Vytvorenie DNS záznamov na lokalite Freenom pre Office 365

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Upozornenie: Na webovej lokalite Freenom nepodporuje záznamy SRV, čo znamená, že niekoľko Skype for Business Online a aplikácie Outlook Web App funkcie nebude fungovať. Bez ohľadu na to, ktorý plán služieb Office 365 používate, existujú obmedzenia významnú služieb a chcete prepnúť do iného poskytovateľa hostiteľských služieb DNS.

Ak sa aj napriek obmedzeniam služieb rozhodnete spravovať vlastné záznamy DNS pre Office 365 na lokalite Freenom, postupujte podľa krokov v tomto článku a overte svoju doménu a nastavte záznamy DNS pre e-mail a iné služby. Tu nájdete postup ich nastavenia.

Toto sú hlavné záznamy, ktoré je potrebné pridať.

Informácie o webhostingu a DNS systéme pre webové lokality so službami Office 365 nájdete v téme Používanie verejnej webovej lokality so službami Office 365.

Poznámka: Zvyčajne trvá približne 15 minút, kým DNS zmeny prejavili. Však môže niekedy trvať dlhšie zmeny vykonané pri aktualizácii DNS systému na internete. Ak máte problémy s tok pošty alebo iné problémy po pridaní záznamov DNS, pozrite si tému Vyhľadanie a riešenie problémov po pridaní domény alebo DNS záznamov v službách Office 365.

Pridanie TXT záznamu na overenie

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka:  Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

 1. Ak chcete začať, prejdite na stránku domén na Freenom pomocou Toto prepojenie. Zobrazí výzva na prihlásenie palcov

  Prihlásenie na lokalite Freenom_C3_201753013122

 2. Vyberte položku Services (Služby) a potom vyberte položku My Domains (Moje domény).

  Výber položiek Services (Služby) a My Domains (Moje domény) na lokalite Freenom_C3_2017530131524

 3. Pre doménu thayou chcete upraviť, vyberte položku Spravovať doménu.

  Výber položky Manage Domain (Správa domény) na lokalite Freenom_C3_2017530132047

 4. Vyberte položku Manage Freenom DNS (Spravovať DNS záznamy na lokalite Freenom).

  Výber položky Manage Freenom DNS (Spravovať DNS záznamy na lokalite Freenom) na lokalite Freenom_C3_2017530132437

 5. V časti Add Record (Pridať záznam) vyberte v ponuke v stĺpci Type (Typ) položku TXT.

  Pridanie záznamu typu TXT na lokalite Freenom_C3_2017530132929

 6. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  Názov

  Typ

  TTL

  Cieľ

  (ponechajte prázdne)

  TXT

  3 600 (v sekundách)

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka: Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v službách Office 365.

  Ako ich nájdem?

  Hodnoty TXT na overenie na lokalite Freenom_C3_2017530133639
 7. Vyberte položku Save Changes (Uložiť zmeny).

  Tlačidlo Save Changes (Uložiť zmeny) pre TXT záznam na lokalite Freenom_C3_2017530134225

 8. Pokračujte až po niekoľkých minútach, aby sa práve vytvorený záznam stihol aktualizovať na internete.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť do služieb Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď služby Office 365 nájdu správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  Výber domény v službách Office 365_C3_2017530143622

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  Spustenie nastavovania domén v Office 365_C3_2017530143645

 4. Ak je to potrebné, vyberte na stránke Verify domain (Overenie domény) možnosť Add a TXT record instead (Namiesto toho pridať TXT záznam) a potom vyberte položku Next (Ďalej).

  Výber možnosti Pridať namiesto toho TXT záznam v Office 365_C3_2017530143712

 5. Na stránke Verify domain (Overenie domény) s vybratou položkou TXT record (TXT záznam) vyberte položku Verify (Overiť).

  Overenie domény v Office 365 pre Freenom_C3_2017617122635

Poznámka: Zvyčajne trvá približne 15 minút, kým DNS zmeny prejavili. Však môže niekedy trvať dlhšie zmeny vykonané pri aktualizácii DNS systému na internete. Ak máte problémy s tok pošty alebo iné problémy po pridaní záznamov DNS, pozrite si tému Vyhľadanie a riešenie problémov po pridaní domény alebo DNS záznamov v službách Office 365

Pridanie MX záznamu, aby sa e-maily pre vašu doménu doručovali do služieb Office 365

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Ak chcete začať, prejdite na stránku domén na lokalite Freenom pomocou Toto prepojenie. Zobrazí výzva na prihlásenie.

 2. Vyberte položku Services (Služby) a potom vyberte položku My Domains (Moje domény).

  Výber položiek Services (Služby) a My Domains (Moje domény) na lokalite Freenom_C3_2017530144130

 3. Pre domény, na ktorý chcete upraviť, vyberte položku Spravovať doménu.

  Výber položky Manage Domain (Správa domény) na lokalite Freenom_C3_2017530144221

 4. Nastaviť predvolený Freenom názvové servery slúži názov svojej domény. Vyberte položku Nástroje na správua potom vyberte položku názvové servery.

  Nastavenie názvových serverov na lokalite Freenom_C3_2017617135123

 5. Skontrolujte, či je začiarknutá možnosť Use default nameservers (Použiť predvolené názvové servery) a potom vyberte položku Change Nameservers (Zmeniť názvové servery).

