Vytvorenie dátového modelu v programe Excel

Vytvorenie dátového modelu v programe Excel

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Dátový Model je nový prístup na integráciu údajov z viacerých tabuliek, efektívne budovy v relačnom zdroji údajov v zošite programu Excel. V Exceli, dátové modely sa používajú prehľadne, poskytuje tabuľkové údaje použité v zostavách kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov Power View. Pred potápanie na detaily, možno budete chcieť urobiť krok späť a pozrite si video alebo vykonať našu vzdelávania návod na získať a transformovať a Power Pivotu.

Poznámka : Tento článok popisuje dátové modely v programe Excel 2013. Však rovnaký modelovanie údajov a Power Pivot funkcie podporované v programe Excel 2013 požiadať aj do Excelu 2016. Nie je efektívne malý rozdiel medzi týmito verziami programu Excel.

Väčšinou ani nebudete vedieť, že je model prítomný. V Exceli je údajový model vizuálne zobrazený ako kolekcia tabuliek v zozname polí. Ak budete chcieť pracovať s modelom priamo, bude potrebné použiť doplnok Microsoft Office PowerPivot v Microsoft Exceli 2013.

Ak pri importovaní relačných údajov vyberiete viac tabuliek, model sa vytvorí automaticky:

 1. V Exceli pomocou položiek Údaje > Získať externé údaje importujte údaje z Accessu alebo inej relačnej databázy, ktorá obsahuje viac súvisiacich tabuliek.

 2. Program Excel zobrazí výzvu na výber tabuľky. Začiarknite políčko Povoliť výber viacerých tabuliek.

  Dialógové okno Výber tabuľky

 3. Vyberte dve alebo viaceré tabuľky, kliknite na tlačidlo Ďalej a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 4. V časti Import údajov vyberte požadovanú možnosť vizualizácie údajov, napríklad kontingenčnú tabuľku na novom hárku, a vytvorte zostavu.

Vytvorili ste údajový model, ktorý obsahuje všetky tabuľky, ktoré ste importovali. Pretože ste ako možnosť vizualizácie zvolili zostavu kontingenčnej tabuľky, model je zobrazený prostredníctvom zoznamu polí, ktorý použijete na vytvorenie zostavy kontingenčnej tabuľky.

Zoznam polí kontingenčnej tabuľky

Čo môžete s týmto modelom robiť? Môžete ho použiť na vytvorenie kontingenčných tabuliek, kontingenčných grafov a zostáv Power View v tom istom zošite. Môžete ho upravovať pridaním alebo odstránením tabuliek, a ak používate doplnok PowerPivot, môžete model rozšíriť pridaním vypočítavaných stĺpcov, vypočítavaných polí, hierarchií a kľúčových ukazovateľov výkonu.

Pri vytváraní údajového modelu je dôležitá možnosť vizualizácie. Na vizualizáciu údajov si môžete vybrať možnosť Zostava kontingenčnej tabuľky, Kontingenčný graf alebo Zostava funkcie Power View. Tieto možnosti umožňujú pracovať so všetkými tabuľkami dokopy. Ak ste namiesto toho vybrali možnosť Tabuľka, všetky importované tabuľky sa umiestnia na samostatný hárok. V tomto usporiadaní možno tabuľky použiť samostatne, no spoločné použitie všetkých tabuliek vyžaduje kontingenčnú tabuľku, kontingenčný graf alebo zostavu funkcie Power View.

Poznámky : 

 • Modely sa vytvárajú implicitne, keď v Exceli importujete dve alebo viac tabuliek naraz.

 • Modely sa vytvárajú výlučne pri použití PowerPivot doplnok na importovanie údajov. V doplnok, model predstavuje v rozloženia kariet, kde každá karta obsahuje údaje tabuľky. Pozrite si tému získanie údajov pomocou doplnku Power Pivotzáklady importu údajov pomocou databázy servera SQL Server.

