Vytvorenie diagramu spolupráce UML

Príklad

 1. V ponuke File ukážte na položku New, ukážte na položku Software a potom kliknite na položku UML Model Diagram.

 2. V tree view kliknite pravým tlačidlom myši na tree viewpackage, do ktorého chcete zaradiť tree viewpackagecollaboration diagram, ukážte na položku New a potom kliknite na položku Collaboration Diagram.

  Zobrazí sa prázdna stránka a vzorkovnica UML Collaboration sa umiestni na prvé miesto. Pracovný priestor zobrazí „Collaboration“ ako vodotlač. Ikona, ktorá predstavuje diagram, sa pridá do stromového zobrazenia v okne Model Explorer.

  Poznámka: Ak sa stromové zobrazenie nezobrazí, v ponuke UML ukážte na položku View a potom kliknite na položku Model Explorer.

 3. Pre každý objekt funkcie, ktorú chcete v spolupráci znázorniť, presuňte tvar Classifier Role na stranu kreslenia.

  Tvar Classifier Role

  Označenie objektu ako nového, zničeného alebo prechodového v diagrame spolupráce

  1. V tree viewpackagecollaboration diagram kliknite pravým tlačidlom myši na tvar Classifier Role pre objekt, ktorý chcete označiť ako nový, zničený alebo prechodový, a potom kliknite na položku Shape Display Options.

  2. V časti Classifier role state vyberte požadovanú podmienku.

   Poznámka: Ak chcete túto zmenu použiť len na vybratý tvar, zrušte v dialógovom okne Shape Display Options výber možnosti Apply to the same selected UML shapes in the current drawing window page. Ak chcete, aby všetky ďalšie tvary klasifikátora funkcie prenesené na diagram mali rovnaký stav, začiarknite políčko Apply to subsequently dropped UML shapes of the same type in the current drawing window page.

   Stav sa zobrazí v zátvorkách za názvom objektu (napríklad Object1{transient}).

  Označenie objektu v diagrame spolupráce ako aktívneho

  V tree viewpackagecollaboration diagram bude tvar Classifier Role označený ako aktívny za názvom objektu obsahovať výraz {active}. Klasifikátor funkcie je aktívny, keď je aktívna funkcia, na základe ktorej je vytvorený.

  Ak chcete znázorniť, že trieda je aktívna, dvakrát kliknite na tvar alebo ikonu v stromovom zobrazení, ktorá triedu predstavuje. V dialógovom okne UML Class Properties kliknite na položku Class, kliknite na položku IsActive a potom kliknite na tlačidlo OK. Klasifikátor funkcie sa stane aktívnym, pretože trieda je aktívna.

 4. Pre každú množinu objektov, ktorú chcete znázorniť, presuňte tvar Multi-Object na stranu kreslenia. Tvar Multi-Object

 5. Kliknutím dvakrát na jednotlivé tvary Classifier Role alebo Multi-Object sa otvorí dialógové okno UML Classifier Role Properties, v ktorom môžete pridať názov a iné hodnoty vlastností.

 6. Znázornite prepojenia medzi objektmi ich spojením pomocou tvarov Association Role. Práca s tvarmi Association Role

  Vytvorenie cesty funkcie priradenia v diagrame spolupráce

  1. V tree viewpackagecollaboration diagram preneste tvar Association Role k dvom tvarom Classifier Role alebo Multi-Object, medzi ktorými chcete vytvoriť cestu.

  2. Prilepte koncové body tvaru Association Role na spojovacie body spojovací bod – modrý znak X dvoch tvarov, ktoré chcete spojiť cestou.

   Tip: Na znázornenie cesty funkcie priradenia z klasifikátora na samotnú cestu prilepte koncové body tvaru U nachádzajúce sa v tvare Association Role na dva spojovacie body tohto klasifikátora funkcie.

 7. Dvojitým kliknutím na jednotlivé tvary Association Role sa otvorí dialógové okno UML Association Role Properties, v ktorom môžete pridať názov, tok správy, popis správy, multiplicitu a iné hodnoty vlastností.

  Pridanie správy k funkcii priradenia v diagrame spolupráce

  1. V tree viewpackagecollaboration diagram dvakrát kliknite na tvar Association Role, pre ktorý chcete pridať správu.

  2. Zadajte názov funkcie priradenia a potom kliknite na položku Messages.

  3. Kliknite na tlačidlo New. Zadajte názov a výraz sekvencie. Vyberte požadovaný stereotyp, smer a typ toku.

  4. V prípade prázdnej správy alebo prázdneho volania procedúry kliknite na položku Properties. Vyberte operáciu, ktorú bude správa generovať. Ak operácia neexistuje, vytvorte ju kliknutím na tlačidlo New.

   Pre asynchrónnu správu vyberte signál, ktorý bude správa generovať. Ak neexistuje príjem signálu v klasifikátore, na ktorom je životná cesta objektu prijímajúceho správu založená, kliknutím na tlačidlo New vytvorte príjem.

 8. Uložte diagram.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×