Vytvorenie DNS záznamov na lokalite 1&1 Internet pre Office 365

Prispievatelia: Peter Baumgartner

Ak nenájdete to, čo hľadáte, pozrite si najčastejšie otázky o doménach.

Upozornenie: 

 • Upozorňujeme, že lokalita 1&1 Internet neumožňuje, aby doména mala záznam MX aj záznam CNAME najvyššej úrovne pre automatickú konfiguráciu. Takáto podmienka obmedzuje možnosti konfigurácie služby Exchange Online pre Office 365. Hoci existuje riešenie, odporúčame ho použiť len vtedy, keď už máte skúsenosti s vytváraním subdomén na lokalite 1&1 Internet.

 • Ak sa aj napriek tomuto obmedzeniu služby rozhodnete spravovať vlastné záznamy DNS pre Office 365 na lokalite 1&1 Internet, postupujte podľa krokov v tomto článku, čím overíte svoju doménu a nastavíte záznamy DNS pre e-mail, Skype for Business Online atď.

Toto sú hlavné záznamy, ktoré je potrebné pridať. Postupujte podľa uvedených krokov alebo si pozrite video(Potrebujete ďalšiu pomoc? Získajte technickú podporu).

Po pridaní týchto záznamov do lokality 1&1 Internet bude doména nastavená na fungovanie so službami Office 365.

Informácie o webhostingu a DNS systéme pre webové lokality so službami Office 365 nájdete v téme Používanie verejnej webovej lokality so službami Office 365.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Pridanie TXT záznamu na overenie

Skôr než budete môcť používať svoju doménu so službami Office 365, musíme sa presvedčiť, že ju vlastníte. Ak sa viete prihlásiť do konta u svojho registrátora domén a vytvoriť DNS záznam, pre Office 365 je to dostatočný dôkaz, že ste vlastníkom domény.

Poznámka: Tento záznam slúži len na overenie vášho vlastníctva domény. Netýka sa ničoho iného. Ak budete chcieť, záznam môžete neskôr odstrániť.

Použite uvedený postup alebo si pozrite video (začiatok od 0:42).

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite 1&1 Internet pomocou tohto prepojenia. Zobrazí výzva na prihlásenie.

 2. Vyberte položku Manage domains (Spravovať domény).

  Príkaz Priložiť položku – Položka programu Outlook na páse s nástrojmi

 3. Na stránke Domain Center (Centrum domén) nájdite doménu, ktorú chcete aktualizovať, a potom vyberte ovládací prvok Panel (v) pre danú doménu.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Domain Settings (Nastavenie domény) vyberte položku Edit DNS Settings (Upraviť DNS nastavenia).

 5. V časti TXT and SRV Records (TXT a SRV záznamy) vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. Do polí určených pre nový záznam v oblasti Add Record (Pridanie záznamu) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu Type (Typ).)

  Typ

  Predpona

  Hodnota názvu

  TXT

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka: Toto je príklad. Použite svoje konkrétne hodnoty položky Cieľ alebo smerovanie na adresu z tabuľky v Office 365.
  Ako ich nájdem?

  1&1-BP-Overenie-1-1

 7. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  Rozložený koláčový graf

 8. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  farba sledovaných zmien podľa autora

 9. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

  1&1-BP-Konfigurácia-3-16

 10. Pokračujte až po niekoľkých minútach, aby sa práve vytvorený záznam stihol aktualizovať na internete.

Teraz, keď ste pridali záznam na lokalite svojho registrátora domén, prejdite naspäť na Office 365 a požiadajte, aby služby Office 365 daný záznam vyhľadali.

Keď Office 365 nájde správny TXT záznam, doména je overená.

 1. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 2. Na stránke Domains (Domény) vyberte doménu, ktorú overujete.

  O365-BP-Overenie-1-2

 3. Na stránke Setup (Nastavenie) vyberte položku Start setup (Spustiť nastavenie).

  O365-BP-Overenie-1-3

 4. Na stránke Verify domain (Overenie domény) vyberte položku Verify (Overiť).

  O365-BP-Verify-1-4

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Na začiatok stránky

Pridanie MX záznamu, aby sa e-maily pre vašu doménu doručovali do služieb Office 365

Použite uvedený postup alebo si pozrite video (začiatok od 3:22).

Poznámka: Ak ste sa zaregistrovali na lokalite 1und1.de, prihláste sa tu.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite 1&1 Internet pomocou tohto prepojenia. Zobrazí výzva na prihlásenie.