 • Model môže obsahovať jednu tabuľku. Na vytvorenie modelu založeného na jedinej tabuľke vyberte príslušnú tabuľku a v doplnku PowerPivot kliknite na položku Pridať do modelu údajov. Tento krok môžete vykonať, ak chcete využiť funkcie doplnku PowerPivot, ako sú filtrované množiny údajov, vypočítavané stĺpce, vypočítavané polia, kľúčové ukazovatele výkonu a hierarchie.

 • Vzťahy tabuliek možno vytvoriť automaticky, ak importujete súvisiace tabuľky majúce vzťahy primárnych a cudzích kľúčov. Program Excel dokáže zvyčajne použiť informácie o importovanom vzťahu ako základ pre vzťahy tabuliek v dátovom modeli.

 • Tipy na zmenšenie veľkosti modelu nájdete v téme Vytvorenie pamäťovo účinného údajového modelu pomocou Excelu 2013 a doplnok Power Pivot.

 • Ďalšie objavovanie, nájdete v téme kurz: analýza údajov kontingenčnej tabuľky pomocou údajového modelu v Exceli 2013.

Tip : Zošit bude obsahovať údaje, ale zistiť, či obsahuje údajový Model? Môžete rýchlo zistiť stav modelu po otvorení okna PowerPivot. Ak sa údaje sa zobrazí v časti kariet, model existuje. Ďalšie informácie o zistiť, ktoré údaje zdrojov použitých v dátovom modeli zošita.

Použitie údajového modelu v inej zostave kontingenčnej tabuľky, kontingenčného grafu alebo funkcie Power View

Pracovný zošit programu Excel môže obsahovať iba jeden údajový model, no tento model možno použiť opakovane v celom pracovnom zošite.

 1. V Exceli kliknite na položky Vložiť > Kontingenčná tabuľka.

 2. V okne Vytvorenie kontingenčnej tabuľky kliknite na položku Použiť externý zdroj údajov a potom kliknite na položku Vybrať pripojenie.

 3. V okne Existujúce pripojenia kliknite na položku Tabuľky.

 4. V časti Dátový model tohto zošita je predvolene vybratá možnosť Tabuľky v dátovom modeli zošita. Kliknite na položku Otvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK. Zobrazí sa zoznam polí kontingenčnej tabuľky uvádzajúci všetky tabuľky nachádzajúce sa v modeli.

Pridanie existujúcich nesúvisiacich údajov do údajového modelu

Predstavte si, že ste importovali alebo skopírovali veľké množstvo údajov, ktoré chcete použiť v modeli, ale pri importe ste nezačiarkli políčko Pridať tieto údaje do dátového modelu. Vloženie nových údajov do modelu je jednoduchšie, než si myslíte.

 1. Začnite údajmi, ktoré chcete pridať do modelu. Môžete použiť ľubovoľný rozsah údajov, no odporúča sa použiť pomenovaný rozsah.

 2. Označte bunky, ktoré chcete pridať, alebo – ak sa údaje nachádzajú v tabuľke alebo v pomenovanom rozsahu – umiestnite kurzor do bunky.

 3. Na pridanie údajov použite jeden z nasledujúcich postupov:

 4. Kliknite na položky PowerPivot > Pridať do modelu údajov.

 5. Kliknite na položky Vložiť > Kontingenčná tabuľka a potom v dialógovom okne Vytvorenie kontingenčnej tabuľky začiarknite políčko Pridať tieto údaje do dátového modelu.

Rozsahu alebo tabuľky sa teraz pridá do modelu ako prepojenú tabuľku. Ďalšie informácie o práci s prepojenými tabuľkami v modeli, pozrite si tému Pridanie údajov pomocou programu Excel prepojené tabuľky v doplnku Power Pivot.

Spresnenie a rozšírenie údajového modelu v doplnku PowerPivot

Údajové modely v programe Excel rozširujú a obohacujú možnosti pri práci so zostavami, najmä ak obsahujú kontingenčné tabuľky alebo iné formáty zostáv, ktoré slúžia na skúmanie a analýzu údajov. Napriek svojmu významu údajové modely zámerne zostávajú v pozadí, takže sa môžete sústrediť na to, čo s nimi chcete robiť.

