Vytvorenie databázového modelu (známeho ako diagram vzťahu entít)

Vytvorenie databázového modelu (známeho ako diagram vzťahu entít)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Šablóna Diagram modelu databázy, môžete vytvoriť nový model alebo spätne upravovať existujúcu databázu do modelu pomocou buď relačné alebo objekt relačné modelovanie koncepty. Pomocou vzťahu entít vzorkovnice, čím modelu databázy, ktoré sú založené na SQL92 a predchádzajúcimi štandardmi. Použitie objektu relačné vzorkovnice obsahuje ďalšie tvary pri práci s typmi do modelu databázy, ktoré sú založené na SQL99 a novšie verzie normy.

Príklad modelu databázy

Šablóna Diagram modelu databázy, môžete vytvoriť nový model alebo spätne upravovať existujúcu databázu do modelu pomocou buď relačné alebo objekt relačné modelovanie koncepty. Pomocou vzťahu entít vzorkovnice, čím modelu databázy, ktoré sú založené na SQL92 a predchádzajúcimi štandardmi. Použitie objektu relačné vzorkovnice obsahuje ďalšie tvary pri práci s typmi do modelu databázy, ktoré sú založené na SQL99 a novšie verzie normy.

Tento článok popisuje, ako môžete vytvoriť databázového modelu a čo môžete robiť s modelom po jej vytvorení.

Neviete nájsť databázu funkcie modelu?

Nie každá vydanie balíka Microsoft Visio nemá funkciu modelu databázy. Ak neviete nájsť funkcie opísané postupy v tomto článku, pravdepodobne máte vydanie programu Visio, ktorý neobsahuje ich.

 • Microsoft Visio Standard nie je súčasťou šablóny Diagram modelu databázy.

 • Vydania programu Microsoft Visio Professional a Premium podporovať reverzného technické funkcie (ktorý pomocou existujúcej databázy na vytvorenie modelu v programe Visio) šablóny Diagram modelu databázy, ale nepodporuje dopredu technická (ktorý pomocou programu Visio databázového modelu generovať kód SQL).

 1. Na vytvorenie diagramu modelu databázy, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Vytvorenie nového diagramu modelu od začiatku

  Ak nemáte k dispozícii existujúcu databázu, ktorú chcete použiť ako východiskové miesto, môžete začať s prázdne databázového modelu a pridanie tabuliek a vzťahy.

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku nový, kliknite na položku softvérových a databázových a potom dvakrát kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  3. Na karte databázy v skupine Spravovať kliknite na položku Zobraziť možnosti.

  4. V dialógovom okne Možnosti databázového dokumentu vyberte symbol súbor, ktorý chcete použiť, a ďalšie možnosti tabuľky a vzťah a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Použiť existujúcu databázu ako východiskový bod

  Ak máte databázu, ktorú chcete model tak, aby bolo možné porozumieť lepšie alebo ho použiť ako východiskové miesto pre nový model, môžete použiť Sprievodcu spätnou analýzou extrahovať schémy alebo štruktúry databázy a vytvoriť nový model.

  Pred spustením sprievodcu:

  1. Ak ste reverzného technika zošit programu Excel, pred spustením sprievodcu potrebujete otvoriť zošit a zadajte názov skupiny (alebo rozsahu) buniek, ktorý obsahuje záhlavia stĺpcov. Ak chcete použiť viac ako jeden hárok, zadajte názov skupiny stĺpca bunky v každom hárku. Tieto rozsahy sa správajú podobne ako tabuľky v sprievodcovi. Ďalšie informácie o tom, ako názov rozsahu buniek, pozrite si témy v Pomocníkovi programu Excel s názvom zadefinujte pomenované odkazov na bunky alebo rozsahy.

  2. Na dosiahnutie najlepších výsledkov nastavte ovládača predvolenej na cieľovú databázu, ktorú chcete spätne upravovať, pred spustením sprievodcu reverzného upravovať. Tento krok zabezpečí, že sprievodcu mapy typy natívnych údajov správne, sa v okne s kódom správne zobraziť celý kód, ktorý sa extrahuje sprievodcu.

  3. Kliknite na kartu Súbor.

  4. Kliknite na položku nový, kliknite na položku softvérových a databázových a potom dvakrát kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  5. Na karte databázy v skupine modelu kliknite na položku Spätne upravovať.

