Vytvorenie diagramu prípadu použitia UML

Vytvorenie diagramu prípadu použitia UML

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Visio môžete použiť pri tvorbe Unified Modeling Language (UML) použite prípadu diagramov. Zjednotené Modeling Language (UML) je štandardný spôsob nakresliť softvér modely.

"Use case diagram defining the system boundary, and how the actors outside it affect the use cases it contains"

Bublina 1 Definovanie ohraničenie systému určuje, čo sa považuje za externého alebo interného systému.

Bublina 2 účastník predstavuje úlohu mimo objektu. Jeden objekt môže prehrať niekoľko rolí, a preto predstavuje niekoľko účastníkov.

Bublina 3 komunikačný vzťah ilustruje účasť actor prípad použitia.

Bublina 4 prípad použitia je množina udalosti, ktorá nastane, keď účastník používa systém na dokončenie procesu. Normálne, prípad použitia je relatívne veľké procesu, nie jednotlivé krok alebo transakcie.

 1. Na karte súbor ukážte na položku nový a potom otvorte prázdny diagram.

 2. Kliknite na položku Ďalšie tvary > softvérových a databázových > softvér > prípad použitia UML.

  Vytvorenie diagramu prípad použitia

 3. Určenie subsystému v diagram prípadu použitia

  1. Presuňte tvar subsystému na stranu kresby. Subsystém môže vyjadrovať celého systému alebo hlavné súčasti.

  2. Dvojitým kliknutím na tvar subsystému a potom zadajte nový názov pre alebo stlačte kláves DELETE na odstránenie existujúceho názvu. Kliknite mimo tvaru na stránke kresby.

  3. Ak chcete zmeniť veľkosť subsystému, vyberte tvar a potom presuňte rukoväť výberu.

 4. Presuňte prípad použitia tvary zo vzorkovnice Prípad použitia a umiestniť ich do subsystému hranicu a potiahnutím Actor tvary vonkajšia subsystému hranicu.

 5. Použite konektor tvarov na uviesť vzťahy medzi používanie súdne prípady a účastníkov. Existuje päť konektory:

  • Priradenie: vzťah účastník pre prípad použitia.

  • Počet závislostí: označuje, že jeden prípad použitia má závislosť do druhej.

  • Zovšeobecnenie: indikuje, že prípad použitia je určitým spôsobom na dosiahnutie cieľov v prípade bežného používania.

  • Zahrnúť: ukazuje, ako je prípad použitia rozdelené do menších krokoch.

  • Predĺžiť: zobrazuje, či jeden prípad použitia pridáva do inej funkcie.

  Príklad: Na uviesť vzťah medzi účastník a prípad použitia

  1. V diagram prípadu použitia, presuňte spojnica priradení na stranu kresby.

  2. Prilepte jedného koncového bodu priradení tvaru tak, aby bod pripojenia na tvare Actor. Prilepte iné koncový bod pripojenia bodu v tvare Prípad použitia.

 6. Uloženie diagramu.

Pozrite tiež

Ďalšie informácie o prípadu diagramov (a postupy na vytvorenie nástroja Microsoft Visual Studio použiť prípadu diagramy), prejdite na diagramu pomocou jazyka UML: odkaz.

 1. Na karte súbor ukážte na položku nový.

 2. V časti Kategórie šablón, kliknite na položku softvérových a databázových.

  Vyberte softvérových a databázových

 3. Kliknite na položku Diagram modelu UML. Zobrazí sa prázdny stranu kresby.

  Vyberte Diagram modelu UML

 4. V stromovom zobrazení, kliknite pravým tlačidlom myši na balík alebo podsystém, v ktorom chcete zahrnúť diagram prípadu použitia a potom ukážte na položku nový a potom kliknite na položku Použiť Diagram prípadu.

  Kliknite na položku Diagram prípadu použitia

  Prázdnu stranu sa zobrazí, a Prípad použitia UML vzorkovnice stáva najvyššej vzorkovnice. Ikonu predstavujúcu diagram sa pridá do stromového zobrazenia.

  Prípad použitia sa pridá do stromové zobrazenie

  Poznámka: Ak stromové zobrazenie sa nezobrazuje, na karte UML v skupine Zobraziť alebo skryť vyberte položku Prieskumník modelu.

 5. Určenie Systému hranicu v diagram prípadu použitia

  1. Presuňte tvar Systému hranicu na stranu kresby.

   Vyberte položku systém hranicu

  2. Dvojitým kliknutím na Hranicu systému tvar a potom zadajte nový názov pre systém alebo stlačte kláves DELETE na odstránenie existujúceho názvu. Kliknite mimo tvaru na stránke kresby.

  3. Ak chcete zmeniť veľkosť hranicu systému, vyberte tvar a potom presuňte rukoväť výberu.

 6. Presuňte prípad použitia tvary zo vzorkovnice Prípad použitia a umiestniť ich do systému hranicu a potiahnutím Actor tvary vonkajšia hranicu systému.

 7. Označenie vzťahy medzi prípady použitia a účastníkov pomocou Communicates tvarov .

  Určenie vzťahu medzi účastník a prípad použitia

  1. V diagram prípadu použitia, presuňte tvar Communicates na stranu kresby.

  2. Prilepte jedného koncového bodu End point image, which is plus sign in a green square Communicates tvaru tak, aby bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X Actor tvaru. Prilepte iné koncový bod pripojenia bodu v tvare Prípad použitia.