 2. Vyberte položku Manage domains (Spravovať domény).

  Príkaz Priložiť položku – Položka programu Outlook na páse s nástrojmi

 3. Na stránke Domain Center (Centrum domén) nájdite doménu, ktorú chcete aktualizovať, a potom vyberte ovládací prvok Panel (v) pre danú doménu.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Domain Settings (Nastavenie domény) vyberte položku Edit DNS Settings (Upraviť DNS nastavenia).

 5. V časti MX Records (Záznamy MX) v oblasti Mail Exchanger (MX Record) (Mail Exchanger (záznam MX)) vyberte možnosť Other mail server (Iný poštový server).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  1&1-BP-Configure-2-1

 6. Ak sa v zozname už nachádzajú záznamy MX, všetky ich odstráňte – vyberte záznam a stlačte kláves Delete na klávesnici.

  (Ak sa v zozname nenachádzajú žiadne záznamy MX, prejdite na ďalší krok.)

  1&1-BP-Configure-2-2

 7. Do polí určených pre záznam MX 1 zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  MX 1

  Priorita

  <kľúč-domény>.mail.protection.outlook.com

  Poznámka: Získajte <kľúč_domény> zo svojho konta na portáli Office 365.
  Ako túto položku nájdem?

  10

  Ďalšie informácie o priorite nájdete v téme Čo je priorita MX záznamov?

  1&1-BP-Configure-2-3

 8. Vyberte tlačidlo Save (Uložiť).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  1&1-BP-Configure-2-4

 9. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

  1&1-BP-Konfigurácia-3-16

Na začiatok stránky

Pridanie šiestich CNAME záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

Lokalita 1&1 Internet vyžaduje také riešenie, aby ste záznam MX mohli používať spolu so záznamami CNAME, ktoré sú potrebné pre e-mailové služby Office 365. V rámci tohto riešenia je potrebné, aby ste na lokalite 1&1 Internet vytvorili množinu subdomén a priradili ich záznamom CNAME.

Dôležité: Skôr ako sa pustíte do tohto postupu, skontrolujte, či máte k dispozícii aspoň dve subdomény. Toto riešenie odporúčame iba vtedy, ak už máte skúsenosti s vytváraním subdomén na lokalite 1&1 Internet.

Na začiatok stránky

Základné záznamy CNAME

Použite uvedený postup alebo si pozrite video (začiatok od 3:57).

Poznámka: Ak ste sa zaregistrovali na lokalite 1und1.de, prihláste sa tu.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite 1&1 Internet pomocou tohto prepojenia. Zobrazí výzva na prihlásenie.

 2. Vyberte položku Manage domains (Spravovať domény).

  Príkaz Priložiť položku – Položka programu Outlook na páse s nástrojmi

 3. Na stránke Domain Center (Centrum domén) vyhľadajte doménu, ktorú chcete aktualizovať, a potom vyberte položku Manage Subdomains (Spravovať subdomény).

  1&1-BP-Configure-3-0

  Teraz vytvoríte dve subdomény a pre každú z nich nastavíte hodnotu Alias.

  (Tento postup je potrebný, pretože lokalita 1&1 Internet síce podporuje iba jeden záznam CNAME najvyššej úrovne, avšak Office 365 vyžaduje viacero záznamov CNAME.)

  Najprv vytvoríte subdoménu automatickej konfigurácie.

 4. V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

  1&1-BP-Configure-3-1

 5. Do poľa Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu) pre novú subdoménu zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnoty z časti Vytvoriť subdoménu v nasledujúcej tabuľke. (Hodnotu Alias pridáte neskôr.)

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  automatická konfigurácia

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Configure-3-2

 6. Vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

  Zmeniť veľkosť písmen

 7. V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyhľadajte subdoménu autodiscover (automatická konfigurácia), ktorú ste práve vytvorili, a potom vyberte ovládací prvok Panel (v) pre túto subdoménu.

  eNom-Konfigurácia-3-3,4,5

 8. V oblasti Subdomain Settings (Nastavenia subdomény) vyberte položku Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení).

  Časová os s bublinami

 9. V časti A/AAAA Records (IP Addresses) (Záznamy A/AAAA (adresy IP)) v oblasti IP address (A Record) (Adresa IP (záznam A)) vyberte položku CNAME.

  Príklad dekompozičného stromu

 10. Do poľa Alias: zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnotu Alias z nasledujúcej tabuľky.

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  automatická konfigurácia

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Configure-3-7

 11. Začiarknite políčko vyhlásenia I am aware (Beriem na vedomie).

  1&1-BP-Configure-3-8-1

 12. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  1&1-BP-Configure-3-8-2

 13. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

  1&1-BP-Konfigurácia-3-16

  Teraz vytvoríte druhú subdoménu.