  6. Na prvej obrazovke Sprievodcu spätnou analýzou postupujte takto:

   1. Vyberte databázu ovládač pre váš systém riadenia databázy (DBMS). Ak ste si už nesúvisí ovládač databázy programu Visio s konkrétny zdroj údajov ODBC, kliknite na položku Nastavenie.

    Poznámka: Ak spätne analyzujete excelový hárok, vyberte položku Všeobecný ovládač ODBC.

   2. Vyberte zdroj údajov z databázy, ktorú chcete aktualizovať. Ak ste ešte nevytvorili zdroj údajov do existujúcej databázy, kliknite na položku nové a tak urobiť teraz.

    Keď vytvoríte nový zdroj, jeho názov sa pridá do zoznamu Zdroje údajov.

   3. Keď je všetko nastavené podľa vašich predstáv, kliknite na tlačidlo Ďalej.

  7. Postupujte podľa pokynov v dialógových oknách všetky ovládača.

   V dialógovom okne Pripojenie zdroja údajov, napríklad zadajte meno používateľa a heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak chcete použiť všeobecný ovládač ODBC, môže zobraziť chybové hlásenie informujúce, že reverzného inžinierstvo informácie môžu byť neúplný. Vo väčšine prípadov to nie je problém – stačí kliknúť na tlačidlo OK a pokračujte v sprievodcovi.

  8. Začiarknite políčka typov informácií, ktoré chcete extrahovať, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

   Poznámka: Niektoré položky môžu byť nedostupné (zobrazia sivé) pretože nie vo všetkých databázových systémov s podporou všetkých druhov prvky, ktoré môžete extrahovať sprievodcu.

  9. Začiarknite políčka tabuliek (a prípadne aj zobrazení), ktoré chcete extrahovať, alebo kliknutím na položku Vybrať všetko vyberte extrahovanie všetkých položiek a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

   Poznámka: Ak ste reverzného technika excelového hárka a nič v tomto zozname nezobrazuje, je pravdepodobné, ktorý chcete pomenovať rozsah buniek, ktorý obsahuje záhlavia stĺpcov v hárku.

  10. Ak začiarknete políčko Uložené procedúry, vyberte postupy, ktoré chcete extrahovať, alebo kliknutím na tlačidlo Vybrať všetko extrahovať všetky, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  11. Vyberte, či sa má reverzného upravené položky, ktoré sa automaticky pridajú do aktuálnej strany.

   Poznámka: Môžete mať sprievodcu automaticky vytvoriť kresbu, navyše na spätné inžinierstvo položiek v okne tabuliek a zobrazení. Ak sa rozhodnete nemajú kresby vytvorené automaticky, môžete presuňte položky z okna tabuľky a zobrazenia na stránku kreslenia manuálne zostaviť databázového modelu.

  12. Skontrolujte výber overte, či sú extrahovanie informácie a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   Sprievodca extrahuje vybraté informácie a zobrazí poznámky k procesu extrakcie v okne Výstup.

  Importovanie a upravenie existujúceho modelu

  Ak máte existujúci VisioModeler alebo PLATINOVEJ ERwin model, je možné importovať na vytvorenie diagramu Visia databázového modelu. Táto možnosť je obmedzené na len VisioModeler 2.0 alebo novšia verzia slovníka modelu (.imd) súbory a PLATINOVÉ ERwin 2.6, 3.0 a 3,52 .erx súbory.

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku nový, kliknite na položku softvérových a databázových a potom dvakrát kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  3. Na karte databázy v skupine modelu kliknite na položku importovať a potom kliknite na typ modelu.

  4. Zadajte cestu a názov súboru pre model, ktorý chcete importovať, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor modelu a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  5. V dialógovom okne Import kliknite na tlačidlo OK.

   Program Visio súbor a jeho priebeh sa zobrazuje v okne výstupu. Importované tabuľky sa zobrazujú v okne tabuliek a zobrazení.

  6. V okne tabuliek a zobrazení vyberte tabuľky, ktoré chcete model, a potom presuňte ich na stranu kresby.

 2. Po vytvorení diagram modelu databázy, začína prácu vylepšiť diagramu. Môžete pridať a prispôsobiť tabuľky a zobrazenia, vytvárať vzťahy a prispôsobiť stĺpce a typy údajov.

