Vytvorenie diagramu pomocou nástroja Vizualizér údajov

Vytvorenie diagramu pomocou nástroja Vizualizér údajov

Radi by ste z excelového zošita automaticky vytvárali podrobné a dokonalé vývojové diagramy Visia? Môžete tak urobiť pomocou šablón nástroja Vizualizér údajov. Každá šablóna má priradený excelový zošit, ktorý slúži na konverziu údajov procesu na vývojový diagram vo Visiu. Máte tiež možnosť získať aj vlastnú excelovú šablónu, zadať priradenia v nasledujúcich krokoch a automaticky vytvoriť diagram. Po vytvorení vývojového diagramu môžete v Exceli pridávať, upravovať a odstraňovať riadky a potom diagram obnoviť vo Visiu. V Exceli dokonca môžete pridať ďalšie stĺpce s údajmi, ktoré sa skonvertujú na vlastnosti tvaru Visia. Vizualizér údajov je podporovaný vo Visiu Pro for Office 365.

Vizualizér údajov – prehľad

Šablóny nástroja Vizualizér údajov je možné použiť iba s Visiom Pro for Office 365 v kanáli aktuálneho vydania. Ak si nie ste istí, akú verziu Visia používate, vyberte položky Súbor > Konto > Informácie o programe Visio. Ďalšie informácie o predplatenej verzii Visia nájdete v téme Visio Pro for Office 365.

Ak sa vám nezobrazujú šablóny Vizualizéra údajov alebo ak začínate používať tento program a máte ďalšie otázky, pozrite si stránku Najčastejšie otázky o nástroji Vizualizér údajov.

Poznámka : Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať predplatné služieb Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office. Ak ste IT profesionálom zodpovedným za spravovanie procesu aktualizácie služieb Office 365, pozrite si stránku vydaní pre rôzne kanály s informáciami o aktualizáciách, ktoré sú poskytované pre každý kanál.

Obsah tohto článku

Vytvorenie diagramu pomocou nástroja Vizualizér údajov

Skôr než začnete

Dajte dokopy nápady a spracujte ich koncept na papieri alebo pomocou funkcie písania rukou. Pomocou tohto konceptu budete môcť jednoduchšie pracovať a zabezpečíte plynulosť ďalších krokov.

Pri vytváraní diagramu pomocou nástroja Vizualizér údajov môžete pracovať súčasne v Exceli a Visiu. Možno pre vás bude jednoduchšie pracovať v dvoch oknách v zariadení s Windowsom alebo v prostredí s viacerými monitormi. Vizuálnym porovnaním práce medzi Excelom a Visiom si môžete potvrdiť, že naozaj robíte to, čo ste chceli.

Odporúčané    Pozrite si toto video o Microsoft Office a jeho fungovaní: Vizualizér údajov: ukážka.

Fáza 1: Výber šablóny nástroja Vizualizér údajov

 1. Ak upravujete diagram, otvorte Visio alebo vyberte položky Súbor > Nové.

 2. Vyberte položku ŠABLÓNY.

  Príkaz ŠABLÓNY
 3. Vyberte položku Vývojový diagram.

  Príkaz Vývojový diagram
 4. Vyberte položku Základný vývojový diagram – Vizualizér údajov alebo Vývojový diagram krížového procesu – Vizualizér údajov.

  Vizualizér údajov – šablóny

  V hornom ľavom rohu šablóny nástroja Vizualizér údajov sa nachádza ikona Excelu.

Ďalšie informácie o vývojových diagramoch a ich tvaroch nájdete v téme Vytvorenie základného vývojového diagramuVytvorenie vývojového diagramu krížového procesu.

Fáza 2: Vytvorenie excelového zošita

 1. V ukážke šablóny vyberte položku Excelová šablóna údajov.

  Výber prepojenia excelovej šablóny údajov

  Poznámka: Ak chcete použiť rovnaké vzorové excelové šablóny, na ktoré sa odkazuje v tomto článku, môžete si ich stiahnuť po prechode na nasledujúce prepojenia:

 2. Vyberte položky Súbor > Uložiť, zadefinujte počítač, sieťový server alebo knižnicu dokumentov SharePointu, zadajte názov súboru a potom vyberte položku Uložiť.