 14. V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

  1&1-BP-Configure-3-9

 15. Do poľa Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu) pre novú subdoménu zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnoty z časti Vytvoriť subdoménu v nasledujúcej tabuľke. (Hodnotu Alias pridáte neskôr.)

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Configure-3-10

 16. Vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

  1&1-BP-Configure-3-11

 17. V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyhľadajte subdoménu msoid, ktorú ste práve vytvorili, a potom vyberte ovládací prvok Panel (v) pre túto subdoménu.

  1&1-BP-Configure-3-12

 18. V oblasti Subdomain Settings (Nastavenia subdomény) vyberte položku Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení).

  1&1-BP-Configure-3-13

 19. V časti A/AAAA Records (IP Addresses) (Záznamy A/AAAA (adresy IP)) v oblasti IP address (A Record) (Adresa IP (záznam A)) vyberte položku CNAME.

  1&1-BP-Configure-3-14-1

 20. Do poľa Alias: zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnotu Alias z nasledujúcej tabuľky.

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Configure-3-14-2

 21. Začiarknite políčko vyhlásenia I am aware (Beriem na vedomie).

  1&1-BP-Configure-3-15-1

 22. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  1&1-BP-Configure-3-15-2

 23. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

  1&1-BP-Konfigurácia-3-16

Ďalšie záznamy CNAME

Ďalšie záznamy CNAME, ktoré vytvoríte nasledujúcim postupom, povolia služby Skype for Business Online. Budete postupovať rovnako ako pri vytváraní dvoch záznamov CNAME, ktoré ste už vytvorili.

 1. Vytvorte tretiu subdoménu (Lyncdiscover).

  V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

 2. Do poľa Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu) pre novú subdoménu zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnoty z časti Vytvoriť subdoménu v nasledujúcej tabuľke. (Hodnotu Alias pridáte neskôr.)

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 3. Vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

 4. Na stránke Domain Center (Centrum domén) vyberte položku Manage Subdomains (Spravovať subdomény).

 5. V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyhľadajte subdoménu lyncdiscover, ktorú ste práve vytvorili, a potom vyberte ovládací prvok Panel (v) pre túto subdoménu.

  V oblasti Subdomain Settings (Nastavenia subdomény) vyberte položku Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení).

 6. V časti A/AAAA Records (IP Addresses) (Záznamy A/AAAA (adresy IP)) v oblasti IP address (A Record) (Adresa IP (záznam A)) vyberte položku CNAME.

 7. Do poľa Alias: zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnotu Alias z nasledujúcej tabuľky.

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 8. Začiarknite políčko vyhlásenia I am aware (Beriem na vedomie) a vyberte položku Save (Uložiť).

 9. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

 10. Vytvorte štvrtú subdoménu (SIP):

  V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

 11. Do poľa Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu) pre novú subdoménu zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnoty z časti Vytvoriť subdoménu v nasledujúcej tabuľke. (Hodnotu Alias pridáte neskôr.)

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 12. Vyberte možnosť Create Subdomain (Vytvoriť subdoménu).

 13. Na stránke Domain Center (Centrum domén) vyberte položku Manage Subdomains (Spravovať subdomény).

 14. V časti Subdomain Overview (Prehľad subdomény) vyhľadajte subdoménu sip, ktorú ste práve vytvorili, a potom vyberte ovládací prvok Panel (v) pre túto subdoménu.

  V oblasti Subdomain Settings (Nastavenia subdomény) vyberte položku Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení).

 15. V časti A/AAAA Records (IP Addresses) (Záznamy A/AAAA (adresy IP)) v oblasti IP address (A Record) (Adresa IP (záznam A)) vyberte položku CNAME.

 16. Do poľa Alias: zadajte alebo skopírujte a prilepte iba hodnotu Alias z nasledujúcej tabuľky.

  Vytvoriť subdoménu

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 17. Začiarknite políčko vyhlásenia I am aware (Beriem na vedomie) a vyberte položku Save (Uložiť).

 18. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

Záznamy CNAME potrebné pre MDM

Dôležité: Postupujte rovnako ako pri vytváraní ostatných štyroch záznamov CNAME, zadajte však hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

Vytvoriť subdoménu

Alias

enterpriseregistration

enterpriseregistration.windows.net

enterpriseenrollment

enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

Na začiatok stránky

Pridanie TXT záznamu pre SPF na elimináciu e-mailovej nevyžiadanej pošty

Dôležité: Pre jednu doménu môžete mať len jeden TXT záznam pre SPF. (Ak vaša doména obsahuje viac SPF záznamov, môžu sa vyskytnúť chyby v e-mailoch, prípadne problémy s doručovaním a klasifikáciou nevyžiadanej pošty.) Ak už máte SPF záznam pre svoju doménu, nevytvárajte novú pre služby Office 365, ale pridajte požadované hodnoty služieb Office 365 do aktuálneho záznamu. Urobte to tak, aby ste mali len jeden SPF záznam, ktorý obsahuje obe množiny hodnôt. Potrebujete príklady? Pozrite si tieto podrobnosti a vzorové SPF záznamy. Na overenie SPF záznamu môžete použiť niektorý z týchto nástrojov na overovanie SPF záznamov.