  Tabuľky

  Ak chcete vytvoriť tabuľku v diagrame, použite tvar subjekt.

  1. Zo vzorkovnice buď Vzťah Entity alebo Objektu relačné presuňte tvar entít kresby.

  2. Dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete otvoriť okno Vlastnosti databázy.

  3. V časti kategórie kliknite na položku definície a zadajte názov pre tabuľku.

  4. V časti kategórie kliknite na položku stĺpce, zadajte názov a vyberte typ údajov.

  5. Začiarknite políčko Req by pre stĺpce, ktoré sa nesmú byť nulové hodnoty.

  6. OS (primárny kľúč) začiarknite políčko pre stĺpce, ktoré jednoznačne identifikovať každý riadok v tabuľke databázy.

  7. V časti kategórie kliknite na položku indexy, spúšťa, začiarknite políčko alebo rozšírený na vytvorenie týchto voliteľných prvkov.

  Stĺpce

  Pridanie alebo zmena vlastností pre stĺpce, vrátane typov údajov a hlavný kľúč, použite okno Vlastnosti databázy.

  1. Dvakrát kliknite na tabuľku v diagrame.

  2. V okne Vlastnosti databázy v časti kategórie kliknite na položku stĺpce.

  3. Kliknite na prvú prázdnu bunku Fyzické názov a zadajte názov.

  4. Ak chcete zmeniť typ údajov stĺpca, kliknite na pole Typu údajov stĺpca, a vyberte typ údajov v zozname alebo zadajte do zoznamu. Môžete napríklad zadať decimal(8,2) alebo char(30).

  5. Ak chcete zabrániť nulových hodnôt, začiarknite políčko Req by .

  6. Ak chcete určiť, či stĺpci hlavného kľúča, začiarknite políčko OS.

  7. Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti stĺpca okrem tých, ktoré sa zobrazia po kliknutí na kategóriu stĺpcov, vyberte stĺpec a potom kliknite na položku Upraviť.

  Vzťahy

  Vzťahy použiť primárnych a cudzích kľúčov umožňuje databáz podľa riadka v jednej tabuľke s riadkom v súvisiacej tabuľke. Môžete zobraziť tieto vzťahy v diagrame. Okrem toho môžete nastaviť ich n. (napríklad one-to-many) a použite vejáriky, relačné alebo zápis IDEF1X zápisu Ak chcete zobraziť n.. Many-to-many vzťahy s niektorou z týchto zápisu nie je možné zobraziť v šablóne Diagram modelu databázy.

  1. Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami:

   1. Uistite sa, že oboch tabuliek sú viditeľné v diagrame. Ak ste reverzného navrhnuté modelu z existujúcej databázy, musíte presuňte jeden alebo oba z okna tabuľky a zobrazenia na stránku kresby.

   2. Dvakrát kliknite na tabuľku, ktoré chcete pre hlavný kľúč strane vzťahu.

   3. V okne Vlastnosti databázy v časti kategórie kliknite na položku stĺpce.

   4. V mriežke kliknite na stĺpec, ktorý chcete použiť jednoznačne identifikovať každý riadok v tabuľke a OS začiarknite políčko nastaviť ako hlavný kľúč.

   5. Zo vzorkovnice Objekt relačné alebo Vzťahu entít presuňte tvar vzťah a pustite na prázdne miesto na strane.

   6. Pripojte vyššej koniec do tabuľky s nadradenej tabuľke.

   7. Pripojte druhý do podriadenej tabuľky.

    Ak v druhej tabuľke neobsahuje stĺpec s rovnakým názvom ako hlavný kľúč, modelovanie pridá do druhej tabuľky ako cudzí kľúč.

    Poznámka: Ak vzťah riadky prestanú zobrazovať, na karte databázy v skupine Spravovať kliknite na položku Zobraziť možnosti. Na karte vzťahy v časti Zobraziť, začiarknite políčko vzťahy.

  2. Nastaviť vzťah n.:

   1. Dvakrát kliknite na položku vzťahy.

   2. V okne Vlastnosti databázy v časti kategórie kliknite na položku rôzne.

   3. V časti n., vyberte n., ktorá najlepšie vyhovuje vzťah. Pre one-to-many vzťahy, najlepšou voľbou je nula alebo viacero alebo jeden alebo viac. Vzťah "one-to-One", najlepšou voľbou je nula alebo jeden alebo presne jeden.