 3. Ak chcete pridať nový hárok, v dolnej časti zošita vyberte položku Nový hárok Tlačidlo Nový hárok .

 4. Vytvorte excelovú tabuľku. Ďalšie informácie o používaní excelových tabuliek nájdete v téme Prehľad excelových tabuliek, Vytvorenie alebo odstránenie excelovej tabuľkyZmena veľkosti tabuľky pridaním alebo odstránením riadkov a stĺpcov.

 5. Do tabuľky pridajte stĺpce a riadky na vytvorenie diagramu vo Visiu. Na hlavičky a hodnoty stĺpca excelovej tabuľky sa vzťahujú špecifické požiadavky. Ako vizuálneho sprievodcu môžete použiť časť Interakcia excelových stĺpcov s komponentmi vývojového diagramu Visia.

Fáza 3: Pridanie ďalších vlastností tvaru do excelovej tabuľky (voliteľné)

 1. V excelovej šablóne si pozrite kartu Mapa procesu. Stĺpce v excelovej tabuľke sú zobrazené modrou a zelenou farbou. Farba poskytuje akúsi vizuálnu pomôcku, pomocou ktorej môžete stĺpce rozlišovať.

  Modré stĺpce sa používajú na vytvorenie vývojového diagramu v diagrame Visia. Všetky stĺpce sa tiež pridajú ako vlastnosti tvaru.

 2. Ak chcete pridať ďalšie vlastnosti tvaru, pridajte do excelovej tabuľky jeden alebo viacero stĺpcov.

  Zelené stĺpce predstavujú ďalšie vlastnosti tvaru, ktoré môžete do jednotlivých tvarov pridať. Pridať môžete ľubovoľný počet stĺpcov. Kým nepridáte údajovú grafiku, predvolene tieto údaje nie sú v diagrame viditeľné. Ak chcete zobraziť vlastnosti tvaru v diagrame Visia, vyberte položky Údaje > Okno Údaje tvaru. Ďalšie informácie o vlastnostiach tvaru a údajovej grafike nájdete v téme Pridanie údajov do tvarov a Údajová grafika, prehľad.

Fáza 4: Vytvorenie diagramu Visia pomocou Sprievodcu

 1. Prepnite späť do Visia, v ukážke šablóny vyberte svoju mernú jednotku a potom vyberte položku Vytvoriť.

 2. Na prvej strane sprievodcu Vytvorenie diagramu z údajov postupujte takto:

  1. V časti Aký diagram chcete vytvoriť z údajov vyberte šablónu: Základný vývojový diagram, Vývojový diagram krížového procesu (vodorovný) alebo Vývojový diagram krížového procesu (zvislý).

  2. V časti Vyberte excelový zošit vyberte zošit zo zoznamu naposledy použitých zošitov alebo vyberte položku Prehľadávať a vyhľadajte zošit, ktorý ste vytvorili vo fáze 2.

  3. V časti Vyberte tabuľku alebo vlastný rozsah v zošite vyberte tabuľku, v ktorej sa nachádzajú excelové údaje procesu.

  4. Vyberte tlačidlo Dokončiť. Týmto sa prijmú všetky predvolené hodnoty, ktoré Visio vyplní na ďalších stranách sprievodcu.

Výsledkom je diagram, ktorý sa automaticky vytvorí v rámci kontajnera. Ďalšie strany Visia sa pridajú v závislosti od veľkosti vývojového diagramu.

Fáza 5: Uloženie diagramu Visia

 • Vyberte položky Súbor > Uložiť, vyhľadajte umiestnenie, zadajte názov súboru a potom vyberte položku Uložiť.

Keďže súbory Excelu a Visia spolupracujú, je vhodné, aby sa nachádzali v tom istom umiestnení.

Fáza 6: Aktualizácia a obnovenie diagramu

Po vytvorení diagramu pomocou nástroja Vizualizér údajov v ňom možno budete chcieť vykonať zmeny. Keďže súčasťou nástroja Vizualizér údajov sú dva komponenty, excelový zošit a diagram Visia, diagram sa musí synchronizovať so zmenami vykonanými v excelovej tabuľke. Túto synchronizáciu vykonáte obnovením diagramu vo Visiu. Je dôležité vedieť, že proces synchronizácie je jednosmerný proces. Najprv aktualizujte údaje v Exceli a potom obnovte diagram vo Visiu. Ak sa pri obnovovaní vyskytnú medzi údajmi Excelu a Visia rozdiely, použijú sa údaje Excelu.

