP-Configure-2-3

 9. Odstránenie potvrďte výberom položky Delete (Odstrániť).

  GandiNet-BP-Configure-2-4

 10. Rovnaký postup použite aj na odstránenie všetkých ostatných zostávajúcich MX záznamov okrem jedného, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich častiach tohto postupu.

Pridanie šiestich CNAME záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

Dôležité: Pred vytvorením DNS záznamov pre vašu doménu na lokalite Gandi.net musíte najprv pomocou služieb Office 365 overiť svoju doménu (pozrite si prvé štyri časti tohto článku) a potom vytvoriť zónový súbor, v ktorom budete vytvárať DNS záznamy. Po vytvorení všetkých potrebných záznamov môžete aktivovať zónový súbor.

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke zmeniť dávkový súbor zóny v riadku pre súbor zóny, ktorú ste vytvorili pre Office 365 DNS záznamy, vyberte ikonu Upraviť (ceruzka).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  (Položku Use this version (Použiť túto verziu) ešte nevyberajte.)

 5. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 6. Pridajte prvý zo šiestich CNAME záznamov.

  Do polí určených pre nový záznam v časti Add a record (Pridať záznam) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  (Vyberte Typ, TTL a hodín hodnoty rozbaľovacími zoznamami.)

  Typ

  TTL

  Názov

  Hodnota

  CNAME

  1 hodina

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  CNAME

  1 hodina

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  CNAME

  1 hodina

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  CNAME

  1 hodina

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  CNAME

  1 hodina

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  CNAME

  1 hodina

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  GandiNet-BP-Configure-3-1

 7. Vyberte položku Odoslať.

  GandiNet-BP-Configure-3-2

 8. Pridajte ďalších päť CNAME záznamov.

  V časti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať), pomocou hodnôt z nasledujúceho riadku v tabuľke vytvorte záznam a potom opätovným výberom položky Submit (Odoslať) záznam dokončite.

  Tento proces opakujte, kým nevytvoríte všetkých šesť CNAME záznamov.

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Dôležité: Pre jednu doménu môžete mať len jeden TXT záznam pre SPF. (Ak vaša doména obsahuje viac SPF záznamov, môžu sa vyskytnúť chyby v e-mailoch, prípadne problémy s doručovaním a klasifikáciou nevyžiadanej pošty.) Ak už máte SPF záznam pre svoju doménu, nevytvárajte novú pre služby Office 365, ale pridajte požadované hodnoty služieb Office 365 do aktuálneho záznamu. Urobte to tak, aby ste mali len jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si tieto podrobnosti a vzorové SPF záznamy. Na overenie SPF záznamu môžete použiť niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

Dôležité: Pred vytvorením záznamov DNS pre vašu doménu Gandi.net, musíte najprv overiť domény so Office 365 (pozri prvé štyri časti tohto článku) a potom vytvoriť súbor zóny v ktorom vytvoríte DNS záznamy. Po vytvorení všetky záznamy, ktoré budete potrebovať, budete aktivovať súbor zóny.

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke zmeniť dávkový súbor zóny v riadku pre súbor zóny, ktorú ste vytvorili pre Office 365 DNS záznamy, vyberte ikonu Upraviť (ceruzka).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  (Položku Use this version (Použiť túto verziu) ešte nevyberajte.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Do polí určených pre nový záznam v časti Add a record (Pridanie záznamu) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (Vyberte Typ, TTL a hodín hodnoty rozbaľovacími zoznamami.)

  Typ

  TTL

  Názov

  Hodnota

  TXT

  1 hodina

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Poznámka: Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  GandiNet-BP-Configure-4-1

 7. Vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-4-2

Pridanie dvoch SRV záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

Dôležité: Pred vytvorením záznamov DNS pre vašu doménu Gandi.net, musíte najprv overiť domény so Office 365 (pozri prvé štyri časti tohto článku) a potom vytvoriť súbor zóny v ktorom vytvoríte DNS záznamy. Po vytvorení všetky záznamy, ktoré budete potrebovať, budete aktivovať súbor zóny.

 1. Ak chcete začať, najprv prejdite na stránku domén na lokalite Gandi.net pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najprv prihlásili.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránke zmeniť dávkový súbor zóny v riadku pre súbor zóny, ktorú ste vytvorili pre Office 365 DNS záznamy, vyberte ikonu Upraviť (ceruzka).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  (Položku Use this version (Použiť túto verziu) ešte nevyberajte.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Pridajte prvý z dvoch SRV záznamov.

  Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  (Vyberte Typ, TTL a hodín hodnoty rozbaľovacími zoznamami.)

  Typ

  TTL

  Názov

  Hodnota

  SRV

  1 hodina

  _sip._tls

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  Poznámka: Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  SRV

  1 hodina

  _sipfederationtls._tcp

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Táto hodnota sa MUSÍ končiť bodkou (.)

  Poznámka: Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  GandiNet-BP-Configure-5-1

 7. Vyberte položku Odoslať.

  GandiNet-BP-Configure-5-2

 8. Pridajte druhý SRV záznam:

  V časti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Add (Pridať), pomocou hodnôt z nasledujúceho riadku v tabuľke vytvorte záznam a potom opätovným výberom položky Submit (Odoslať) záznam dokončite.

Aktivácia zónového súboru pre DNS záznamy v službách Office 365

Dôležité: Ak ste ešte svoju doménu neoverili a nevytvorili všetky potrebné DNS záznamy, odporúčame vykonať tento proces pred dokončením celého postupu. Všetky pokyny, ktoré budete potrebovať, sú k dispozícii v predchádzajúcich častiach tohto článku.

Ak ste sa po overení domény a vytvorené všetky MX, CNAME, SPF a SRV záznamy, ktoré potrebujete pre Office 365, ktoré znova aktualizuje Gandi.net predvolených nastavení, tentoraz tak, aby Office 365 DNS záznamy zóny súbor nahradí Office 365 Súbor zóny overenie stáva súbor aktívne zóny pre doménu, ktorú chcete zmeniť.

Upozornenie: Zlyhanie na vykonanie tejto zmeny zabráni Gandi.net domény funguje správne s Office 365.

 1. V oblasti Zone file versions (Verzie zónového súboru) vyberte položku Version 2 (Verzia 2).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Potom vyberte položku Use this version (Použiť túto verziu).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. V dialógovom okne Use this version (Použitie tejto verzie) vyberte položku Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Na hornom navigačnom paneli vyberte položku Domains (Domény).

  GandiNet-BP-Configure-1-19

 5. Na stránke Domains (Domény) začiarknite políčko vedľa názvu domény, ktorú meníte.

  Potom sa v rozbaľovacom zozname Select the lines and choose an action (Výber riadkov a akcie), ktoré sa otvorí, posuňte na časť Technical changes (Technické zmeny) a vyberte položku Change the zone file (Zmeniť zónový súbor).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Na stránke zmeniť dávkový súbor zóny vyhľadajte nový súbor zóny (ten, do ktorého ste pridali všetky záznamy DNS Office 365 ), a potom vyberte položku vybrať.

  GandiNet-BP-Configure-1-20

 7. Zmeny potvrďte výberom položky Submit (Odoslať).

  GandiNet-BP-Configure-1-21

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×