 3. Ak chcete, aby ďalšie vylepšenia do diagramu (napríklad vytváranie indexov, kontrolných klauzúl a spúšťačov) môžete postupujte takto:

  Vytvorenie indexov

  Indexy zlepšiť výkon alebo rýchlosti databázy pri spustení dotazu.

  1. Otvorte diagram modelu databázy.

  2. Dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať index, a v okne Vlastnosti databázy kliknite v zozname kategórie kliknite na položku indexy.

  3. Kliknite na tlačidlo Nový.

  4. V dialógovom okne Vytvoriť Index, zadajte názov pre index, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. V zozname Typ Index, vyberte možnosť vytvoriť jedinečné alebo -jedinečný index.

  6. V zozname Dostupné stĺpce vyberte názov každého stĺpca, ktorý chcete zahrnúť tento index, a potom kliknite na položku Pridať >.

  7. V zozname Indexované stĺpce začiarknite políčko Asc vytvoriť index, ktorý má vzostupné zoradenie alebo zrušte začiarknutie políčka, ak chcete vytvoriť index, ktorý má Zoradiť zostupne.

   Diagram modelu databázy sa aktualizuje.

  Vytvorenie zobrazení

  Môžeme si zobrazenia ako uložený dotaz. Zobrazenia sú hlavne užitočné, ak chcete opakovane používať tie isté údaje z viacerých tabuliek, alebo ak chcete vystaviť údaje, ktoré používatelia bez toho, aby ich zmeniť skutočné tabuľky.

  Zo vzorkovnice Vzťah Entity alebo Objektu relačné presuňte tvar zobrazenia na stránku kresby.

  Nastavte rozšírené vlastnosti tabuľky a zobrazenia

  V závislosti od vašej databázový systém (DBMS), je možné nastaviť rozšírené vlastnosti tabuľky alebo zobrazenia, ak chcete určiť miesto, kde sú uložené.

  Dvakrát kliknite na tabuľku alebo zobrazenie ktorého rozšírené vlastnosti chcete nastaviť a v okne Vlastnosti databázy kliknite v zozname kategórie kliknite na položku Rozšírené.

  Vytvorenie kontrolných klauzúl

  Pomocou kontrolných klauzúl zabezpečiť, aby údaje, ktoré sú zadané do stĺpca v rámci určitého rozsahu hodnôt. Napríklad, môžete vytvoriť začiarknutie klauzula, ktorá vyžaduje údaje v stĺpci s názvom "Vek" byť dlhší ako 65.

  1. Dvakrát kliknite na tabuľku, otvorte okno Vlastnosti databázy.

  2. V časti kategórie kliknite na položku stĺpce a potom kliknite na stĺpec, ktorý chcete pridať klauzulu začiarknutie na.

  3. Kliknite na položku Upraviť.

  4. Na karte začiarknite políčko dialógového okna Vlastnosti stĺpca zadajte požadované obmedzenia.

   Kontrola klauzula sa pridá do okna kód podľa miestnych kódu.

  Vytvorenie uložené procedúry a používateľom definovaných funkcií

  Na vytvorenie pakety kód, ktorý môžete znova použiť na vykonanie rovnaké kroky opakovane použiť uložené procedúry a používateľom definovaných funkcií. Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma je, že používateľom definovaná funkcia vráti hodnotu, keďže uložená procedúra spustí kód bez vrátenia hodnoty.

  1. Na karte databázy v skupine Zobraziť alebo skryťkód začiarknite políčko otvoriť okno kód.

  2. Kliknite na položku Globálny kód a potom kliknite na položku nový.

  3. Na karte VlastnostiEditor kódu kliknite na požadovaný typ kód, ktorý chcete vytvoriť, a zadajte názov pre každý kód.

  4. Na karte základného textu, zadajte kód, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Vytvorenie spúšťačov

  Spúšťačov spôsobiť SQL kód, ktorý ste zadali v spustiť na spustenie pri výskyte určitej udalosti v databáze.