Použite uvedený postup alebo si pozrite video (začiatok od 5:09).

Poznámka: Ak ste sa zaregistrovali na lokalite 1und1.de, prihláste sa tu.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite 1&1 Internet pomocou tohto prepojenia. Zobrazí výzva na prihlásenie.

 2. Vyberte položku Manage domains (Spravovať domény).

  Príkaz Priložiť položku – Položka programu Outlook na páse s nástrojmi

 3. Na stránke Domain Center (Centrum domén) nájdite doménu, ktorú chcete aktualizovať, a potom vyberte ovládací prvok Panel (v) pre danú doménu.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Domain Settings (Nastavenie domény) vyberte položku Edit DNS Settings (Upraviť DNS nastavenia).

 5. V časti TXT and SRV Records (TXT a SRV záznamy) vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. Do polí určených pre nový záznam v oblasti Add Record (Pridanie záznamu) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu Type (Typ).)

  Typ

  Predpona

  Hodnota názvu

  TXT

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Poznámka: Odporúčame skopírovať a prilepiť tento záznam, aby všetky medzery zostali na správnych miestach.

  TXT záznam

 7. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  Pridanie záznamu

 8. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  Uloženie záznamu

 9. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

  1&1-BP-Konfigurácia-3-16

Na začiatok stránky

Pridanie dvoch SRV záznamov, ktoré sa vyžadujú pre služby Office 365

Použite uvedený postup alebo si pozrite video (začiatok od 5:51).

Poznámka: Ak ste sa zaregistrovali na lokalite 1und1.de, prihláste sa tu.

 1. Najprv prejdite na stránku domén na lokalite 1&1 Internet pomocou tohto prepojenia. Zobrazí výzva na prihlásenie.

 2. Vyberte položku Manage domains (Spravovať domény).

  Príkaz Priložiť položku – Položka programu Outlook na páse s nástrojmi

 3. Na stránke Domain Center (Centrum domén) nájdite doménu, ktorú chcete aktualizovať, a potom vyberte ovládací prvok Panel (v) pre danú doménu.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Domain Settings (Nastavenie domény) vyberte položku Edit DNS Settings (Upraviť DNS nastavenia).

 5. V časti TXT and SRV Records (TXT a SRV záznamy) vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

  (Možno bude potrebné posunúť sa nadol.)

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. Pridajte prvý z dvoch SRV záznamov.

  Do polí určených pre nový záznam v oblasti Add Record (Pridať záznam) zadajte alebo skopírujte a prilepte hodnoty z prvého riadka nasledujúcej tabuľky.

  (V rozbaľovacom zozname vyberte hodnoty Typ a TTL.)

  Typ

  Služba

  Protokol

  Názov

  Hostiteľ

  Priorita

  Váha

  Port

  TTL

  SRV

  sip

  tls

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  sipdir.online.lync.com

  100

  1

  443

  3600 (1 h)

  SRV

  sipfederationtls

  tcp

  (Toto pole ponechajte prázdne.)

  sipfed.online.lync.com

  100

  1

  5061

  3600 (1 h)

  DomainExplorer-Overenie-2-3,4

 7. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  Dialógové okno

 8. Vyberte tlačidlo Uložiť.

  1&1-BP-Configure-5-3

 9. V dialógovom okne Edit DNS Settings (Úprava DNS nastavení) vyberte položku Yes (Áno).

  1&1-BP-Konfigurácia-3-16

 10. Pridajte druhý SRV záznam.

  V časti TXT and SRV Records (TXT a SRV záznamy) vyberte položku Add Record (Pridať záznam).

  V časti Add Record (Pridať záznam) vytvorte záznam pomocou hodnôt z nasledujúceho riadka v tabuľke a potom znova vyberte položky Add (Pridať), Save (Uložiť) a Yes (Áno), čím dokončíte tento záznam.

Poznámka:  Zmeny týkajúce sa DNS záznamov sa zvyčajne prejavia do 15 minút. Aktualizácia vykonanej zmeny v rámci celého DNS systému na internete však môže niekedy trvať aj dlhšie. Ak máte po pridaní DNS záznamov problémy s tokom pošty alebo akékoľvek iné problémy, pozrite si tému Riešenie problémov po zmene názvu domény alebo DNS záznamov.

Na začiatok stránky

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×