Predpokladajme však, že pracovať priamo s modelom je presne to, čo chcete robiť. Ak viete, že zoznam polí je založený na modeli, možno chcete odstrániť tabuľky alebo polia, pretože nie sú v zozname potrebné. Možno chcete zobraziť všetky obsiahnuté údaje, ktoré model poskytuje, alebo pridať kľúčové indikátory výkonu (KPI), hierarchie a pracovnú logiku. Vo všetkých týchto a ďalších prípadoch budete musieť priamo upraviť dátový model.

Na úpravu alebo spravovať Model údajov, používať doplnok PowerPivot. Doplnok je súčasťou balíka Office Professional Plus vydanie programu Excel 2013, ale nie je predvolene povolená. Ďalšie informácie o Spustite Power Pivot in Microsoft Excel doplnok.

Rozdiely medzi tabuľkou v doplnku PowerPivot a tabuľkou v hárku

V PowerPivot, nebude možné pridať riadka tabuľky zadaním priamo do nového riadka, ako je to možné v pracovnom hárku programu Excel. Však môžete pridať riadky pomocou príkazov na vloženie a pomocou obnovenia údajov.

Údaje v excelovom hárku sú často premenné a nepravidelné: jeden riadok môže obsahovať číselné údaje, zatiaľ čo ďalší riadok môže obsahovať obrázok alebo textový reťazec. Tabuľka v doplnku PowerPivot sa na rozdiel od toho viac podobá na relačnú databázu, v ktorej má každý riadok rovnaký počet stĺpcov a väčšina stĺpcov obsahuje údaje.

Použitie údajového modelu v Power View

Údajový model sa používa ako základ pre zostavu Power View. Pomocou doplnku PowerPivot môžete použiť optimalizácie na model, vďaka čomu sa zlepší vytváranie zostáv Power View. Optimalizácie zahŕňajú možnosť určiť zoznam predvolených polí, vybrať reprezentatívne polia alebo obrázky, ktoré umožnia jedinečnú identifikáciu riadkov, alebo možnosť vybrať spôsob, akým sa v zostavách spracujú riadky s opakujúcimi sa hodnotami (napríklad zamestnanci alebo zákazníci s rovnakým menom).

 1. Vytvorte údajový model importovaním niekoľkých súvisiacich tabuliek.

 2. Kliknite na položky PowerPivot > Spravovať, čím sa otvorí okno doplnku PowerPivot.

 3. Vyberte tabuľku a použite optimalizácie:

  1. Kliknite na položku Rozšírené > množina predvolených polí. Vyberte polia, ktoré sa má zobrazovať automaticky v zostavy Power View, keď kliknete na nadradenej tabuľke. Podrobnosti v téme Konfigurácia množiny predvolených polí pre zostavy Power View .

  2. Kliknite na položku Rozšírené > správanie tabuľky. Optimalizácia pre rozloženia zostavy, ktoré zoskupovať údaje. Zoskupenie sa vzťahuje predvolené správanie, ktoré niekedy vyrobených neočakávané výsledky, napríklad zlúčenia riadky, ktoré by mali byť uvedené samostatne. Podrobnosti v téme Konfigurácia vlastností správania tabuľky pre zostavy Power View .

  3. Kliknite na položky Rozšírené > Kategória údajov. Niektoré vizualizácie zostáv závisia od typov údajov. Ak máte napríklad tabuľku založenú na čase alebo dátume, môžete priradiť kategóriu Dátum, ktorá funkcii Power View pomáha pri vizualizáciách založených na čase.

 4. Zopakujte rovnaký postup pre ďalšie tabuľky.

 5. V programe Excel, kliknite na položky Vložiť > Power View a spustiť novú zostavu. Pozrite si tému Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov ďalšie informácie.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×