Vytvorenie diagramu prípadu použitia UML

Vytvorenie diagramu prípadu použitia UML

Ak chcete zhrnúť, ako môžu používatelia (alebo aktéri) pracovať so systémom, ako je napríklad softvérová aplikácia, môžete vytvoriť diagram prípadu použitia UML v Visio. Herec môže byť osoba, organizácia alebo iný systém.

Pomocou diagramov prípadov sa zobrazí očakávané správanie systému. Nezobrazujú poradie, v ktorom sa vykonajú kroky. (Použite Sekvenčný diagram na zobrazenie interakcie objektov v priebehu času.)

"Use case diagram defining the system boundary, and how the actors outside it affect the use cases it contains"

Bublina 1 definujúce ohraničenie systému určuje, čo sa považuje za externé alebo interné do systému.

Zdieľať zošit účastník predstavuje rolu, ktorú zohráva externý objekt. Jeden objekt môže hrať viacero rolí, a preto je zastúpený viacerými aktérmi.

Callout 3 priradenie znázorňuje účasť herca v prípade použitia.

Krok 4 prípad použitia je množina udalostí, ktoré sa vyskytujú, keď účastník používa systém na vykonanie procesu. Bežne platí, že prípad použitia je relatívne rozsiahly proces, nie jednotlivý krok ani transakcia.

Vytvorenie diagramu nového prípadu použitia

 1. Na karte súbor ukážte na položku nové.

 2. do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz použitie prípadu UML.

 3. Vo výsledkoch hľadania vyberte položku prípad použitia UML.

 4. V dialógovom okne vyberte prázdnu šablónu alebo jeden z troch úvodných diagramov. (Po výbere sa zobrazí popis každej z nich vpravo.) Potom vyberte buď metrické jednotky alebo americké jednotky.

 5. Vyberte položku Vytvoriť.

 6. Otvorí sa diagram. Vedľa diagramu by sa malo zobraziť okno Tvary. Vzorkovnica prípadu použitia UML je otvorená v okne tvary .

  (Ak sa okno tvary nezobrazuje, prejdite na položku Zobraziť > pracovné tably a uistite sa, že je vybratá možnosť tvary . Ak sa stále nezobrazuje, kliknite na tlačidlo Rozbaliť okno tvary na ľavej strane.

Pridanie subsystému do diagramu použitia prípadu

 1. Presuňte tvar subsystému na stránku kresby. Podsystém môže predstavovať celý systém alebo hlavnú súčasť.

  Tvar subsystému.

 2. Dvakrát kliknite na tvar subsystému a potom zadajte nový názov pre tento subsystém alebo stlačením klávesu DELETE odstráňte existujúci názov. Kliknite mimo tvaru na stránke kresby.

 3. Ak chcete zmeniť veľkosť subsystému, vyberte tvar a potom presuňte rukoväť na výber.

Pridanie tvarov a spojníc do diagramu

 1. Presuňte tvary tvarov Tvar prípadu použitia. z vzorkovnice Case use UML a umiestnite ich do hranice subsystému a potom presuňte tvary hercov Tvar herca. na vonkajšiu hranicu subsystému.

 2. Tvary spojníc sa používajú na označenie vzťahov medzi tvarmi v diagrame. K dispozícii je päť spojníc:

  Spojnice

  Popis

  Združenia

  Konektor priradenia.

  Zobrazuje vzťah herca k prípadu použitia.

  Dependency

  Spojnice závislostí.

  Označuje, že jeden prípad použitia má závislosť na inom.

  Zovšeobecnenie

  Konektor zovšeobecnenia.

  Označuje, že prípad použitia je špecifickým spôsobom na dosiahnutie cieľov všeobecného prípadu použitia.

  Zahrnúť

  Zahrnúť spojnicu.

  Zobrazuje, ako sa prípad použitia rozdelí na menšie kroky.

  Rozšírenie

  Konektora Extend.

  Zobrazuje, že jeden prípad použitia pridáva do inej funkcie.

  Príklad: označenie vzťahu medzi hercom a prípadom použitia

  1. V diagram prípadu použitia presuňte tvar spojnice priradenia na stranu kresby.

  2. Prilepenie jedného koncového bodu tvaru priradenia k bodu pripojenia na tvare herca . Prilepenie druhého koncového bodu k bodu pripojenia na tvare prípadu použitia .

Pozrite tiež

Ďalšie informácie o diagramoch použitia Case (a postupoch pri používaní programu Microsoft Visual Studio na vytvorenie diagramov použitia) nájdete v téme diagramy prípadu použitia UML: pokyny.

