Vytvorenie blogu SharePoint Online so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Vytvorenie blogu SharePoint Online so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Svoj blog v SharePointe Online môžete sprístupniť aj čitateľom s poruchami zraku, sluchu a mobility.

K dispozícii máte napríklad šablónu s písmom a farbami, ktoré zlepšujú čitateľnosť. Do svojich blogových príspevkov aj na iné stránky môžete pridávať užitočné popisy k prvkom blogu, zrozumiteľné textové alternatívy (známe ako alternatívny text) k obrázkom a ostatnému multimediálnemu obsahu, prepisy zvukových prvkov a iné.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Ako môžu osoby s postihnutím používať váš blog

Informácie o tom, ako môžu čitatelia s postihnutím používať váš blog, sú užitočné, ak ho chcete urobiť prístupnejším.

 • Používatelia sa v rámci blogu môžu orientovať pomocou klávesových skratiek. Je dôležité zachovať predvolené rozmiestnenie prvkov obrazovky, aby nedošlo k zmene predvoleného rozmiestnenia kariet pri navigácii pomocou klávesnice. Ďalšie informácie nájdete v téme Klávesové skratky v SharePointe Online.

 • Na prečítanie obsahu vášho blogu môžu používatelia využiť čítačku obrazovky. Pri výbere písma, štýlu písma a používaní veľkých písmen zachovávajte prehľadnosť a tradičné postupy, aby čítačka obrazovky mohla vaše stránky interpretovať správne a efektívne. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na blogu vytvorenom v SharePointe Online.

Použitie šablóny blogu so zjednodušeným ovládaním

Zjednodušenie ovládania na lokalite svojho blogu môžete vylepšiť premysleným výberom jej vizuálneho motívu. Šablóna „Office“ je predvolenou šablónou pre všetky nové lokality SharePointu Online a vyznačuje sa motívom pre zjednodušenie ovládania.

Optimalizuje vyváženie farieb a kontrast medzi textom a pozadím. Pre používateľov s poruchami zraku, ako je napríklad slabozrakosť alebo farbosleposť, sú stránky, na ktorých je použitá táto šablóna, čitateľnejšie.

Šablónu Office môžete na svojom blogu použiť kedykoľvek. Takisto môžete upraviť rozloženie alebo farby, ktoré sa používajú na prepojenia, nadpisy a iný typ textu.

 1. Prihláste sa na lokalitu SharePoint Online a prejdite na stránku svojho blogu.

 2. Ak chcete otvoriť galériu so šablónami štýlu, prejdite na ponuku Nastavenia (ikona ozubeného kolieska v pravom hornom rohu) a vyberte príkaz Zmeniť vzhľad.

 3. Vyberte požadovanú šablónu. Šablóna Office je navrhnutá na maximálne zjednodušenie ovládania.

 4. Na ďalšej stránke si prezrite jej detaily. Ak chcete, môžete zmeniť obrázok pozadia, farebnú schému, rozloženie lokality (s ľavým navigačným panelom alebo bez neho) a písmo nadpisov aj ostatného textu. Tieto zmeny ovplyvnia použitie šablóny a prejavia sa na všetkých stránkach vášho blogu.

 5. Ak si chcete pozrieť, ako šablóna vyzerá na vašej blogovej lokalite, kliknite na prepojenie Vyskúšať.

 6. Na stránke Ukážka návrhu sa vám zobrazí, ako šablóna vyzerá priamo na vašom blogu.

 7. Ak ju chcete použiť, vyberte prepojenie Áno, ponechať takto. Ak ju chcete ešte upraviť, vyberte prepojenie Nie, ešte to nie je ono , ktoré vás presmeruje na predchádzajúcu stránku.

  Ak sa chcete vrátiť do galérie šablón a vybrať inú šablónu, použite prepojenie Začať odznova.

Prispôsobenie loga a pridanie alternatívneho textu

Všetky nové lokality SharePoint Online vrátane blogových lokalít majú predvolené zástupné logo. Kedykoľvek ho môžete zmeniť a doplniť o alternatívny text.

 1. Prihláste sa na lokalitu SharePoint Online a prejdite na stránku svojho blogu.

 2. Prejdite na ponuku Nastavenia (ikona ozubeného kolieska v pravom hornom rohu) a vyberte príkaz Nastavenie lokality.

 3. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Názov, popis a logo.

