Vytvorenie diagramu nasadenia UML

Príklad

 1. V ponuke File ukážte na položku New, ukážte na položku Software a potom kliknite na položku UML Model Diagram.

 2. V tree view kliknite pravým tlačidlom myši na balík alebo podsystém, do ktorého chcete zaradiť tree viewdeployment diagram, ukážte na položku New a potom kliknite na položku Deployment Diagram.

  Zobrazí sa prázdna stránka a vzorkovnica UML Deployment sa umiestni na prvé miesto. Pracovný priestor zobrazí „Deployment“ ako vodotlač. Ikona, ktorá predstavuje diagram, sa pridá do stromového zobrazenia.

  Poznámka : Ak sa stromové zobrazenie nezobrazí, v ponuke UML ukážte na položku View a potom kliknite na položku Model Explorer.

 3. Preneste tvar Node na stranu kreslenia. Preneste tvary Component a Object do uzla. Premiestnením rukoväte výberu uzla upravte jeho veľkosť.

  Zahrnutie prvku v uzle do diagramu nasadenia

  1. V tree viewdeployment diagram presuňte tvar Node alebo Node Instance zo šablóny UML Deployment na stranu kreslenia.

  2. Po kliknutí dvakrát na uzol pridajte názov, atribúty, operácie a iné hodnoty vlastností.

  3. Premiestnením rukoväte výberu nachádzajúcej sa v rohu upravte veľkosť uzla tak, aby obsahoval všetky požadované prvky.

  4. Presuňte tvary Component, Component Instance a Object na tvar Node a potom podľa potreby tvary spojte vzťahmi závislosti.

  5. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

   • Dvakrát kliknite na jednotlivé uzly. V zobrazenom dialógovom okne UML Node Properties kliknite na položku Components. V časti Choose the components which are deployed by this node vyberte príslušný komponent a kliknite na tlačidlo OK.

   • Dvakrát kliknite na jednotlivé komponenty. V dialógovom okne UML Component Properties kliknite na položku Nodes. V časti Choose the nodes which deploy this component vyberte príslušné uzly a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka : Uzol a tvary obsiahnuté v tomto uzle nezoskupujte. Ak potrebujete premiestniť uzol a prvky obsiahnuté v tomto uzle, nakreslením obdĺžnika výberu okolo uzla vyberiete aj všetky obsiahnuté tvary a potom ich môžete spolu premiestniť na požadované miesto.

 4. Krok 3 opakujte, kým nemáte všetky potrebné uzly.

 5. Podľa potreby premiestnite tvar Interface na stranu kreslenia a koncový bod bez krúžku prilepte k tvaru komponentu.

  Pridanie rozhrania k triede, komponentu alebo inému prvku

  1. V tree viewdeployment diagramstatic structure diagramtree viewdeployment diagramstatic structure diagramcomponent alebo diagrame tree viewdeployment diagram presuňte lízankový tvar Interface na stranu kreslenia.

  2. Prilepte koncový bod bez krúžku na spojovací bod spojovací bod – modrý znak X komponentu tree viewdeployment diagramstatic structure diagramcomponentclass alebo iného prvku.

  3. Po kliknutí dvakrát na tvar Interface pridajte názov, operácie a iné hodnoty vlastností.

   tiplist

   Rozhranie môžete znázorniť aj obdĺžnikovým tvarom Interface, ktorý pripomína triedu. Tento tvar použite, keď chcete zobraziť zoznam operácií rozhrania.

   Ak chcete zmeniť typ tvaru zobrazenia rozhrania, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar Interface a kliknite na položku Show as Class-like Interface alebo Show as Lollipop Interface.

 6. Použitie tvarov Communicates na znázornenie vzťahov medzi uzlami.

  Znázornenie priradenia komunikácie k uzlom v diagrame nasadenia

  1. V tree viewdeployment diagram presuňte tvar Communicates zo šablóny UML Deployment na stranu kreslenia.

  2. Prilepte jeden koniec tvaru Communicates na spojovací bod spojovací bod – modrý znak X prvého uzla.

  3. Prilepte druhý koncový bod tvaru Communicates na spojovací bod druhého uzla.

  4. Po kliknutí dvakrát na tvar Communicates pridajte názov a iné hodnoty vlastností pre prvok a jeho konce.

 7. Použitie tvarov Dependency na zobrazenie vzťahov medzi komponentmi a objektmi a medzi komponentmi a rozhraniami iných komponentov.

  Znázornenie vzťahu závislosti medzi prvkami UML

  1. Preneste tvar Dependency zo šablóny UML Static Structure, UML Deployment alebo UML Component na stranu kreslenia a umiestnite ho v blízkosti prvkov, pre ktoré je určený.

  2. Prilepte koncový bod so šípkou na spojovací bod spojovací bod – modrý znak X prvku, od ktorého závisí ďalší prvok. Prilepte koncový bod bez šípky na spojovací bod prvku, ktorý závisí od iného prvku.

  3. Po kliknutí dvakrát na tvar Dependency pridajte názov, tree viewdeployment diagramstatic structure diagramcomponentclassstereotypesa ostatné vlastnosti.

   Tip : Ak chcete znázorniť závislosť tree viewdeployment diagramstatic structure diagramcomponentclassstereotypestrace, tree viewdeployment diagramstatic structure diagramcomponentclassstereotypestracerefinement, tree viewdeployment diagramstatic structure diagramcomponentclassstereotypestracerefinementusage alebo tree viewdeployment diagramstatic structure diagramcomponentclassstereotypestracerefinementusagebinding, použite tvary Trace, Refinement, Usage alebo Binding zo vzorkovnice UML Static Structure.

 8. Kliknutím dvakrát na ktorýkoľvek tvar sa otvorí dialógové okno UML Properties, v ktorom môžete pridať názov, atribúty, operácie a iné vlastnosti.

 9. Uložte diagram.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×