Vytvorenie diagramu nového prípadu použitia

 1. Otvorte Visio pre webové.

 2. V galérii sa posuňte nadol na riadok prípadu použitia UML , čo je asi v polovici stránky.

  Prvá položka v riadku predstavuje prázdnu šablónu a sprievodnú vzorkovnicu. Ďalšie položky v riadku sú vzorové diagramy, ktoré obsahujú už niektoré tvary, ktoré vám pomôžu rýchlo začať pracovať.

 3. Ak chcete zobraziť väčšiu ukážku, kliknite na ľubovoľnú položku.

 4. Keď nájdete diagram, ktorý chcete použiť, kliknite na tlačidlo vytvoriť .

  Nový diagram so súvisiacou vzorkovnicou sa otvorí v prehliadači.

Pridanie subsystému do diagramu použitia prípadu

 1. Presuňte tvar subsystému na stránku kresby. Podsystém môže predstavovať celý systém alebo hlavnú súčasť.

  Tvar subsystému.

 2. Dvakrát kliknite na tvar subsystému a potom zadajte nový názov pre tento subsystém alebo stlačením klávesu DELETE odstráňte existujúci názov. Kliknite mimo tvaru na stránke kresby.

 3. Ak chcete zmeniť veľkosť subsystému, vyberte tvar a potom presuňte rukoväť na výber.

Pridanie tvarov a spojníc do diagramu

 1. Presunutím použite tvaryTvar prípadu použitia. prípadu z vzorkovnice Case a umiestnite ich do hranice subsystému.

 2. Tvar herca. Presuňte tvary herca na vonkajšiu hranicu subsystému.

 3. Tvary spojníc sa používajú na označenie vzťahov medzi tvarmi v diagrame. K dispozícii je päť spojníc:

  Spojnice

  Popis

  Združenia

  Konektor priradenia.

  Zobrazuje vzťah herca k prípadu použitia.

  Dependency

  Spojnice závislostí.

  Označuje, že jeden prípad použitia má závislosť na inom.

  Zovšeobecnenie

  Konektor zovšeobecnenia.

  Označuje, že prípad použitia je špecifickým spôsobom na dosiahnutie cieľov všeobecného prípadu použitia.

  Zahrnúť

  Zahrnúť spojnicu.

  Zobrazuje, ako sa prípad použitia rozdelí na menšie kroky.

  Rozšírenie

  Konektora Extend.

  Zobrazuje, že jeden prípad použitia pridáva do inej funkcie.

  Príklad: označenie vzťahu medzi hercom a prípadom použitia

  1. V diagram prípadu použitiapresuňte tvar spojnice priradenia na stranu kresby.

  2. Prilepenie jedného koncového bodu tvaru priradenia k bodu pripojenia na tvare herca . Prilepenie druhého koncového bodu k bodu pripojenia na tvare prípadu použitia .

 4. Visio Online ukladá automaticky. Ak chcete premenovať kresbu, dvojitým kliknutím vyberte predvolený názov (napríklad Drawing1) v hornej časti kresby a potom zadajte nový názov.

Pozrite tiež

Ďalšie informácie o diagramoch použitia Case (a postupoch pri používaní programu Microsoft Visual Studio na vytvorenie diagramov použitia) nájdete v téme diagramy prípadu použitia UML: pokyny.

Vytvorenie diagramu nového prípadu použitia

 1. Na karte súbor ukážte na položku nové.

 2. do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz použitie prípadu UML.

 3. Vo výsledkoch hľadania vyberte položku prípad použitia UML.

 4. V dialógovom okne vyberte prázdnu šablónu. Potom vyberte buď metrické jednotky alebo americké jednotky.

 5. Vyberte položku Vytvoriť.

 6. Otvorí sa diagram. Vedľa diagramu by sa malo zobraziť okno Tvary. Vzorkovnica prípadu použitia UML je otvorená v okne tvary .

  (Ak sa okno tvary nezobrazuje, prejdite na položku Zobraziť > pracovné tably a uistite sa, že je vybratá možnosť tvary . Ak sa stále nezobrazuje, kliknite na tlačidlo Rozbaliť okno tvary na ľavej strane.

Pridanie subsystému do diagramu použitia prípadu

 1. Presuňte tvar subsystému na stránku kresby. Podsystém môže predstavovať celý systém alebo hlavnú súčasť.

 2. Dvakrát kliknite na tvar subsystému a potom zadajte nový názov pre tento subsystém alebo stlačením klávesu DELETE odstráňte existujúci názov. Kliknite mimo tvaru na stránke kresby.

 3. Ak chcete zmeniť veľkosť subsystému, vyberte tvar a potom presuňte rukoväť na výber.

Pridanie tvarov a spojníc do diagramu

 1. Presunutím myšou použite tvary prípadu z vzorkovnice Case use UML a umiestnite ich do hranice subsystému a potom presuňte tvary hercov na vonkajšiu hranicu subsystému.