 4. V časti Vložiť logo vyberte prepojenie Z počítača.

 5. V dialógovom okne Pridanie dokumentu stlačte tlačidlo Vybrať súbor.

 6. Prehľadajte súbory v počítači, nájdite obrázok loga, ktorý chcete na blogu použiť, vyberte ho a potom stlačte kláves Enter.

 7. Ak chcete zvolený obrázok nahrať ako logo blogu, stlačte kombináciu klávesov Alt + O.

 8. Presuňte sa do poľa Zadajte popis a zadajte alternatívny text, ktorý popisuje obrázok loga.

 9. Na uloženie obrázka a popisu s alternatívnym textom stlačte kombináciu klávesov Alt + O.

  Poznámka: Logo sa automaticky prepojí s domovskou stránkou lokality blogu SharePointu Online. Toto prepojenie nie je možné zmeniť.

Pridanie kategórií prvkom blogu

Blog SharePointu Online je lokalita obsahujúca zoznamy a knižnice, ktoré sa dajú kategorizovať ľubovoľným spôsobom. Kategórie pomáhajú organizovať príspevky a ostatný obsah v zoznamoch a knižniciach na lokalite blogu. V strede blogu sa nachádza zoznam blogových príspevkov. Lokalita blogu môže obsahovať niekoľko iných zoznamov, napríklad zoznam prepojení na iné blogy. Môže sa tam nachádzať aj knižnica fotografií alebo referenčných dokumentov.

Kategórie sú užitočné najmä vtedy, ak vyvárate blogové príspevky na rôzne témy alebo účely. Keď príspevky usporiadate do kategórií, vďaka výberu vhodnej položky v zozname Kategórie ľudia vedia ľahšie vyhľadať presne ten, ktorý ich zaujíma.

Jednoznačný popis zoznamov, knižníc a kategórií pomáha čitateľom porozumieť, na čo sú určené. Vďaka tomu je váš blog prístupnejší.

 1. Prihláste sa na lokalitu SharePoint Online a prejdite na stránku svojho blogu.

 2. Prejdite na ponuku Nastavenia (ikona ozubeného kolieska v pravom hornom rohu) a vyberte príkaz Nastavenie lokality.

 3. . V časti Správa lokality vyberte prepojenie Knižnice a zoznamy lokality.

 4. Na stránke Knižnice a zoznamy lokality:

  • Ak chcete pridať popis k zoznamu príspevkov, vyberte prepojenie Prispôsobiť prvok „Príspevky“.

  • Ak chcete pridať popis ku knižnici fotografií, vyberte prepojenie Prispôsobiť prvok „Fotografie“.

  • Ak chcete pridať popis ku knižnici iných materiálov, vyberte prepojenie Prispôsobiť prvok „Materiály lokality“.

  • Ak chcete pridať popis ku kategóriám, vyberte prepojenie Prispôsobiť prvok „Kategórie“.

 5. V časti Všeobecné nastavenia vyberte prepojenie Názov, popis a navigácia zoznamu.

 6. V textovom poli Popis nahraďte zástupný text obsahom, ktorý považujete za najvýstižnejší pre svojich čitateľov.

 7. Prejdite na tlačidlo Uložiť a stlačte kláves Enter.

Tipy na vytvorenie obsahu so zjednodušeným ovládaním

Keď na blog pridávate text, používajte písmo, nadpisy a hypertextové prepojenia, ktoré uľahčia prístup k jeho obsahu.

Prehľadnosť vďaka štýlu písma

Dbajte o to, aký vzhľad písma, veľkosť bodov, variácie a veľké písmená v texte používate. Vezmite do úvahy jeho čitateľnosť pre používateľov, ktorí trpia poruchami zraku a ktorí používajú čítačku obrazovky.

 • Používajte jednoduché písma a vyhýbajte sa kombinácii viacerých než dvoch alebo troch vzhľadov písma.

 • Nenastavujte pevnú veľkosť písma, napríklad s veľkosťou 14 bodov. Namiesto toho používajte štýly, napríklad Normálny. Nastavenie pevnej veľkosti písma môže rušiť ostatné prvky na obrazovke, najmä keď si používateľ zväčší alebo zmenší obrazovku. Môže sa stať, že sa riadky textu budú prekrývať so stĺpcami alebo že text zmizne.