  1. Dvakrát kliknite na tabuľku, otvorte okno Vlastnosti databázy.

  2. V časti kategórie kliknite na položku spúšťačov a potom kliknite na položku Pridať.

  3. Na karte Vlastnosti zadajte názov pre spustenie.

  4. Na karte základného textu, zadajte kód, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Spúšťač sa pridá do okna kód podľa miestnych kódu.

Tento článok popisuje, ako môžete vytvoriť databázového modelu a čo môžete robiť s modelom po jej vytvorení. Pre rýchly začiatok, v ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na softvérových a databázových a potom kliknite na položku Diagram modelu databázy.

Neviete nájsť databázu funkcie modelu?

S najväčšou pravdepodobnosťou vaše vydanie balíka Microsoft Office Visio neobsahuje funkcie, ktoré ste hľadali. Ak chcete zistiť, akú verziu programu Visio máte, v ponuke Pomocník kliknite na položku Informácie o programe Microsoft Office Visio. Názov vydanie sa v hornom riadku textu v dialógovom okne.

 • Microsoft Office Visio Standard neobsahuje šablónu Diagram modelu databázy.

 • Microsoft Office Visio Professional podporuje reverzného inžinierstvo funkcie šablóny Diagram modelu databázy (ktorý pomocou existujúcej databázy na vytvorenie modelu v programe Visio), ale nepodporuje dopredu technická (ktorý pomocou databázy programu Visio model generovať kód SQL).

 • Celú škálu funkcií modelovania databázy vrátane spätnej aj následnej analýzy nájdete v programe Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je súčasťou predplatného MSDN Premium, ktoré je dostupné v rámci vydaní Visual Studio Professional a Visual Studio Team System využívajúcich roly.

 1. Na vytvorenie diagramu modelu databázy, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Vytvorenie nového diagramu modelu od začiatku

  Ak nemáte k dispozícii existujúcu databázu, ktorú chcete použiť ako východiskové miesto, môžete začať s prázdne databázového modelu a pridanie tabuliek a vzťahy.

  1. V ponuke Súbor ukážte na položky Nový, Softvér a databáza a potom kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  2. V ponuke databázy, ukážte na položku Možnosti a potom kliknite na dokument.

  3. V dialógovom okne Možnosti databázového dokumentu vyberte symbol súbor, ktorý chcete použiť, a ďalšie možnosti tabuľky a vzťah a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Použiť existujúcu databázu ako východiskový bod

  Ak máte databázu, ktorú chcete model tak, aby bolo možné porozumieť lepšie alebo ho použiť ako východiskové miesto pre nový model, môžete použiť Sprievodcu spätnou analýzou extrahovať schémy alebo štruktúry databázy a vytvoriť nový model.

  Poznámka: Pred spustením sprievodcu:

  1. Ak ste reverzného technika zošit programu Microsoft Office Excel, pred spustením sprievodcu potrebujete otvoriť zošit a zadajte názov skupiny (alebo rozsahu) buniek, ktorý obsahuje záhlavia stĺpcov. Ak chcete použiť viac ako jeden hárok, zadajte názov skupiny stĺpca bunky v každom hárku. Tieto rozsahy sa správajú podobne ako tabuľky v sprievodcovi. Ďalšie informácie o tom, ako názov rozsahu buniek, pozrite si tému vo vašej spoločnosti Microsoft Office Excel pomôcť s názvom definovať s názvom odkazov na bunky alebo rozsahy.

  2. Na dosiahnutie najlepších výsledkov nastavte ovládača predvolenej na cieľovú databázu, ktorú chcete spätne upravovať, pred spustením sprievodcu reverzného upravovať. Tento krok zabezpečí, že sprievodcu mapy typy natívnych údajov správne, sa v okne s kódom správne zobraziť celý kód, ktorý sa extrahuje sprievodcu.

  3. V ponuke Súbor ukážte na položky Nový, Softvér a databáza a potom kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  4. V ponuke Databáza kliknite na položku Spätná analýza.

  5. Na prvej obrazovke Sprievodcu spätnou analýzou postupujte takto:

   1. Vyberte ovládač databázy programu Microsoft Office Visio pre vášho systému správy databázy (DBMS). Ak ste si už nesúvisí ovládač databázy programu Visio s konkrétny zdroj údajov ODBC, kliknite na položku Nastavenie.

    Poznámka: Ak spätne analyzujete excelový hárok, vyberte položku Všeobecný ovládač ODBC.