 2. Tvary spojníc sa používajú na označenie vzťahov medzi tvarmi v diagrame. K dispozícii je päť spojníc:

  Spojnice

  Popis

  Združenia

  Zobrazuje vzťah herca k prípadu použitia.

  Dependency

  Označuje, že jeden prípad použitia má závislosť na inom.

  Zovšeobecnenie

  Označuje, že prípad použitia je špecifickým spôsobom na dosiahnutie cieľov všeobecného prípadu použitia.

  Zahrnúť

  Zobrazuje, ako sa prípad použitia rozdelí na menšie kroky.

  Rozšírenie

  Zobrazuje, že jeden prípad použitia pridáva do inej funkcie.

  Príklad: označenie vzťahu medzi hercom a prípadom použitia

  1. V diagram prípadu použitia presuňte tvar spojnice priradenia na stranu kresby.

  2. Prilepenie jedného koncového bodu tvaru priradenia k bodu pripojenia na tvare herca . Prilepenie druhého koncového bodu k bodu pripojenia na tvare prípadu použitia .

Pozrite tiež

Ďalšie informácie o diagramoch použitia Case (a postupoch pri používaní programu Microsoft Visual Studio na vytvorenie diagramov použitia) nájdete v téme diagramy prípadu použitia UML: pokyny.

 1. Na karte súbor ukážte na položku nové.

 2. V časti Kategórie šablónkliknite na položku softvér a databáza.

  Výber softvéru a databázy

 3. Kliknite na položku Diagram modelu UML. Zobrazí sa prázdna strana kresby.

  Výber diagramu modelu UML

 4. V stromovom zobrazení kliknite pravým tlačidlom myši na balík alebo podsystém, v ktorom chcete zahrnúť diagram prípadu použitia, potom ukážte na položku novéa potom kliknite na položku použiť diagram prípadu.

  Kliknite na položku použiť diagram prípadu

  Zobrazí sa prázdna strana a Vzorkovnica prípadu použitia UML sa stane najvyššou vzorkovnicou. Do stromového zobrazenia sa pridá ikona znázorňujúca diagram.

  Použitie prípadu sa pridá do stromového zobrazenia

  Poznámka: Ak sa stromové zobrazenie nezobrazuje, kliknite na karte UML v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Prieskumník modelu.

 5. Označenie systémovej hranice v diagrame prípadu použitia

  1. Myšou presuňte tvar ohraničenia systému na stránku kresby.

   Vyberte položku systémová hranica

  2. Dvakrát kliknite na tvar ohraničenia systému a potom zadajte nový názov systému alebo stlačením klávesu DELETE odstráňte existujúci názov. Kliknite mimo tvaru na stránke kresby.

  3. Ak chcete zmeniť veľkosť hranice systému, vyberte tvar a potom presuňte rukoväť na výber.

 6. Myšou presuňte tvary prípadu z vzorkovnice Case použitia a umiestnite ich do hranice systému a potom presuňte tvary hercov na vonkajšiu hranicu systému.

 7. Použitie komunikuje s tvarmi na označenie vzťahov medzi prípadmi používania a hercami.

  Označenie vzťahu medzi hercom a prípadom použitia

  1. V diagram prípadu použitia presuňte tvar komunikuje na stránku kresby.

  2. Prilepenie jedného koncového bodu End point image, which is plus sign in a green square tvaru komunikuje na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X v tvare herca . Prilepenie druhého koncového bodu k bodu pripojenia na tvare prípadu použitia .

  3. Ak chcete pridať šípku na označenie toku informácií, postupujte takto:

   • Dvakrát kliknite na tvar komunikuje , potom v časti Priradeniekliknite na koniec, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   • V kategórii koniec priradenia začiarknite IsNavigable, kliknite na tlačidlo OKa potom znova kliknite na tlačidlo OK .

   • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar komunikuje a kliknite na položku Možnosti zobrazenia tvaru. V časti možnosti ukončeniavyberte položku ukončiť splavnosťa potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Použite arozšíri tvary na označenie vzťahov medzi prípadmi použitia.

  Označenie použitia vzťahu medzi dvomi prípadmi použitia

  1. V diagram prípadu použitia premiestnite myšou tvar vzťah používa na stránku kresby.

  2. Prilepenie koncového bodu použitia bez šípky na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X na tvar prípadu použitia , ktorý používa správanie iného prípadu použitia.

  3. Prilepenie koncového bodu použitia (so šípkou) k bodu pripojenia na použitom prípade použitia.

  4. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti zovšeobecnenia UML , dvakrát kliknite na tvar použitia . Pridajte hodnoty vlastností a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Označenie rozšíreného vzťahu medzi dvomi prípadmi použitia

  1. V diagram prípadu použitia presuňte myšou rozšírený tvar na stránku kresby.

  2. Prilepenie rozširujúceho koncového bodu End point image, which is plus sign in a green square bez šípky na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X v prípade použitia, ktoré poskytuje rozšírenie.