 • Namiesto použitia tučného písma (Ctrl + B) alebo kurzívy (Ctrl + I) vyberte na karte Formátovať text na páse s nástrojmi v skupine Štýly možnosť štýlu Zvýraznenie alebo Silné. Tieto štýly obsahujú informácie o vzhľade písma a o tom, čo zahŕňa. Ak napríklad vyberiete štýl Zvýraznenie, na vybratý text sa použije kurzíva a čítačka obrazovky prečíta slovo „zvýraznenie“.

 • Používajte vo vetách správne veľké písmená. Dlhé reťazce veľkých písmen sa ťažko čítajú. Okrem toho čítačka obrazovky pri čítaní nerozlišuje veľké písmená, takže používateľ aj tak nezaznamená rozdiel, na ktorý ste chceli upozorniť.

Pridanie nadpisov, ktoré uľahčujú prezeranie obsahu

Mnohí používatelia si webový obsah radšej prezerajú, a dôsledne čítajú len tie časti, ktoré sú pre nich dôležité. Okrem toho čítačka obrazovky prečíta nadpis, aby sa používateľ mohol v texte ľahšie orientovať.

 1. V režime úprav vo svojom blogovom príspevku alebo na stránke v poli Základný text vyberte text, ktorý chcete použiť ako nadpis.

 2. V skupine Štýly na karte Formátovať text vyberte požadovanú úroveň nadpisu.

  Poznámka: Nadpisy sú zoradené hierarchicky. Štýl Nadpis 1 sa zvyčajne používa na hlavný nadpis. Nadpis 2 predstavuje druhú úroveň. Nadpis 3 sa používa na podnadpisy a v dokumente mu vždy predchádza aspoň jeden Nadpis 2.

Vytváranie zrozumiteľných hypertextových prepojení

Čítačky obrazovky čítajú nahlas zobrazený text hypertextového prepojenia. Preto tento text musí byť zrozumiteľný. Zobrazovaný text by mal poslucháčovi poskytnúť náležitú informáciu o smerovaní prepojenia.

 1. V režime úprav vo svojom blogovom príspevku alebo na stránke v poli Základný text sa presuňte na miesto, kde chcete, aby sa hypertextové prepojenie zobrazilo.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia, na karte Vložiť kliknite na položku Prepojenie a potom vyberte Z adresy.

 3. Do poľa Zobrazovaný text zadajte text týkajúci sa prepojenia. Za najužitočnejší a najzrozumiteľnejší text sa zvyčajne považuje názov webovej lokality, nadpis strany alebo téma. Nepoužívajte text, ktorý neposkytuje dostatok informácií, napríklad „Kliknite sem“.

 4. Do poľa Adresa prepojenia zadajte alebo prilepte webovú adresu cieľovej lokality

  Poznámka: Ak sa chcete uistiť, že prepojenie funguje správne, vyberte položku Testovať prepojenie.

 5. Po dokončení vyberte tlačidlo OK.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom a médiám

Keď na blog pridávate vizuálny obsah, ako sú fotografie a iné obrázky, používajte alternatívny text, ktorý dopĺňa informácie o nich. Tabuľky formátujte tak, aby ich čítačka obrazovky dokázala správne interpretovať. K videám pridávajte skryté špeciálne titulky a k video a zvukovým objektom ich prepis. Návod nájdete v téme Pridanie obrázkov a médií so zjednodušeným ovládaním na lokalitu.

Uľahčenie orientácie v tabuľkách

Aby sa v tabuľkách dalo lepšie orientovať, nerobte ich komplikované (bez zlúčených či rozdelených buniek). Okrem toho je dôležité nastaviť štýl riadku hlavičky a pridať záhlavia stĺpcov.

 1. V režime úprav vo svojom blogovom príspevku alebo na stránke v poli Základný text sa presuňte na miesto, kde chcete pridať tabuľku.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka a potom kliknite na položku Vložiť tabuľku.

 3. V dvoch textových poliach v dialógovom okne Vloženie tabuľky zadajte požadovaný počet stĺpcov a riadkov. Prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter. Tabuľka sa zobrazí v poli Základný text.

