Vytvorenie diagramu komponentov UML

Príklad

 1. V ponuke File ukážte na položku New, ukážte na položku Software a potom kliknite na položku UML Model Diagram.

 2. V tree view kliknite pravým tlačidlom myši na balík alebo podsystém, do ktorého chcete zaradiť tree viewcomponent diagram a potom v ponuke New kliknite na položku Component Diagram.

  Zobrazí sa prázdna stránka a vzorkovnica UML Component sa umiestni na prvé miesto. Pracovný priestor zobrazí „Component“ ako vodotlač. Ikona, ktorá predstavuje diagram, sa pridá do stromového zobrazenia.

  Poznámka: Ak sa stromové zobrazenie nezobrazí, v ponuke UML ukážte na položku View a potom kliknite na položku Model Explorer.

 3. Presuňte tvar Komponent na stranu kreslenia pre každý komponent, ktorý chcete znázorniť.

 4. Podľa potreby premiestnite tvar Interface na stranu kreslenia a koncový bod bez krúžku prilepte k tvaru komponentu.

  Pridanie rozhrania k triede, komponentu alebo iným prvkom

  1. V diagrame tree viewcomponent diagramstatic structure diagram, tree viewcomponent diagramstatic structure diagramcomponent alebo tree viewcomponent diagramstatic structure diagramcomponentdeployment diagram presuňte lízankový tvar Rozhranie na stranu kreslenia.

  2. Prilepte koncový bod bez krúžku na spojovací bod spojovací bod – modrý znak X komponentu tree viewcomponent diagramstatic structure diagramcomponentdeployment diagramclass alebo iného prvku.

  3. Po kliknutí dvakrát na tvar Interface pridajte názov, operácie a iné hodnoty vlastností.

   tiplist

   Rozhranie môžete znázorniť aj obdĺžnikovým tvarom Interface, ktorý pripomína triedu. Tento tvar použite, keď chcete zobraziť zoznam operácií rozhrania.

   Ak chcete zmeniť typ tvaru zobrazenia rozhrania, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar Interface a kliknite na položku Show as Class-like Interface alebo Show as Lollipop Interface.

 5. Tvary Dependency použite na zobrazenie vzťahov medzi komponentmi alebo medzi jedným komponentom a rozhraním iného komponentu.

  Znázornenie vzťahu závislosti medzi prvkami UML

  1. Preneste tvar Dependency zo šablóny UML Static Structure, UML Deployment alebo UML Component na stranu kreslenia a umiestnite ho v blízkosti prvkov, pre ktoré je určený.

  2. Prilepte koncový bod so šípkou na spojovací bod spojovací bod – modrý znak X prvku, od ktorého závisí ďalší prvok. Prilepte koncový bod bez šípky na spojovací bod prvku, ktorý závisí od iného prvku.

  3. Po kliknutí dvakrát na tvar Dependency pridajte názov, tree viewcomponent diagramstatic structure diagramcomponentdeployment diagramclassstereotypesa ostatné vlastnosti.

   Tip: Ak chcete znázorniť závislosť tree viewcomponent diagramstatic structure diagramcomponentdeployment diagramclassstereotypestrace, tree viewcomponent diagramstatic structure diagramcomponentdeployment diagramclassstereotypestracerefinement, tree viewcomponent diagramstatic structure diagramcomponentdeployment diagramclassstereotypestracerefinementusage alebo tree viewcomponent diagramstatic structure diagramcomponentdeployment diagramclassstereotypestracerefinementusagebinding, použite tvary Trace, Refinement, Usage alebo Binding zo vzorkovnice UML Static Structure.

 6. Kliknutím dvakrát na ktorýkoľvek tvar sa otvorí dialógové okno UML Properties, v ktorom môžete pridať názov, atribúty, operácie a iné vlastnosti.

 7. Uložte diagram.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×