   2. Vyberte zdroj údajov z databázy, ktorú chcete aktualizovať. Ak ste ešte nevytvorili zdroj údajov do existujúcej databázy, kliknite na položku nové a tak urobiť teraz.

    Keď vytvoríte nový zdroj, jeho názov sa pridá do zoznamu Zdroje údajov.

   3. Keď je všetko nastavené podľa vašich predstáv, kliknite na tlačidlo Ďalej.

  6. Postupujte podľa pokynov v dialógových oknách všetky ovládača.

   V dialógovom okne Pripojenie zdroja údajov, napríklad zadajte meno používateľa a heslo a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak zdroj údajov nie je chránený heslom, kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak chcete použiť všeobecný ovládač ODBC, môže zobraziť chybové hlásenie informujúce, že reverzného inžinierstvo informácie môžu byť neúplný. Vo väčšine prípadov to nie je problém – stačí kliknúť na tlačidlo OK a pokračujte v sprievodcovi.

  7. Začiarknite políčka typov informácií, ktoré chcete extrahovať, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

   Poznámka: Niektoré položky môžu byť nedostupné (zobrazia sivé) pretože nie vo všetkých databázových systémov s podporou všetkých druhov prvky, ktoré môžete extrahovať sprievodcu.

  8. Začiarknite políčka tabuliek (a prípadne aj zobrazení), ktoré chcete extrahovať, alebo kliknutím na položku Vybrať všetko vyberte extrahovanie všetkých položiek a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

   Poznámka: Ak ste reverzného technika excelového hárka a nič v tomto zozname nezobrazuje, je pravdepodobné, ktorý chcete pomenovať rozsah buniek, ktorý obsahuje záhlavia stĺpcov v hárku.

  9. Ak ste v kroku 5 začiarkli políčko Uložené procedúry, vyberte procedúry, ktoré chcete extrahovať, alebo kliknutím na položku Vybrať všetko vyberte extrahovanie všetkých položiek a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  10. Vyberte, či sa má reverzného upravené položky, ktoré sa automaticky pridajú do aktuálnej strany.

   Poznámka: Môžete mať sprievodcu automaticky vytvoriť kresbu, navyše na spätné inžinierstvo položiek v okne tabuliek a zobrazení. Ak sa rozhodnete nemajú kresby vytvorené automaticky, môžete presuňte položky z okna tabuľky a zobrazenia na stránku kreslenia manuálne zostaviť databázového modelu.

  11. Skontrolujte výber overte, či sú extrahovanie informácie a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   Sprievodca extrahuje vybraté informácie a zobrazí poznámky k procesu extrakcie v okne Výstup.

  Importovanie a upravenie existujúceho modelu

  Ak máte existujúci VisioModeler alebo PLATINOVEJ ERwin model, je možné importovať na vytvorenie diagramu Visia databázového modelu. Táto možnosť je obmedzené na len VisioModeler 2.0 alebo novšia verzia slovníka modelu (.imd) súbory a PLATINOVÉ ERwin 2.6, 3.0 a 3,52 .erx súbory.

  1. V ponuke Súbor ukážte na položky Nový, Softvér a databáza a potom kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  2. V ponuke databázy, ukážte na položku importovať a potom kliknite na položku importovať < model typ >.

  3. Zadajte cestu a názov súboru pre model, ktorý chcete importovať, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor modelu a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  4. V dialógovom okne Import kliknite na tlačidlo OK.

   Program Visio súbor a jeho priebeh sa zobrazuje v okne výstupu. Importované tabuľky sa zobrazujú v okne tabuliek a zobrazení.

  5. V okne tabuliek a zobrazení vyberte tabuľky, ktoré chcete model, a potom presuňte ich na stranu kresby.

 2. Po vytvorení diagram modelu databázy, začína prácu vylepšiť diagramu. Môžete pridať a prispôsobiť tabuľky a zobrazenia, vytvárať vzťahy a prispôsobiť stĺpce a typy údajov.

  Tabuľky

  Ak chcete vytvoriť tabuľku v diagrame, použite tvar subjekt.