 4. Formátujte tabuľku na zjednodušenie ovládania.

  • Určte riadok hlavičky.

   Na karte Návrh v skupine Štýl tabuľky – možnosti začiarknite políčko Riadok hlavičky a ak je k dispozícii, aj políčko Prvý riadok.

  • Pridanie označení do každej hlavičky stĺpca

  • Pridajte stručnú charakteristiku tabuľky v podobe popisu.

   Na karte Rozloženie tabuľky v skupine Vlastnosti zadajte v textovom poli Súhrn popis tabuľky.

 5. Pri nastavovaní šírky stĺpca a výšky riadka nezadávajte bodové či pixelové hodnoty, ale využite proporčnú veľkosť s percentami. Tým sa zabezpečí, že tabuľka si zachová správnu mierku bez ohľadu na úroveň priblíženia či zariadenie používateľa.

  • Na karte Rozloženie tabuľky v skupine Šírka a výška zadajte do polí Šírka stĺpca a výška riadka percentuálne hodnoty. Za každou hodnotou napíšte znak percenta (%).

  • Ak chcete, zadajte percentuálne hodnoty aj v poliach Šírka tabuľky a Výška tabuľky.

Pridanie popisov k zvukovým a video súborom

Všetky videá, ktoré na blog pridáte, by mali obsahovať skryté špeciálne titulky. Skryté špeciálne titulky sú nevyhnutné pre používateľov s poruchami sluchu. Skryté titulky môžu pomôcť pri spracovaní slovnej informácie používateľom s iným materinským jazykom, ako aj používateľom s odlišným audiovizuálnym spôsobom učenia sa. Zvukové klipy, ktoré pridáte na blog, by mali obsahovať prepis pre používateľov s poruchami sluchu. K videoklipom aj zvukovým klipom by ste mali doplniť aj alternatívny text.

 • V režime úprav vo svojom blogovom príspevku alebo na stránke v poli Základný text sa presuňte na miesto, kde chcete pridať video.

 • Na karte Vložiť v skupine Médiá vyberte položku Obraz a zvuk a následne jednu z možností Z počítača, Vložiť, Zo SharePointu alebo Z adresy.

 • Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa pridania, výberu a vloženia zvukového alebo video súboru na váš blog.

Svoj SharePoint blog môžete sprístupniť aj čitateľom s poruchami zraku, sluchu a mobility.

K dispozícii máte napríklad šablónu s písmom a farbami, ktoré zlepšujú čitateľnosť. Do svojich blogových príspevkov aj na iné stránky môžete pridávať užitočné popisy k prvkom blogu, zrozumiteľné textové alternatívy (známe ako alternatívny text) k obrázkom a ostatnému multimediálnemu obsahu, prepisy zvukových prvkov a iné.

Poznámky: 

 • Váš blog služby SharePoint sa musí nachádzať na webovej lokalite SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie lokality SharePoint so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím.

 • Ak používate SharePoint, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže SharePoint je spustený vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint.

Obsah tohto článku

Ako môžu osoby s postihnutím používať váš blog

Informácie o tom, ako môžu čitatelia s postihnutím používať váš blog, sú užitočné, ak ho chcete urobiť prístupnejším:

 • Používatelia sa v rámci blogu môžu orientovať pomocou klávesových skratiek. Je dôležité zachovať predvolené rozmiestnenie prvkov obrazovky, aby nedošlo k zmene predvoleného rozmiestnenia kariet pri navigácii pomocou klávesnice. Ďalšie informácie nájdete v téme Klávesové skratky v SharePointe.

 • Na prečítanie obsahu vášho blogu môžu používatelia využiť čítačku obrazovky. Pri výbere písma, štýlu písma a používaní veľkých písmen zachovávajte prehľadnosť a tradičné postupy, aby čítačka obrazovky mohla vaše stránky interpretovať správne a efektívne. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na blogu vytvorenom v SharePointe.

Použitie šablóny blogu so zjednodušeným ovládaním

Zjednodušenie ovládania na svojom blogu môžete vylepšiť premysleným výberom jej vizuálneho motívu. Šablóna Office je predvolenou šablónou pre všetky nové lokality SharePoint a vyznačuje sa motívom pre zjednodušenie ovládania.

