Vytvorenie DNS záznamov na lokalite Crazy Domains pre Office 365

Prispievatelia: Peter Baumgartner

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Ak je vaším poskytovateľom hostiteľských služieb DNS lokalita Crazy Domains, postupom podľa krokov v tomto článku overíte doménu a nastavíte DNS záznamy pre e-mail, Skype for Business Online atď.

Toto sú hlavné záznamy, ktoré je potrebné pridať. (Potrebujete ďalšiu pomoc? Získajte podporu.)

Po pridaní týchto záznamov na lokalite Crazy Domains bude doména nastavená na fungovanie so službami Office 365.

Informácie o webhostingu a DNS systéme pre webové lokality so službami Office 365 nájdete v téme Používanie verejnej webovej lokality so službami Office 365.

Poznámka :  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Pridanie TXT záznamu na overenie

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka : Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Crazy Domains pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-1

 2. V časti My Account (Moje konto) vyberte položku Domains (Domény).

  Snímka obrazovky s možnosťou Zakázať okamžité správy v okne možností schôdze cez Lync

 3. Na karte Domain Names (Názvy domén) v časti Domain (Doména) vyberte názov domény, ktorú aktualizujete.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-3

 4. V sekcii DNS Settings (Nastavenia DNS) vyberte ikonu rozbaľovacieho zoznamu.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-1

 5. Vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-2

 6. Vyberte položku TXT záznam z rozbaľovacieho zoznamu Pridať záznam.

  CrazyDomains-BP-Verify-1-1

 7. Vyberte tlačidlo Add (Pridať).

  Príklad premiestneného obsahu stránky

 8. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  Sub Domain (Subdoména)

  Text Record (Textový záznam)

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka : Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
  Ako ich nájdem?

  CrazyDomains-BP-Verify-1-3

 9. Vyberte položku Update (Aktualizovať).

  CrazyDomains-BP-Verify-1-4

 10. Pokračujte až po niekoľkých minútach, aby sa práve vytvorený záznam stihol aktualizovať na internete.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť na Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď Office 365 nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Prejdite na stránku Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  O365-BP-Overenie-1-2

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  O365-BP-Overenie-1-3

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

  O365-BP-Verify-1-4

Poznámka :  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Na začiatok stránky

Pridanie MX záznamu, aby sa e-maily pre vašu doménu doručovali do služieb Office 365

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Crazy Domains pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-1

 2. V časti My Account (Moje konto) vyberte položku Domains (Domény).

  Snímka obrazovky s možnosťou Zakázať okamžité správy v okne možností schôdze cez Lync

 3. Na karte Domain Names (Názvy domén) v časti Domain (Doména) vyberte názov domény, ktorú aktualizujete.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-3

 4. V časti DNS Settings (Nastavenia DNS) vyberte ikonu rozbaľovacieho zoznamu.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-1

 5. Vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-2

 6. Vyberte položku MX Record (MX záznam) z rozbaľovacieho zoznamu Add Record: (Pridať záznam:).

  CrazyDomains-BP-Configure-2-1

 7. Vyberte tlačidlo Add (Pridať).

  CrazyDomains-BP-Configure-2-2

 8. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu Priorita.)

  Pošta pre zónu

  Priorita

  Priradené k serveru

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  1

  Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

  <kľúč-domény>.mail.protection.outlook.com

  Poznámka : Získajte <kľúč_domény> zo svojho konta na portáli Office 365.
  Ako túto položku nájdem?

  CrazyDomains-BP-Configure-2-3

 9. Vyberte položku Update (Aktualizovať).

  CrazyDomains-BP-Configure-2-4

 10. Ak sú v časti MX Record (MX záznam) uvedené ďalšie MX záznamy, vyberte pre jeden z týchto záznamov položku Modify (Upraviť).

  CrazyDomains-BP-Configure-2-5

 11. Vyberte položku Delete (Odstrániť).

  CrazyDomains-BP-Configure-2-6

 12. Odstránenie potvrďte výberom položky Update (Aktualizovať).

  CrazyDomains-BP-Configure-2-7

 13. Použite rovnaký postup a odstráňte všetky ďalšie MX záznamy zo zoznamu, kým zostane len ten jeden, ktorý ste vytvorili v rámci tohto postupu predtým.