  1. Zo vzorkovnice buď Vzťah Entity alebo Objektu relačné presuňte tvar entít kresby.

  2. Dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete otvoriť okno Vlastnosti databázy.

  3. V časti kategórie kliknite na položku definície a zadajte názov pre tabuľku.

  4. V časti kategórie kliknite na položku stĺpce, zadajte názov a vyberte typ údajov.

  5. Začiarknite políčko Req by pre stĺpce, ktoré sa nesmú byť nulové hodnoty.

  6. OS (primárny kľúč) začiarknite políčko pre stĺpce, ktoré jednoznačne identifikovať každý riadok v tabuľke databázy.

  7. V časti kategórie kliknite na položku indexy, spúšťa, začiarknite políčko alebo rozšírený na vytvorenie týchto voliteľných prvkov.

  Stĺpce

  Pridanie alebo zmena vlastností pre stĺpce, vrátane typov údajov a hlavný kľúč, použite okno Vlastnosti databázy.

  1. Dvakrát kliknite na tabuľku v diagrame.

  2. V okne Vlastnosti databázy v časti kategórie kliknite na položku stĺpce.

  3. Kliknite na prvý prázdny fyzické názov bunky a zadajte názov.

  4. Ak chcete zmeniť typ údajov stĺpca, kliknite na pole Typu údajov stĺpca, a vyberte typ údajov v zozname alebo zadajte do zoznamu. Môžete napríklad zadať decimal(8,2) alebo char(30).

  5. Ak chcete zabrániť nulových hodnôt, začiarknite políčko Req by .

  6. Ak chcete určiť, či stĺpci hlavného kľúča, začiarknite políčko OS.

  7. Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti stĺpca okrem tých, ktoré sa zobrazia po kliknutí na kategóriu stĺpcov, vyberte stĺpec a potom kliknite na položku Upraviť.

  Vzťahy

  Vzťahy použiť primárnych a cudzích kľúčov umožňuje databáz podľa riadka v jednej tabuľke s riadkom v súvisiacej tabuľke. Môžete zobraziť tieto vzťahy v diagrame. Okrem toho môžete nastaviť ich n. (napríklad one-to-many) a použite vejáriky, relačné alebo zápis IDEF1X zápisu Ak chcete zobraziť n.. Many-to-many vzťahy s niektorou z týchto zápisu nie je možné zobraziť v šablóne Diagram modelu databázy.

  1. Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami:

   1. Uistite sa, že oboch tabuliek sú viditeľné v diagrame. Ak ste reverzného navrhnuté modelu z existujúcej databázy, musíte presuňte jeden alebo oba z okna tabuľky a zobrazenia na stránku kresby.

   2. Dvakrát kliknite na tabuľku, ktoré chcete pre hlavný kľúč strane vzťahu.

   3. V okne Vlastnosti databázy v časti kategórie kliknite na položku stĺpce.

   4. V mriežke kliknite na stĺpec, ktorý chcete použiť jednoznačne identifikovať každý riadok v tabuľke a OS začiarknite políčko nastaviť ako hlavný kľúč.

   5. Zo vzorkovnice Objekt relačné alebo Vzťahu entít presuňte tvar vzťah a pustite na prázdne miesto na strane.

   6. Pripojte vyššej koniec do tabuľky s nadradenej tabuľke.

   7. Pripojte druhý do podriadenej tabuľky.

    Ak v druhej tabuľke neobsahuje stĺpec s rovnakým názvom ako hlavný kľúč, modelovanie pridá do druhej tabuľky ako cudzí kľúč.

    Poznámka: Ak čiary vzťahov zmizne v ponuke databáza ukážte na položku Možnosti a potom kliknite na dokument. Na karte vzťahy v časti Zobraziť, začiarknite políčko vzťahy.

  2. Nastaviť vzťah n.:

   1. Dvakrát kliknite na položku vzťahy.

   2. V okne Vlastnosti databázy v časti kategórie kliknite na položku rôzne.

   3. V časti n., vyberte n., ktorá najlepšie vyhovuje vzťah. Pre one-to-many vzťahy, najlepšou voľbou je nula alebo viacero alebo jeden alebo viac. Vzťah "one-to-One", najlepšou voľbou je nula alebo jeden alebo presne jeden.

 3. Ak chcete, aby ďalšie vylepšenia do diagramu (napríklad vytváranie indexov, kontrolných klauzúl a spúšťačov) môžete postupujte takto:

  Vytvorenie indexov

  Indexy zlepšiť výkon alebo rýchlosti databázy pri spustení dotazu.