Šablóna Office optimalizuje vyváženie farieb a kontrast medzi textom a pozadím. Pre používateľov s poruchami zraku, ako je napríklad slabozrakosť alebo farbosleposť, sú stránky, na ktorých je použitá táto šablóna, čitateľnejšie.

Šablónu Office môžete na svojom blogu použiť kedykoľvek. Takisto môžete upraviť rozloženie alebo farby, ktoré sa používajú na prepojenia, nadpisy a iný typ textu.

 1. Prihláste sa na svoju webovú lokalitu SharePoint a prejdite na stránku svojho blogu.

 2. Ak chcete otvoriť galériu so šablónami štýlu, prejdite na ponuku Nastavenia (ikona ozubeného kolieska v pravom hornom rohu) a vyberte položku Zmeniť vzhľad.

 3. Vyberte požadovanú šablónu. Šablóna Office je navrhnutá na maximálne zjednodušenie ovládania.

 4. Prezrite si detaily šablóny. Ak chcete, môžete zmeniť obrázok pozadia, farebnú schému, rozloženie lokality a písmo nadpisov aj ostatného textu. Tieto zmeny ovplyvnia použitie šablóny a prejavia sa na všetkých stránkach vášho blogu.

 5. Ak si chcete pozrieť, ako šablóna vyzerá na vašej blogovej lokalite, kliknite na položku Vyskúšajte si to.

 6. Na stránke Ukážka návrhu sa vám zobrazí, ako šablóna vyzerá priamo na vašom blogu.

 7. Ak ju chcete použiť, vyberte položku Áno, ponechať takto. Ak chcete vybranú šablónu ešte upraviť, vyberte položku Nie, ešte to nie je ono , ktoré vás presmeruje na predchádzajúcu stránku.

Ak sa chcete vrátiť do galérie šablón a vybrať inú šablónu, vyberte položku Začať odznova.

Prispôsobenie loga a pridanie alternatívneho textu

Všetky nové lokality SharePoint vrátane blogov majú predvolené zástupné logo. Kedykoľvek ho môžete zmeniť a doplniť o alternatívny text.

 1. Prihláste sa na svoju webovú lokalitu SharePoint a prejdite na stránku svojho blogu.

 2. Prejdite na ponuku Nastavenia (ikona ozubeného kolieska v pravom hornom rohu) a vyberte položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Vzhľad a prostredie vyberte položku Názov, popis a logo.

 4. V časti Vložiť logo vyberte položku Z počítača.

 5. V dialógovom okne Pridanie dokumentu vyberte položku Vybrať súbor.

 6. Prehľadajte súbory v počítači, nájdite obrázok loga, ktorý chcete na blogu použiť, vyberte ho a potom stlačte kláves Enter.

 7. Ak chcete zvolený obrázok nahrať ako logo blogu, stlačte kombináciu klávesov Alt + O.

 8. Presuňte sa do poľa Zadajte popis a zadajte alternatívny text, ktorý popisuje obrázok loga.

 9. Na uloženie obrázka a popisu s alternatívnym textom stlačte kombináciu klávesov Alt + O.

Poznámka: Logo sa automaticky prepojí s domovskou stránkou blogu SharePoint. Toto prepojenie nie je možné zmeniť.

Pridanie kategórií prvkom blogu

Váš blog SharePoint obsahuje zoznamy a knižnice, ktoré sa dajú kategorizovať ľubovoľným spôsobom. Kategórie pomáhajú organizovať príspevky a ostatný obsah v zoznamoch a knižniciach na blogu. V strede blogu sa nachádza zoznam blogových príspevkov. Blog môže obsahovať niekoľko iných zoznamov, napríklad zoznam prepojení na iné blogy. Môže sa tam nachádzať aj knižnica fotografií alebo referenčných dokumentov.

Kategórie sú užitočné najmä vtedy, ak vyvárate blogové príspevky na rôzne témy alebo účely. Keď príspevky usporiadate do kategórií, vďaka výberu vhodnej položky v zozname Kategórie ľudia vedia ľahšie vyhľadať presne ten, ktorý ich zaujíma.

Jednoznačný popis zoznamov, knižníc a kategórií pomáha čitateľom porozumieť, na čo sú určené. Vďaka tomu je váš blog prístupnejší.