Na začiatok stránky

Pridanie šiestich CNAME záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Crazy Domains pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-1

 2. V časti My Account (Moje konto) vyberte položku Domains (Domény).

  Snímka obrazovky s možnosťou Zakázať okamžité správy v okne možností schôdze cez Lync

 3. Na karte Domain Names (Názvy domén) v časti Domain (Doména) vyberte názov domény, ktorú aktualizujete.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-3

 4. V časti DNS Settings (Nastavenia DNS) vyberte ikonu rozbaľovacieho zoznamu.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-1

 5. Vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-2

 6. Vyberte položku CNAME record (CNAME záznam) z rozbaľovacieho zoznamu Add Record: (Pridať záznam:).

  CrazyDomains-BP-Configure-3-1

 7. Vyberte tlačidlo Add (Pridať).

  CrazyDomains-BP-Configure-3-2

 8. Pridajte prvý zo šiestich CNAME záznamov.

  Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  Subdoména

  Alias pre

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  sip

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

  CrazyDomains-BP-Configure-3-3

 9. Vyberte položku Add CNAME Record (Pridať CNAME záznam).

  CrazyDomains-BP-Configure-3-4

 10. Pridajte druhý CNAME záznam.

  V poliach určených pre nový záznam použite hodnoty z nasledujúceho riadka tabuľky a potom znova vyberte položku Add CNAME Record (Pridať CNAME záznam).

  Tento proces opakujte, kým nevytvoríte všetkých šesť CNAME záznamov.

 11. Výberom položky Update (Aktualizovať) zmeny uložíte.

  CrazyDomains-BP-Configure-3-5

Na začiatok stránky

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Dôležité : Pre jednu doménu môžete mať len jeden TXT záznam pre SPF. (Ak vaša doména obsahuje viac SPF záznamov, môžu sa vyskytnúť chyby v e-mailoch, prípadne problémy s doručovaním a klasifikáciou nevyžiadanej pošty.) Ak už máte SPF záznam pre svoju doménu, nevytvárajte novú pre služby Office 365, ale pridajte požadované hodnoty služieb Office 365 do aktuálneho záznamu. Urobte to tak, aby ste mali len jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si tieto podrobnosti a vzorové SPF záznamy. Na overenie SPF záznamu môžete použiť niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Crazy Domains pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-1

 2. V časti My Account (Moje konto) vyberte položku Domains (Domény).

  Snímka obrazovky s možnosťou Zakázať okamžité správy v okne možností schôdze cez Lync

 3. Na karte Domain Names (Názvy domén) v časti Domain (Doména) vyberte názov domény, ktorú aktualizujete.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-3

 4. V časti DNS Settings (Nastavenia DNS) vyberte ikonu rozbaľovacieho zoznamu.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-1

 5. Vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-2

 6. Vyberte položku TXT record (TXT záznam) z rozbaľovacieho zoznamu Add Record: (Pridať záznam).

  CrazyDomains-BP-Configure-4-1

 7. Vyberte tlačidlo Add (Pridať).

  CrazyDomains-BP-Configure-4-2

 8. Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  Subdoména

  Textový záznam

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Poznámka : Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  CrazyDomains-BP-Configure-4-3

 9. Vyberte položku Update (Aktualizovať).

  CrazyDomains-BP-Configure-4-4

Na začiatok stránky

Pridanie dvoch SRV záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite Crazy Domains pomocou tohto prepojenia. Zobrazí sa výzva, aby ste sa najskôr prihlásili.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-1

 2. V časti My Account (Moje konto) vyberte položku Domains (Domény).

  Snímka obrazovky s možnosťou Zakázať okamžité správy v okne možností schôdze cez Lync

 3. Na karte Domain Names (Názvy domén) v časti Domain (Doména) vyberte názov domény, ktorú aktualizujete.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-3

 4. V časti DNS Settings (Nastavenia DNS) vyberte ikonu rozbaľovacieho zoznamu.

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-1

 5. Vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

  CrazyDomains-BP-Configure-1-4-2

 6. Vyberte položku SRV Record (SRV záznam) z rozbaľovacieho zoznamu Add Record: (Pridať záznam).

  CrazyDomains-BP-Configure-5-1

 7. Vyberte tlačidlo Add (Pridať).

  CrazyDomains-BP-Configure-5-2

 8. Pridajte prvý z dvoch SRV záznamov.

  Do polí určených pre nový záznam zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  Typ záznamu

  Subdoména

  Priorita

  Váha

  Port

  Cieľ

  SRV záznam

  _sip._tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  SRV záznam

  _sipfederationtls._tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  CrazyDomains-BP-Configure-5-3

 9. Vyberte položku Add SRV Record (Pridať SRV záznam).

  CrazyDomains-BP-Configure-5-4

 10. Pridajte druhý SRV záznam.

  V poliach určených pre nový záznam použite hodnoty z druhého riadka tabuľky.

 11. Výberom položky Update (Aktualizovať) zmeny uložíte.

  CrazyDomains-BP-Configure-5-5

Poznámka :  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Na začiatok stránky

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×