  1. Otvorte diagram modelu databázy.

  2. Dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať index, a v okne Vlastnosti databázy kliknite v zozname kategórie kliknite na položku indexy.

  3. Kliknite na tlačidlo Nový.

  4. V dialógovom okne Vytvoriť Index, zadajte názov pre index, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. V zozname Typ Index, vyberte možnosť vytvoriť jedinečné alebo -jedinečný index.

  6. V zozname Dostupné stĺpce vyberte názov každého stĺpca, ktorý chcete zahrnúť tento index, a potom kliknite na položku Pridať >.

  7. V zozname Indexované stĺpce začiarknite políčko Asc vytvoriť index, ktorý má vzostupné zoradenie alebo zrušte začiarknutie políčka, ak chcete vytvoriť index, ktorý má Zoradiť zostupne.

   Diagram modelu databázy sa aktualizuje.

  Vytvorenie zobrazení

  Môžeme si zobrazenia ako uložený dotaz. Zobrazenia sú hlavne užitočné, ak chcete opakovane používať tie isté údaje z viacerých tabuliek, alebo ak chcete vystaviť údaje, ktoré používatelia bez toho, aby ich zmeniť skutočné tabuľky.

  Zo vzorkovnice Vzťah Entity alebo Objektu relačné presuňte tvar zobrazenia na stránku kresby.

  Nastavte rozšírené vlastnosti tabuľky a zobrazenia

  V závislosti od vašej databázový systém (DBMS), je možné nastaviť rozšírené vlastnosti tabuľky alebo zobrazenia, ak chcete určiť miesto, kde sú uložené.

  Dvakrát kliknite na tabuľku alebo zobrazenie ktorého rozšírené vlastnosti chcete nastaviť a v okne Vlastnosti databázy kliknite v zozname kategórie kliknite na položku Rozšírené.

  Vytvorenie kontrolných klauzúl

  Pomocou kontrolných klauzúl zabezpečiť, aby údaje, ktoré sú zadané do stĺpca v rámci určitého rozsahu hodnôt. Napríklad, môžete vytvoriť začiarknutie klauzula, ktorá vyžaduje údaje v stĺpci s názvom "Vek" byť dlhší ako 65.

  1. Dvakrát kliknite na tabuľku, otvorte okno Vlastnosti databázy.

  2. V časti kategórie kliknite na položku stĺpce a potom kliknite na stĺpec, ktorý chcete pridať klauzulu začiarknutie na.

  3. Kliknite na položku Upraviť.

  4. Na karte začiarknite políčko dialógového okna Vlastnosti stĺpca zadajte požadované obmedzenia. Ďalšie informácie o možnostiach nájdete v téme stĺpca a vlastnostiach polí dialógovým oknom (kontrola karta).

   Začiarknutie klauzula sa pridajú do okna kód podľa miestnych kódu.

  Vytvorenie uložené procedúry a používateľom definovaných funkcií

  Na vytvorenie pakety kód, ktorý môžete znova použiť na vykonanie rovnaké kroky opakovane použiť uložené procedúry a používateľom definovaných funkcií. Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma je, že používateľom definovaná funkcia vráti hodnotu, keďže uložená procedúra spustí kód bez vrátenia hodnoty.

  1. V ponuke databázy, ukážte na položku Zobraziť a potom kliknite na položku kód na otvorenie okna s kódom.

  2. Kliknite na položku Globálny kód a potom kliknite na položku nový.

  3. Na karte VlastnostiEditor kódu kliknite na požadovaný typ kód, ktorý chcete vytvoriť, a zadajte názov pre každý kód.

  4. Na karte základného textu, zadajte kód, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Vytvorenie spúšťačov

  Spúšťačov spôsobiť SQL kód, ktorý ste zadali v spustiť na spustenie pri výskyte určitej udalosti v databáze.

  1. Dvakrát kliknite na tabuľku, otvorte okno Vlastnosti databázy.

  2. V časti kategórie kliknite na položku spúšťačov a potom kliknite na položku Pridať.

  3. Na karte Vlastnosti zadajte názov pre spustenie.

  4. Na karte základného textu, zadajte kód, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Spúšťač sa pridá do okna kód podľa miestnych kódu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×