 1. Prihláste sa na svoju webovú lokalitu SharePoint a prejdite na stránku svojho blogu.

 2. Prejdite na ponuku Nastavenia (ikona ozubeného kolieska v pravom hornom rohu) a vyberte položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Správa lokality vyberte prepojenie Knižnice a zoznamy lokality.

 4. Na stránke Knižnice a zoznamy lokality:

  • Ak chcete pridať popis k zoznamu príspevkov, vyberte položku Prispôsobiť prvok „Príspevky“.

  • Ak chcete pridať popis ku knižnici fotografií, vyberte položku Prispôsobiť prvok „Fotografie“.

  • Ak chcete pridať popis ku knižnici iných materiálov, vyberte položku Prispôsobiť prvok „Materiály lokality“.

  • Ak chcete pridať popis ku kategóriám, vyberte položku Prispôsobiť prvok „Kategórie“.

 5. V časti Všeobecné nastavenia vyberte položku Názov, popis a navigácia zoznamu.

 6. V textovom poli Popis nahraďte zástupný text obsahom, ktorý považujete za najvýstižnejší pre svojich čitateľov.

 7. Vyberte položku Uložiť a stlačte kláves Enter.

Tipy na vytvorenie obsahu so zjednodušeným ovládaním

Keď na blog pridávate text, používajte písmo, nadpisy a hypertextové prepojenia, ktoré uľahčia prístup k jeho obsahu.

Prehľadnosť vďaka štýlu písma

Dbajte o to, aký vzhľad písma, veľkosť bodov, variácie a veľké písmená v texte používate. Vezmite do úvahy jeho čitateľnosť pre používateľov, ktorí trpia poruchami zraku a ktorí používajú čítačku obrazovky.

 • Používajte jednoduché písma a vyhýbajte sa kombinácii viacerých než dvoch alebo troch vzhľadov písma.

 • Nenastavujte pevnú veľkosť písma, napríklad s veľkosťou 14 bodov. Namiesto toho používajte štýly, napríklad Normálny. Nastavenie pevnej veľkosti písma môže rušiť ostatné prvky na obrazovke, najmä keď si používateľ zväčší alebo zmenší obrazovku. Môže sa stať, že sa riadky textu budú prekrývať so stĺpcami alebo že text zmizne.

 • Namiesto použitia tučného písma (Ctrl + B) alebo kurzívy (Ctrl + I) vyberte na karte Formátovať text na páse s nástrojmi v skupine Štýly možnosť štýlu Zvýraznenie alebo Silné. Tieto štýly obsahujú informácie o tom, čo daný štýl znamená a informácie o vzhľade písma. Štýl Zvýraznenie napríklad použije na vybratý text kurzívu a čítačka obrazovky prečíta slovo „zvýraznenie“.

 • Používajte vo vetách správne veľké písmená. Dlhé reťazce veľkých písmen sa ťažko čítajú. Okrem toho čítačka obrazovky pri čítaní nerozlišuje veľké písmená, takže používateľ aj tak nezaznamená rozdiel, na ktorý ste chceli upozorniť.

Pridanie nadpisov, ktoré uľahčujú prezeranie obsahu

Mnohí používatelia si webový obsah radšej prezerajú, a dôsledne čítajú len tie časti, ktoré sú pre nich dôležité. Okrem toho čítačka obrazovky prečíta nadpis, aby sa používateľ mohol v texte ľahšie orientovať.

 1. V režime úprav vo svojom blogovom príspevku alebo na stránke vyberte v poli Základný text časť textu, ktorý chcete použiť ako nadpis.

 2. V skupine Štýly na karte Formátovať text vyberte požadovanú úroveň nadpisu.

Poznámka: Nadpisy sú zoradené hierarchicky. Štýl Nadpis 1 sa zvyčajne používa na hlavný nadpis. Nadpis 2 predstavuje druhú úroveň. Nadpis 3 sa používa na podnadpisy a v dokumente mu vždy musí predchádzať aspoň jeden Nadpis 2.

Vytváranie zrozumiteľných hypertextových prepojení

Čítačky obrazovky čítajú nahlas zobrazený text hypertextového prepojenia. Preto tento text musí byť zrozumiteľný. Zobrazovaný text by mal poslucháčovi poskytnúť náležitú informáciu o smerovaní prepojenia.