 1. Vykonajte zmeny údajov v excelovej tabuľke. Môžete pridať, aktualizovať alebo odstrániť riadky.

 2. Uložte excelový zošit.

 3. Vo Visiu vyberte kontajner diagramu Visia a potom vyberte položky Údaje > Obnoviť.

V dôsledku toho sa zmeny vykonané v excelovom zošite zobrazia v diagrame Visia. Obnovením sa vykonajú len zmeny v tvaroch a pripojeniach v rámci kontajnera. Umiestnite všetky tvary a spojnice diagramov do kontajnera. Ak do kontajnera pridáte tvar manuálne a potom obnovíte diagram, tento tvar sa odstráni. Všetky objekty na strane nachádzajúce sa mimo kontajnera zostanú nezmenené. Všetky vykonané zmeny formátovania v tvaroch a spojniciach v rámci kontajnera sa zachovajú. Ďalšie informácie o kontajneroch nájdete v téme Objasnenie štruktúry diagramov pomocou kontajnerov a zoznamov

Fáza 7: Prispôsobenie interakcie medzi excelovou tabuľkou a diagramom Visia (voliteľné)

Môže sa stať, že budete chcieť prispôsobiť vytváranie diagramov pomocou nástroja Vizualizér údajov. Možno budete napríklad chcieť používať rôzne tvary v súlade s normami vašej organizácie a priradiť ich k iným názvom stĺpcov v excelovej tabuľke.

 1. Keď vyberiete položku Vytvoriť, otvorí sa sprievodca Vytvorenie diagramu z údajov a potom zadáte hodnoty na prvej strane (pozrite fázu 4), výberom položky Ďalej alebo Späť môžete zobraziť každú stranu sprievodcu.

 2. Vyberte položku Pomocník (?) a získajte ďalšie informácie o prispôsobení jednotlivých možností na strane. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie sprievodcu Vytvorenie diagramu z údajov.

Na začiatok stránky

Interakcia excelových stĺpcov s komponentmi vývojového diagramu Visia

Pomocou nasledujúceho obrázkovému návodu porozumiete tomu, ako sa jednotlivé excelové stĺpce používajú na vytváranie vývojového diagramu Visia.

ID kroku procesu   Číslo, ktoré identifikuje každý tvar vo vývojovom diagrame. Tento stĺpec je povinný. Každá hodnota v excelovej tabuľke musí byť jedinečná a nemôže byť prázdna. Táto hodnota sa vo vývojovom diagrame nezobrazí.

Interakcia mapy procesu Excelu s vývojovým diagramom Visia: ID kroku procesu

Popis kroku procesu   Text pridaný do každého tvaru vo vývojovom diagrame.

Interakcia mapy procesu Excelu s vývojovým diagramom Visia: Popis kroku procesu

ID ďalšieho kroku   ID kroku procesu ďalšieho tvaru v poradí. Tvar vetvenia zahŕňa ďalšie dva kroky a je vyjadrený číslami oddelenými čiarkou, napríklad 4,5. Môže to byť aj viac ako dva ďalšie kroky.

Interakcia mapy procesu Excelu s vývojovým diagramom Visia: ID ďalšieho kroku

Označenie spojnice    Pri tvaroch vetvenia je označenie spojnice vyjadrené ako text oddelený čiarkou, napríklad Áno,Nie. V tomto príklade Áno zodpovedá číslu 4 a Nie číslu 5.

Interakcia mapy procesu Excelu s vývojovým diagramom Visia: Označenie spojnice

Typ tvaru    Typ tvaru, ktorý chcete použiť v diagrame Visia, napríklad Proces alebo Rozhodnutie. Spoločnosť Microsoft odporúča použiť rozbaľovacie zoznamy ako pomoc pri overovaní výberov

Interakcia mapy procesu Excelu s vývojovým diagramom Visia: Typ tvaru

Funkcia a fáza    Funkcia (alebo dráha) a fáza (alebo časová os), do ktorej patrí každý tvar. Tento stĺpec sa vzťahuje len na vývojový diagram krížového procesu. Základný vývojový diagram ho ignoruje.