  3. Prilepenie koncového bodu rozšíri s šípku k bodu pripojenia na základnom puzdre použitia.

  4. Dvojitým kliknutím na položku rozšíriť tvar otvorte dialógové okno Vlastnosti zovšeobecnenia UML . Pridajte hodnoty vlastností a potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. Dvojitým kliknutím na ľubovoľný tvar (okrem tvaru ohraničenia systému ) otvorte dialógové okno Vlastnosti UML , v ktorom môžete pridať názov, atribúty, operácie a ďalšie hodnoty vlastností.

 10. Uložte diagram.

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nové, ukážte na položku softvér a databázaa potom kliknite na položku Diagram modelu UML.

  Výber softvéru a databázy

 2. V stromové zobrazenie kliknite pravým tlačidlom myši na balík alebo podsystém, do ktorého chcete zahrnúť diagram prípadu použitia, ukážte na položku novéa potom kliknite na položku použiť diagram prípadu.

  Diagram Selece použitia

  Zobrazí sa prázdna strana a Vzorkovnica prípadu použitia UML sa stane najvyššou vzorkovnicou. Do stromového zobrazenia sa pridá ikona znázorňujúca diagram.

  Poznámka: Ak sa stromové zobrazenie nezobrazuje, v ponuke UML ukážte na položku Zobraziťa potom kliknite na položku Prieskumník modelu.

 3. Označenie systémovej hranice v diagrame prípadu použitia

  1. Myšou presuňte tvar ohraničenia systému na stránku kresby.

   Použiť vzorkovnicu prípadu

  2. Dvakrát kliknite na tvar ohraničenia systému a potom zadajte nový názov systému alebo stlačením klávesu DELETE odstráňte existujúci názov. Kliknite mimo tvaru na stránke kresby.

  3. Ak chcete zmeniť veľkosť hranice systému, vyberte tvar a potom presuňte rukoväť na výber.

 4. Myšou presuňte tvary prípadu z vzorkovnice Case použitia a umiestnite ich do hranice systému a potom presuňte tvary hercov na vonkajšiu hranicu systému.

 5. Použitie komunikuje s tvarmi na označenie vzťahov medzi prípadmi používania a hercami.

  Označenie vzťahu medzi hercom a prípadom použitia

  1. V diagram prípadu použitia presuňte tvar komunikuje na stránku kresby.

  2. Prilepenie jedného koncového bodu End point image, which is plus sign in a green square tvaru komunikuje na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X v tvare herca . Prilepenie druhého koncového bodu k bodu pripojenia na tvare prípadu použitia .

  3. Ak chcete pridať šípku na označenie toku informácií, postupujte takto:

   • Dvakrát kliknite na tvar komunikuje , potom v časti Priradeniekliknite na koniec, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

   • V kategórii koniec priradenia začiarknite IsNavigable, kliknite na tlačidlo OKa potom znova kliknite na tlačidlo OK .

   • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar komunikuje a kliknite na položku Možnosti zobrazenia tvaru. V časti možnosti ukončeniavyberte položku ukončiť splavnosťa potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Použite arozšíri tvary na označenie vzťahov medzi prípadmi použitia.

  Označenie použitia vzťahu medzi dvomi prípadmi použitia

  1. V diagram prípadu použitia premiestnite myšou tvar vzťah používa na stránku kresby.

  2. Prilepenie koncového bodu použitia bez šípky na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X na tvar prípadu použitia , ktorý používa správanie iného prípadu použitia.

  3. Prilepenie koncového bodu použitia (so šípkou) k bodu pripojenia na použitom prípade použitia.

  4. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti zovšeobecnenia UML , dvakrát kliknite na tvar použitia . Pridajte hodnoty vlastností a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Označenie rozšíreného vzťahu medzi dvomi prípadmi použitia

  1. V diagram prípadu použitia presuňte myšou rozšírený tvar na stránku kresby.

  2. Prilepenie rozširujúceho koncového bodu End point image, which is plus sign in a green square bez šípky na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X v prípade použitia, ktoré poskytuje rozšírenie.

  3. Prilepenie koncového bodu rozšíri s šípku k bodu pripojenia na základnom puzdre použitia.

  4. Dvojitým kliknutím na položku rozšíriť tvar otvorte dialógové okno Vlastnosti zovšeobecnenia UML . Pridajte hodnoty vlastností a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Dvojitým kliknutím na ľubovoľný tvar (okrem tvaru ohraničenia systému ) otvorte dialógové okno Vlastnosti UML , v ktorom môžete pridať názov, atribúty, operácie a ďalšie hodnoty vlastností.

 8. Uložte diagram.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×