 1. V režime úprav vo svojom blogovom príspevku alebo na stránke v poli Základný text sa presuňte na miesto, kde chcete, aby sa hypertextové prepojenie zobrazilo.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia, na karte Vložiť vyberte položku Prepojenie a potom vyberte položku Z adresy.

 3. Do poľa Zobrazovaný text zadajte text týkajúci sa prepojenia. Za najužitočnejší a najzrozumiteľnejší text sa zvyčajne považuje názov webovej lokality, nadpis strany alebo téma. Nepoužívajte text, ktorý neposkytuje dostatok informácií, napríklad „Kliknite sem“.

 4. Do poľa Adresa prepojenia zadajte alebo prilepte webovú adresu cieľovej webovej lokality.

  Poznámka: Ak sa chcete uistiť, že prepojenie funguje správne, vyberte položku Testovať prepojenie.

 5. Po dokončení vyberte tlačidlo OK.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom a médiám

Keď na blog pridávate vizuálny obsah, ako sú napríklad obrázky, používajte alternatívny text, ktorý dopĺňa informácie o nich. Tabuľky formátujte tak, aby ich čítačka obrazovky dokázala správne interpretovať. K videám pridávajte skryté špeciálne titulky a k video a zvukovým objektom ich prepis. Návod nájdete v téme Pridanie obrázkov a médií so zjednodušeným ovládaním na lokalitu SharePoint.

Uľahčenie orientácie v tabuľkách

Aby sa v tabuľkách dalo lepšie orientovať, nerobte ich komplikované (bez zlúčených či rozdelených buniek). Okrem toho je dôležité používať štýl riadku hlavičky a pridať záhlavia stĺpcov.

 1. V režime úprav vo svojom blogovom príspevku alebo na stránke v poli Základný text sa presuňte na miesto, kde chcete pridať tabuľku.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka a potom vyberte položku Vložiť tabuľku.

 3. V dvoch textových poliach v dialógovom okne Vloženie tabuľky zadajte požadovaný počet stĺpcov a riadkov. Prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter. Tabuľka sa zobrazí v poli Základný text.

 4. Na karte Návrh v skupine Štýl tabuľky – možnosti začiarknite políčko Riadok hlavičky, a ak je k dispozícii, aj políčko Prvý riadok, čím označíte riadok hlavičky.

 5. Pridanie označení do každej hlavičky stĺpca.

 6. Na karte Rozloženie tabuľky v skupine Vlastnosti pridajte stručný popis tabuľky a do textového poľa Súhrn zadajte popis.

 7. Na karte Rozloženie tabuľky v skupine Šírka a výška zadajte do polí Šírka stĺpcaVýška riadka percentuálne hodnoty. Za každou hodnotou napíšte znak percenta (%).

  Poznámka: Pri nastavovaní šírky stĺpca a výšky riadka nezadávajte bodové či pixelové hodnoty, ale využite proporčnú veľkosť s percentami. Tým sa zabezpečí, že tabuľka si zachová správnu mierku bez ohľadu na úroveň priblíženia či zariadenie používateľa.

 8. Percentuálne hodnoty môžete zadať aj do polí Šírka tabuľkyVýška tabuľky.

Pridanie popisov k zvukovým a video súborom

Všetky videá, ktoré na blog pridáte, by mali obsahovať skryté špeciálne titulky. Skryté špeciálne titulky sú nevyhnutné pre používateľov s poruchami sluchu. Skryté titulky môžu pomôcť pri spracovaní slovnej informácie používateľom s iným materinským jazykom, ako aj používateľom s odlišným audiovizuálnym spôsobom učenia sa. Zvukové klipy, ktoré pridáte na blog, by mali obsahovať prepis pre používateľov s poruchami sluchu. K videoklipom aj zvukovým klipom by ste mali doplniť aj alternatívny text.

 1. V režime úprav vo svojom blogovom príspevku alebo na stránke sa v poli Základný text presuňte na miesto, kam chcete pridať video.

 2. Na karte Vložiť v skupine Médiá vyberte položku Obraz a zvuk a následne jednu z možností Z počítača, Vložiť, Zo SharePointu alebo Z adresy.

 3. Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa pridania, výberu a vloženia zvukového alebo video súboru na váš blog.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×