  Výber tlačidla Change Nameservers (Zmena názvových serverov) na lokalite Freenom_C3_20176171419

 6. Vyberte položku Manage Freenom DNS (Spravovať DNS záznamy na lokalite Freenom).

  Výber položky Manage Freenom DNS (Spravovať DNS záznamy na lokalite Freenom) na lokalite Freenom_C3_2017530144245

 7. V časti Add Record (Pridať záznam) vyberte z ponuky v stĺpci Type (Typ) položku MX .

  Pridanie záznamu typu MX na lokalite Freenom_C3_2017530144524

 8. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  Názov

  Typ

  TTL

  Cieľ

  Priorita

  (ponechajte prázdne)

  MX (Mail Exchanger)

  3 600 (v sekundách)

  <kľúč-domény>.mail.protection.outlook.com

  Poznámka: Získajte <kľúč_domény> zo svojho konta na portáli Office 365.

  Ako ich nájdem?

  10

  Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

  MX záznam na lokalite Freenom_C3_201761712395
 9. Vyberte položku Save Changes (Uložiť zmeny).

  Tlačidlo Save Changes (Uložiť zmeny) pre MX záznam na lokalite Freenom_C3_2017617124216
 10. Ak sú uvedené aj iné MX záznamy, všetky ich odstráňte. Pre každý záznam vyberte položku Delete (Odstrániť). Keď sa zobrazí správa Do you really want to remove this entry? (Naozaj chcete túto položku odstrániť?), vyberte položku OK.

Pridanie CNAME záznamov, ktoré sa vyžadujú pre Office 365

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Ak chcete začať, prejdite na stránku domén na lokalite Freenom pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva na prihlásenie.

  Prihlásenie na lokalite Freenom_C3_2017530145248

 2. Vyberte položku Services (Služby) a potom vyberte položku My Domains (Moje domény).

  Výber položiek Services (Služby) a My Domains (Moje domény) na lokalite Freenom_C3_2017530145323

 3. Vyberte položku Manage Domain (Spravovať doménu)

  Výber položky Manage Domain (Správa domény) na lokalite Freenom_C3_2017530145413 pre doménu, ktorú chcete upraviť.

 4. Vyberte položku Manage Freenom DNS (Spravovať DNS záznamy na lokalite Freenom).

  Výber položky Manage Freenom DNS (Spravovať DNS záznamy na lokalite Freenom) na lokalite Freenom_C3_201753014550

 5. V časti Add Record (Pridať záznam) vyberte z ponuky v stĺpci Type (Typ) položku CNAME .

  Pridanie záznamu typu CNAME na lokalite Freenom_C3_201753015527

 6. Vytvorte prvý záznam CNAME. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  Názov

  Typ záznamu

  TTL

  Cieľ

  autodiscover

  CNAME

  3 600 (v sekundách)

  autodiscover.outlook.com

  sip

  CNAME

  3 600 (v sekundách)

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  CNAME

  3 600 (v sekundách)

  webdir.online.lync.com

  msoid

  CNAME

  3 600 (v sekundách)

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  CNAME

  3 600 (v sekundách)

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  CNAME

  3 600 (v sekundách)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Hodnoty CNAME na lokalite Freenom_C3_201753015924
 7. Vyberte položku Save Changes (Uložiť zmeny).

  Tlačidlo Save Changes (Uložiť zmeny) pre CNAME záznam na lokalite Freenom_C3_201753015129

 8. Opakujte predchádzajúci postup a vytvorte ďalších päť CNAME záznamov.

  Pre každý zo záznamov zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z daného riadka vyššie uvedenej tabuľky do príslušných polí záznamov.

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Poznámka: DÔLEŽITÉ: Pre jednu doménu môžete mať len jeden TXT záznam pre SPF. Ak vaša doména obsahuje viac SPF záznamov, môžu sa vyskytnúť chyby v e-mailoch, prípadne problémy s doručovaním a klasifikáciou nevyžiadanej pošty. Ak už máte SPF záznam pre svoju doménu, nevytvárajte novú pre služby Office 365, ale pridajte požadované hodnoty služieb Office 365 do aktuálneho záznamu. Urobte to tak, aby ste mali len jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si tieto podrobnosti a vzorové SPF záznamy. Na overenie SPF záznamu môžete použiť niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Ak chcete začať, prejdite na stránku domén na lokalite Freenom pomocou Toto prepojenie. Zobrazí výzva na prihlásenie palcov

  Prihlásenie na lokalite Freenom_C3_2017530151234

 2. Vyberte položku Services (Služby) a potom vyberte položku My Domains (Moje domény).

  Výber položiek Services (Služby) a My Domains (Moje domény) na lokalite Freenom_C3_2017530151310

 3. Vyberte položku Manage Domain (Spravovať doménu)

  Výber položky Manage Domain (Správa domény) na lokalite Freenom_C3_2017530151345 pre doménu, ktorú chcete upraviť.

 4. Vyberte položku Manage Freenom DNS (Spravovať DNS záznamy na lokalite Freenom).

  Výber položky Manage Freenom DNS (Spravovať DNS záznamy na lokalite Freenom) na lokalite Freenom_C3_2017530151417
 5. V časti Add Record (Pridať záznam) vyberte z ponuky v stĺpci Type (Typ) položku TXT.

  Pridanie záznamu typu TXT na lokalite Freenom_C3_2017530151442

 6. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte nasledovné hodnoty.

  Názov

  Typ záznamu

  TTL

  Cieľ

  (ponechajte prázdne)

  TXT

  3600 (v sekundách)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Poznámka: Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  Hodnoty TXT pre SPF na lokalite Freenom_C3_2017530152024
 7. Vyberte položku Save Changes (Uložiť zmeny).

  Tlačidlo Save Changes (Uložiť zmeny) pre TXT záznam pre SPF na lokalite Freenom_C3_201753015215

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×