  3. Ak chcete pridať šípky na označenie toku informácií, postupujte takto:

   • Dvojitým kliknutím na Communicates tvar, a potom pod priradení, kliknite na položku ukončiť, ktorú chcete upraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   • V kategórii Zakončenie priradenia začiarknite políčko IsNavigable, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

   • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar Communicates a kliknite na položku Zobraziť možnosti tvaru. V časti možnosti ukončenia vyberte koniec splavnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Označenie vzťahy medzi prípady použitia pomocou tvarov používa a predĺži.

  Určenie použitia vzťahu medzi dvoma prípady použitia

  1. V diagram prípadu použitia, presuňte tvar vzťah sa používa na stranu kresby.

  2. Prilepte používa koncový bod bez šípky na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X v Prípade použite tvar, ktorý používa správanie iných prípad použitia.

  3. Prilepte používa koncový bod (s šípky) na bod pripojenia na použitie písmenami.

  4. Dvakrát kliknite na tvar sa používa na otvorenie dialógového okna Vlastnosti zovšeobecnenia UML. Pridajte cien nehnuteľností a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Určenie rozšíri vzťah medzi dvoma prípady použitia

  1. V diagram prípadu použitia, presuňte tvar predĺži na stranu kresby.

  2. Prilepte predĺži koncového bodu End point image, which is plus sign in a green square bez šípky na pripojenie ukážte spojovací bod – modrý znak X prípad použitia, poskytuje príponu.

  3. Prilepte predĺži koncový bod s šípky na bod pripojenia v prípade základnej použitia.

  4. Dvakrát kliknite na položku predĺži tvar, ktorý chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti zovšeobecnenia UML. Pridajte cien nehnuteľností a potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. Dvakrát kliknite na ľubovoľný tvar (okrem Systém hranicu tvaru) otvorte jej UML dialógové okno Vlastnosti miesto, kde môžete pridať názov, atribúty, operácie a iných cien nehnuteľností.

 10. Uloženie diagramu.

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na softvérových a databázových a potom kliknite na položku Diagram modelu UML.

  Vyberte softvérových a databázových

 2. stromové zobrazenie, kliknite pravým tlačidlom myši balík alebo podsystém, v ktorom chcete zahrnúť diagram prípadu použitia, ukážte na položku nový a potom kliknite na položku Diagram prípadu použitia.

  Diagram prípadu použitia Selece

  Prázdnu stranu sa zobrazí, a Prípad použitia UML vzorkovnice stáva najvyššej vzorkovnice. Ikonu predstavujúcu diagram sa pridá do stromového zobrazenia.

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje, v ponuke UML stromového zobrazenia, ukážte na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Prieskumník modelu.

 3. Určenie ohraničenia systému v diagram prípadu použitia

  1. Presuňte tvar Systému hranicu na stranu kresby.

   Použitie prípadu vzorkovnice

  2. Dvojitým kliknutím na Hranicu systému tvar a potom zadajte nový názov pre systém alebo stlačte kláves DELETE na odstránenie existujúceho názvu. Kliknite mimo tvaru na stránke kresby.

  3. Ak chcete zmeniť veľkosť hranicu systému, vyberte tvar a potom presuňte rukoväť výberu.

 4. Presuňte prípad použitia tvary zo vzorkovnice Prípad použitia a umiestniť ich do systému hranicu a potiahnutím Actor tvary vonkajšia hranicu systému.

 5. Označenie vzťahy medzi prípady použitia a účastníkov pomocou Communicates tvarov .

  Určenie vzťahu medzi účastník a prípad použitia

  1. V diagram prípadu použitia, presuňte tvar Communicates na stranu kresby.

  2. Prilepte jedného koncového bodu End point image, which is plus sign in a green square Communicates tvaru tak, aby bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X Actor tvaru. Prilepte iné koncový bod pripojenia bodu v tvare Prípad použitia.

  3. Ak chcete pridať šípky na označenie toku informácií, postupujte takto:

   • Dvojitým kliknutím na Communicates tvar, a potom pod priradení, kliknite na položku ukončiť, ktorú chcete upraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   • V kategórii Zakončenie priradenia začiarknite políčko IsNavigable, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

   • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar Communicates a kliknite na položku Zobraziť možnosti tvaru. V časti možnosti ukončenia vyberte koniec splavnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Označenie vzťahy medzi prípady použitia pomocou tvarov používa a predĺži.

  Určenie použitia vzťahu medzi dvoma prípady použitia

  1. V diagram prípadu použitia, presuňte tvar vzťah sa používa na stranu kresby.

  2. Prilepte používa koncový bod bez šípky na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X v Prípade použite tvar, ktorý používa správanie iných prípad použitia.

  3. Prilepte používa koncový bod (s šípky) na bod pripojenia na použitie písmenami.

  4. Dvakrát kliknite na tvar sa používa na otvorenie dialógového okna Vlastnosti zovšeobecnenia UML. Pridajte cien nehnuteľností a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Určenie rozšíri vzťah medzi dvoma prípady použitia

  1. V diagram prípadu použitia, presuňte tvar predĺži na stranu kresby.

  2. Prilepte predĺži koncového bodu End point image, which is plus sign in a green square bez šípky na pripojenie ukážte spojovací bod – modrý znak X prípad použitia, poskytuje príponu.

  3. Prilepte predĺži koncový bod s šípky na bod pripojenia v prípade základnej použitia.

  4. Dvakrát kliknite na položku predĺži tvar, ktorý chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti zovšeobecnenia UML. Pridajte cien nehnuteľností a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Dvakrát kliknite na ľubovoľný tvar (okrem Systém hranicu tvaru) otvorte jej UML dialógové okno Vlastnosti miesto, kde môžete pridať názov, atribúty, operácie a iných cien nehnuteľností.

 8. Uloženie diagramu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×