Interakcia mapy procesu Excelu s vývojovým diagramom Visia: Funkcia a fáza

Na začiatok stránky

Použitie iných vzorkovníc na vytvorenie diagramu pomocou nástroja Vizualizér údajov

Pri vytváraní diagramu pomocou nástroja Vizualizér údajov môžete okrem šablón základného a krížového vývojového diagramu použiť aj vzorkovnice z iných šablón. K dispozícii sú napríklad aj iné vzorkovnice orientované na procesy, ako napríklad Diagram auditu, Základné tvary BPMN alebo Vývojový diagram Six Sigma. Tvary však môžete pridať z akýchkoľvek vzorkovníc, ako je napríklad Moje tvary.

 1. Otvorte diagram vytvorený pomocou nástroja Vizualizér údajov, ktorý ste už vytvorili.

 2. Pridajte na tablu Tvary jednu alebo viacero vzorkovníc.

  Vyberte napríklad položku Ďalšie tvary a potom vyberte položky Obchodné > Obchodný proces > Tvary diagramu auditu.

  Ďalšie šablóny na table Tvary
 3. Na karte Údaje vyberte položku Vytvoriť a spustite Sprievodcu Vytvorenie diagramu z údajov.

 4. Vyberajte položku Ďalej, kým sa nezobrazí strana Výber príslušného tvaru pre každú hodnotu uvedenú v časti Typ tvaru.

 5. Na pravej strane strany vyberte v zozname požadovanú vzorkovnicu, ako je napríklad Tvary diagramu auditu.

  Ďalšie šablóny pridané na stranu v Sprievodcovi

Použitie údajovej grafiky v diagrame

Diagram môžete vylepšiť pridaním údajovej grafiky, ktoré pomáha vizualizovať vlastnosti tvaru v diagrame. V podstate môžete diagram zmeniť na tabuľu procesu, v ktorej údajová grafika zobrazí informácie o kľúčovom ukazovateli výkonu (KPI) v ikon údajovej grafiky založených na vlastnostiach tvaru.

 1. Otvorte diagram pomocou nástroja Vizualizér údajov.

  Vyberte kontajner, pre ktorý chcete použiť údajovú grafiku.

 2. Vyberte položky Údaje > Polia údajovej grafiky.

 3. Vyberte polia údajovej grafiky, ktoré chcete použiť v diagrame.

  Údajové grafiky a použijú na celý diagram. Ak chcete skryť údajové grafiky niektorých tvarov, vyprázdnite hodnoty v údajových stĺpcoch, ktoré zodpovedajú riadkom v excelovom zošite.

 4. Ak chcete, na karte Údaje môžete nastaviť ďalšie možnosti.

Použitie údajovej grafiky v diagrame nástroja Vizualizér údajov vo Visiu

Na začiatok stránky

Ďalšie kroky

Tu je niekoľko úloh, ktoré možno budete chcieť vykonať po vytvorení diagramu pomocou nástroja Vizualizér údajov.

 • Motívy    Motív vo Visiu je sústavou farieb a efektov, ktoré môžete použiť v kresbe jediným kliknutím. Motívy predstavujú rýchly spôsob, ako dať kresbám profesionálny vzhľad. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie profesionálneho vzhľadu na kresby s motívmi.

 • Rozloženie    Visio má manuálne vodiace čiary a automatické nástroje, pomocou ktorých zaistíte správne zarovnanie a rozloženie tvarov v diagrame. Vďaka tomu bude vaša kresba čo možno najprehľadnejšia a bude pôsobiť usporiadane. Ďalšie informácie nájdete v téme Zarovnanie a umiestnenie tvarov v diagrame.

 • Export    Diagram vytvorený pomocou nástroja Vizualizér údajov a priradený excelový zošiť možno exportovať do balíka šablóny Visia (.vtpx). Balík šablóny Visia ukladá nastavenia diagramov, vzorkovnice a údaje, ktoré môžu ostatní použiť, aby mohli rýchlo začať vytvárať vlastný diagram pomocou Vizualizéra údajov. Ostatní používatelia si balík šablóny môžu nainštalovať do svojich počítačov. Ďalšie informácie nájdete v téme Export a inštalácia balíka šablóny Vizualizéra údajov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×